Pilgrimsrejsen

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 31. oktober, 2018
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

På grund af Budbringerens hellige rejse, er det vigtigt, at de mennesker, der kan respondere, tager på en pilgrimsrejse, en pilgrimsrejse for at møde ham, hvis muligt, eller for at knytte sig til ham, hvis det ikke er muligt at møde ham.

Hvis du er blevet velsignet af Åbenbaringen fra Gud, bliver denne pilgrimsrejse meget vigtig, og det, at du rækker ud til ham, bliver meget vigtigt i den resterende tid, Budbringeren vil være her på Jorden. For han er en ældre mand og har rejst en lang og vanskelig rejse, en rejse uden anerkendelse, en rejse uden rosende ord fra folk i verden, undtagen måske fra nogle meget få, der arbejder i ubemærkethed, for at tage imod den største Åbenbaring, der nogensinde er givet til denne verden, for at forberede menneskeheden på en fremtid, der på så mange måder ikke vil ligne fortiden.

Hvis Åbenbaringen har bevæget dig, hvis du føler, at dit liv er blevet tjent af Åbenbaringen, hvis du føler, at du er blevet givet et nyt liv gennem Åbenbaringen, så bliver din pilgrimsfærd for at møde Budbringeren nu vigtig. Og hvis du ikke kan mødes med ham, hvis det ikke er muligt, så ræk ud til ham med et taknemmelighedsbudskab, som han kan tage imod fra dig, så han kan vide, hvem du er, og så han kan velsigne dig og holde dig i sit hjerte.

For der er i øjeblikket mange, der har taget imod Åbenbaringen og dog aldrig har rakt ud til Budbringeren. Måske tænker de, at de kan tage denne rejse på egen hånd. Måske tænker de, at de kan væve den ind i deres andre planer og mål eller deres forudindtagede idéer om religion eller spiritualitet. Men Det Nye Budskab er i sig selv fuldkomment, og Budbringeren holder dets centrale lys og besidder andet, der ikke er i Vor Stemme eller i de Ord, Vi giver, for Vi har givet dem til ham til at skinne på verden, når det er nødvendigt.

At du tager imod Åbenbaringen, i den udstrækning, dette er sket indtil nu, repræsenterer et stort vendepunkt for dig, hvis du med ægthed kan respondere på den i ydmyghed og erkende, at du ikke selv kan opfinde den eller styre den eller afgøre, hvilken vej den vil føre dig. For du har et større Kald i verden, som du ikke selv har skabt, mens dit design er perfekt udformet dertil, og din sjæl kun vil respondere på dette Kald på et dybere plan i dig.

Gud ved, hvordan du nås. Gud ved, hvordan du ledes. Men du må være den, der gør arbejdet. Du må være den, der tager beslutningerne og tager ansvaret for disse beslutninger, og ikke hævder, at en højere autoritet gør det, men du må være en ansvarlig repræsentant her på Jorden.

Hvis du har taget imod Åbenbaringen, har du et forhold til Budbringeren. Du kan ikke adskille disse, ser du, for han er det lysende eksempel. Og selv hinsides sit liv, vil han våge over de mennesker, der kan respondere, ligesom alle de forrige Budbringere med tiden har gjort og fortsat gør, selv i dette øjeblik.

Hvilken stor byrde det er for Budbringeren at skulle være vidne til fremtidens fordærvelse og misbrug af Åbenbaringen. Det er af denne grund, at en central gruppe af enkeltpersoner er kaldt til ham og står ved hans side, for at bevare den rene Åbenbaring, der er gjort klar ved Budbringerens hånd og med hans godkendelse, så den ikke senere bliver genkonstrueret af mennesker, der er smarte eller snedige eller dårligt informerede.

Dit forhold til Budbringeren er temmelig vigtigt. Han vil ikke være din personlige vejleder eller instruktør, for han har ikke tid til den slags for så mange mennesker. Men hans undervisning for dig og de lærer, han vil give gennem de metoder og udtryksmidler, der er åbne for ham, vil være meget vigtige for dig for at forstå Det Nye Budskab, for at erkende dets store vigtighed i verden på dette tidspunkt, for at respondere korrekt på det, og for at erkende de idéer eller dispositioner i dig selv, der kan føre dig på afveje – for at erkende disse ting, holde dem tilbage eller korrigere dem.

For du kan ikke lave din egen version af Det Nye Budskab. Hvis du forsøger herpå, vil du korrumpere det med dine egne personlige overbevisninger, med hvad du personligt foretrækker, samt med din frygt, og den vil miste sin kraft og effektivitet for dig som resultat og måske blive til noget helt andet. Selvfølgeligt er dette sket med de store Åbenbaringer i fortiden, til stor skade for menneskeheden, og til stor ulykke for de mennesker, der forsøgte at bruge den til deres egne formål og eget design.

Du har denne store anledning til at tage imod Vor Stemme, hvilket aldrig før har været muligt. For det er Os, der har forberedt Jesus, Buddha og Muhammad og andre store lærere af mindre ry – endda ukendte for jer, endda ukendte for hele verden – lærere, der har bevandret denne verden, denne Jord, denne, jeres oprindelsesplanet.

Den er nu under stor trussel indefra og udefra, og det har bragt et Nyt Budskab fra Gud til verden. For menneskeheden er uopmærksom og uforberedt. Dette vendepunkt er så stort, at I end ikke kan se det eller overveje dets konsekvenser. For kun noget så mægtigt ville bringe et Nyt Budskab fra Gud til verden, hvilket muligvis kun sker en gang hvert årtusinde. For Budskaberne er så store og beregnet til at tjene mennesker, ikke kun mens de er sendt til verden, men i århundreder derefter.

Så det er en stor mulighed for dig at leve på et tidspunkt som dette, på et så sjældent tidspunkt, i en så afgørende tid i menneskets historie. Indstil din fordømmelse af verden og af andre, så du kan erkende det store vendepunkt, du er del af og er kommet for at tjene, under en større Koordination, større, end noget menneske på Jorden, eller endda i universet, kan forstå.

Hvis du ikke kan tage rejsen og møde Budbringeren i hans resterende leveår, så send ham et budskab, hvor du udtrykker dine tanker og din taknemmelighed, og han vil huske dig og velsigne dig. Han vil ikke kunne holde en korrespondance med dig, for der er nu for mange mennesker, der søger at have kontakt med ham. Men han vil kende dig og huske dig, og de mennesker, der vil fortsætte dette arbejde, The Society for the New Message, vil også holde dig i deres hjerter og sind, så du ikke vil blive glemt.

Det er nu dette, at bygge denne større alliance på Jorden, der er altafgørende i en tid for Åbenbaring, for noget, så rent, som dette, kan let blive udlagt forkert, blive misbrugt og korrumperet af andre hensigter. Eller det kan blive ignoreret og fornægtet i så høj grad, at det knapt kan finde fodfæste i en verden, der nu, for hver dag, der går, står overfor større dissonans, større uvished, større fragmentering.

Himlen ved, hvad der kommer over horisonten og den store risiko, som menneskeheden nu står overfor, nu hvor den har forandret sit klima permanent, nu hvor den har plyndret verden i så høj grad, at den knapt kan overleve en voksende menneskelig familie. Og alle beklagelserne og ærgrelserne og tragedierne, der har hobet sig op over årene og århundrederne, alle disse ting er nu en del af dit liv, en del af denne virkelighed, idet du træder ind i en ny verdensvirkelighed – en verden med meget større udfordringer og vanskeligheder, men en verden, der – af nødvendighed – kræver et større samarbejde og et større sammenhold og mere medfølelse for mennesker overalt. For det kan ikke være menneske imod menneske, eller gruppe imod gruppe, eller nation imod nation, hvis menneskeheden skal overleve i denne nye verdensvirkelighed, eller overleve i en form, som I nogensinde kunne ønske.

For at mærke Det Nye Budskabs sande magt og vigtighed, må du se den store forandring og udfordring, der står foran menneskeheden. Se på den objektivt, uden at forsøge at gøre den bedre eller værre end den er, og uden rigtigt at forstå, hvad den virkelig vil forlange. For der er mange beslutninger, menneskeheden må træffe, for at afgøre, hvor voldsomt udfaldet vil være.

Din beslutning drejer sig om, at dit liv og din fremtid bliver ledet af Kundskabens større magt, som Gud har lagt i dig. Det er dette, Det Nye Budskab taler for. Det har præsenteret en Ældgammel Lære i Kundskabens Vej, Trin til Kundskab, ældre end menneskets civilisation er den. Den kommer fra hinsides denne verden. Mange steder er den blevet praktiseret i hemmelighed i verdener, hvor der ingen frihed er.

Den gives nu til hele verden, hvilket er en meget sjælden begivenhed i jeres lokale univers’ historie. I har ingen idé om, hvor sjældent dette virkeligt er – for at nå de mennesker, der må nås, for at påkalde de mennesker, der må påkaldes, for at tale til de mennesker, der må tales til, for at redde disse mennesker fra en meningsløs og håbløs eksistens til noget stort og vigtigt og nødvendigt.

Kun store og monumentale tider vil kalde disse ting ud af dig, så beklag dig ikke evindeligt over verden eller over tingenes tilstand. Det er dette, du er kommet for at tjene, for at tage dig af, for at give dig noget at bestille, at forbedre, for stor menneskelig nød vil være kolossal i fremtiden. Og Gud må atter tale til en kæmpende menneskehed.

Hvis du kan komme og møde Budbringeren, er der visse tider på året, begivenheder, der gives, hvor dette er muligt og bydes velkommen, for han kan ikke tage imod folk hver dag eller på ethvert tidspunkt, når end folk skulle have lyst til at komme. Han har alt for meget at gøre i disse, de resterende år af sit liv.

Kom. Hvad end det kræver, så kom. For overser du dette og han går bort fra denne verden, vil du måske ellers føle stor ærgrelse. Så her er din mulighed.

Hvis du kender Budbringeren og ser ham for det, han virkeligt er, så vil din elevstand komme til live, for du må da vide, at du er forbundet med ham og kaldt til ham og til de mennesker, der vil beskytte og bevare dette, han har givet til verden.

For efter hans liv, vil der ikke blive lagt mere til Den Nye Åbenbaring. Profeternes Segl vil lukke sig bag ham. Og Himlen vil forblive tavs og observere, hvem der vil respondere, hvem der ikke vil respondere.

For det er på denne måde, at Åbenbaring virkeligt gives til denne verden og til enhver verden i universet. For jeres Gud er ikke blot Gud af denne verden, men af alle verdener i universet, af utallige racer af væsener i denne galakse og i andre galakser. Der findes ingen religion, der kan favne noget så stort. Endog dit sind kan naturligvis dårligt favne noget af denne størrelse og størrelsesorden. Dette er ingen intellektuel stræben. Dette er et kald til at tjene og til at være del af noget afgørende og smukt og betydningsfuldt i verden.

Din tjeneste vil blive kaldt ud af dig, ikke nødvendigvis baseret på, hvad du ønsker, men på hvad selve omstændighederne kalder frem fra dig. Dette er forskellen på sand tjeneste og noget, der gives for ens egen personlige fordel.

Det, der kaldes ud af dig, er det, du er designet til at give og i stand til at give. Det vil ikke kræve stor uddannelse eller forherligelse fra din side, men blot et sandt hjerte og et liv, der er frit til at respondere.

Det er dette, Budbringeren lærer os og har demonstreret, ser du. Al ambition er blevet brændt ud af ham gennem den rejse, han har foretaget. Men dette gør visdom mulig og uundgåelig, at dette kan gennemføres.

Her må du overgive dig til en større del af dig selv, der ikke er dit intellekt, ikke er dit sind, det sind, som verden har skabt og tildannet og fortsat dominerer, men det dybere Sind i dig, der kaldes Kundskab, hvilket er den del af dig, der stadigt er forbundet med Gud, den del af dig, som du ikke kan fantasere dig til eller fabrikere eller foregive at have. Den vil ikke give dig det, du ønsker, men den vil give dig det, du har brug for, og den vil tage dig hen, hvor det var meningen, at du skulle gå. Og ind i dit liv vil den bringe sande relationer, der har ægte skæbne forbundet med sig, noget, dit intellekt eller din personlighed aldrig ville kunne opnå.

Du må kende Budbringeren, da den måde, hvorpå han vil blive portrætteret i fremtiden, vil være baseret på de menneskers genkendelse af ham, der forstår ham nu, der har taget imod fra ham i hans tid på Jorden. De vil være de første respondenter, og deres vidnesbyrd vil være vigtigt, skønt andre vil fortsætte med at respondere på Åbenbaringen og endog på Budbringeren langt, langt udover denne tid. Dette er et primært forhold for dig, men det må du vide i dit eget hjerte.

Lad derfor være med at erobre Åbenbaringen og tænke, at du kan bruge den, som en ressource til at få det ud af livet, du gerne vil have. Nej, dette er ikke den ånd, i hvilken du må tilgå Åbenbaringen. Den er et helligt rendezvous. Den vanhelliges ikke af personlig fordel eller ambition, eller at den søges benyttet som et redskab til at få fordele over andre. Den er et helligt rendezvous. Den er det, der får dit liv ud af en miserabel adskillelse og et kaotisk liv. Den kalder dig ind på en ægte vej, som det hele tiden var hensigten, at du skal følge. Og dit hjerte vil være fyldt med glæde over, at du endeligt fandt sådan noget, som du måske uden held har ledt så længe efter.

Skønt vejen til tider er udfordrende og vanskelig, vil fornemmelsen af glæde og sømmelighed i dit liv rejse med dig, og du vil med tiden vokse, noget kun få andre mennesker i verden ærligt kan hævde for sig selv.

Her finder du ud af, hvad der virkeligt betyder noget i dit liv, og hvem, der virkeligt betyder noget i dit liv. Hinsides al higen og alle fristelser og mislykkede forhold, skønne billeder, forførelser, er dette det, der virkeligt betyder noget. Dette er, hvem der virkeligt betyder noget.

Budbringeren søger ikke eller ønsker tilbedelse. Han er ingen gud, men ingen af Budbringerne har været guder. De kom alle fra Den Englelige Forsamling, ser du, og tog menneskelig form her, for at tage imod noget af stor vigtighed for verden, på store vendepunkter for menneskeheden.

Hvis du kan forstå dette, vil du begynde at bemærke alle religioners enhed, at de i deres rene form alle er kommet fra den samme Kilde – givet på forskellige tidspunkter i historien, givet til primitive folk, folk fra forskellige kulturer, givet på en sådan måde, at de kunne erkendes og optages af de mennesker, der var til stede på denne tid. Hver enkel religion indeholder byggesten til opbyggelsen af menneskelig civilisation, som en fri og ædel race, snarere end en sammenklumpning af krigsførende stammer, der ødelægger hinanden og verden omkring sig.

Du har et helligt rendezvous med Budbringeren, uanset om du kan møde ham personligt eller ej. Ær dette og erkend, at du ikke bare kan stjæle Åbenbaringen og tage af sted og tænke, at du ved, hvad du skal gøre med den, for den er mere magtfuld end du, langt mere magtfuld. Den er her for at tage dig til en del af dig selv, hvor ægte ærlighed og magt og styrke og dedikation naturligt kan opstå.

Her er der ingen forførelse. Her er der ingen manipulation. Der er tiltrækningen af Det Guddommelige for Skabelsen, hvilket er den mest naturlige, reneste kraft, du kan opleve her i den fysiske virkelighed.

Himlen velsigner de mennesker, der kan tage imod og som kan give. Deres velsignelse ligger i at tage imod og i at give. Himlen giver frihed til de mennesker, der kan respondere og som er villige til at gøre det nødvendige arbejde til at skabe denne frihed og bevare den i en verden, hvor denne frihed er sjælden, og endog sjældent værdsat.

Hvis du ærer Budbringeren, ærer du de forrige Budbringere, der står ved ham i hans store bestræbelse her på Jorden. For den er del af den Koordination, der har fundet sted over tid, noget kun få mennesker i verden virkeligt forstår – for at holde Kundskab i live i verden, den Kundskab, der har så mange trusler imod sig om at blive tabt og glemt, for at holde medfølelse og tjeneste og folks mange fredsskabende bestræbelser i live og effektive i en verden, hvor truslen om krig og konflikter opstår, i en verden af svindende ressourcer.

Din udfordring vil først være at komme overens med dette i dit eget liv – dig, der er blevet kaldt, dig, der er blevet berørt, dig, der har været udsat for Åbenbaringen. Den vil føre dig til det, der virkeligt betyder noget i dit liv. Den vil føre dig til din indre styrke, dit indre formål og retning, når du er villig til at tage imod disse ting og følge dem med styrke og ydmyghed.

Budbringeren har bragt dette til dig samt alle de relationer, der vil komme fra dette. Faktisk vil han give dig en verden fyldt med relationer, idet Det Nye Budskab rejser rundt over hele denne verden. Der vil nu være mennesker, der vil genkende dig mange steder, der kan resonere med dig, der kan bakke dig op.

Hvilken storslået gave dette er. Dig, der i øjeblikket er så heldig at kende ét menneske, der har en ægte fornemmelse af, hvem du virkeligt er, og en, der værdsætter dette over andet. Hvilken gave dette er, en frihedens gave, vejen ud af en meningsløs og håbløs eksistens. Tjenestens gave, inklusionens gave – endeligt anerkendt for, hvem du er og hvorfor du er kommet, hvilket er en anerkendelse, du først må tage til dig i dit udgangspunkt.

Må denne velsignelse være over dig. Må denne lejlighed til at være med Budbringeren blive rakt ud til dig. Og må du respondere dybt i dig selv, ikke blot baseret på omstændigheder, men på det, du virkeligt ved, du må gøre med det, der er muligt i dit liv.

Han vil besvare dig, selv hvis du ikke kan komme, hvis du sender ham et budskab, med dit billede, om muligt. Så vil han og andre anerkende dig og være taknemmelige over dig. Og du vil blive husket. Og du vil huske. For du må huske, for at finde din vej tilbage til dit Ældgamle Hjem.