Det Nye Liv

Det Nye Liv åbner rejsen foran dig, hvor du vil opdage dit højere formål og stærkere forhold i livet. Med dette, afslører Det Nye Liv den virkelige årsag til den indre forvirring, isolation og lidelse, der opleves af mennesker rundt omkring i verden, og løsningens vej, som Skaberen af alt liv nu har sørget for.

Her kalder Gud dig til at vågne fra Adskillelsens drøm og mareridt og påbegynde en ny rejse i livet, hvor du opdager og opbygger din forbindelse til Kundskab, den dybere åndelige forstand, som Gud har lagt i dig for at lede og beskytte dig. Denne opvågnings- og tilbagevendelsesrejse vil tage dig tilbage til dit oprindelige formål med at komme ind i verden, tilbage til mindet om dem, der sendte dig, og det større bidrag, det er meningen, at du skal yde.

Her begynder et helligt forløb, der har magten til at befri dig fra fortiden og forberede dig på et nyt og større liv i fremtiden.

Hvert kapitel i Det Nye Liv er en åbenbaring givet af Kilden, samlet til denne tekst af Budbringeren, Marshall Vian Summers.

 

Det Nye Liv er den femte bog i Bind 1 af Det Nye Budskab fra Gud.

Indholdsfortegnelse

At Bygge Broen til et Nyt Liv

Opvågningen

Rejsen

Et Nyt Livs Gave

Lampen

Initieringens Stråler

Det Hellige Liv

Den Hellige Rendezvous

Forsoningen