Selv-Udtryk og det Mentale Miljø

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 8 april, 1992
i Boulder, Colorado

NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.


Alt, hvad du siger og alt, hvad du gør, repræsenterer dig i verden. Det repræsenterer, hvad du tænker og hvad du værdsætter, hvad du overvejer og hvad du undgår. Dine handlinger taler meget højt, højere end dine ord. Her demonstrerer du, hvad du værdsætter og det, du føler, du er, hver dag, på talløse måder. Dette er dit selv-udtryk. Du er kun selv bevidst om en lille del af det. Resten er du ikke objektivt opmærksom på, før du har gjort temmeligt store fremskridt, for hvordan kan du observere dig selv hvert øjeblik, hver dag?

Selv i dine drømme udtrykker du dig selv. Skønt du muligvis ikke vil se de fysiske konsekvenser af dette, producerer du en effekt i det mentale miljø. Det mentale miljø stimulerer dig, og du stimulerer det, hvert øjeblik, hver dag, uanset om du er vågen eller sover. Når du lærer at være mere opmærksom på det mentale miljø, vil du se dette i praksis, og det vil åbne dine øjne for de store interaktioner, der foregår mellem mennesker og mellem mennesker og deres miljø. Det foregår hele tiden. Her træder du sandeligt ind på livets større arena. Denne arena vil demonstrere en større interaktion og vil afsløre de indflydelser, der producerer den over hele verden.

At blive opmærksom på det mentale miljø, repræsenterer en nødvendig del af din uddannelse i at lære at genkende og tage imod Det Større Fællesskab. Du vil ikke kunne have et fælles sprog med intelligent liv hinsidesfra. I vil have forskellige værdier, I vil have forskellig opførsel, jeres fremtoning vil være forskellig, måske vil jeres motiver være meget forskellige. Men i det mentale miljø, vil du kunne fatte deres selv-udtryk. De søger at fatte dit, selv i dette øjeblik. Så studiet af det mentale miljø er afgørende, ikke blot for at leve succesfuldt i verden, men også for at møde intelligent liv hinsidesfra, hvilket er en nødvendig del af din uddannelse, idet verden nu forbereder sig på at dukke op på en større arena af livet.

Så derfor, når du tænker på dit selv-udtryk, tænk på det i en meget fuldstændig forstand. Og husk, at du kun er bevidst om en lille procentdel af, hvad du kommunikerer til verden omkring dig. Måske repræsenterer de ting, du gerne vil sige eller har til hensigt at sige eller gerne vil gøre eller har til hensigt at gøre, denne lille procentdel af dit selv-udtryk som et hele. Dit selv-udtryk har en stor virkning på dine relationer til andre mennesker og vil i høj grad afgøre, hvordan de opfatter dig, og også hvordan de responderer på dig.

At være opmærksom på sin tænkning og sin opførsel fører til at være opmærksom på sit selv-udtryk i verden og åbner mange nye veje for dette udtryk at blive givet på en bevidst måde, snarere end demonstreret automatisk. Her er der virkelige gennembrud i læringen, for her indser folk, at de kan have en meget større effekt på verden, end de før havde tænkt. De indser, at de kan have en meget større effekt på deres relationer. Dette bekræfter deres magt og muligheden for, at denne magt kan blive udtrykt konstruktivt. Dette er en meget stor del af den lange uddannelse, der præsenteres i Kundskabens Større Fællesskabs Vej. Ligesom alle former for lange uddannelser, har den mange udviklingsstadier, mange lærings-tærskler og mange muligheder for at få nye indsigter og reevaluere de gamle.

Du udtrykker uafbrudt dig selv. Dine tanker påvirker det mentale miljø, og dine handlinger påvirker det fysiske miljø. Du lever i begge miljøer. De sameksisterer. Du bliver mere bevidst om dit fysiske miljø, mens det mentale miljø stadigt er et stort mysterium for dig. Alle andre lever også i disse miljøer, og de udtrykker også sig selv, hvert øjeblik, hver dag. Derfor bliver interaktionen mellem mennesker temmelig kompleks. Den bliver kompleks, fordi folk er ubevidste om deres selv-udtryk. De interagerer med hverandre, men herudover er der deres fortolkning af interaktionen, der kan være meget anderledes end selve interaktionen. Når man er ubevidst om noget, fælder man dom over det for at give sig selv forklaringer, ovenpå hvilke man bygger antagelser om livet og om sin fornemmelse af selv.

Denne kompleksitet mellem mennesker er ikke naturlig. Med andre ord, det er ikke hensigten, at det er sådan. Det kompliceres af det faktum, at folk er ubevidste om deres selv-udtryk, og da de er ubevidste om deres selv-udtryk, baserer de deres handlinger og tænkning på antagelser, der muligvis kun har lidt at gøre med virkeligheden, som den folder sig ud øjeblik for øjeblik. Det er dette, der gør tingene komplekse mellem mennesker.

Hvis du tænker på det og overvejer det, kan det faktisk forekomme at være håbløst komplekst. Hvordan kan man få en ægte oplevelse af selv-udtryk og af interaktionen mellem mennesker, uden at være styret af personlig frygt og af, hvad man personligt foretrækker, af domfældelser og af overbevisninger? Hvordan kan man have en ægte og direkte oplevelse, der ikke er farvet af disse ting eller er forvrænget af dem? Da folk er så minimalt bevidste om det mentale miljø, hvori de lever, og erkender deres selv-udtryk så lidt, kan dette problem faktisk forekomme enormt og løsningen synes at ligge langt ude i fremtiden, hvis det overhovedet er løseligt.

Svaret på et håbløst spørgsmål er at appellere til en Større Magt, at stå ved en Større Magt og at lære af en Større Magt. Denne Større Magt er i dig. Den er med dig nu. Den er ikke langt borte, den er ikke en stor gud på en mægtig trone, der er så fjern og så stor, at man ikke kan nærme sig den. Denne Magt er givet til dig i Kundskabens magt, som du besidder. At følge Kundskab engagerer dig i ægte interaktioner mellem mennesker, lærer dig de subtile kommunikationsmetoder, der foregår, og får dig ind til en bevidsthed om din egen adfærd og tænkning, så du kan komme til at indse, hvad dit selv-udtryk er, hvad det udtrykker og de veje, hvorpå det leverer sin kommunikation mest effektivt.

At følge Kundskab lærer dig også, hvordan andre responderer på dig og hvordan du responderer på dem. Det giver dig dette syn, fordi det afslører, hvad der foregår uden fortolkning. Det bringer blot dynamikkerne af din interaktion med andre folk til din bevidsthed. Mulighederne for succes her og fordelene, der kan afledes fra det, er så enorme og så store, at du ikke kan forestille dig den virkning, dette vil have på dine relationer og på dit velbefindende. Udover at lære dette, er der med tiden afgørende færdigheder at dyrke, for at gøre dig i stand til at engagere dig med Større Fællesskabs kræfter, der befinder sig i verden på dette tidspunkt, og som i fremtiden i tiltagende grad vil være del af dit liv.

Hvad du tænker og hvad du gør, vejledes af, hvad du værdsætter og hvad du føler er essentielt. Derfor må du, for at lære af dit selv-udtryk, lære hvad disse ting betyder for dig. For at begynde at udvikle et virkeligt objektivt syn på dig selv, må du her først se den måde, hvorpå du gerne vil se dig selv, den måde, hvorpå du gerne vil se verden og den måde, hvorpå du gerne vil se andre mennesker. Her må du se din smerte og fejl i øjnene, ikke for at fordømme dig selv, men med ønsket om at se og at forstå. Her lærer du at se andre med denne større objektivitet, ikke for at fordømme dem, men for at se og for at forstå.

Evnen til at opnå denne objektivitet og denne selvbevidsthed kommer med at følge de metoder, der gives i Kundskabens Større Fællesskabs Vej, for du kan ikke lære dig selv disse færdigheder. Du kan ikke løfte dig selv op. Du må engagere dit personlige sind i specifikke former for uddannelse, der kan gøre det i stand til at komme i balance med dit bedre liv og dit større sind, der repræsenteres af din Kundskab.

Derfor er svaret på, hvordan dette kan gores, at følge en forberedelsesmetode. Hvordan kunne der være noget andet svar? Selv hvis jeg sagde, ”Gør dit,” og ”Gør dat,” ville det forekomme at være udenfor din rækkevidde. Kravene ville forekomme at være for store. Derfor er det, du har brug for, en langsom og fremadskridende form for udvikling. Din indlæring er altid betinget af dit ønske om at lære og af din kapacitet for at lære. Du kan selv gøre dit ønske stærkere, mens din kapacitet må blive større over tid gennem fremadskridende lærings-niveauer og reintegration. Du kan ikke bare gøre din kapacitet mere rummelig, fordi du gerne vil have den mere rummelig. Dette tager tid og forberedelse. Ønsket om at lære må have din tiltagende villighed og udforskningslyst til at opdage og forstå. Og det må ledsages af enorm vedholdenhed og tålmodighed for dig at erkende din lærings-kapacitet, som den eksisterer nu, for derefter langsomt og sikkert at gøre den mere rummelig.

Lad mig give et eksempel. Hvis du lige pludseligt blev bevidst om al den kommunikation, der foregår i det mentale miljø omkring dig, ville du sandsynligvis blive vanvittig. Det ville være for megen stimulation for dig. Det ville være for forvirrende. Du ville ikke kunne flygte fra det. Denne bevidsthed ville være meget skadelig for dig, fordi du endnu ikke har kapaciteten til at deltage i denne kommunikation bevidst eller forstå den eller integrere dens betydning. Det kræver et meget udviklet sind at gøre det – et sind, der har kapaciteten til at opleve lange stilheds og observeringsperioder, uden at dømme, et sind, der ikke er drevet af ambition og higen, et sind, der kan være roligt og observant, et sind, der kan vente på at svar dukker op, snarere end at opfinde dem for sit egen tilfredsstillelses skyld eller fornemmelse af sikkerhed. Du kan ikke på nuværende tidspunkt have dette sind, skønt det er muligt for dig at få det over tid.

Derfor kan du ikke springe ind i en såkaldt ”super-bevidsthedstilstand”, uden at ødelægge din evne til at interagere med dig selv, med andre og med verden. Når du en gang erkender, at du har grænser, og at disse grænser ikke burde overtrædes, så vil du sætte pris på den forberedelse, der er givet dig. Du vil acceptere det faktum, at det tager en hel del tid. Og du vil være mere tillidsfuld og sikker ved at vide, at du kan fortsætte langsomt og forsigtigt, uden at sende dig selv i stor uoverensstemmelse eller omvæltning eller skabe en ustabilitet, som du ikke selv vil kunne standse.

At lære om dit selv-udtryk er et naturligt biprodukt af at lære, hvad du ved og hvordan du interagerer med verden. Det er at tage fuldt ansvar for sit sind. Det er at tage fuldt ansvar for sin oplevelse. Det er at tage fuldt ansvar for oplevelserne af de væsner, der har direkte indflydelse på dig. Dette opnås ikke øjeblikkeligt eller ved at tage nogle få enkle trin. Dette vil i virkeligheden sige at have en fuldstændig ny oplevelse af sig selv og af verden omkring sig. Med dette kommer en umådelig fornemmelse af magt, fordi man indser, at man er en indflydelse i verden, snarere end en, der blot bliver influeret. Man har en indvirkning på verden.

Med denne magt kommer det store krav om ansvarlighed. Uden denne, vil din magt være skadelig for dig og for verden. Den vil blive brugt til at opfylde dine ambitioner, til at befæste dine behov og forstærke din frygt. Ansvaret her er, at du erkender, at du har et bidrag at yde i verden. Du indser, at du er forpligtet til at følge en Større Magt for at lære om dette bidrag og lære, hvordan det kan føres ud i livet, hvordan det udtrykkes viseligt og manifesteres i dit liv. Tålmodighed, vedholdenhed, stilhed, objektivitet, iagttagelse, villigheden til at lære, villigheden til at revurdere dine overbevisninger, villigheden til at vælte tidligere antagelser, villigheden til ikke at vide, villigheden til at træde tilbage og give efter for andre, når det er nødvendigt – alle disse ting må ledsage din udvikling.

Det forventes ikke, at du i udgangspunktet har denne villighed. Naturligvis vil du ikke have det. Men det er afgørende, at du accepterer den, idet du fortsætter. Så får du mulighed for at forstå din tænknings magt, magten af andre menneskers tænkning og den utrolige interaktion, der foregår mellem dig og andre. Du vil også få anledning til at lære, at du har et vist beskyttet mentalt rum, en beskyttet mental position i livet. Medmindre du overgiver dig selv upassende, kan andre ikke trænge igennem dette. Du kunne kalde det dit personlige rum eller personlige sted.

Det ukrænkelige i dig er din Kundskab. Dit personlige sind kan påvirkes, domineres, overtales, overtages, snydes, kommanderes med, og så videre. Så når vi taler om noget, der ikke kan krænkes i dig, taler vi om Kundskab. Den er det eneste virkeligt sikre sted, du har.

Når du begynder at lære om det mentale miljø, vil du se, hvor konditioneret du er af de ting, du accepterer, de ting, du tænker, de idéer, du har tilfælles med andre, den indvirkning, du tillader andre at have på dig, den svaghed du har, når du forsøger at anskaffe dig ting fra verden, din sårbarhed, og så videre. Hvis du udvikler dig og påtager dig nogensomhelst form for psykologisk reevaluering af dig selv, må du komme overens med, hvor konditioneret du er. Det er en vanskelig del af forberedelsesforløbet, for her opdager du din svaghed og din sårbarhed. Men du må fortsætte hinsides denne opdagelse for at finde din styrke. Ellers kan du blive mismodig og som resultat beslutte at leve i endnu mere selvbeskyttelse og isolation og forsegle dig selv fra alt og alle af frygt for, at de vil overtage dig eller dominere dig. Dette er måske en forståelig respons på opdagelsen af sin sårbarhed, men den fører ikke til Visdom og vil afføde elendighed for dig og for andre, der er kommet for at tjene og assistere dig. Du må komme udover dette punkt.

Det mentale miljø er det miljø, hvori du tænker. Det fysiske miljø er det miljø, hvori du handler. Det fysiske influerer det mentale, men det mentale influerer det fysiske i højere grad. Medmindre det fysiske miljø direkte krænker dig eller styrer dine handlinger eller opførsel, er det mentale miljøs indflydelse på dig større og mere konsekvent. Så desto større din bevidsthed og forståelse er af din egen mentale forfatning, desto større virkning kan du bevidst have på verden.

Her vil dit sind meget mere end andres være koncentreret, hvilket vil give dig magt, for magt er sindets koncentration. Denne koncentration kan være for godt eller for dårligt, men den vil udøve så meget større indflydelse afhængigt af den grad, hvortil den er koncentreret. En person, der kun tænker på nogle få ting, der trækker på hele sin emotionelle intensitet, vil udøve en større indflydelse på det mentale miljø, end en, der tilfældigt tror på noget eller kun sommetider overvejer noget specifikt. Den person, der er dybt overbevist og har en dyb fornemmelse af tro, vil udøve en større indflydelse, end en, der kun underholder sig med eller overvejer en idé. Folk, der er stærkt overbeviste, vil kunne gøre langt mere og vil have meget større virkning på verden. De vil kunne influere andre sind. Dette betyder ikke at det, de tror på eller er overbeviste om, nødvendigvis er godt, for magt er neutral. Magt anvendt for godt og magt anvendt for dårligt repræsenterer sindets koncentration. Så derfor, hvis du skal have en større indflydelse på verden, hvilket er nødvendigt, hvis du gerne vil yde et bidrag til verden, må du forstå dine mentale ressourcer og de indflydelser, der påvirker dem hver dag.

For at give dig et eksempel på, hvordan dette kan se ud, vil jeg her tale om Kundskabens Større Fællesskabs Vej, fordi den i meget høj grad lægger vægt på udviklingen i det mentale miljø. I en Større Fællesskabs kontekst, er udvikling i det mentale miljø altafgørende for succes, for I vil have med intelligenser at gøre i fremtiden, der er langt mere koncentrerede, end I er, og har et meget større perspektiv, idet de har levet med et meget bredere synspunkt og en meget bredere oplevelse. Et mere koncentreret sind vil udøve en større indflydelse på dig, end du vil udøve på det. For at du succesfuldt kan engagere dig med en Større Fællesskabs intelligens, ikke blot for at begribe den, men for at udligne dens indflydelse, må du have meget større koncentration af sindet.

Folk, der påtager sig genvindingen af Kundskab finder ofte, at de trækker sig tilbage fra livet på visse måder, for at minimere eller begrænse samfundets indflydelse på sig. Dette giver dem friheden til at reevaluere sig selv uden at føle sig bombarderet af verdens indflydelser og billeder. Af denne grund søger mange, der begynder at studere Kundskabens Større Fællesskabs Vej tilflugt fra fjernsyn, radio og endda fra musik – ikke fordi disse ting i sig selv er dårlige, men fordi de er så magtfulde. Disse folk trækker sig tilbage fra enkeltpersoner, der influerer dem på måder, der modarbejder deres velbefindende og deres evne til at genfokusere deres sind. Denne tilbagetrækning er nødvendig, for at folk kan gentænke deres tanker, for at have frihed til at evaluere, til at få kontrol over deres egne mentale kræfter, til at gå dybere i deres bevidsthed om sig selv, samt for at blive mere følsom overfor ting, der influerer dem.

Nu er der grove indflydelser og der er subtile indflydelser. I begyndelsen vil mennesker fra Kundskabens Større Fællesskabs Vej gerne trække sig tilbage fra de grove indflydelser. Dette vil gøre dem i stand til at udvikle følsomheden til at begribe og effektivt engagere sig med de subtile indflydelser. Subtile indflydelser inkluderer andre menneskers tanker, andre mennesker, der ikke befinder sig i ens umiddelbare miljø, men med hvem, man har et forhold. Subtile indflydelser inkluderer tilstedeværelsen af udenjordisk liv, der kan befinde sig i ens nabolag. Måske påvirker denne udenjordiske tilstedeværelse én ikke direkte eller er ikke fokuseret på én overhovedet, men dens tilstedeværelse vil udøve en vis indflydelse på én. Denne indflydelse er subtil, men det betyder ikke, at den ingen magt har eller ikke påvirker én.

I virkeligheden har mange af jeres depressive sindstilstande intet med jer at gøre overhovedet. Mange af dem er resultatet af, at I engagerer jer med noget i det mentale miljø, som I ikke er bevidste om. Ofte er det noget, der ikke en gang er indenfor jeres visuelle rækkevidde. Her kan folk jævnligt gå igennem mægtige humørsvingninger, hvor de bliver påvirkede af ting, der ikke en gang er del af deres egne liv. I andre tilfælde, styrer deres egen tænkning i meget høj grad deres emotionelle respons. Men folk, der er engagerede i terapeutiske forløb, gør ofte den fejltagelse at tænke, at alle deres oplevelser afgøres af deres egen konditionering, deres egen tænkning og deres egne handlinger. Denne falske antagelse er skabt, fordi folk tænker, at de er isolerede i livet. De er ikke bevidste om det mentale miljø.

Det mentale miljø er som at leve i et hav af bevidsthed. Du svømmer rundt i et stort ocean af bevidsthed. Når jeg siger bevidsthed, betyder det ikke, at det er selv-bevidst. Det betyder simpelthen, at det aktivt tænker. At tænke aktivt er ikke nødvendigvis bevidst tænkning. Sindet arbejder hele tiden, uanset om du er klar over det eller ej. Det udøver en indflydelse og bliver influeret hele tiden, uanset om du er klar over det eller ej. At blive bevidst om sindet, at styre dets indflydelse på andre og styre, hvad der influerer det, eller i det mindste styre, hvor meget denne indflydelse vil påvirke en, repræsenterer gennemførelse og avancement i uddannelse. Resultatet af dette vil give dig mere myndighed, større vished og evnen til at påvirke, nære og støtte andre på måder, der er effektive for dem. Dette er en stor bedrift.

Hvis du ser dig om i verden, vil du se, at mange mennesker føler sig som ofre for livet, føler at livet styrer dem, at de ingen magt har til at ændre det, at det er for stort for dem. Dette er så almindeligt. Man ser det overalt. Man kan høre det i så mange samtaler. Det demonstreres i folks aktiviteter. Det demonstreres i deres form for flugt, der ofte er destruktiv. Det demonstreres i den ineffektivitet, folk føler, når de støder på virkelige problemer i verden. Dette er allestedsnærværende. Hvordan kan det være?

Hvis din oplevelse af at være influeret er større, end din oplevelse af at influere andre, er du tydeligvis ikke klar over det mentale miljø og har ingen bevidsthed om din egen tænkning og dens virkning på andre. Faktisk forstærkes den fremherskende overbevisning, at folk er styret af omstændigheder og er fuldstændigt konditioneret af dem, af folk, der tror på dette, og således bliver denne overbevisning stærkere og forekommer desto mere uigennemtrængelig. Således forstærker ubevidsthed sig selv. Du forstærker alt det, du tror på. Du føjer noget til det. Alt det, du værdsætter, forstærker du. Hvis du værdsætter sandhed, føjer du noget til sandhed i verden. Hvis du værdsætter at flygte fra sandhed, føjer du noget til flugten fra sandhed i verden. Det mentale miljø, du lever i, det menneskelige mentale miljø, er et resultat af alt dette lagt sammen.

Her kan du begynde at forstå, hvorfor de Vise så fuldkomment trækker sig tilbage fra verdens indflydelser. De indser, at det mentale miljø, hvori de lever, vil dominere dem, medmindre de tager store og betydelige skridt for at isolere sig selv fra det. De har også over tid lært, at de kan influere verdens mentale miljø gennem de former for spirituel praksis, som de har lært, og som de forstærker. De trækker sig i meget høj grad tilbage fra de grove indflydelser. Så kan de skelne de subtile indflydelser, og de kan etablere deres eget grundlag og derefter bidrage fra dette grundlag. Hvis de er vise, gør de dette uden fordømmelse, for når man fordømmer noget, får man et forhold til det. Éns fordømmelse binder én til det. Fordøm ondt, og du vil være bundet til ondt. Fordøm en form for uvidenhed, og du vil være bundet til den. Hvis du ikke gerne vil være bundet til disse indflydelser, der holder dig tilbage eller slører dit syn eller gør dig ude af stand til at få adgang til dine egne indre ressourcer, så lad være med at bruge fordømmelse.

Følelser, uanset om det er kærlighed eller had eller undgåelse, binder altid én til det man responderer på. Hvis man hader et andet menneske, vil had binde én til dette menneske. Hvis man elsker et menneske, vil kærlighed binde én til dette menneske. Kærlighed er at foretrække, men i mange tilfælde vil man muligvis ikke gerne være bundet til dette menneske overhovedet. Dette er grunden til, at fordømmelse er så upassende. Fordømmelse gør også én ude af stand til at få adgang til det, man ved, så den er dobbeltsidet. Den binder én til det, man forsøger at skille sig fra, og den slører éns syn og gør én ude af stand til at få adgang til det, man ved. Det er ikke blot af moralske grunde, at vi siger, ”Fordøm ikke andre.” Det er også af praktiske grunde, fordi fordømmelse skaber sår og skade og hindrer éns fremgang. Så derfor er det af praktiske grunde, at den frarådes.

Så her kan du se, at selv-udtryk ikke blot er, hvad man siger og hvor godt man siger det. Det er ikke blot, hvad man gør og hvor godt man gør det. Det er ens hele tilstedeværelse i verden. Overvej dette: En Kundskabens mand og kvinde kan foretage sig meget lidt i verden. De kan have et meget simpelt job. Deres handlinger vil muligvis ikke være storsindede eller enestående. Åh, men hvilken indflydelse, de vil kaste. Andre vil føle sig fornyede og fyldt op i deres tilstedeværelse. Dog vil andre undgå dem, fordi de ikke kan tolerere denne indflydelse. Kundskabens mand og kvinde, der er udviklede og klargjorte, vil i de fleste tilfælde kaste en større indflydelse på miljøet, end miljøet vil kaste på dem. Faktisk skaber de deres eget miljø. Det gør de ikke ved at møblere deres huse og opsætte et smukt tapet. De skaber mentalt et miljø. De skaber deres eget mentale miljø.

For at du kan skabe dit eget mentale miljø, må du trække dig tilbage fra verden og fra verdens grove indflydelser, i det mindste i en periode. Derefter må du, med så megen objektivitet som mulig, komme til at lære om de subtile indflydelser, der påvirker dig. Dette er ikke let at gøre. Du må forberede dig ifølge Kundskabens Større Fællesskabs Vej. Du må kultivere dig selv – dine mentale evner, din bevidsthed, din skarpsindighed og din diskretion. Du må adskille dig fra mennesker, der ikke kan hjælpe dig i dette, selv hvis de elsker dig. Du må engagere dig med de få enkeltpersoner, der vil spille en rolle i dit avancement. Du må tage risici.

Du må udvikle den nødvendige tilgang. Så kan du begynde at etablere dit eget mentale miljø. Du vil stadigt være nødt til at beskytte det i verden, fordi dit mentale miljø er mindre magtfuldt, end alle andres mentale miljø lagt sammen. Men når dit mentale miljø bliver mere formet og mere etableret i dig, vil det naturligt begynde at udøve sin indflydelse på andre. Her vil du ikke være nødt til at afgøre indflydelsen hvert øjeblik, for desto mere du er engageret i Kundskab, desto mere kan Kundskab flyde igennem dig og tale igennem dig. Dens essens kan omgive dig. Her bliver du et vidne til din egen indflydelse på andre. Du dominerer ikke, du kommanderer ikke og du overvinder ikke andre. Du deler simpelthen det, du har opdaget, med dem.

I ethvert forhold, kan du kun dele det, du har opdaget. Forholdet kan kun demonstrere, hvad du og en anden værdsætter, og hvad du har opdaget. Det kan også demonstrere konflikt mellem dig og en anden. Afgørende er, at det ikke kan gå videre, end hvortil du selv er gået. Derfor er det ikke passende at være i forhold til mennesker hele tiden, især ikke primære forhold. Et primært forhold er faktisk en sjældenhed, skønt folk prøver at have det hele tiden.

Du har brug for tid alene; du har brug for én eller to menneskers assistance; du har brug for en passende form for udvikling og et passende pensum for udvikling. Så kan du begynde at udvikle dit eget mentale miljø, et miljø, der kan sameksistere med livet og kaste en indflydelse på det. Meget få mennesker har kunnet gøre dette, så du har ikke mange succesmodeller. Måske vil du være nødt til at tro på det, jeg fortæller dig. Når du ser dig omkring, kan du se, at folk overalt forekommer at være overtaget af verden. Faktisk kan det være, at du ikke kender nogen, der har opnået nogen virkelig uafhængighed fra de indflydelser, der styrer alle. Demonstrationen af dette er sjælden, men meget betydelig.

Genvindingen af Kundskab er ikke en populær bevægelse. Den er ikke en vogn, man kan hoppe med på. Den er ikke noget, hvor du kan tage alle dine venner med dig. Den er ikke noget, hvor du bliver en vældig populær person, fordi du studerer Kundskabens Vej. Måske vil du være nødt til at begynde helt alene og gå i en anden retning, end alle andre. Alle andre svajer og trækkes i af kræfter, de ikke en gang er bevidste om. De fleste mennesker vil simpelthen gå med på, hvad der end besluttes. Måske vil de gå med og beklage sig over det hele vejen. Måske vil de gå med, selv hvis de fornemmer at noget mangler, men de er endnu ikke udviklede nok til at udøve en indflydelse på deres liv tilstrækkeligt til at kunne genvinde deres egen fornemmelse af selv og have en fornemmelse af bidrag i verden.

Husk: Undervurdér ikke verdens magt. De Vise gør ikke dette. De Vise hævder ikke at have omnipotent magt for sig selv. Kundskab er temmelig tavs i verden. Den genkender verdens magt. Den kaster sin indflydelse på måder, verden ikke kan blokere for. Ligesom blomsten, der giver sin duft, udøver Kundskab sin indflydelse. Du kan gå ved sidens af blomsten i et vredt lune eller i godt humør, men den udøver sin duft uanset. Kundskab er skjult, så den ikke kan fjernes eller ødelægges. Den er tavs, fordi den gennemtrænger ting. Den er ikke i konstant samtale med sig selv, for den har ingen konflikt og behøver ikke at bekræfte sig selv.

At komme i kontakt med Kundskab betyder, at du begynder at udvikle en fornemmelse af sand selvsikkerhed. Du begynder at være mere tavs, mere stille. Du begynder at tale mindre og observere mere. Du begynder at påtage dig Kundskabens egenskaber. Du begynder at indse, at din indflydelse på andre er gennemtrængende. Her begynder du at påtage dig en anden type karaktertræk, der er i overensstemmelse med din natur. Her begynder du at indse, at de større indflydelser faktisk er dem, der er mere subtile, mere gennemgribende og mere gennemtrængende, og at mange af de grove indflydelser, skønt de måske er højlydte, utålelige og synlige, faktisk er svagere end de subtile. At komme til denne erkendelse er en del af den store transformation, som jeg peger på, en transformation, der kalder på dig nu, for at forberede dig, for at lære og reevaluere, og for at genvinde det, der i sandhed er dit.