Den Nye Gud Åbenbaring

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 12 Februar, 2009
i Boulder, CO

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

 

Der er en Ny Åbenbaring om Gud, en Åbenbaring, der tager Gud ud af menneskenes ældgamle historie, ud af menneskenes konflikter og fantasier og misforståelse. Denne Åbenbaring tager Gud ud i livets større panorama i universet, der kaldes Det Større Fællesskab.

Nu har I brug for denne nye forståelse af Gud, fordi antikkens Gud var en lille Gud, en Gud af jeres verden og af jeres tid, en Gud af jeres kulturer, en Gud af jeres folk i antikken.

Men menneskeheden er vokset fra denne Gud, denne menneskelige Gud, denne vrede Gud, denne hævngerrige Gud, denne Gud, der forekom at være en projektion af jeres personlighed og af jeres tendenser.

Det er ikke at antikkens folk tog fejl; det er kun at deres opfattelse var begrænset. Det er ikke at de skabte en Gud, der lignede dem selv; det er at de ikke kunne begribe en Gud, der ikke lignede dem selv.

Den Nye Åbenbaring præsenterer Gud i en større sammenhæng, i sammenhæng med intelligent liv i universet. Det er ikke en menneskelig sammenhæng, for det univers, I står overfor, er ikke et menneskeligt univers.

Det er ikke en Gud, der er optaget af denne ene verden alene. Det er ikke en Gud, der dømmer på samme måde, som I dømmer på, eller fordømmer på samme måde, som I fordømmer på. Det er ikke en Gud, der har behov for at blive prist og tilbedt, der må have lydighed og smiger. Det er stammens gamle Gud. Det er den gamle Gud, der favoriserer én nation over en anden, ét folk over et andet. Det er en gammel idé om Gud.

Men Gud har aldrig været sådan, ser du. For Guden, folk har kigget efter og har tilbedt, Guden, som folk har kunnet opfatte og misforstå, har altid været Det Større Fællesskabs Gud – af rummets enorme udstrækning, af andre virkelighedsdimensioner og af talløse racer af væsner, der er så forskellige fra den menneskelige familie.

Dette er universets ene Gud – ikke én verdens, ét folks eller én stammes Gud; ikke en Gud, der tænker, handler eller opfører sig på den måde, mennesker tænker, handler eller opfører sig på.

Denne Gud er ikke begrænset til én Åbenbaring for menneskeheden, for der har været successive Åbenbaringer for menneskeheden. Og nu er der en Ny Åbenbaring for menneskeheden, for at forberede den menneskelige familie på den store forandring, der kommer til verden, og forberede menneskene på sin fremtid, sin skæbne og mødet med et Større Fællesskab af intelligent liv i universet.

Det vil ikke lykkes dig at forstå Guds Nye Åbenbaring for verden, hvis du tænker på Gud på de gamle måder. Du vil ikke kunne forstå realiteten og betydningsfuldheden af intelligent liv i universet, hvis du tænker på Gud på de gamle måder.

For den gamle Gud var udelukkende for menneskeheden – udelukkende én nations Gud, ét folks Gud, en races Gud, én verdens Gud.

Derfor var den gamle Gud for indskrænket og blev set for meget i menneskenes lighed, til at forstå Guds ægte natur og formål, selv her i denne verden.

Den gamle Gud førte folk i krig. Den gamle Gud forekom ingen bekymring at have, om de menneskers og nationers velfærd, som Gud ikke favoriserede. Den gamle Gud blev brugt af konger, monarker og nationer til at retfærdiggøre og forstærke deres nationers klager og ambitioner.

Den gamle Gud forekom at føle glæde ved at straffe menneskene for de uundgåelige fejl, menneskene ville gøre, i deres adskilte tilstand, idet de lever i denne verden.

Og således er hele idéen om Himmel og Helvede bygget op omkring troen på og antagelserne om den gamle Gud.

Men den nye Gud, Det Større Fællesskabs Gud, Guden af en større realitet end jeres egen forlanger, at alle disse ting bliver gen-definerede. For Guds realitet er så fuldstændig forskellig fra den måde, Gud tidligere blev tænkt på og troet på.

Gud favoriserer ikke én nation over en anden. Gud fører ikke folk i krig. Det er ikke Guds vilje, at én nation sejrer over en anden nation, eller at ét folk erobrer et andet folk.

Naturulykker, plager, sygdom, katastrofer, er ikke Guds vilje. Du kan give den gamle Gud skylden for disse ting, men ikke den nye Gud. For Gud har sat naturens kræfter i bevægelse, sat evolution og geologisk forandring i gang, ved tidens begyndelse, og disse ting bevæger sig nu alt sammen af sig selv.

Gud er intelligent. Gud behøver ikke at styre hver eneste lille ting. Gud behøver ikke at få dit blod til at løbe gennem dine årer eller styre dine millioner af celler. Gud behøver ikke at styre verdens vejr.

Gud behøver ikke at styre verdens nationer, verdens økonomier. Det er alt sammen sat i bevægelse. Det blev sat i bevægelse ved tidens begyndelse.

Men Gud våger over verden og over alle verdener – opfordrer den adskilte til at vende tilbage, opfordrer ad religionens veje, ad samvittighedens veje, ad den sande kærligheds og sande erkendelses veje.

Universets Gud bekymrer sig ikke om, hvilke religiøse overbevisninger du har, så længe de kan assistere dig i at bringe dig til den dybere Kundskab, som Gud har lagt i dig – en dybere intelligens, som Gud har anbragt i dig, for at lede dig, beskytte dig og føre dig til højere tjeneste og større bidrag i verden.

Den gamle Gud var domineret af religiøse institutioner. Hvis man ikke støttede disse institutioner og tror på deres ideologi, blev man anset for at ville blive sendt til Helvede, anset for at krænke Gud. Men Gud bekymrer sig ikke om disse ting.

Det er ikke overbevisninger og fascinationer, besættelser og menneskenes fantasier, der bevæger Gud. Det er hjertets og samvittighedens dybere bevægelse. Det er den givendes uselviske handling. Det er tilgivelsens handling og trangen til at bidrage hinsides egne personlige behov og præferencer. Det er den enes genkendelse af den anden. Det er en fjende, der bliver en ven. Det er helbredelsen af den naturlige verden, som er udplyndret. Det er disse ting, der bevæger universets Herre.

Hvis du skal forstå menneskenes skæbne og fremtid i et Større Fællesskab af liv i universet, hvis du skal forstå, hvordan du forbereder dig på De Store Bølger af forandring, der kommer til verden, må du have en ny oplevelse og forståelse af Det Guddommelige.

Klynger du dig til de gamle idéer, de gamle definitioner, vil du ikke forstå, hvad menneskeheden står overfor og hvordan du forbereder dig. Du vil tænke, det er tidens ende. Du vil tænke, det er den store straf. Du vil tænke, det er det endelige slag – alle disse ting, der ser ud til at indikere en stor finale for den menneskelige oplevelse.

Men menneskeheden forlader blot ét stadie af sin udvikling og træder ind i et nyt. Fra en verden af stammesamfund og bekrigende fraktioner, er det en stor overgang til en mere forenet og magtfuld menneskehed – en menneskehed, der kan leve, fungere og forblive fri i et Større Fællesskab af liv; en menneskehed, der kan se intervention i øjnene fra andre racer i universet og kan etablere sine egne regler for engagement her; en forenet menneskehed, der kan lære at leve indenfor denne verdens grænser og med dens begrænsede ressourcer, uden at drive den i glemmebogen og i forfald.

En forenet menneskehed vil have brug for en ny oplevelse og forståelse af Det Guddommelige, hvis den skal foretage denne store transition og undgå konfliktens, konkurrencens og krigens stadigt-voksende fristelser. For at stå overfor en verden af svindende ressourcer, en verden af miljømæssige forstyrrelser, en verden med voldsomt vejr og stigende økonomisk ustabilitet, vil I have brug for en større oplevelse af Det Guddommelige og især af Kundskabens magt i jer selv. For det er på dette dybere plan, under dit intellekts overflade, at Gud vil røre dig og bevæge dig med selve Det Guddommeliges tiltrækningskraft.

Du kan ikke begribe Gud med dit intellekt. Du kan ikke reducere Gud til et rationelt princip. Du må se, at Gud ikke opererer alle verdens funktioner, for de blev sat i bevægelse ved tidens begyndelse.

Her er der ingen konflikt mellem Skabelsen og evolution. Der er ingen virkelig konflikt mellem religion og videnskab. De er alle født af den samme realitet, de samme behov for at begribe livet, de samme behov for at rette menneskelig fejlen og etablere en tryg og sikker fremtid for den menneskelige familie.

Religion og videnskab er korrumperede af de samme kræfter – trangen til individuel magt, én gruppes dominans over en anden, institutioner, der slås om overherredømme. Både den ene og den anden er ortodokse i deres egen ret og har begge en tendens til at være indskrænkede og selvforsvarende.

I stedet for at prøve at forbinde fortiden med nutiden og fremtiden, er det bedst at lade fortiden gå, at se, at menneskehedens forståelse af Det Guddommelige i og for sig er en evolutionær proces. Hvis I prøver at forbinde fremtiden med fortiden, vil I enten fornægte fremtiden, eller være nødt til at ændre jeres forståelse af fortiden.

Oldtidens profetier vil ikke gå i opfyldelse. Messias vil ikke vende tilbage til verden. Nu er det tid for Kundskab at komme frem. Det er æraen for det menneskelige samarbejde og det menneskelige ansvar. Der vil ingen stor leder komme og føre menneskeheden ind i en glorværdig fremtid. Ingen enkeltperson vil komme og gøre alle scoringerne op og tage hævn over den onde. Det er den gamle idé om Gud. Den er ikke længere relevant, og den var fra begyndelsen aldrig rigtig sand. Den var folks ønske om en endelig løsning på livets gåde, på livets spørgsmål, på livets problem.

Du blev sendt til verden for at yde et bidrag her, et specifikt bidrag vedrørende bestemte mennesker i bestemte situationer. Tro ikke, at du forstår disse ting endnu. Antag endnu ikke, at du fuldt ud er involveret i disse ting endnu.

Tro ikke, at du vil være frelst, ved at tro på en religiøs ideologi. For, hvis du ikke foretager dig det, du blev sendt hertil for at gøre, hvis du ikke engagerer dig med de mennesker, du er beregnet til at engagere dig med og bidrager med dine gaver, vil tro alene ikke bygge bro over kløften og afslutte adskillelsen mellem dig og Gud.

For at genforene dig med Gud, må du blive mere som det, Gud virkeligt skabte dig til at være. Gud har anbragt Kundskab i dig, for at lede dig og forløse dig. Overbevisninger kommer i anden række og står ofte i vejen for denne forløsning.

At tænke, at din religion er den eneste sande religion, står i vejen for din forløsning. At fordømme andre nationer, andre folk og andre religioner, vil forhindre dig i at tage imod denne forløsning. At være selvretfærdig og forsvarer af din tro, vil forblænde dig, og du vil vende Gud ryggen.

Du må have modet og troen på Det Guddommelige for at tænke på Gud på en ny måde, for at se dine ansvar her og erkende, at du blev sendt til verden for at være bidragyder, ikke for at være dommer eller kritiker.

Her må du indse, at Gud har initieret alle verdens religioner, og at de alle er ændret af mennesker, endda radikalt. Så, for at rette fortidens fejl, for at forny den sande tro, og for at bringe oldtidens religioners store sandheder frem i deres rene form, har Gud sendt en Ny Åbenbaring til verden, ikke for at erstatte verdens religioner, men for at afklare dem og give dem ny styrke og magt og en større samhørighed mellem hinanden.

Det er dog ikke blot en rettelse; det er en forberedelse på en fremtid, der ikke vil ligne fortiden. I står overfor et ikke-menneskeligt univers. I står overfor miljømæssig ødelæggelse samt stadigt stigende ustabilitet og usikkerhed i verden. I ser en verden med svindende ressourcer i øjnene, en verden, hvor en evigt voksende befolkning vil være nødt til at drikke af en langsomt svindende brønd. Du kan bede til Gud om frelse, men Gud har sendt dig hertil for at redde verden, for at spille din lille men vigtige del i dette.

Det er ikke tidens ende. Det er en stor overgang. Det er ikke enden på verden. Det er en stor opgørelsestid og en ny Åbenbaringstid.

Mange ting vil få en ende. Mange måder at leve på vil være nødt til at ændres. Menneskelig forståelse vil være nødt til at ændres. Menneskeligt ansvar vil være nødt til at vokse. Medmenneskelighed vil være nødt til at vokse. Menneskelig tilgivelse vil være nødt til at vokse. Det vil forekomme at være tidens ende, som om hele verden kommer ned over dig, en tid med katastrofal forandring og omvæltning. Men reelt er det en tid for menneskene at blive voksne, at blive vise og at ruste sig til deres fremtid.

Kun Gud ved, hvad der kommer over horisonten, og kun Gud kan forberede jer helt på dette. I kan se visse løsninger til aspekter af verdens problemer, men I kan ikke selv forberede jer på De Store Bølger af forandring eller på jeres møde med intelligent liv i universet.

Gud har sendt en Ny Åbenbaring til verden, for at forberede menneskene på deres fremtid, for at advare menneskene om den store fare, der er i verden og hinsides verden, og for at velsigne menneskene med Kundskabens magt og tilstedeværelse, der, som en dybere styrke, er lagt i hver enkelt person, så menneskene vil vælge fred frem for krig, samarbejde frem for opdeling, løsning frem for tabet af selvtillid, frihed frem for kapitulation og ansvar frem for svaghed.

Dette er ikke nogle få inspirerede enkeltpersoners forsyn, eller nogle få gruppers forsyn, der samarbejder for at støtte den menneskelige familie. Det må være noget, der når vidt omkring. Ikke alle vil være nødt til at tage imod det og tro på Det Nye Budskab fra Gud, men det må nå tilstrækkeligt mange mennesker, for at have sin virkning her, for at give en ny bevidsthed og oplevelse af Det Guddommelige i ens liv og en ny bevidsthed og oplevelse af ens livs dybere bevægelse.

Her bliver du nødt til at slippe dine idéer om Himmel og Helvede, din tro på en endelig Dommedag og alle disse ting, for disse idéer vil ikke passe ind i den større virkelighed, du nu indgår i.

Hvis du følger Kundskab, vil du komme nærmere Gud. Hvis du fornægter Kundskab og følger din egen frygt og egne ambitioner, vil du komme længere væk fra Gud. Hvis du bidrager dine gaver til verden, vil det ikke være nødvendigt for dig at komme her igen. Du vil have fuldbyrdet denne cyklus i din evolution og udvikling.

Gud vil ikke bare bringe dig tilbage til Himlen. Gud vil sætte dig i arbejde i universet, i de adskiltes virkelighed. Du har mange nuværende opgaver og mange fremtidige opgaver. Man løber ikke bare fra disse opgaver og ind i Himlen, for der er meget arbejde at gøre, ser du. Gud spilder ikke denne lejlighed. Din forløsning må være en inspirationskilde for andre og må fortsætte med at genlyde og have en positiv virkning på livet i universet.

Ingen vil blive sendt til Helvede. Men folk lever allerede i Helvede, adskilte som de er fra Gud – i deres egen skræmte forestillings Helvede, selvhadets Helvede og Helvedet ved at hade andre, deres omstændigheders Helvede, deres isolations Helvede. Ja, der er værre Helveder end disse, men Gud vil ikke sende dig der.

Men hvis du lades udenfor Guds Nåde og Magt, Guds Forsyn og Guds Vejledning, vil dit Helvede gå dybere og kan forekomme bundløst. Men det er ikke bundløst, for Gud har anbragt Kundskab i dig, og med tiden vil du komme til at indse, at du må følge denne Kundskab, du må acceptere denne Kundskab og det kun er Kundskab, der kan tage dig ud af Adskillelsens Helvede, ud af din isolation og din klagen og din egen selvfornægtelse.

I sidste ende, vil Gud vinde alle tilbage, selv de ondeste. De vil blot være nødt til at arbejde længere for at forløse sig selv; de vil være nødt til at give mere for at modvirke deres skadelige virkning på andre. Her vil konger være nødt til at være vandbærere og opdyrke markerne. Her vil tyranner være nødt til at feje gaderne.

Folk er utålmodige. De vil have en Dommedag; de vil have, at alting er afsluttet. De har ikke lyst til at leve med store spørgsmål, store uafklarede spørgsmål. De vil have Gud til at straffe andre, som de ikke selv kan eller vil straffe. De tror, de ved, hvad retfærdighed er.

Derfor er den gamle Gud fyldt med hævn og vrede og forstødelse, som folk er tvunget til at tro på, med truslen om død og Helvede. Det er en primitiv måde at se livet på. Det er en uvidende måde at se livet på. Den tager ikke højde for Det Guddommeliges realitet eller realiteten af din Guddommelige natur og skæbne.

Gud vil kalde alle tilbage til sidst, men til sidst kan være langt ude i fremtiden. I mellemtiden lider du; du lever i mørke og forvirring. Du erkender ikke din magt, dit værd eller Kundskabens større styrke i dig, der venter på at blive opdaget, og som prøver at redde dig, selv i dette øjeblik.

Hvis menneskeheden skal undgå et stort sammenbrud i fremtiden, hvis I skal undgå at blive domineret af andre racer fra universet, må I nu lytte og få en ny og større forståelse af Den Guddommelige Tilstedeværelse og Magt i jeres liv, af menneskets skæbnes ægte natur og hvad der vil kræves af folk, grupper og nationer, for at vælge viseligt, i lyset af en verden i forandring.

Her bliver dine gamle overbevisninger afklaret og renset. Her forlader du ikke de store traditioner. Du ser i stedet deres forbindelse med hinanden og den store værdi og visdom, der ligger i selve hjertet af deres lære.

Men jeres kosmologi vil ændre sig, fordi I træder ind i Det Større Fællesskab. Nu kan jeres religion ikke være én religion af denne verden alene eller af ét folk alene. Den vil være nødt til at være en Større Fællesskabsreligion med én Gud af universet, og én spiritualitet af universet, denne spiritualitet, der forener og forbinder jer med hinanden, til trods for jeres afvigende synspunkter og fortolkninger.

Slås med dette, og du vil slås med Guds Vilje og Formål for menneskeheden. Forstød dette, og du vil forstøde din fremtid, din evolution og den primære uddannelse, du må tage imod på dette tidspunkt. Lang ud efter Guds Nye Åbenbaring, og du vil yderligere tage afstand fra Guds Magt og Tilstedeværelse i dit liv.

Disse Åbenbaringer er alle forbundne. Men du må se deres rene tråd og deres rene indhold for at forstå det.

Så meget af det, mennesker tror på, er ren og skær menneskelig kreation – historierne, miraklerne, historiernes og miraklernes traditioner – en menneskelig kreation. At Gud skabte verden på nogle få dage, [er] en menneskelig kreation, der er et forsøg på at begribe Skabelsens realitet og mysterium, med en begrænset forståelse. Det er som at bede en fem-årig om at tale om verdens evolution. Det kan de kun med et enkelt sprog, enkle historier og indenfor en enkel tidsramme. De kan endnu ikke begribe udstrækningen, det utrolige omfang og kompleksiteten af det, de ser på.

Så, idet du gør din bevidsthed og din forståelse større, begriber du mere af Det Guddommelige, af Skabelsens mirakel og af forløsningens endnu større mirakel.

Her er den nye Gud den gamle Gud utilsløret, afklaret, ikke klædt i antikkens forståelser eller ældgamle mytologier. For der er kun én Gud, og det er hele universets Gud, alle racers ene Gud. Gud har en plan for forløsning for hver enkelt, og hver enkelt bliver genindvundet gennem Kundskab, for Gud har lagt Kundskab i hver enkelt.

Og skønt de fleste racer i universet er langt mindre frie end menneskeheden er på dette tidspunkt – mange racer lider under andre racers undertvingelse eller er blevet fuldt ud sekulære og lægger vægten på teknologi – er der alligevel en Plan for forløsning for dem alle.

Men kan du sige, hvad denne Plan går ud på? Selvfølgeligt ikke. Kan du definere Guds Vilje og Plan for universet? Selvfølgeligt ikke. Kan du begribe et Større Fællesskab af intelligent liv – trillioner, trillioner, trillioner af racer og mange flere?

I stedet for at prøve at få livet til at passe ind i din ideologi, i stedet for at prøve at få alting klemt ind i din begrænsede forståelse, begynder du her at følge Kundskabens magt og tilstedeværelse i dig. Dette afslører Guds Tilstedeværelse i og Plan for dit liv. Og du indser, at hinsides intellektet, er der en større dimension til din eksistens, og at intellektet må tjene denne dimension.

Her holder du op med at erklære, at du kender Guds Vilje, og du bliver ydmyg, og du lader Guds Vilje blive afsløret for dig og for denne tid. Og hvis dine intentioner er rene, vil du følge noget, uden at komme til store konklusioner, uden at proklamere dig selv, uden at formulere en ny ideologi, der i realiteten er en menneskelig kreation.

Kundskab ved, hvor du er på vej hen. Kundskab ved, hvad der kommer over horisonten. Kundskab prøver at beskytte og forberede dig, selv i dette øjeblik. Men du er endnu ikke tilstrækkelig bevidst om Kundskabens magt og tilstedeværelse i dig, til at høre dens budskaber, agte dens advarsler og tage imod dens vejledning. Af denne grund giver Guds Nye Åbenbaring Trin til Kundskab, så du kan få adgang til denne dybere realitet og denne dybere strømning af dit liv.

Menneskeheden kan ikke redde sig selv nu. Den kan ikke udtænke én enkelt løsning på De Store Bølger af forandring. Den ved ikke, hvordan den forbereder sig på et univers af intelligent liv – et konkurrencepræget miljø på en skala, I end ikke kan forestille jer. Derfor er der et Nyt Budskab fra Gud i verden – for at levere Åbenbaringen, levere advarslen, levere opmuntringen og levere forberedelsen.

Her må du blive et menneske, der kan fungere i Det Større Fællesskab, et menneske, der kan tænke på hele verdens vilkår, et menneske, der ikke er begrænset og holdt tilbage af tidligere forståelse, en forståelse, der er alt for indskrænket og utilstrækkelig til at du kan begribe dine omskiftelige omstændigheder og de store udfordringer, der kommer.

Her åbner Den Nye Åbenbaring døre, udvider din bevidsthed og opfattelsesevne, frigør dig fra gamle idéer, der aldrig vil lade dig se øjeblikket eller fremtiden, befrier dig for fordømmelse og bringer dig tilbage til dit livs mysterium og magt og højere formål i verden.

Gud har en Større Plan for den menneskelige familie, men denne Plan kan kun følges individuelt, gennem Kundskab, gennem samarbejde og genkendelse mennesker imellem, gennem miljømæssige ansvar, gennem ansvarlighed overfor den menneskelige familie, gennem ydmyghed og enkelthed, uden arrogance, uden fordømmelse, uden selvretfærdighed. For disse ting er alt sammen en menneskelig opfindelse.

Og disse ting er ikke alene begrænset til menneskeheden. Sådanne tendenser eksisterer over hele universet. Det er resultatet af Adskillelse, den store Adskillelse fra Gud, der satte gang i det fysiske univers’ skabelse og ekspansion. Det fysiske univers er kun en lille del af Guds Skaberværk.

Men det er noget du endnu har at lære. Du har en større rejse og skæbne at tage her. Men, hvis du skal nå denne større forberedelse og forståelse, bliver du nødt til at lade din forstand udvide sig, dine øjne åbne sig og dine ører høre.

Har de gamle religioner foragt for hinanden, er de reelt forældede og vil i fremtiden blive det endnu mere. Nu må I se Jesus indenfor et Større Fællesskab, og Muhammad og Buddha og alle de store helgener og udsendinge, i en større kontekst – i en større række af Åbenbaringer, der hver for sig bringer menneskeheden nærmere en verdenscivilisation og nærmere større samarbejde og en dybere oplevelse af den samvittighed, Gud har lagt i jer. I denne forstand er alle religioner økumeniske; det er meningen, at de alle skal støtte hinanden, i stedet for at konkurrere og tage afstand fra hinanden.

Det er Guds Vilje at menneskeheden forenes, forenes for at bevare verden og forberede sig på sin fremtid i et Større Fællesskab – en fremtid, hvor menneskehedens frihed gentagne gange vil blive udfordret, en fremtid, hvor menneskeheden vil blive lokket af tilbud om fremmed teknologi, en fremtid med mange farer, men en fremtid, hvor menneskeheden må bevare menneskelig frihed og menneskelig suverænitet i denne verden. Tab dette, og I taber alt – alle de ting, menneskeheden har nået.

Kun Guds Nye Åbenbaring kan vise jer disse ting, for de var ikke en del af Guds forrige Åbenbaringer. Da havde menneskeheden ikke brug for at kende til Det Større Fællesskab, og i tidligere æraer så menneskeheden ikke en verden i forfald i øjnene.

Men nu står I overfor disse ting, og I må ruste jer. Af denne grund er en udsending sendt til verden for at bringe et Nyt Budskab fra Gud. Han er ingen frelser. Han er ikke strålende. Han er enkel og ydmyg. Og han er Budbringeren.

Så menneskene bliver én gang til udfordret med en Ny Åbenbaring. Kan menneskene tage imod den? Kan de begribe den? Kan de acceptere den, eller vil de slås og kæmpe og tage afstand fra den og fortsætte deres voldelige og ignorante måder? Vil det menneskelige intellekt stadigt prøve at erstatte Kundskabens magt i den enkelte? Vil religion vokse og ekspandere, eller vil den stritte imod og blive selvforsvarende?

Vil folk kunne forandre sig, vil de have en virkelig ændring af hjertet, så de kan forberede sig på fremtiden og sikre sig et bedre liv og en større sikkerhed i verden? Dette er spørgsmål, som kun mennesker kan besvare.

Men Åbenbaringen er over jer, fordi de store behov er over jer. Og Gud har mere at sige til den menneskelige familie og har sørget for en Ny Åbenbaring og en ny vej fremad.

Dette er kommet fra den nye Gud, kun ny for jeres forståelse. For der er kun én Gud, og denne Gud er hverken ny eller gammel, men har altid været. Nu er det menneskenes forståelse, der må evolvere, og en Ny Åbenbaring er givet for at gøre dette muligt.

Åbenbaringen blev givet i lyset af stor nødvendighed, for menneskeheden erkender ikke De Store Bølger af forandring og reagerer ikke på tilstedeværelsen af kræfter fra Det Større Fællesskab, der befinder sig i verden, for at drage fordel af en svag og splittet menneskehed. Menneskeheden reagerer ikke og kan ikke forberede sig selv i tide, og derfor er Åbenbaringen givet.

Den er også givet for at løfte menneskenes forståelse af deres spirituelle natur og virkelighed, til Kundskabens niveau, hvor der ingen konflikter og stridigheder er mellem mennesker. For Kundskab kan ikke være imod sig selv, og din større spirituelle realitet og identitet blev skabt i harmoni med alle andres. Det er kun menneskelig formodnings arrogance og frygtens overskyggende tilstedeværelse og konkurrence, der splitter folk og fører dem væk fra deres sande natur og deres sande formål her.

Men vær ved godt mod, for et stort Budskab sendes til verden fra Skaberen af alt liv i universet. Hav større tiltro, for Kundskabens magt og tilstedeværelse er i dig. Når du lærer at tage Trin til Kundskab, vil du selv finde dens magt, dens nåde og dens vejledning, til gavn for dig selv og for andre. Og du vil se, at du virkeligt blev skabt af Gud og sendt til verden med et højere formål, og at du har en større skæbne hinsides denne verden, og en større fremtid indenfor og hinsides tidens grænser.