Den Nye Gud

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer,
Marshall Vian Summers,
den 12. februar, 2009
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

Bind 1 > Den Ene Gud > Kapitel 2

Der er en Ny Åbenbaring om Gud, en Åbenbaring, der tager Gud ud af menneskehedens ældgamle historie, ud af menneskehedens konflikter og fantasier og dens misforståelser. Denne Åbenbaring tager Gud ind i et større panorama af liv i universet, der kaldes Det Større Fællesskab.

Du har brug for denne nye forståelse af Gud nu, for de gamles Gud var en lille Gud, en Gud for jeres verden og jeres tid, jeres kulturers Gud, jeres folks Gud i ældgammel tid.

Men menneskeheden er vokset fra denne Gud, denne menneskelige Gud, denne vrede Gud, denne hævngerrige Gud, den Gud, der forekom at være en projektion af jeres personlighed og af jeres tilbøjeligheder.

Det er ikke, at de gamle var forkerte; det er bare, at deres forståelse var begrænset. Det er ikke, at de skabte en Gud i deres eget billede; det er, at de ikke kunne forstå en Gud, der var hinsides lighed med dem selv.

Den Nye Åbenbaring præsenterer Gud i en større sammenhæng, indenfor rammerne af intelligent liv i universet. Det er ikke en menneskelig sammenhæng, for det er ikke et menneskeligt univers, I står overfor.

Det er ikke en Gud, der er optaget af denne ene verden alene. Det er ikke en Gud, der dømmer på den måde, du vil dømme på, eller fordømmer på den måde, du vil fordømme på. Det er ikke en Gud, der har brug for ros og tilbedelse, der vil have lydighed og beundring. Det er stammens gamle Gud. Det er den gamle Gud, der favoriserede én nation over en anden, ét folk over et andet. Det er en gammel idé om Gud.

Men Gud har aldrig været sådan, ser du. For den Gud, som folk har regnet med og tilbedt, den Gud, folk har forstået og misforstået, har altid været Det Større Fællesskabs Gud – over de mægtige vidder, virkelighedens andre dimensioner og utallige racer af væsener, der er så forskellige fra den menneskelige familie.

Dette er universets ene Gud – ikke en Gud af én verden, ét folk eller én Stamme; ikke en Gud, der tænker, handler og opfører sig på den måde, mennesker tænker, handler og opfører sig.

Denne Gud er ikke begrænset af én Åbenbaring for menneskeheden, for der har været flere på hinanden følgende Åbenbaringer for menneskeheden. Og nu er der en Ny Åbenbaring, for at forberede den menneskelige familie på den store forandring, der kommer til verden, og forberede menneskeheden på dens fremtid, dens skæbne og dens møde med et Større Fællesskab af intelligent liv i universet.

Det vil ikke være muligt for dig at tænke på Gud på de gamle måder, hvis du gerne vil forstå Guds Nye Åbenbaring for verden. Du vil ikke kunne forstå virkeligheden og betydningen af intelligent liv i universet, hvis du tænker på Gud på de gamle måder.

For den gamle Gud var eksklusiv for menneskeheden – én nations Gud, ét folks Gud, én races Gud, én verdens Gud alene.

Derfor var den gamle Gud for indskrænket og set for meget, som en menneskelig gengivelse alene, til at forstå Guds sande natur og formål, selv her i denne verden.

Den gamle Gud tog folk i krig. Den gamle Gud forekom ikke at have nogen bekymring for de menneskers og nationers velfærd, som Gud ikke favoriserede. Den gamle Gud blev brugt af konger, af monarker og af nationer for at retfærdiggøre og forstærke deres nations nag og ambitioner.

Den gamle Gud forekom at glædes ved at straffe menneskeheden for de uundgåelige fejl, menneskeheden ville begå i sin adskilte tilstand i denne verden.

Og således er hele forestillingen om Himmel og Helvede bygget op omkring troen på og antagelserne om den gamle Gud.

Men den nye Gud, Det Større Fællesskabs Gud, Gud af en større virkelighed end jeres egen, kræver, at alle disse ting bliver defineret påny. For Guds virkelighed er så meget anderledes end den måde, Gud blev agtet og troet på tidligere.

Gud begunstiger ikke én nation over en anden. Gud fører ikke folk i krig. Gud ønsker ikke én nations sejr over en anden nation eller ét folks erobring af et andet folk.

Gud ønsker ikke naturkatastrofer, plager, sygdom, katastrofer. Disse ting kan du bebrejde den gamle Gud, men ikke den nye Gud. For Gud har sat naturens og evolutionens og de geologiske omdannelseskræfter i gang i tidernes morgen, og de styrer helt sig selv nu.

Gud er intelligent. Gud behøver ikke at styre hver eneste lille ting. Gud behøver ikke at flytte blodet gennem dine blodårer eller operere dine millioner af celler. Gud behøver ikke at styre verdens vejr.

Gud behøver ikke at styre verdens nationer, verdens økonomier. Det er alt sammen sat i gang. Det blev sat i gang i tidernes morgen.

Men Gud våger over hele verden og over alle verdener – og kalder på den adskilte om at vende tilbage, kalder gennem religionens veje, kalder gennem samvittighedens veje, kalder gennem den ægte kærligheds og erkendelses veje.

Universets Gud er ligeglad med, hvilke religiøse overbevisninger I har, så længe de kan hjælpe jer med at bringe jer til den dybere Kundskab, som Gud har lagt i jer – en dybere intelligens, som Gud har lagt i jer, for at lede jer, beskytte jer og føre jer til en større tjeneste og et større bidrag i verden.

Den gamle Gud var domineret af religiøse institutioner. Hvis du ikke støttede disse institutioner og ikke troede på deres ideologi, mente man, at du ville blive sendt til Helvede, at du krænkede Gud. Men Gud bekymrer sig ikke om disse ting.

Det er ikke menneskenes overbevisninger og fascinationer, tvangstanker og fantasier, der bevæger Gud. Det er hjertets og samvittighedens dybere bevægelser. Det er den uselviske given. Det er tilgivelsen og trangen til at bidrage hinsides ens egne personlige behov og præferencer. Det er den enes erkendelse af den anden. Det er en fjende, der bliver en ven. Det er helingen af den naturlige verden, der er blevet udplyndret. Det er disse ting, der bevæger universets Herre.

Hvis du skal forstå menneskehedens skæbne og fremtid indenfor et Større Fællesskab af liv i universet, hvis du skal forstå, hvordan man forbereder sig på Forandringens Store Bølger, der kommer til verden, så må du have en ny oplevelse og forståelse af Det Guddommelige.

Hvis du klamrer dig til de gamle ideer, de gamle definitioner, vil du ikke forstå, hvad menneskeheden står overfor, og hvordan man forbereder sig. Du vil tro, at det er tidens ende. Du vil tro, at det er den store straf. Du vil tro, at det er den sidste kamp – alle disse ting, der forekommer at indikere en mægtig finale, hvad den menneskelige oplevelse angår.

Men menneskeheden forlader blot et stadie af sin udvikling og går ind i et andet. Det er en stor overgang fra en verden bestående af stammeledersamfund og stridende parter, til en mere forenet og kraftfuld menneskehed – en menneskehed, der kan leve, fungere og forblive fri indenfor et Større Fællesskab af liv; en menneskehed, der kan se intervention fra andre racer i universet i øjnene, og etablere sine egne engagementsregler her; en forenet menneskehed, der kan lære at leve indenfor denne verdens grænser og begrænsede ressourcer, uden at drive menneskeheden ned i glemmebogen og ned i forfald.

En forenet menneskehed har brug for en ny oplevelse og forståelse af Det Guddommelige, for at foretage denne store omlægning og undgå den større og større fristelse til at strides, konkurrere og gå i krig. For at se en verden med svindende ressourcer i øjnene, en verden med miljømæssige forstyrrelser, en verden med voldsomt vejr og voksende økonomisk ustabilitet, bliver I nødt til at have en større oplevelse af Det Guddommelige og især af Kundskabens magt i jer selv. For det er på dette dybere plan, under overfladen af jeres intellekt, at Gud vil røre jer og bevæge jer, med selve Det Guddommeliges tiltrækningskraft.

Man kan ikke begribe Gud med sit intellekt. Man kan ikke reducere Gud ned til et rationelt princip. Du må se, at Gud ikke opererer alle verdens funktioner, for disse blev sat i værk i tidernes morgen.

Her er der ingen konflikt mellem Skabelse og evolution. Der er ingen virkelig konflikt mellem religion og videnskab. De kommer alle af samme virkelighed, samme behov for at forstå livet, samme behov for at rette menneskelige fejl og etablere en tryg og sikker fremtid for den menneskelige familie.

Religion og videnskab er korrumperet af de samme kræfter – trangen til individuel magt, til én gruppes dominans over en anden, institutioner, der kæmper for overherredømmet. De er, i deres egen ret, begge autoritetstro, og begge har en tendens til at være indskrænkede og selvdefensive.

I stedet for at forsøge at forbinde fortiden med nutiden og med fremtiden, er det bedst at give slip på fortiden for at se, at menneskehedens forståelse af Det Guddommelige i sig selv er en evolutionær proces. Hvis du forsøger at forbinde fremtiden med fortiden, vil du enten fornægte fremtiden, eller være nødt til at ændre din forståelse af fortiden.

Gamle profetier vil ikke blive opfyldt. Messias vil ikke vende tilbage til verden. Nu er det tid for at Kundskab kommer frem. Det er æraen for det menneskelige samarbejde og ansvar. Ingen stor leder vil komme og føre menneskeheden ind i en glorværdig fremtid. Ingen enkeltperson vil komme og afgøre alle regnskaber og tage hævn over de onde. Det er den gamle idé om Gud. Den er ikke længere relevant, og den var aldrig rigtig sand til at begynde med. Det er et udtryk for folks ønske om en endelig afgørelse på livets gåde, på livets spørgsmål, på livets problemer.

Du blev sendt til verden for at yde et bidrag her, et specifikt bidrag i forbindelse med bestemte mennesker i bestemte situationer. Tro ikke, at du endnu forstår disse ting. Antag ikke, at du endnu er fuldt involveret i disse ting.

Tænk ikke, at ved at tro på en religiøs ideologi, vil du blive frelst. For hvis du ikke gør det, du kom her for at gøre, hvis du ikke engagerer dig med de mennesker, med hvem du er beregnet til at engagere dig, og bidrage dine gaver, vil tro alene ikke slå bro over kløften og afslutte Adskillelsen mellem dig og Gud.

For at genforenes med Gud, er du nødt til at være mere som det, Gud virkeligt skabte i dig. Gud har lagt Kundskab i dig for at lede dig og forløse dig. Overbevisninger er sekundære og står ofte i vejen for denne forløsning.

At tænke, at din religion er den eneste sande religion, vil stå i vejen for din forløsning. Fordømmelse af andre nationer, folkeslag og religioner vil forhindre dig i at tage imod denne forløsning. At være selvretfærdig og en forsvarer af din tro, vil blænde dig, og du vil vende ryggen til Gud.

Du må have modet og troen på Det Guddommelige for at tænke på Gud påny, for at erkende dine ansvar her og erkende, at du blev sendt til verden for at bidrage, ikke for at dømme eller kritisere.

Her må I indse, at Gud har indstiftet alle verdens religioner, og de er alle blevet ændret af mennesker, endda ændret radikalt. Så, for at rette op på fejlene fra fortiden, for at forny den sande tro og for at bringe de gamle religioners store sandhed frem i deres rene form, har Gud sendt en Ny Åbenbaring til verden, ikke for at erstatte verdens religioner, men for at tydeliggøre dem og give dem ny styrke og kraft og en større samhørighed med hinanden.

Den er dog ikke blot en korrektion; den er en forberedelse på en fremtid, der ikke vil ligne fortiden. I står overfor et ikke-menneskeligt univers. I står overfor miljøødelæggelse og stadigt stigende ustabilitet og usikkerhed i verden. I står overfor en verden af svindende ressourcer, en verden, hvor en stadigt voksende befolkning bliver nødt til at drikke af en langsomt svindende brønd. Du kan bede til Gud om at frelse dig, men Gud har sendt dig hertil for at redde verden, for at spille din lille, men afgørende del i dette.

Det er ikke tidens ende. Det er en stor overgang. Det er ikke verdens ende. Det er et stort opgør og en ny tid for Åbenbaring.

Mange ting vil få sin afslutning. Mange livsformer må nødvendigvis ændres. Menneskelig forståelse må ændre sig. Menneskeligt ansvar må vokse. Menneskelig medfølelse må vokse. Menneskelig tilgivelse må vokse. Det vil virke som tidens ende, som om hele verden kommer ned over en, en tid med katastrofale forandringer og omvæltninger. Men det er virkeligt en tid, hvor menneskeheden må blive voksen, blive klog og forberede sig på sin fremtid.

Kun Gud ved, hvad der kommer over horisonten, og kun Gud kan forberede dig helt på dette. Du kan muligvis genkende visse løsninger på aspekter af verdens problemer, men du kan ikke forberede dig selv på Forandringens Store Bølger eller på dit møde med intelligent liv i universet.

Gud har sendt en Ny Åbenbaring til verden for at forberede menneskeheden på dens fremtid, for at advare menneskeheden om de store farer i verden og hinsides verden, og for at velsigne menneskeheden med Kundskabens magt og tilstedeværelse, der er blevet lagt som en dybere styrke i hver person, så menneskeheden vil vælge fred fremfor krig, samarbejde fremfor opsplitning, beslutsomhed fremfor tabet af tillid, frihed fremfor kapitulation og ansvarlighed fremfor svaghed.

Dette er ikke nogle få inspirerede personers forsyn eller nogle få små grupper, der arbejder på at støtte den menneskelige familie. Det må være noget, der må nå vidt og bredt. Ikke alle vil være nødt til at tage imod og tro på Det Nye Budskab fra Gud, men det må nå tilstrækkeligt mange mennesker for at få sin virkning her, for at give en ny bevidsthed og oplevelse af Det Guddommelige i ens liv og i ens livs dybere bevægelse.

Her vil du være nødt til at give slip på dine forestillinger om Himmel og Helvede, din tro på en endelig Dommedag og alle disse ting, for de vil ikke passe med den større virkelighed, som I træder ind i.

Hvis du følger Kundskab, vil du komme tættere på Gud. Hvis du fornægter Kundskab og følger din frygt og ambitioner, vil du komme længere væk fra Gud. Hvis du bidrager med dine gaver i verden, vil du ikke behøve at komme her igen. Du vil have afsluttet denne cyklus af din evolution og din udvikling.

Gud vil ikke bare bringe dig tilbage til Himlen. Gud vil sætte dig i arbejde i universet, i den adskiltes virkelighed. Du har mange nuværende opgaver og mange fremtidige opgaver. Du løber ikke væk fra disse og ind i Himlen, for der er meget arbejde at gøre, ser du. Gud spilder ikke denne anledning. Din forløsning må være en kilde til inspiration for andre og må fortsat genlyde og have en positiv virkning på livet i universet.

Ingen vil blive sendt i Helvede. Men folk lever allerede i Helvede ved at være adskilte fra Gud – deres eget frygtsomme fantasis Helvede, deres selvhads Helvede og Helvedet af deres had til andre, deres omstændigheders Helvede, deres isolations Helvede. Ja, der er værre Helveder end dette, men Gud vil ikke sende jer der.

Men hvis du er ladt ude af Guds Nåde og Magt, Guds Forsyn og Guds Vejledning, vil dit Helvede uddybes og kan forekomme ingen ende at tage. Men, det er ikke endeløst, for Gud har lagt Kundskab i dig, og med tiden vil du komme til at indse, at du må følge denne Kundskab, du må acceptere denne Kundskab og at kun Kundskab kan tage dig fra Helvedet af din Adskillelse, fra din isolation og fra dine egne beklagelser og selvfornægtelse.

I sidste ende, vil Gud vinde alle tilbage, selv de mest ugudelige. De vil bare være nødt til at arbejde længere, for at forløse sig selv; de vil være nødt til at give mere, for at modvirke deres skadelige virkninger på andre. Her vil konger være vandbærere og opdyrke markerne. Her vil tyranner være nødt til at feje gaderne.

Folk er utålmodige. De ønsker en Dommens Dag; de vil have alt skal være færdigt. De ønsker ikke at leve med store spørgsmål, store uløste spørgsmål. De vil have, at Gud straffer andre, som de ikke selv kan eller vil straffe. De tror, at de ved, hvad retfærdighed er.

Det er derfor, den gamle Gud er fyldt med hævn, vrede og fordømmelse, at folk er tvungne til at tro på Gud med truslen om død og Helvede. Det er en primitiv måde at se på livet. Det er en ignorant måde at se på livet. Det tager ikke højde for virkeligheden af Det Guddommelige eller din Guddommelige naturs og skæbnes virkelighed.

Gud vil i sidste ende kalde alle tilbage, men enden kunne befinde sig langt ude i fremtiden. I mellemtiden lider du, du lever i mørke og forvirring. Du erkender ikke din magt, dintværd eller Kundskabens større styrke i dig, der venter på at blive opdaget og forsøger at redde dig, endog i dette øjeblik.

Hvis menneskeheden skal undgå stort sammenbrud i fremtiden, hvis I skal undgå at blive domineret af andre racer fra universet, må I nu lytte og få en ny og større forståelse af Den Guddommelige Tilstedeværelse og Magt i jeres liv, den menneskelige skæbnes virkelige natur og hvad der vil blive forlangt af folk, af grupper og af nationer, for at vælge klogt i lyset af en verden i forandring.

Her bliver jeres gamle overbevisninger afklaret og renset. Her forlader I ikke de store traditioner. I stedet ser I deres forbindelse med hinanden, og den store værdi og visdom, der er i selve kernen af deres lærer.

Men jeres kosmologi vil ændre sig, fordi I træder ind i Det Større Fællesskab. Jeres religion kan nu ikke være én verdens religion alene eller ét folks religion alene. Den vil være nødt til at være en Større Fællesskabs religion med en universets Gud og en universets spiritualitet, den, der forener jer og forbinder jer med hinanden, på trods af jeres forskellige opfattelser og fortolkninger.

Kæmp imod dette, og du kæmper imod Guds Vilje og Formål med menneskeheden. Stød dette fra dig, og du støder din fremtid, din evolution og den primære uddannelse fra dig, som du må tage imod på dette tidspunkt. Slå ud imod Guds Nye Åbenbaring, og du vil yderligere distancere dig selv fra Guds Magt og Tilstedeværelse i dit liv.

De er alle forbundne, disse Åbenbaringer. Men du må se deres røde tråd og deres indhold for at forstå dette.

Så meget af det, folk tror på, er helt igennem menneskeskabt – historierne, miraklerne, historie og mirakeltraditionerne – er menneskeskabte. At Gud skabte verden på nogle få dage [er] menneskeskabt, forsøget på – fra en indskrænket forståelse – at forstå Skabelsens virkelighed og mysterium. Det er som at bede en fem-årig tale om verdens evolution. De kan kun gøre det i et enkelt sprog, med enkle historier og en enkel tidsramme. De kan endnu ikke fatte vidden, den uhyre udstrækning og kompleksiteten af det, de ser på.

Så, idet du udvider din opmærksomhed og din forståelse, får du en større forståelse af Det Guddommelige, af Skabelsens mirakel og af forløselsens endnu større mirakel.

Her er Den Nye Guds afsløring af den gamle Gud tydeliggjort, ikke klædt i gamle forståelser eller gamle mytologier. For, der er kun én Gud, og det er alle universernes Gud, en Gud af alle racer. Gud har en Plan med henblik på at forløse hver enkelt, og hver enkelt genvindes gennem Kundskab, for Gud har lagt Kundskab i hver enkelt.

Og selvom de fleste racer i universet er langt mindre fri, end menneskeheden er på dette tidspunkt – lider mange racer under andre racers undertrykkelse, eller er blevet helt igennem verdslige og lægger vægten på teknologi – er der stadig en Plan for at forløse dem alle.

Men kan du sige, hvad den er? Selvfølgeligt ikke. Kan du definere Guds Vilje og Plan for universet? Selvfølgeligt ikke. Kan du overhovedet fatte et Større Fællesskab af intelligent liv – milliarder af milliarder og atter milliarder af racer og endnu mange flere?

Her begynder du at følge Kundskabens magt og tilstedeværelse i dig, i stedet for at forsøge at få livet passet ind i din ideologi, og få alting klemt ind i din indskrænkede forståelse. Det afslører Guds Nærvær og Plan for dit liv. Og du indser, at hinsides intellektet har din eksistens en større dimension og at intellektet må tjene denne.

Her holder du op med at proklamere, at du kender Guds Vilje og du bliver ydmyg, og du tillader Guds Vilje at blive afsløret for dig og for denne tid. Og er din hensigt ren, vil du følge noget uden at komme med store konklusioner, uden at udråbe dig selv, uden at formulere en ny ideologi, der i virkeligheden er menneskeskabt.

Kundskab ved, hvor du skal hen. Kundskab ved, hvad der kommer over horisonten. Kundskab forsøger at beskytte og forberede dig, selv i dette øjeblik. Men, du er ikke endnu klar over Kundskabens magt og tilstedeværelse i dig selv tilstrækkeligt til at høre dens budskaber, lytte til dens advarsler og tage imod dens vejledning. Derfor giver Guds Nye Åbenbaring Trin til Kundskab, så du kan få adgang til denne dybere virkelighed og dit livs dybere strømning.

Menneskeheden kan ikke redde sig selv nu. Den kan ikke komme med en løsning på Forandringens Store Bølger. Den ved ikke, hvordan den forbereder sig på et univers af intelligent liv – et konkurrencepræget miljø på en skala, I ikke engang kan forestille jer. Det er derfor, der er et Nyt Budskab fra Gud i verden, for at give Åbenbaringen, give advarslen, give opmuntringen og give forberedelsen.

Her må du blive en person, der kan fungere i Det Større Fællesskab, en person, der kan tænke på hele verdens vegne, en person, der ikke er begrænset og hæmmet af en tidligere forståelse, der er alt for indskrænket og utilstrækkelig til at få dig i stand til at opfatte dine omskiftelige omstændigheder og de store udfordringer, der kommer.

Her åbner Den Nye Åbenbaring døre, udvider din bevidsthed og perception, frigør dig fra gamle ideer, der aldrig vil tillade dig at se nutiden og fremtiden, frigør dig fra fordømmelse og bringer mysteriet og dit livs kraft og større formål i verden tilbage til dig.

Gud har en Større Plan for den menneskelige familie, men denne Plan kan kun følges individuelt gennem Kundskab, gennem samarbejde og genkendelse folk imellem, gennem miljømæssig ansvarlighed, gennem ansvarlighed overfor den menneskelige familie, gennem ydmyghed og enkelhed uden arrogance, uden fordømmelse, uden selvretfærdighed. For det er alt sammen menneskelige opfindelser.

Og, de er ikke begrænsede til menneskeheden alene. Sådanne tendenser findes i hele universet. Det er resultatet af Adskillelse, den store Adskillelse fra Gud, som satte gang i det fysiske univers’ skabelse og ekspansion. Det fysiske univers er ikke andet, end en lille del af Guds Skabelse.

Men dette er noget, du endnu har at lære. Du har en større rejse at tage og en større skæbne at påtage dig her. Men du bliver nødt til at lade din forstand strække sig, dine øjne åbne sig og dine ører høre, hvis du skal tage imod denne større forberedelse og større forståelse.

Hvis de gamle religioner foragtes af hinanden, er de virkeligt blevet forældede og vil blive stadigt mere forældede i fremtiden. Nu må du se Jesus indenfor Det Større Fællesskab, og Muhammed og Buddha og alle de store helgener og udsendinge i en større sammenhæng – indenfor en større række af Åbenbaringer, der hver især bringer menneskeheden tættere på verdenscivilisation og på et større samarbejde og en dybere oplevelse af samvittighed, som Gud har lagt i jer. I denne forstand er alle religioner økumeniske; det var meningen, at de skulle støtte hinanden, i stedet for at konkurrere og tage afstand fra hinanden.

Guds vilje er, at menneskeheden forenes, at bevare verden og forberede dens fremtid i et Større Fællesskab – en fremtid, hvor menneskenes frihed gentagne gange vil blive udfordret, en fremtid, hvor menneskeheden vil blive forført af tilbud om de fremmedes teknologi, en fremtid med mange farer, men en fremtid, hvor menneskeheden må bevare dens frihed og suverænitet i denne verden. Tab denne, og I mister alt – alt det, menneskeheden har udrettet.

Kun Guds Nye Åbenbaring kan vise jer disse ting, for dette var ikke del af Guds tidligere Åbenbaringer. For menneskeheden behøvede ikke at kende til Det Større Fællesskab, og i tidligere perioder stod menneskeheden ikke overfor en verden i tilbagegang.

Men nu står I overfor disse ting, og I må forberede jer. Og derfor blev en udsending sendt til verden for at bringe et Nyt Budskab fra Gud. Han er ikke en frelser. Han er ikke storartet. Han er simpel og ydmyg. Og han er Budbringeren.

Så, endnu en gang bliver menneskeheden udfordret med en Ny Åbenbaring. – Kan menneskeheden tage imod den? Kan den forstå den? Kan den acceptere den, eller vil den slås og kæmpe og fordømme og fortsætte på sin voldelige og ignorante façon? Vil det menneskelige intellekt blive ved med at forsøge at fortrænge Kundskabens magt i den enkelte? Vil religion vokse og ekspandere, eller vil den trække sig sammen og blive selvdefensiv?

Vil folk kunne ændre sig, virkeligt ændre deres holdning for at forberede sig på fremtiden og sikre sig et bedre liv og en større sikkerhed i verden? Det er spørgsmål, som kun folk selv kan besvare.

Men Åbenbaringen er over jer, fordi store behov er over jer. Og Gud har mere at sige til den menneskelige familie og har givet en Ny Åbenbaring og en ny vej fremad.

Den er kommet fra den nye Gud, kun ny for jeres forståelse. For der er kun én Gud, og den Gud er hverken ny eller gammel, men har altid været. Det er nu menneskehedens forståelse, der må udvikle sig og en Ny Åbenbaring er givet for at gøre dette muligt.

Åbenbaringen er givet i lyset af stor nødvendighed, for menneskeheden genkender ikke Forandringens Store Bølger og reagerer ikke på tilstedeværelsen af styrker fra Det Større Fællesskab, der er i verden for at drage fordel af en svag og splittet menneskehed. Menneskeheden reagerer ikke og kan ikke forberede sig i tide, og det er derfor, at Åbenbaringen er givet.

Den gives også for at løfte menneskehedens forståelse af dens åndelige natur og virkelighed op på Kundskabens niveau, hvor der ingen konflikter og stridigheder er mellem folk. For Kundskab kan ikke være i opposition til sig selv, og jeres større åndelige virkelighed og identitet blev skabt i harmoni med alle andre. Det er kun den menneskelige antagelses arrogance og frygtens og konkurrencens altoverskyggende tilstedeværelse, der driver folk væk fra deres sande natur og deres sande formål her.

Men, vær ved godt mod, for et stærkt Budskab bliver sendt til verden fra Skaberen af alt liv i universet. Hav større tillid, for Kundskabens magt og tilstedeværelse er i dig. Idet du lærer at tage Trin til Kundskab, vil du finde dens magt, dens nåde og dens vejledning for dig selv og for andre. Og du vil se, at du virkeligt blev skabt af Gud og sendt ind i verden for et større formål, og at du har en større skæbne hinsides denne verden, og en større fremtid indenfor og hinsides tidens grænser.