Profeten


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 23. juli, 2009
i Damascus, Syrien

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


The Prophet from the New Messenger book
Bind 1 > Den Nye Budbringer > Kapitel 10

Hvert årtusinde sendes en Ny Budbringer til verden, for at forberede menneskene på det næste stadie i deres udvikling, og advare menneskene om de store farer, der ikke før er opstået, og forberede menneskeheden på det, den må se i øjnene, og hvad den må overvinde, både nu og i fremtiden.

Guds Åbenbaringer er sjældne og slår til længe. De er sendt hertil for at give menneskeheden, hvad den ikke kan give sig selv, og for at vække den åndelige glød, der er blevet kold i verden, genoplive den religiøse ånd, der sådan slumrer, under vægten og undertrykkelsen af religiøs overbevisning og religiøse edikter.

Menneskene står nu overfor deres største udfordringer, større end noget, de nogensinde har stået overfor før. De ser en verden i nedgang i øjnene – en verden med svindende ressourcer, en verden, hvis miljø er blevet så alvorligt misbrugt og forstyrret, at menneskene vil være nødt til at tilpasse sig på en anden måde, for at overleve i verden i fremtiden. Og menneskene står overfor intervention fra racer i universet, der er her for at drage fordel af en svag og splittet menneskehed. Aldrig før har den menneskelige familie, som helhed, blevet sådan udfordret.

I er nået til denne store tærskel, på grund af menneskelig opførsel og på grund af selve den menneskelige races evolution. For før eller senere ville I tiltrække jer opmærksomhed fra universet omkring jer, og intervention ville følge. Før eller senere ville I udtømme jeres naturlige arv i verden, i så høj grad, at verden ville begynde at forandre sig af sig selv, på måder, der ikke ville være gavnlige for menneskenes evne til at leve her. Med tiden måtte menneskeheden være nødt til at træde ind i en mere moden fase i sin evolution, og vokse fra sin hæmningsløshed, sin vold, sine konflikter og sin dumhed.

Det er ind i dette miljø, Budbringeren nu er sendt, en Profet for denne tid og for denne tidsalder – en tidsalder, der vil se en voldsom omvæltning og forstyrrelse, en tidsalder, hvor menneskeheden vil være nødt til at tilpasse sig en omskiftelig planet og være nødt til at se den virkelighed i øjnene, at den eksisterer i, og altid har eksisteret i, et Større Fællesskab af intelligent liv i universet.

Der er ingen flugt fra denne virkelighed. At løbe væk i fantasi eller fornægtelse, gemme sig bag menneskelig ræsonneren og præferencer, øger kun menneskenes sårbarhed og gør det sværere for dig at genkende og tilpasse dig en omskiftelig verden.

Det er til denne situation, at Budbringeren sendes, og hans profeti vil være profetien fra Skaberen – en stor advarsel for menneskene, en stor velsignelse for menneskene, en stor forberedelse på fremtiden, en forberedelse, som menneskene ikke selv kunne sørge for.

Så, i denne forstand, bliver menneskeheden reddet. Men vil gaven bliver anerkendt? Vil Budbringeren blive anerkendt? Vil advarslen blive agtet? Og vil velsignelsen blive modtaget?

Mange mennesker føler, at Gud er færdig med at tale til den menneskelige familie, at der ingen yderligere Åbenbaringer vil være, at en Budbringer ikke mere vil blive sendt til verden, som om Gud ikke har mere at sige til menneskeheden, idet den står overfor sine største trængsler.

Men det er blindt og det er tåbeligt. Det er arrogant at antage, hvad Gud vil eller ikke vil gøre. I kan ikke skjule jer bag skrifterne. I kan ikke skjule jer bag videnskab eller rationalitet. I kan ikke se bagud, for nu må I se fremad, for at se, hvad der kommer over horisonten og for at se, at I lever i en tid for Åbenbaring.

Budbringeren er blevet sendt. Han er i verden i dag. Han er ingen supermand. Han vil ikke udføre mirakler for masserne. Han er ingen karnevalsoptræden for at imponere folk. Hans gave er dybere og rigere, mere omfattende og langvarig. Han er ingen sensation. Han har den gave, som ingen andre personer i verden har. Han er denne tidsalders Profet.

Hvis ikke du kan tage imod dette, holder du fast i dine tidligere overbevisninger og antagelser, drevet af frygt, som du kan have, for at skulle se noget helt nyt i øjnene – en ny verden, et nyt liv, en Ny Åbenbaring.

Tidligere, når som helst Gud har givet en Åbenbaring til verden, blev den modstået og fornægtet og fordømt, af de samme grunde, fra den samme sindstilstand, som Det Nye Budskab fra Gud vil blive fordømt og hånet og mistænkeliggjort.

Selvfølgelig er det problemet med den menneskelige fornægtelse. Det er problemet med at folk lever i fortiden, ude af stand til at reagere på nutiden og på fremtiden, med nogen grad af klarhed eller visdom.

Fremtiden er over jer. Verden vil være uigenkendelig om tyve år. I har ingen steder at gemme jer og ingen grund til at være blinde. Det er en nødsituation for menneskeheden, for kun en nødsituation og stor nød kunne drive Gud til at sende en Ny Åbenbaring til verden.

Den Nye Åbenbaring vil afsløre menneskenes svaghed og uvidenhed, deres overbevisninger, deres fordomme, deres insisteren på, at de kender Guds Vilje. De vil gemme sig bag deres rationalitet. De vil gemme sig bag deres skrifter. De vi gemme sig bag deres frastødning, deres fornægtelse og deres ambitioner.

I en vis forstand er de kommende tider frugten af menneskenes arbejde – de bitre frugter af bedrag og erobring, af grådighed og ambitioner, af misbruget af verden. Menneskeheden, der ikke kan styre sine lidenskaber, sin befolkning, sine ambitioner; menneskeheden, der ikke kan tænke fremad, der vil opbruge alt lige nu, vil bruge sin naturlige arv, mens den tænker, at arven er endeløs og ikke kan udtømmes.

Og, hvad vil menneskene gøre? Hvordan vil de tilpasse sig og overleve? Og hvad vil de se i øjnene i universet omkring sig, hvilket menneskene intet kender til, idet de kun projicerer deres ønsker og fantasier?

Hvordan vil menneskene finde styrken og forpligtelsen til at samarbejde og forenes for bevarelsen af civilisationen? Hvordan vil menneskene forberede sig på et Større Fællesskab af liv, der ikke er menneskeligt og ikke værdsætter den menneskelige ånd? Og hvordan vil menneskene skelne deres venner fra deres fjender i universet, hvoraf mange kommer med gaver og hemmelige planer? Og hvordan vil enkeltmennesker, hvordan vil du, finde det virkelige formål, der har bragt dig til verden – et formål, der eksisterer hinsides dit intellekt, dine idéer og dine planer og mål? Og hvem vil tydeliggøre religion, for at bringe dens essens frem, dens grundlæggende lære og formål? Hvem kan adskille guldet fra slaggen? Hvem kan se, at menneskene står ved den store tærskel, at dukke op i et univers, der ikke vil ligne noget, I i øjeblikket kan fatte?

Hvis du er ærlig, vil du se, at du ikke har noget svar på disse spørgsmål. Du har ikke en gang et svar på, hvordan du vil finde din sande vej og styrken til at følge den. I dette øjeblik er der kun nogle få dygtige individer og endnu færre lærere, der kan tilbyde dig dette, men de ved intet om menneskenes fremtid og den store forandring, der er over verden.

Her må du have ydmyghed og være gevaldigt ærlig overfor dig selv, ellers vil du tænke, at du ved, når du ikke ved, og du vil stole på antagelser, der intet grundlag har i virkeligheden.

Du vil se alt dette, idet Budbringeren begynder at dukke op fra ubemærketheden, hvor han er blevet holdt tilbage i årtier, mens han har taget imod Det Nye Budskab fra Gud. Du vil se fornægtelsen. Du vil se latterliggørelsen. Du vil se mistroen og frastødelsen.

Folk vil klæbe sig til deres gamle religion, bange for, hvad Gud nu kan afsløre. Under al denne fornægtelse og afvisning ligger frygt – frygt for livet, frygt for fremtiden, frygt for forandring, frygt for Åbenbaring.

Folk har begået så mange sørgelige handlinger imod dem selv og andre, at de nu er bange for, at Gud kunne tale igen. Men de vil skjule denne frygt bag deres stolthed og deres antagelser og deres overbevisninger. De vil skjule sig i deres statshuse og i deres moskeer og i deres templer og kirker.

I dag har Budbringeren ikke en bedre chance for at blive modtaget, end fortidens store Budbringere havde. Hans fortrin er, at hans stemme kan transporteres rundt i verden. Hans fordel er, at han har brugt 25 år på at tage imod Det Nye Budskab fra Gud i sin rene form. Og når det først er præsenteret, kan det ikke stoppes.

Dette Budskabs magt og visdom overgår menneskelig forståelse og vil genlyde på de dybeste planer i den enkeltes hjerte og sjæl. Men, kender folk ikke deres hjerte og sjæl, vil Budskabet ikke finde sine sande modtagere.

Menneskeheden må angre. Den må forandre sig. Den følger blindt en selv-ødelæggelsens vej, hvor den vil være sårbar, ikke blot overfor sin egen sønderlemmende opførsel på Jorden, men overfor intervention og manipulation fra hinsides. Jorden er for værdifuld til erobring, og derfor vil forsøget på kontrol være subtil og overbevisende og tale til menneskenes grådighed og uvidenhed og overtro.

Det er denne store sårbarhed, som Profeten vil tale om. Han er givet ordene og Budskabet. Budskabet er så fremragende og mægtigt og omfattende, at der ingen plads vil være for menneskers sludder og menneskers opfindelse og manipulation af det rene Budskab.

Men det vil tage tid. For folk er døde for deres egen Kundskab, den dybere intelligens, som Gud har lagt i dem. De er døde for sig selv – drevet, farer rundt, prøver febrilsk at overleve eller opfylde deres ønsker, fanget i hverdagslivets drama.

Så de første, der reagerer, vil være dem, der føler, at noget rører sig i dem. De har allerede været kaldt, men de ved ikke, hvad de kaldes til. De er utilfredse og bedrøvede, fordi de ved, at der er noget større for dem, men de kan ikke finde det. De kan ikke finde det i deres kultur, i deres religion, i deres familie, i deres idéer. De kan ikke finde det i politik eller i sociale bevægelser. De bliver rørt af Guds større Magt. De forbereder sig på Åbenbaringen, men de ser det endnu ikke.

Menneskene tænker på én måde, men livet bevæger sig i en anden retning. Så Profeten taler til de døde og til de døende, til de døve, til de blinde.

Men hans ord vil nå ind i de menneskers sind og hjerter, der er blevet rørt, der ikke er tilfredse med at basere deres liv på gamle værdier og antagelser, gamle overbevisninger og institutioner. De er blevet rørt til at vågne op af en dyb og rædselsfuld slumren. Profeten vil tale til dem. Hans Budskab vil blive præsenteret til verden for at kalde på disse mennesker, for de vil være de første til at genkende og reagere på Åbenbaringen.

Profeten er her ikke for at blive ophøjet. Han vil ikke udføre mirakler for at imponere folk. Han vil ikke være så sensationel, at folk vil blive blændet af ham, for det er alt sammen tåbelighed og har aldrig været tilfældet for Guds ægte Budbringere. Kun de historier, der blev opfundet efter Budbringernes bortgang, efter Budbringerne blev tilintetgjorte af deres egne folk, deres egne kulturer, blev de fantastiske historier skabt. Men, ser du, det er aldrig Budbringerens virkelige liv.

Opspindene er skabt, miraklerne opfundet, for at overtale den uvidne, for at fascinere dem, der ikke af sig selv kan genkende Åbenbaringens virkelighed.

Menneskene har opbygget lag på lag af overbevisning og antagelse, som intet har at gøre med det ægte livs virkelighed. Ligesom de store oldtidstempler, er de blevet indkapslede, belagt med skønhed og forfald. Hvor vil Den Nye Åbenbaring blive modtaget i sådan et miljø?

Det er indlysende, at Budbringeren ikke alene kan bringe et Nyt Budskab fra Gud til verden, så de mennesker, der nu er blevet berørte, må assistere ham. De må lære om Det Nye Budskab. De må studere det. De må anvende det i deres liv. De må tage Trin til Kundskab i dem selv, for at finde den større stemme og den magt, som Gud har givet dem, der venter på at blive opdaget.

Budbringeren er her for at bemyndige folk, for at forny deres ældgamle tilknytning til Kundskab og ruste dem til og forberede dem på De Store Bølger af forandring, der kommer til verden.

Der vil være mange stemmer, der taler om forandring. Der vil være mange stemmer, der taler om profeti. Der er mange stemmer, der projicerer skræmmende eller ønskværdige billeder om fremtiden. Der vil være mange stemmer, der hævder at være et Nyt Budskab fra Gud. Men, der er kun ét, for det har altid været den måde, hvorpå Gud bragte en Ny Åbenbaring til verden.

Hvis Åbenbaringen blev givet til mange mennesker, ville der være forskellige versioner. Folk ville ændre den. Folk ville tilpasse den deres nuværende tænkning og overbevisninger, deres nuværende religion og kultur, og Budskabet ville miste dets klarhed, dets integritet og dets fokus.

Kun én, der er blevet forberedt på at være Budbringeren, kan være Budbringeren. Kun én, der er kaldt og forberedt på at være Profet for denne tid og denne tidsalder, kan være Profet for denne tid og denne tidsalder.

Der er mange begavede mennesker i verden, der gennem deres egen intelligens vil afsløre en erkendelse af verdens tilstand og dens fremtidige vanskeligheder. Men kun Profeten kan afsløre, hvad det virkeligt betyder, og hvordan det kan behandles og hvad der må ændres på de dybeste niveauer i folks sind og hjerter – for at ændre kurs, for at erkende virkeligheden og for at forberede sig på en fremtid, der ikke vil ligne noget, de nogensinde har kendt.

Der vil være mange stemmer. Nogle vil være charmerende og overbevisende, elegante og veltalende. Men kun Budbringeren kender og har det sande Budskab. Kun han kan aflevere det, for kun han har taget imod det. Kun han kan legemliggøre det.

Så byrden ligger på lytteren, modtageren. Prøven er for dem. Vil de vedblive at være blinde, eller vil lys begynde at trænge ind dér, hvor der før kun var mørke? Vil de reagere på Kundskabens dybere plan, eller vil de bare projicere deres holdninger og overbevisninger?

Budbringeren har bestået prøven. Han behøver ikke at udføre mirakler for at overbevise folk, for miraklet er selve Det Nye Budskab, og miraklet er Kundskabens magt og tilstedeværelse i den enkelte.

Hvis nogen skulle sige, ”Jamen, det er ikke godt nok for mig,” så er det, de siger, at de ingen bevidsthed har; de er uvidende. Men i stedet for at indrømme deres uvidenhed, vil de projicere sig selv som vidende og kompetente til at fælde en sådan dom.

Det er menneskenes yderligere dumhed – et barn, der nu har magt, et barn, der nu ruinerer verden og som sætter sig selv op for at blive manipuleret og domineret af magtfulde og hjerteløse kræfter i universet.

Nu er Guds Nye Budskab ikke blot for det unikke individ eller den sjældne og forfinede intelligens. Det er ikke elitens, den riges og magtfuldes eller den højt uddannedes forsyn. Det er for folket – at lære at genkende Kundskab og følge Kundskab og tage imod Guds Nye Åbenbarings vejledning og rådgivning, advarsel og velsignelse.

Nu vil du, som tiden går, se det store behov for denne Åbenbaring og den store modstand imod denne Åbenbaring. Når noget så rent, som dette, bringes til verden, vil det vise alt, der er urent og hvordan sandheden er blevet legeret med konvention og bekvemmelighed, med ambition og korruption. Lyset vil afsløre mørket og åbenbare, hvad alle holder for sig selv.

Frygt ikke Guds fordømmelse, for Gud elsker verden. Og forstå, at uden Kundskab, kan menneskene kun være tåbelige og nydelsessyge. Der er ingen fordømmelse her. Den vrede Gud er projektionen af den vrede person. Folk ønsker, at Gud foretager den hævn, som de selv søger. Folk ønsker, at Gud øver retfærdighed, som de selv vil foreskrive.

Men Gud er hinsides disse ting. Hvorfor ville menneskelig dårskab forstyrre Skaberen af alle universerne, Skaberen af flere racer i universet, end jeres numre kan stå for?

Tragedien er, at menneskene ikke reagerer på Guds Nærvær og kommunikation. Og som resultat, lider den menneskelige familie og tager en tilbagegangens, konfliktens og selv-ødelæggelsens vej. Der er endnu ikke nok stedlig visdom og tilbageholdenhed i verden til at modvirke disse voldsomt negative tendenser.

Det er ikke tidens ende. Det er en stor overgang – en overgang til en anden form for liv i en anden slags verden, en overgang fra at leve isoleret i universet, til at leve i et Større Fællesskab af liv, hvor menneskeheden vil være nødt til at skabe sine egne regler for engagement og beskyttelse for verden. Det er en overgang til et nyt og bæredygtigt liv i verden, så menneskene kan have en fremtid. Det er en overgang af så stor betydning og gennemslagskraft, at der ikke er noget i menneskenes historie, der kan måle sig med den. Selv sammenbruddet af oldtidens civilisationer, skønt dramatiske og symbolske, kan ikke modsvare gennemslagskraften af De Store Bølger af forandring, der kommer til verden, eller menneskenes møde med et Støre Fællesskab af liv.

Kun Budbringeren kan tale om disse ting med ægte klarhed, for han er givet Det Nye Budskab fra Gud. I ubemærkethed, har han taget imod det, og nu må han præsentere det og tale for det og kalde folk til det. Det er en enorm og nedslående opgave.

Så alle, der kan reagere, er vigtige med hensyn til at tage imod og lære og leve efter Åbenbaringen. Alle kan gøre forskellen på, om den menneskelige civilisation vil overleve og vokse, eller smuldre under sin egen vægt og dysfunktion.

Du må se fremad. Du må åbne dit sind. Tilsidesæt din fordømmelse af andre. Let dig selv for historiens vægt, så dine øjne kan være klare, så dine ører kan høre og dit hjerte vide.

Guds Nye Budskab taler om nutiden og fremtiden. Fortiden er nu kun erindringer. Du bærer visdom med dig fra tidligere og tidligere erfaringer og taknemmelighed for enkeltpersoners og nationers tidligere bidrag, men nu må du være nærværende og se mod fremtiden. Og den Nye Åbenbaring vil give dig øjnene til at se med, hvis du kan tage imod den og lære af den med ydmyghed og taknemmelighed.

Profeten vil have behov for din assistance og støtte. Og Kundskab i dig vil fortælle dig, hvordan dette kan gøres.

Hvis du skal se fremtiden i øjnene, uden bævren og fornægtelse, må du have denne magt og dette nærvær i dig selv, og derfor er Det Nye Budskab for dig. Det er her ikke for at erstatte verdens religioner, men for at give dem en større kapacitet, en større bevidsthed. Ellers vil de blive irrelevante i fremtiden, idet menneskene står overfor deres største prøvelser.

Profeten er ingen personlighed. Han er et befordringsmiddel til Guds udfrielse for verden. Hans personlige liv er kun en platform. Hans personlige interesser er kun biproduktet af at leve i en kultur. Men hans personlige bevidsthed er blevet fortrængt af Skaberens Vilje og Magt og af Guds Budskab til verden.

Kun få vil forstå ham, men genkendelsen kan ske. Og de mennesker, der kan se, vil blive velsignet, og deres liv vil blive retfærdiggjort, og deres tilstedeværelse i verden vil blive anerkendt.

De mennesker, der kan tage imod, vil blive styrkede og givet mod og tiltro, som de ellers ikke kunne tage imod.

De mennesker, der kan besvare, vil forstå sig selv og deres fortid og vil kunne befri sig selv for selvhad og uvilje mod at tilgive.

De mennesker, der kan tage imod, vil med tiden blive oplyste, idet de selv tager Trin til Kundskab.

Dette er den store sandhed, der må erkendes. Du kan ikke erkende den med dit intellekt, for det er kun fyldt med tanker fra fortiden. Der må være en dybere resonans gennem dit sinds Ældgamle Korridorer. Og disse døre må nu være åbne, så du kan se, vide og tage imod, for dig selv og for alle dem, som du måtte kunne tjene og assistere i fremtiden.