Om at forstå Den Nye Budbringer


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 25. April 2012
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.The Journey of the Messenger from the New Messenger book
Bind 1 > Den Nye Budbringer > Kapitel 7

I dag vil vi tale om at forstå Budbringeren.

Der er nogle mennesker, som vil modtage og hilse tanken om, at der er et Nyt Budskab fra Gud i verden velkommen. De ser behovet for dette. De ser, hvordan de gamle traditioner er blevet splittede og omstridte, både indbyrdes og internt i dem selv. De ser den religiøse ekstremisme og dens destruktive indvirkning på menneskehedens historie og den vold, der udøves i dens navn, selv i verden i dag. Og de vil sige: “Ja, et Nyt Budskab fra Gud ville være en meget god ting lige nu.”

Men selv de vil måske have et stort problem med at anerkende tilstedeværelsen af Budbringeren, at have en mand i deres midte, som faktisk blev sendt ud i verden med dette formål. Hvordan ville de forholde sig til denne person? Hvis denne person er den, som det Nye Budskab siger, at han er, så ville de være nødt til at ære ham og respektere ham og modtage ham, ellers ville de være blandt dem, der endnu en gang ville benægte Åbenbaringen, når den blev givet til verden.

Det sætter alle på spidsen. Det udfordrer alle. Åh, helt sikkert, et nyt sæt idéer og praksis, ja, det kunne være meget let at tilpasse sig. Men at have en Budbringer i sin midte?

Ja, for mange mennesker ville det være en stor nok udfordring, en så stor udfordring, at de ikke engang vil være opmærksomme på det Nye Budskab fra Gud. De vil kun være optaget af Budbringeren og ville kritisere eller afvise Budbringeren. Eller måske vil de tro, at Budbringeren er som et postbud – han bringer blot budskaber ud, en person uden betydning, der blot er et redskab til at sende budskabet.

Men Guds Budbringere har været nogle af de største mennesker gennem tiderne i denne verden, og deres demonstrationer og deres personlige lære har fået den højeste respekt, ja, mange har endog tilbedt dem. Så man kan ikke betragte Guds Budbringer som blot en person, der leverer breve eller post.

Selve Åbenbaringen er den største, der nogensinde er givet til menneskeheden, og den mest sammenhængende, fordi vi nu har at gøre med en mere uddannet verden, en verden med læse- og skrivefærdigheder, en verden med global kommunikation og global handel, hvor et budskab kan spredes rundt om i verden, som det Nye Budskab fra Gud gør lige nu.

Det er ikke et Budskab til en stamme eller en region. Det er ikke et budskab til en lille gruppe, som Gud instruerer om, hvordan man overlever i modgang. Det er ikke for en enkelt region i verden, hvor man i lang tid har praktiseret en eller to specifikke åndelige praksisser, og hvor dette blot er en rettelse, en ny forståelse i lyset af en tradition, én tradition alene.

Nej, dette er et Budskab til hele verden. Det er ikke en særlig hyldest til ét folk, én nation, én stamme eller én gruppe. Uanset hvor du kommer fra i verden eller din sociale eller økonomiske stilling, taler det lige meget til dig.

Det er ikke her for at redde ét folk fra undertrykkelse. Den er her ikke for at lede én gruppe ind i ét nyt land. Den er her ikke for at lære folk, hvordan de skal transcendere verden, men i stedet for at lære dem at være i verden og tjene verden, hvilket i sidste ende er alles større formål med at være her.

Så hvordan betragter man så Budbringeren af en så betydningsfuld forståelse, en forståelse, der ikke kun bringer visdom fra tiderne fra denne ene verden, men bringer Visdom fra det Større Fællesskab af liv i universet? Det er aldrig blevet gjort før, for det har aldrig været nødvendigt før. Men menneskeheden står nu på afgrundens rand for livet i universet og må forberede sig på at tage fat på dette – dens største og mest konsekvens mæssige udfordring.

Budbringeren er altså ikke en uvidende person, der blot er udvalgt til at bringe information hertil for at blive konsumeret af forbrugerne. Det er en Åbenbaring, der har til hensigt at ændre den menneskelige historie, at give folk en helt ny forståelse og en helt ny måde at se på sig selv, verden, den menneskelige skæbne og denne verdens fremtid på.

Det er klart, at Budbringeren af en sådan Åbenbaring må være en usædvanlig person i verden med en forståelse, der er langt større end det, de fleste mennesker nogensinde ærligt kan hævde for sig selv. Fordi han er Åbenbaringens bærer, er han faktisk enestående i hele verden, for der er ingen andre, der kan bringe Åbenbaringen.

For Gud sender kun én Åbenbaring i løbet af mange år og århundreder. Den er tilstrækkelig, ser du. Hvis Gud sendte mange Åbenbaringer, ville der være konkurrerende Åbenbaringer. Mennesker ville blive sat i modsætning til hinanden. Der ville være stor uenighed, og risikoen for korruption og hemmelige aftaler ville være meget stor, forstår I.

Så der er ét Budskab og én Budbringer. Men folk ønsker ikke at høre dette, fordi det betyder, at de skal gøre noget. De må se noget i øjnene. Og i sidste ende må de ændre deres liv, især hvis de ønsker, at Gud skal hjælpe dem. For hvis du ønsker, at Gud skal hjælpe dig, er du virkelig nødt til at ændre dit liv.

Så Budskabet og Budbringeren bliver agenter for store forandringer i verden, og for dem, der nyder godt af den måde, tingene er på i øjeblikket, vil det virke truende og foruroligende. Og de vil være tilbøjelige til at forsøge at slippe af med det, eller i det mindste nedgøre det eller ødelægge det, hvis de kan. For dem, der har et større og mere legitimt behov i deres liv, kan de måske se dette som en forløsning, som en styrkelse, hvilket det i sandhed er.

Hvordan folk reagerer på, at Gud igen taler til verden og sender en Budbringer ud i verden, er det store spørgsmål og den store ubekendte. Selv Engleværten ved ikke, hvordan det vil gå.

Det er en prøve for det menneskelige hjerte i hver enkelt person, der kan reagere. Det er en test af deres integritet og selv-oprigtighed. Mange mennesker vil tænke: “Nå, Gud er her bare for at få mit liv til at fungere bedre for mig. Jeg skal bare tro” – tro på en ideologi eller en religiøs lære eller en teori fra en kirke eller en institution. De tror, at Gud er deres tjener, der er her for at rette deres fejl, forbedre deres investeringer og redde dem fra livets problemer, og først da vil de tro, som om Gud skal bevise, at han er Gud for dem. For de kan ikke selv føle og vide det på egen hånd.

Det, I må forstå her, er, at Guds Nye Åbenbaring ikke blot er en gave og en velsignelse for verden, hvilket den helt sikkert er. Den er en prøve for menneskeheden.

Hvis menneskeheden ikke kan reagere, vil Gud ikke straffe menneske familien, men I vil blive efterladt i en verden i krise, der står over for modstand og indgriben fra universet omkring jer – ude af stand til at erkende den sande natur af jeres vanskelige situation, ude af stand til at reagere, ude af stand til at inspirere folk til at samarbejde sammen, hvilket vil være nødvendigt for at imødegå disse to store udfordringer.

Gud straffer ikke. Gud trækker sig simpelthen tilbage. Og det er i sig selv forfærdeligt nok. Man kan naturligvis bede Gud om mange ting – i tider med reelle behov, for at imødegå vanskeligheder og tragedier for en selv og ens kære, og det er helt forståeligt. Og Gud vil ikke trække sig tilbage fra dette, for Gud trækker sig aldrig tilbage fra dette.

Men hvis den store Åbenbaring for verden ikke kan modtages tilstrækkeligt her, hvad vil Gud så ellers gøre for jer og for verden selv? Du vil måske stadig føle dig velsignet af det Store Nærvær, men menneskeheden selv vil følge sin vej til tilbagegang og opløsning – blind, tåbelig, drevet, kun optaget af hensigtsmæssigheder og kortsigtet vinding og profit. Den kender ikke til sin katastrofale rejse og nægter at erkende den indlysende sandhed og fejl i sine handlinger.

Så Budbringeren bliver vigtig. Faktisk er han den vigtigste person i verden i dag. For uden ham og Åbenbaringen er menneskeheden i alvorlig fare. Verden er ved at blive udtømt. Menneskeheden vil løbe tør for kritiske ressourcer. Der er en intervention på vej fra visse rovdyrracer, som opererer i hemmelighed i verden. Hvordan vil du håndtere disse ting? Og hvem har magten og engagementet til at håndtere disse ting?

Det er en så stor udfordring og et så stort problem, at Gud har sendt en ny Åbenbaring til verden for at lære jer, hvordan I skal leve i en verden i tilbagegang, og for at forberede jer på et Større Livsfællesskab, og for at advare jer om den Intervention, der finder sted i verden, og for at give mennesker fra alle trosretninger, nationer og stammer mulighed for at opnå den styrke af Kundskab, som Gud har placeret i hvert enkelt menneske, i hvert enkelt menneskehjerte.

Her er der ingen helte, der skal tilbedes. Her er der ingen Dommedag. Drop denne tåbelighed.

I har en stor og voksende krise i verden, større end noget som helst menneskeheden som helhed nogensinde har måttet stå over for før. Gud ved det og sender bevidstheden, advarslen, velsignelsen og forberedelsen. Kom ud af jeres selvoptagethed, og I kan begynde at se det større billede med større klarhed, hvis I har modet og hjertet til at gøre det.

Folk, der vil benægte Budbringeren, er dem, der er bange for, at deres tidligere forståelse kan blive udfordret, at de måske bliver nødt til at justere og korrigere deres tankegang og ændre deres tilgang til livet. Her vil de rige have det sværere end de fattige, for de fattige er allerede i stor nød og har ikke en stor investering i verden.

De, der benægter Budbringeren, vil gøre det for at beskytte deres investeringer og deres filosofi, deres teologi og deres sociale position. De vil forvente, at Gud vil ære disse ting. Men Gud har ingen respekt for disse ting. Tror du, at Herren af alle universer er bekymret for den prestige, som en håndfuld mennesker i verden har?

Gud er ikke engang interesseret i at forbinde den Nye Åbenbaring med forudsigelser og profetier fra fortiden, for disse er i høj grad menneskelige opfindelser eller er blevet menneskelige opfindelser i løbet af historien, efterhånden som de er blevet ændret og anvendt uhensigtsmæssigt. Profetier er et Budskab for en tid – ikke for alle tider, ikke for alle mennesker, alle steder og alle situationer.

De mennesker, der vil benægte Budbringeren, er bange for Åbenbaringen. De er bange for, at de kan have en så vigtig person i deres midte. De er bange for, at de måske bliver nødt til at sætte spørgsmålstegn ved deres egen position i samfundet. De er bange for at følge deres eget hjerte. De vil i stedet følge deres sinds fikseringer, deres tro, deres formaninger, deres politiske foreninger – alle de ting, der holder den enkelte i lænker og ude af stand til at reagere på Guds Nærvær i dem.

Kan du se, hvad Vi siger her? Åbenbaringen kaster et lys over alle ting, store og små, velsignede og fordærvede. Den afslører korruption på alle niveauer, som om alle, der gemmer sig, bliver afsløret i Åbenbaringens store Lys. Deres stilling bliver vist som det, den i virkeligheden er. Deres svaghed bliver afsløret. Deres kompromittering afsløres.

Kun de virkelig ærlige og modige er villige til at se disse ting i øjnene, idet de erkender deres egen sjæls store behov for at genvinde deres forbindelse til Gud og deres større formål med at være her.

Kun de, der erkender den store fare, som den menneskelige civilisation står over for, vil være i stand til at overvinde deres angst og deres overvejelser for selv at kunne bevidne og undersøge Åbenbaringens betydning, kraft og nåde.

Dette er det samme problem, som enhver stor Budbringer har måttet stå over for, da han kom til verden – stor modgang, stor uærlighed, stor korruption, stor misforståelse, stor misbrug af religion, stor misbrug af politisk og økonomisk magt.

Men nu er det mere formidabelt, fordi hele verden nu kan reagere, ikke blot lokale embedsmænd. Den Nye Åbenbaring går ud til hele verden, så modstanden kan komme fra hele verden – fra alle nationer, alle religioner, alle regeringer, som på den ene eller anden måde vil føle sig udfordret af dette, efterhånden som Budskabet bliver stadig mere kraftfuldt, og flere og flere mennesker kan erkende dets effektivitet og betydning i verden.

Så Budbringeren kan nå ud til mange flere mennesker på meget kort tid, hvilket er nødvendigt i betragtning af de store kriser i horisonten, men samtidig kan modstanden og afvisningen være overvældende.

Det tog århundreder for religionerne at opnå anerkendelse uden for deres oprindelsessted i verden, de spredte sig meget langsomt, fordi kommunikationen var meget langsom. Rejser og transport var meget langsomme. Nu kan Guds Åbenbaring læses af nogen på den anden side af jorden med et klik på en knap.

Kan du se kraften i dette? Alle mennesker af god tro kan blive påvirket, når de bliver opmærksomme på tilstedeværelsen af, at Gud har talt igen. Kraften i dette er enorm, fordi tiden er kort. Menneskeheden har ikke årtier eller et århundrede til at finde ud af, hvad den skal gøre i lyset af sine store udfordringer.

Menneskeheden er ved at løbe tør for ressourcer. Den er ved at løbe tør for tid. Den må være meget dristig i sin måde at tage tingene op og løse dem på og ikke blot opretholde det, den har skabt tidligere.

Her skal der være stor styrke, stort mod, stor ærlighed og stor klarhed i forståelsen af, hvad det er, i har med at gøre her. Men selv de mest veluddannede mennesker er stadig handicappet af deres egne fordomme og manglende visioner. Jeres universiteter underviser ikke rigtig i Kundskab og visdom. De fordyber folk i information og perspektiver. Så I kan ikke se hen til eksperterne for at se, vide og handle i overensstemmelse hermed.

Gaven er givet til hver enkelt person, og Budbringeren vil tale om dette. Du må finde Kundskabens kraft, som Gud har lagt i dig. Budbringeren vil tale om dette. Du må bringe balance og ærlighed ind i dine relationer og affærer med andre. Budbringeren vil tale om dette.

Du skal forberede dig på en verden i forfald – ikke kun praktisk udadtil, men endnu vigtigere følelsesmæssigt og psykologisk på indersiden, idet du erkender den vejlednings kraft, som Gud har givet dig. Budbringeren vil tale om dette.

Budbringeren vil tale om ting, der er så store og så nødvendige, ikke kun for verden som helhed, men også for dig som individ. Dette bliver ikke præsenteret i anekdoter og pastorale historier. Det bliver ikke præsenteret på en gådefuld måde, så det må afklares gennem menneskelige kommentarer igennem århundreder. Det bliver givet enkelt, klart og tydeligt, dristigt og direkte, og det bliver gentaget meget ofte, så muligheden for genkendelse kan være meget stor. Kan folk høre dette og reagere hensigtsmæssigt?

I må forstå, at Budbringeren ikke blot er en person, der bærer pakker. Faktisk er en del af Åbenbaringen i ham. Den er ikke åbenbaret i ord eller skrifter. Den er i ham. Han har indvielses kraft i denne forstand.

Men han er en ældre mand nu. Han har måttet gennemgå en meget lang forberedelse og mange vanskeligheder undervejs. Der er meget lidt tid til at modtage ham, og enhver, der gør det, vil blive velsignet i udvekslingen, uanset om de kan erkende det i øjeblikket eller ej.

Her skal du beskæftige dig med både Budbringeren og selve Åbenbaringen. Du kan ikke have den ene uden den anden, for de er komplette, ser du. Hvis man ikke anerkender Budbringeren, misforstår man Åbenbaring Processen, betydningen af dens tilstedeværelse i verden, den forståelse, som den afslører af, hvordan Gud virker i verden, og hvordan Gud tjener hele verdener i et univers fuld af intelligent liv.

Ligeledes kan man ikke gøre en helt og en gud ud af Budbringeren. Selv om han fortjener stor respekt og anerkendelse, er han ikke en gud. Men ingen af Budbringerne har været guder. De er bare de vigtigste mennesker i verden, det er det hele. De er ikke perfekte. De har ikke kolossale kræfter, men de er en demonstration af Åbenbaring. De er mennesker. Man kan se deres fejlbarheder, hvis man virkelig leder efter dem. Det er det, de bringer ind i verden – det faktum, at de er et redskab for noget større, et fartøj for noget større – der gør deres magt og tilstedeværelse så vigtig i verden, hvergang de dukker op.

De optræder ikke særlig ofte, for selv om hver tidsalder har sine profeter, og ofte flere, er det kun en gang i et årtusind, at der kommer en Ny Åbenbaring fra Gud til verden. Og den kommer kun til verden i en tid med store forandringer, store muligheder og store farer.

Hvis I kan forstå, hvad Vi siger til jer i dag, vil I se, at I lever i en Åbenbarings tid – en meget, meget vigtig tid at være i verden på, et meget vigtigt vendepunkt for verden.

Hvis I kan se dette, vil I tænke anderledes på jeres liv, snarere end blot som en person, der kæmper for at få ting og komme godt ud af det med andre og for at forblive sund, sikker og tryg. Du vil se, at dit liv her virkelig har en større dimension og et større formål, og at dette formål på en eller anden måde, direkte eller indirekte, er relateret til at leve i en tid med Åbenbaring.

Det er som om, at du lever på et tidspunkt i historien, der kun kommer en gang hvert et eller to tusind år. Det gør jeres tilstedeværelse i verden særlig vigtig, så meget, at folk i fremtiden vil se tilbage med misundelse på dem, der levede på dette tidspunkt. Og de vil sige: “Genkendte de Åbenbaringen? Genkendte de Budbringeren?”

I er velsignet med at være her i verden på dette tidspunkt, at kunne høre Vores ord, Du godeste. I har ingen idé om, hvor velsignet I er, eller hvad det kan betyde for jeres liv og for andre, der kender jer, eller som kunne høre jer tale til dem.

Set fra Himlens synspunkt er dette en stor og betydningsfuld velsignelse og mulighed. Men det, som Himlen ved, er noget andet end det, som folk ønsker. Og det, som folk tænker, er meget forskelligt fra det, som Himlen anser for at være sandt og vigtigt.

Budbringeren vil blive modarbejdet og nedgjort, men han skal have repræsentanter. Han skal have vidner. Ellers vil verden knuse ham og forsøge at ophæve hans tilstedeværelse og hans gave til verden.

Det er derfor, Vi siger, at alle, der kender til Budbringeren, er udfordret til at reagere. Det er ikke nok at sige: “Jamen, denne person hævder at have et Nyt Budskab fra Gud, men jeg ved det ikke.” Det er ikke ærligt. I dit hjerte kan du vide det, og det er meningen, at du skal vide det.

Folk tænker: “Åh, der kommer hele tiden Budbringere. Der er altid Budbringere i verden.” Og det siger de, fordi de ikke vil se i øjnene, at der sker noget af stor betydning i verden i dag. Og de har ikke rigtig lyst til at beskæftige sig med det. Eller måske er de misundelige på, at de ikke er Budbringeren. Eller de tror, at alle er Budbringere, eller at Budbringere er lige så almindelige som alt muligt andet, de er overalt og overbringer budskaber.

Disse mennesker ønsker ikke at forholde sig til virkeligheden. De ønsker ikke at blive gjort opmærksom på den. De ønsker ikke at blive berørt. De ønsker ikke at skulle reagere. De ønsker ikke at skulle håndtere den udfordring og den store mulighed, som Åbenbaringen bringer dem. De ønsker blot at fortsætte med at gøre, hvad de gør, og ikke blive forstyrret af disse ting.

Alt dette er naturligvis et problem med manglende selvoprigtighed og ærlighed over for andre – et stort problem i den menneskelige familie og et stort problem i hele universet, kan Vi sige.

I må se, at Budbringeren ikke er et almindeligt menneske. Uden at forsøge at modarbejde ham eller ophøje ham til en ophøjet, perfekt position, må I erkende, at han bærer Åbenbaringen. Gennem modgang, gennem sygdom, gennem modstand bærer han den. Og hvis I kan modtage og reagere på den, må I hjælpe ham på en eller anden måde, for han kan ikke selv bringe dette frem. Han vil få brug for mange vidner og mange fortalere.

Det er en mærkelig ting, at folk beder om forløsning. De beder om at få et nyt liv. De beder om at blive befriet fra elendigheden, skammen, skylden og beklagelserne fra deres fortid. Og når gaven så kommer til dem, ønsker de ikke at beskæftige sig med den. Når svaret for dem kommer, ja, så er det for stort. Det er for svært. Det er for ubehageligt. Det er socialt uacceptabelt. De er måske forarget over, at det kun er bragt af én person, og der kan kun være én person. Det strider mod deres elitære synspunkter, måske deres demokratiske forestillinger, fordi de tror, at de ved, hvordan Åbenbaring finder sted eller bør finde sted. Budbringeren vil blive konfronteret med alle disse ting, og det gør han allerede i dag.

Så må Budbringeren stå over for de mennesker, som ønsker at være en del af alt dette, men de ønsker at blive tjent og frelst og næret. De kommer med deres problemer, deres svaghed, deres handicaps og forventer, at Budskabet og Budbringeren løser alting for dem, selv om de i virkeligheden selv må arbejde på disse ting. Og Åbenbaringen giver dem vejen til at gøre dette.

I stedet for at komme for at tjene Åbenbaringen, ønsker de kun at blive tjent af den. Måske er deres behov i begyndelsen stort, og Åbenbaringen vil tjene dem, men alle er sendt ud i verden for at være bidragydere. Og når de først får helbredet og friheden til at gøre dette, er det deres opgave. Det er deres kald, forstår du. Der er ingen personlig tilfredsstillelse bortset fra dette. Det er på grund af din dybere natur, på grund af hvor du er kommet fra, og hvad du vil vende tilbage til, at dette virkelig er tilfældet.

Budbringeren vil tale om disse ting. Han er ikke her for at nedbryde tingene. Han er her ikke for at ødelægge institutionerne. Han er ikke her for at tale hårdt imod menneskelige institutioner, regeringer og religiøse autoriteter.

Han er her for at bringe Nåde og Guds store Kærlighed og kravet om, at folk reagerer på deres dybere natur og tager Trin til Kundskab, den dybere intelligens, som Gud har placeret i dem for at vejlede dem.

Han bringer derefter velsignelser, bemyndigelse og krav. Den Visdom han bringer er større end hvad nogen nogensinde kunne forstå, større end selv hvad Budbringeren forstår. Det er derfor, at ingen andre kan hævde at gøre dette. Det ville være falsk at gøre en sådan påstand.

Dette er udfordringen for jer, ser I, I, der hører Vores ord. Det drejer sig ikke om tro, for det er noget, der hører til sindet. Det handler om sjælen og dit hjerte og din dybere natur, ikke om sindets fikseringer.

At afvise Åbenbaringen, fordi den ikke er i overensstemmelse med jeres tro, er fuldstændig tåbeligt og arrogant, for Åbenbaringen er altid her for at føre jer ud over jeres nuværende forståelse, for at åbenbare jer ting, som I ikke har set eller ikke kunne se på egen hånd.

Så at afvise Åbenbaringen, fordi den ikke passer til dine definitioner eller dine religiøse idéer, er simpelthen at vende ryggen til det, som kan løfte dig op og genoprette og forløse dit liv. Budbringeren vil tale om disse ting.

Kan du se udfordringen her? Du kan ikke indgå en aftale med Gud. Og du kan ikke komme til Gud på dine egne betingelser. Gud fastsætter betingelserne og kravene og giver mulighederne, som er givet her i ren form – uden menneskelig korruption, uden misbrug af andre, uden at blive bagatelliseret og misbrugt af institutioner, regeringer osv. Det er her i en ren form.

Gud har talt igen, og det er her. Den er ren. Men du må finde det sted i dig, der er rent, for at kunne reagere ærligt og ansvarligt på det.

Så kan du se på Budbringeren med taknemmelighed og være taknemmelig for hans tilstedeværelse og for dem, der sendte ham ud i verden. Vær taknemmelig for din tilstedeværelse og for det, som hans tilstedeværelse kan betyde for dit liv – beslutningen, klarheden, nåden og den mulighed, som det giver dig og andre gennem dig.

Mange mennesker vil sige, at de beder om forløsning og genoprettelse for dem selv, deres kære og for hele verden, men de ønsker ikke, at den skal komme i dag, fordi det ville være for ubelejligt i dag. Men det er her i dag. Og det er ubelejligt. Og det er en udfordring. Og det er vidunderligt.

Det viser dig, hvad der er stærkt i dig, og hvad der er svagt, hvad der må føre, og hvad der må følge. Det giver dig din integritet, din værdighed og dit større formål i verden tilbage, fordi det er en gave fra Gud og ikke en menneskelig opfindelse.

Ær Budbringeren og hjælp ham på enhver måde, du kan. Og accepter, at du må forberede dig på din større rolle. Du er ikke klar i øjeblikket. Og vær taknemmelig for, at forberedelsen er blevet givet, og at verdens visdom kan hjælpe jer med dette, og at korruptionen og tragedien i verden kan vise jer det store behov for dette.

Vær taknemmelig, for i taknemmelighed vil du kende dit eget hjerte. Og du vil huske dem, der sendte dig hertil for så lang tid siden.