Himlens Vilje


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 17. maj 2011
i Glenwood Springs, CO

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.




The Will of Heaven from the New Messenger book
Bind 1 > Den Nye Budbringer > Kapitel 1

Mange mennesker i verden venter på, at deres Frelser, deres Maitreya eller deres Imam vender tilbage. Men Gud har sendt et Nyt Budskab ind i verden, et Budskab, der skal forberede menneskeheden på den store forandring, der er på vej her, og på dens møde med intelligent liv i universet, et møde, der vil være langt mere usikkert og farligt, end de fleste mennesker erkender.

Den menneskelige spiritualitet er ved at erodere væk i verden, den sande natur af den menneskelige spiritualitet. Den dybere natur i hvert enkelt menneske bliver stadig mere fjerntliggende, efterhånden som jeres samfund bliver mere og mere teknologiske og sekulære. Splittelserne mellem religionerne er så alvorlige og så skadelige, at selv splittelserne inden for religionerne vil bidrage ret meget til menneskelige konflikter og lidelser i fremtiden, ligesom de gør det nu.

Hvis man ærligt ser på verden, må man indse, at dens voksende vanskeligheder overstiger menneskets kapacitet og forståelse. De Store Bølger af forandringer, der kommer til verden, overstiger det, som enkeltpersoner og institutioner fuldt ud kan forstå og håndtere.

Menneskeheden er kommet til et stort vendepunkt. Den kan ikke vende tilbage til sin tidligere tilstand. Den kan ikke gå baglæns i historien. Den kan ikke blot bekræfte de splittede og omstridte overbevisninger i sine religiøse traditioner, [traditioner] som alle blev iværksat af Gud.

Guds Åbenbaring må nu komme igen og er kommet igen, og Budbringeren er blevet sendt ud i Verden – en ydmyg mand, en mand uden stor social position, en mand uden store personlige påstande og bedrifter, en mand, hvis liv er blevet bevaret og målrettet alene til dette formål.

Folk vil naturligvis argumentere, fordi de er uvillige eller ude af stand til at genoverveje deres position og åbne sig for den Nye Åbenbaring. De tror, at de forstår Guds Vilje og Formål for denne verdens folk. De tror, at de forstår, hvad Åbenbaring betyder, og hvornår den kan indtræffe. De tror, at de forstår.

Men hvem kan forstå dette fuldt ud? Hvem har visdommen og bredden og kapaciteten til at forstå dette fuldt ud? Det må helt sikkert overskride den menneskelige forståelse. Og der må da være nok ydmyghed og ærlighed til, at folk indser, at de ikke kan forudsige, hvornår og hvordan Skaberen af alle universer vil tale til denne lillebitte planet.

Men menneskelig uvidenhed og arrogance forenes til en farlig kombination, en kombination, der er voldsom og undertrykkende, der er afstumpet og meget påståelig. Den er polariseret og vil fortsætte med at splitte den menneskelige familie – en splittelse, der kun kan svække jer i lyset af den store forandring, der er på vej til verden.

Det Nye Budskab kommer her i en ren form, og for første gang vil I være i stand til at høre Åbenbaringens Stemme. Det var en Stemme som denne, der talte til Moses og Jesus, Buddha og Muhammed og de andre store Lærere, der er forblevet skjult i løbet af menneskehedens historie.

Der er ikke tid til fejltagelser nu. Risikoen er for stor. Der bliver gjort alt for at gøre den Nye Åbenbaring meget klar. Den indeholder sine egne kommentarer og sin egen lære, for det kan ikke overlades til menneskelig fortolkning alene.

Timen er kommet for sent, og menneskeheden er ikke forberedt på at stå over for en ny og nedadgående verden og at se på realiteterne og vanskelighederne ved at træde ind i et Større Fællesskab af liv i universet i øjnene.

I befinder jer ved en stor tærskel. For jer individuelt betyder det, at jeres liv accelereres for at møde denne tærskel, for at forberede jer på denne tærskel og for at engagere jer i denne tærskel.

Men hvordan kan dette gøres uden en Ny Åbenbaring fra Gud? Der er ikke en eneste person på Jorden, der har visdommen, kapaciteten og forståelsen til at håndtere alt det, som menneskeheden vil stå over for, når den passerer denne tærskel til en ny og mere udfordrende verden.

Hvem på Jorden kan forberede menneskeheden på livet i universet, på det store engagement – et engagement, der allerede finder sted i hemmelighed, udført af grupper, der er her for at udnytte jeres uvidenhed og overtro?

Hvis I er virkelig ærlige, må I erkende, at ingen har denne vidde af forståelse, denne kapacitet. Ingen i verden forstår livets Større Fællesskab. Og det, som folk tror, er projektioner af deres frygt og deres fantasier, som hverken det ene eller det andet er et nøjagtigt billede af det, som I vil stå over for i virkeligheden.

Den sande natur af menneskelig spiritualitet er nu blevet så sløret, så forvrænget, så overlejret af traditioner og ritualer og fortolkninger, at selv de store traditioner i verden, som kan give jer de trin, som I må tage, kræver en unik og højt begavet lærer til at navigere i alt det andet, der er blevet tilføjet gennem årtier og århundreder.

Religion er blevet et lindre middel. Den er blevet en distraktion mere end en oplysning. Det er blevet noget, som folk [plejer at] flygte fra verden for at søge komfort og trøst i stedet for en forberedelse til at engagere sig i verden på en større og mere dybtgående måde.

Skaberen ved naturligvis alt dette. Det er hinsides debat på et højere niveau. Det er hinsides spekulationer. Det er hinsides ideologi. Det er hinsides den ene religionsteologi, der kæmper mod den anden religionsteologi. Det er et menneskeligt problem, der er skabt af menneskelig misforståelse og grænserne for menneskelig kapacitet og visdom.

Du kan argumentere imod Åbenbaringen, men den er den eneste Åbenbaring, og den vil være den eneste Åbenbaring. Uanset om den accepteres eller benægtes, så er det den.

Gud er ikke optaget af denne ene verden. Men Gud er opmærksom på denne ene verden – et meget lille sted i et meget stort univers.

Det Engle Tilstedeværelse, der overvåger denne verden, oversætter Skaberens Vilje til ord og anvendelse, undervisning og kommentarer, som Jordens mennesker kan forstå og anvende i dag og i morgen og i de kommende dage.

I bliver bedt om at modtage, ikke om at dømme.

I bliver bedt om at forberede jer på verden, ikke om at bruge religion som en form for flugt.

I bliver bedt om at ære jeres dybere natur og tage Trin til Kundskab, så dens virkelighed kan blive åbenbar for jer.

I bliver bedt om at afslutte jeres uophørlige konflikter og ikke tro, at I kan udøve vold her på Jorden i Guds navn, for det er en vederstyggelighed. Der findes ingen hellige krigere. Der er intet helligt ved krig.

I bliver bedt om at lære og forberede jer på en ny verden og forberede jer på de realiteter og udfordringer og muligheder, der ligger i at træde ind i en større arena af intelligent liv i universet.

I kan ikke lære jer selv disse ting, for I ved ikke nok. Og at argumentere imod det er kun at projicere dine egne begrænsninger og misforståelser.

Det Nye Budskab bliver bragt til folket – ikke til eksperterne, ikke til lederne, for de er for investeret i deres stilling, og som følge heraf kan de enten ikke se, hvad der er på vej, eller de er ude af stand til at formidle sandheden til dem, der følger dem

Åbenbaringen giver den enkelte en enorm magt, men også et enormt ansvar. Hvis du lader dig lede af Kundskabens kraft i dig selv, den dybere intelligens, som Gud har placeret i dig, kan der ikke være nogen vold, krig eller konflikt. Der er kun en indsats for at skabe positive og gensidigt fordelagtige aftaler med andre. Og det er intellektets opgave. Det er den store udfordring, som du står over for, en udfordring, der er så stor, at den vil optage al din energi, hvis du skal klare den med succes.

Åbenbaringen ligger hinsides intellektets område og rækkevidde. Den er uden for tro og ideologi. For Gud skaber ikke tro. Gud skaber ikke ideologi. Gud giver dig kun visdom og klarhed og en høj standard at leve efter. Enten er man i stand til at tage disse ting til sig, eller også er man ikke.

Hvis du vil adoptere dem, skal du adoptere dem med medfølelse, uden at bruge dem som et våben til at undertrykke andre eller til at fordømme andre. At dømme andre til Helvede og forbandelse er at misforstå Guds åbenbaringer, både i nutiden og i fortiden.

At hævde, at der ikke kan komme nye Åbenbaringer, er at proklamere sin arrogance og uvidenhed og at tro, at man ved mere end Skaberen. For ingen på Jorden ved, hvad Gud vil gøre næste gang. Selv Englenes Tilstedeværelse ved ikke, hvad Gud vil gøre næste gang, så hvilken person kan komme med en sådan påstand? Det er helt sikkert indbegrebet af uvidenhed og arrogance.

Ingen på Jorden kan proklamere, at Jesus er den eneste vej til Gud, når Gud har skabt andre veje til Gud. Hvem er du til at sige sådanne ting? Det er misforståelse og forvirring. Det er et forsøg på at placere din tro over og ud over andres tro, at gøre din lærer, din repræsentant, til den største eller den eneste, der skal følges. Dette er ikke Himlens Vilje. Det er menneskehedens uvidenhed.

Den verden, I vil stå over for, vil kræve enormt menneskeligt samarbejde, medfølelse og bidrag, ellers vil den blive en slagmark om, hvem der har de resterende ressourcer i verden, [over] hvem der kan beskytte sin rigdom, mens andre nationer fejler og kollapser.

Kravene til menneskeheden vil være så store, og det vil kræve en stor medfølelse og visdom at reagere på dette. Men folkene er for splittede. Religionerne er for splittede. Denne gruppe modsætter sig den anden gruppe i navnet på deres nationale suverænitet eller Guds vilje, og det hele er sat i gang for at bryde sammen i kaos.

Det er derfor, der er en Ny Åbenbaring i verden. Her hylder man ikke Budbringeren som en Gud. Man ærer ham som Budbringeren. Her proklamerer du ikke dine ideer over andre, men indser, at ideer kun er redskaber, der skal bruges af den større styrke i dig, og at den sande sandhed, den større sandhed, befinder sig uden for intellektets område, som aldrig blev designet til at forstå livets større realiteter.

Himlens Vilje er, at menneskeheden skal forene sig og forberede sig, så den kan overleve de Store Forandringsbølger og forberede sig på sit engagement med livet i universet på en sådan måde, at menneskets frihed og suverænitet i denne verden kan blive beskyttet.

I står over for et ikke-menneskeligt univers, hvor frihed er sjælden, og hvor frie nationer og folk må udvise stor diskretion og stor forsigtighed midt i tilstedeværelsen af mange flere nationer, hvor frihed er blevet undertrykt, eller hvor den aldrig har været kendt før.

Kravene fra det Større Fællesskab er enorme. Man kan ikke være involveret i konstante konflikter her på Jorden og være i stand til at overleve og forblive fri på denne større arena af liv. Det er ikke et spørgsmål om perspektiv eller tro. Det er et spørgsmål om nødvendighed.

Hvis nationerne skal overleve miljøforringelsen i denne verden og de stigende politiske og økonomiske omvæltninger og vanskeligheder, bliver I nødt til at samarbejde med hinanden. I stedet for at slås må I finde måder at skaffe nok mad, vand og energi til verdens befolkning på. Det vil være det fremherskende og dominerende behov i fremtiden her på Jorden..

Folk, der tror noget andet, lever i fortiden. Deres antagelser er baseret på fortiden. De kan ikke se, hvad der sker i deres midte. De kan ikke se, hvad der er på vej over horisonten.

De lever i en skal af deres egne overbevisninger og antagelser og er blinde for realiteterne i verden i dag og i morgen. De tror, at engagementet i universet vil være resultatet af menneskelig udforskning, men det er sjældent tilfældet i universet. Interventionen sker, når nationer bliver stærkere og mere forenede. Det er der, hvor udfordringen mod frihed og suverænitet virkelig begynder.

Jeres uddannelse om universet og jeres forberedelse til at leve og overleve i den nye verden er så stor og enorm, at de har krævet en Ny Åbenbaring fra Gud. Afklaringen af den menneskelige ånds natur, formål og enhed må nu fremhæves mere end noget andet, ellers vil menneskeheden ikke finde styrken eller enheden til at reagere på den store forandring, der er over jer.

En Ny Åbenbaring bringer stor korrektion og afklaring, hvilket er nødvendigt nu, hvis alle verdens religiøse traditioner skal tilføre visdom til menneske familien og ikke blot øge dens partiskhed, konflikter og stridigheder. De har hver især et bidrag at yde. De er alle vigtige. Den ene er ikke større end den anden. Hvis man tænker sådan, forstår man ikke Himlens Vilje, for det er kun en forenet menneskehed, der vil være i stand til at klare udfordringerne ved at leve i en ny verden og de større udfordringer ved at bevare sin frihed og suverænitet i lyset af tilstedeværelsen af større kræfter i universet.

Tiden er inde. I lever i en tid med Åbenbaring. Det er en dyrebar tid. Det er en vanskelig tid. Det er en forvirrende tid. Det er en tid med store konsekvenser.

I er blandt de første til at reagere på den Nye Åbenbaring. Det er med et formål, at det er sådan. Det er ikke tilfældigt, at det er sådan. I, der stadig forsøger at planlægge jeres egen opfyldelse i livet, er endnu ikke klar over, at I har en større skæbne her, en skæbne, der vil komme unikt til udtryk i jeres liv, men det er en skæbne, I vil dele med andre, for ingen eri verden ved et uheld nu.

Alle blev sendt hertil for at kæmpe med verdens vilkår. Men denne forberedelse sker på et dybere niveau i sindet, på Kundskabsniveauet. Dette er den del af dig, der aldrig har været adskilt fra Gud. Det er den del af dig, der var og er din sande identitet. Det var Kundskab, der bragte dig ind i verden. Det er Kundskab, der vil bære dig gennem verden. Det vil være Kundskab, der vil dukke op med dig hinsides verden.

De adskilte bliver forløst gennem Kundskab. De ugudelige bliver genvundet gennem Kundskab. De tåbelige bliver kloge gennem Kundskab. Det er sådan Gud forløser ikke kun den menneskelige familie, men hele Skabelsen, som lever i Adskillelse, hvilket repræsenteres af det fysiske univers, som du kun kan forestille dig.

Det er Himlens Vilje, at I reagerer på den Nye Åbenbaring. Det er Himlens Vilje, at I tager Trin til Kundskab – tålmodigt, uden anmasselse, idet I tilsidesætter jeres overbevisninger, jeres præferencer og jeres frygt, mens I fortsætter, så I kan engagere jer med større styrke, større integritet og et stort formål i jer selv.

Det er Himlens Vilje, at denne bevidsthed og forberedelse skal deles med andre, og at I bliver et middel til at dele den meget enkelt ved at pege på den Nye Åbenbaring.

Det er Himlens Vilje, at menneskeheden skal vokse op, komme ud af sin hensynsløse og stridbare ungdom for at blive kloge forvaltere af denne verden, for at bevare denne verdens livgivende ressourcer og for at blive en fri race i et univers, hvor frihed er sjælden og sjældent bliver værdsat.

Det er Himlens Vilje, at I skal afslutte jeres uophørlige konflikter, for I har ikke råd til at ødelægge jeres folk og jeres byer nu. I vil få brug for alle verdens ressourcer, alle de ressourcer, I har, for at kæmpe med de Store Bølger af forandringer, der kommer.

I lever ikke i fortiden. Den gamle verden er forbi. I lever i en ny verden – en verden med et ustabilt klima og skiftende miljøforhold, en verden med svindende ressourcer, en verden med stadig større skrøbelighed, stadig større usikkerhed, hvor selv den menneskelige civilisation er truet.

Men hvem vil se dette? Hvem vil høre dette, ikke med deres ideer, meninger eller overbevisninger, men dybere, mere dybtgående? Hvem har modet til at se dette i øjnene? Hvem har ydmygheden til at se den Nye Åbenbaring i øjnene? Hvem kan indrømme, at Gud har mere at sige til menneskeheden og opgive selvretfærdigheden og alle de formaninger og erklæringer, der følger med den?

Himlens Vilje og menneskehedens hensigter er stadig meget langt fra hinanden. Men tiderne bliver mørke.Timen er sen. Og der er ikke mere tid til tåbelighed og fornægtelse.

Det er tiden for Åbenbaringen. Det er en gave til menneskeheden, som skal modtages eller afvises. Det er menneskehedens fremtid, der skal opfyldes eller ødelægges. Det er menneskehedens løfte, der skal realiseres og udtrykkes eller spildes og forspildes. Dette er en stor beslutning, ikke kun for mennesker andre steder, men også for dig selv, i dit indre.

Alting er baseret på den enkeltes beslutninger, og det er derfor, at det Nye Budskab fra Gud taler meget direkte til hertil. Det foreskriver ikke blot et nyt trossystem, et nyt ideologisk åg, som alle skal underkaste sig og undertrykkes. Menneskene skal selv finde ud af detaljerne. Men motivationen skal være sand. Bevidstheden skal være til stede.

Der skal være større klarhed over, hvad man har at gøre med og vil skulle stå overfor i fremtiden, og det vil moderere ens vildfarne og destruktive adfærd. Det vil give jer en pause, før I fordømmer eller angriber et andet folk eller en anden nation. Det vil dæmpe ekstremisme og fundamentalisme og al den arrogance og uvidenhed, der manifesterer sig med så stor styrke og veltalenhed i verden.

Du skal høre dette med dit hjerte. Vent ikke, for hver dag er vigtig nu. Tiden kan ikke spildes nu.

Budbringeren er her. Han vil ikke være her for evigt. I er velsignet med at høre ham og at møde ham, hvis det er muligt. Han bærer Åbenbaringen i sig, ud over det, der produceres i en bog eller på en optagelse.

Tag imod ham. Hør ham. Og dit liv vil demonstrere beviset på den sandhed, der er hos ham, i ham og gennem ham.