Budbringerens Mission


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret til
Marshall Vian Summers
den 10. april, 2012
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

GHS Danish frontcover-6x9

Bind 1 > Gud Har Talt Igen > Kapitel 6

Gud har sendt en Ny Åbenbaring ind i verden, der er ulig noget, der er blevet sendt i over tusinde år.

En Budbringer er blevet sendt ind i verden – en Budbringer, som har ført et temmelig almindeligt liv, en Budbringer, som er en ydmyg mand og som har været under forberedelse i lang tid for denne rolle.

Mens andre måske kunne kræve en sådan titel som at være en Budbringer for Gud, er der i sandhed kun én, der er sendt til verden. Himlen ved dette, selvfølgelig, selv om folk vil fremsætte andre krav og påstande.

Folk er bange for Budbringeren. De er bange for, hvad det kunne betyde for dem, hvordan det kunne ændre deres ideer eller hvordan det kunne kalde dem ind i en slags højere service eller sammenslutning.

Mange mennesker vil afvise Guds Nye Åbenbaring udelukkende på dette grundlag, alene fordi de er bange for, at der er en Ny Åbenbaring i verden, der kunne ændre forløbet af menneskets historie og skæbne og derved udfordre mange af de herskende forestillinger og overbevisninger, der er blevet institutionaliserede og så vel etablerede.

Men Skaberen af alt liv er ikke bundet af disse ting og giver kun det essentielle Budskab og den afgørende Åbenbaring  for menneskehedens velfærd og for menneskehedens fremtid og skæbne, både i denne verden og i et Større Fællesskab af liv i universet.

Guds Nye Åbenbaring er mere ekspansiv, omfattende og detaljeret end noget, der nogensinde er blevet bragt til verden. Den gives på et tidspunkt, hvor den menneskelige familie er blevet kultiveret og deltager i en verdens- civilisation og -økonomi med international kommunikation.  Det er et meget forskelligt miljø i forhold til nogen af de tidligere Åbenbaringer, som var meget regionale i natur og som kun gennem et langt tidsforløb spredte sig og som afstedkom megen uenighed, konflikt og vold.

Menneskeheden står på tærsklen til et univers fuld af intelligent liv – et ikke-menneskeligt univers, som den nu skal lære at kæmpe med.

Og menneskeheden lever i en verden af svindende ressourcer og miljømæssig ustabilitet, ulig noget, der er blevet set i tusinder af år.

Selv jeres historie kan ikke gøre rede for, hvad dette kunne betyde, undtagen historien om Jorden selv.

Åbenbaringen bringer sine egne kommentarer. Den er ikke blot en mystisk undervisning, der er overladt til menneskelig fortolkning, som det har været tilfældet før.

Denne Åbenbaring er komplet og omfattende; den rører ved næsten ethvert aspekt af et menneskes liv og menneskehedens liv, både nu og i fremtiden.

Og dog, ligesom alle Åbenbaringer i historien, taler den om større ting end menneskehedens bekymringer i dag. Den taler om ting, som vil udgøre hele forskellen mellem, hvorvidt menneskeheden vælger at forenes i en verden i nedgang eller om den vil kæmpe og slås om, hvem der skal have adgang til de resterende ressourcer.

Det vil gøre hele forskellen for, hvorvidt menneskeheden kan forberede sig til sit engagement med Det Større Fællesskab, der allerede findes på grund af en Intervention i verden i dag af racer, der er her for at drage fordel af menneskelig svaghed, konflikt og forventning.

Et  så stort Budskab har krævet en enorm forberedelse for Budbringeren og for de få personer, der er blevet hidkaldt til at hjælpe ham i hans forberedelse og proklamation.

Han er ikke her for at besvare ethvert spørgsmål eller for at have en løsning på ethvert behov. Hans Budskab taler til sjælens behov i individet – behovet for at genskabe forbindelsen med Livets Kilde og for at genvinde styrken, som Gud har givet hvert menneske gennem tilstedeværelsen af en dybere intelligens i dets indre, der kaldes Kundskab.

Budbringeren er her ikke for at argumentere eller for a debattere, eller for at tage sig af verdslige sager eller ambitionerne af forskellige grupper, folkeslag eller stammer. Han er her for at bringe et Budskab om Åbenbaring og frelse til befolkningerne i hele verden, uanset deres individuelle kulturelle holdning eller deres religiøse tilhørsforhold, hvis de overhovedet har et sådant.

Dette overskrider grænserne mellem nationer og kultur og religiøse ideologier.

Dette transcenderer kontroverser om disse ting, fordi det er et Nyt Budskab fra Gud, for frelsen og forberedelsen af hele verden på en realitet og en fremtid, som vil være meget forskellig fra fortiden.

Kun Gud kan levere noget sådant. For selv i dette øjeblik er religionerne opdelt, endog internt. De er omstridte og ude af stand til tilstrækkeligt at håndtere de store stigende globale problemer, der vil overhale menneskeheden i fremtiden, hvis den er uforberedt.

Argumenter om, hvem der har den bedste religion eller den mest forbløffende grundlægger, kan kun skade menneskeheden nu. Det er splittende og udelukkende. Det forøger dilemmaet for – og fraktioneringen af den menneskelige familie.

Gud ved bedre. Og den Ene, der blev valgt til at bringe Åbenbaringen, er den perfekte Ene. Han har bestået prøverne. Han har ikke svigtet i den lange forberedelse og i alt, hvad det krævede af ham og hans familie.

Folk vil modstå dette og føle sig krænket over det, og beskylde Budbringeren for alle mulige ting. Men han er den éne. Manglende evne til at se hans værdi og hans rolle er et svigt i et individs opfattelse, et svigt i at anerkende og at modtage den store Velsignelse, Gud nu sender ind i verden.

Budbringeren har ingen stolthed. Han er en ydmyg mand, men han skal acceptere det store kald og det større ansvar, dette lægger på ham, og den store møje, han vil være nødt til at stå overfor for at bringe en Ny Åbenbaring ind i verden.

Gud har talt igen. Og Guds Åbenbaring er ikke for en eller anden elitegruppe eller de kulturelt privilegerede, de rige og de forkælede. Det er for mennesker af enhver rang og placering i samfundet – af alle samfund, selv de mest primitive, de mest avancerede, de mest isolerede eller de mest globale.

Kun Skaberens visdom kan tale på denne måde, gennem Englenes Tilstedeværelse, gennem Åbenbaringens Stemme, som du hører nu her i øjeblikket.

Budbringerens mission er at bringe Åbenbaringen ind i verden, at finde dens første respondenter, at give dem mulighed for at engagere sig med Åbenbaringen og at komme overens med deres egen dybere natur og kald i livet.

Det er derfor, at en stor del af Undervisningen er blevet givet for at bane vejen for personlig åbenbaring for dem, der kan modtage det, tilpasse sig til det og anvende det i deres liv med succes.

Dens krav er ikke store, bortset fra at den kræver en større ærlighed, end de fleste mennesker udviser i dette øjeblik; en ærlighed, der ikke blot projicerer ens egne ideer og tro på verden, men som anerkender den dybere strøm af ens liv og i en tilstand af ydmyghed og beslutsomhed, vælger at følge det. For det er magten og tilstedeværelsen af Kundskab i individet, som Guds Åbenbaring afslører fuldt ud for første gang.

Her er der ingen helte at tilbede. Her er der ingen Dommedag. Her er der ingen endelig test, hvor næsten alle ville fejle alligevel.

For Gud ved bedre end dette. Gud ved, at uden Kundskab vil folk vakle og fejle, lave dumme fejl og give deres liv over til og bukke under for farlige og undertrykkende kræfter. For uden Guds Kraft i individet til at guide dem, hvad andet ville de gøre end at  demonstrere deres svaghed og deres forvirring og det faktum, at deres liv er domineret af andre?

Ser du, din verdens Gud er Guden for hele Det Større Fællesskab, for hele universet – en milliard, milliarder og atter milliarder af racer og mere, i én galakse og blandt mange galakser og andre dimensioner og i den uforanderlige Skabelse hinsides dette. Du har nu at gøre med en Gud af sådan storhed og ekspansion, at dine ideer og dine overbevisninger blegner og vakler over for en sådan herlighed.

Det er denne Gud, der har lagt Kundskab ind i dig til at guide dig og velsigne dig og forberede dig til et større liv, til at tage dig ud af dine krybende og dine patetiske engagementer og din selvmedlidenhed; for at genoprette ære og værdighed for dig, samt selvrespekt, nådighed, medfølelse og ydmyghed.

Det er Budbringerens mission at undervise i disse ting, at tilbyde disse ting, at udholde modstanden og afvisningen fra dem, der ikke kan se og ikke vil vide.

Dette er den større kald, ser du. Dette er, hvad der genopretter det enkelte menneske og giver løftet om et bedre liv. Dette er, hvad der bringer ære og værdighed for alle mennesker, selv de fattigste af de fattige, der bor i fornedrelse.

Dette er for at etablere en højere etik af sammenhold og samarbejde, hvor man står over for en verden af svindende ressourcer. Kan I overhovedet forestille jer en sådan verden, I som måske har levet i en tilstand af rigelighed? Kan I forestille jer, hvad det kunne gøre for den menneskelige familie? Det kunne ødelægge den menneskelige civilisation.

Menneskehedens møde med aggressive kræfter, der optræder skjult i verden, kunne nedlægge og ødelægge den menneskelige civilisation.

Dette ved folk ikke. Dette tænker de ikke på. Måske er det for meget for dem, de, der har givet alle deres tanker til små ting, idet de er bange for at miste deres privilegier. De kan ikke se det større billede, som vil afgøre udfaldet for alle.

Men de, der kan se og høre, dem vil Åbenbaringen tale til, og de vil være først til at reagere. Og gennem dem vil Åbenbaringen tale til dem, der har været mere optaget og mindre i stand til at se de store begivenheder, der kommer over horisonten. Én mand kan ikke gøre alt dette. Det vil kræve engagementet af mange, der arbejder sammen med Budbringeren.

Og så har du problemet med folk, der er egoistiske og aggressive, der tror, de er så vigtige i universet, der hævder at have deres egen version, og som handler uden samråd med Budbringeren, hvor de forsøger at parre den Nye Åbenbaring med andre lærdomme eller med deres egne idéer.

Dette er den forvanskning, der sker hver gang noget, der er rent, er bragt ind i verden. Og det er derfor, Åbenbaringen gives før Proklamationen. Det er derfor, det er skriftligt. Det er derfor, du kan høre Åbenbaringens Stemme for første gang i menneskets historie. Sådan en Stemme, der talte til Jesus, Buddha og Muhammad, kan du høre.

Kan du høre? Du, der lytter til så mange andre ting af ringe værdi, kan du høre disse ord?  Selv om du er tvivlende og mistænksom, kan du måske høre Budbringeren og Åbenbaringen? Det er så klart som dagen, uden bedrag, uden kompleksitet, uden menneskelige kommentarer, som kaster skygger over strømmen og forurener Åbenbaringens atmosfære.

Budbringerens mission er at etablere Guds Åbenbaring tilstrækkeligt her i løbet af sine resterende år, således at menneskeheden kan begynde at forberede sig på en verden i forandring og forberede sig på sit engagement med Det Større Fællesskab.

Dette vil ændre din teologi. Dette vil ændre din forståelse af Gud og hvordan Gud virker i verden. Dette vil udfordre dine grundlæggende religiøse overbevisninger, om hvad forløsning betyder, fordi når du tænker på Gud i Det Større Fællesskab, ændrer det alting.

Hvad er Himlen for en milliard, milliarder og atter milliarder racer og mere? Hvad er Helvede, når du ved, at Gud har lagt Kundskab inden i dig og at du kan aldrig undslippe det – dens velsignelse og dens frelse?

Hvad er ens religiøse tilhørsforhold med den forståelse, at der er milliarder og atter milliarder af religioner i universet, enten mere eller mindre i forbindelse med virkeligheden af Guds Tilstedeværelse og Magt?

Hvem kan sige, hvornår Gud vil tale igen? Hvem, uden arrogance og uvidenhed, kan sige, at Gud ikke kan tale igen? Selv Guds Budbringere kan ikke sige det. Selv Englenes Mangfoldighed* kan ikke sige det. Så hvilken person kan hævde at have en sådan myndighed, at han kan afgøre, hvad Gud vil gøre fremover? Det er indbegrebet af arrogance og tåbelighed.

* Englene, som Gud har pålagt ansvaret for at overvåge Menneskehedens tilstand og fremgang.

Budbringerens mission vil være nødt til at imødegå alle disse ting. Den vil stå over for intellektuel arrogance. Den vil være nødt til at imødegå decideret blind afvisning. Den vil komme til at stå overfor alle mulige former for anklage.

Det sker mod en, der bringer den største udtryk for Guds kærlighed, der er blevet modtaget i 1400 år. Dette er rettet mod en, hvis liv, selvom det står overfor vanskeligheder og er ufuldstændigt, ikke desto mindre er en demonstration af Åbenbaringen selv.

For første gang i menneskets historie, kan hele verden være vidne til  Åbenbaringens proces i stedet for kun at høre om den gennem fjerne eventyr og fantastiske fortællinger.

For første gang kan den menneskelige familie høre Åbenbaringens Stemme, og læse Åbenbarings ord, ikke som de blev gengivet århundreder senere af mennesker, der ikke kendte Budbringeren, ikke overførte gennem mundtlig tradition for analfabetiske befolkninger, men som noget lige i dette øjeblik.

For menneskeheden har ikke århundreder at komme overens med dette. Den forandring, der er undervejs, er for hurtig. Konvergensen af større kræfter er alt for magtfuld og overvældende.

Rundt om i verden oplever folk følelser af forventning og uro over verdens retning. Uanset, hvad de tilskriver denne frygt eller hvordan de kunne forsøge at definere det, skyldes det, at de føler De Store Forandringsbølger, der kommer til verden. De føler, at menneskeheden bliver mere og mere svag og sårbar og nu udsat for kræfter hinsides sin bevidsthed.

Det er derfor, at Gud har sendt Åbenbaringen til verden. Det er på grund af dette, at Budbringeren er her.

Ær ham. Respekter ham. Han er ikke en gud, men ingen af Budbringerne var guder. Han er ikke perfekt, men ingen af Budbringerne var perfekte. Han har kæmpet med Åbenbaringen, fordi alle Budbringerne har kæmpet med deres Åbenbaringer.

Han vil blive angrebet og fordømt, fordi alle Budbringerne er blevet angrebet og fordømt af den selvsamme tankeløshed, arrogance og uvidenhed, som Budbringeren i dag bliver nødt til at stå overfor, og som han står overfor selv i dette øjeblik.

Hans mission er ikke at bygge broer eller ændre regeringer eller rette hvert problem og hver fejl og uretfærdighed i verden.

Hans mission er at give den hemmelige genrejsning for individet og at forberede menneskeheden på de største begivenheder i menneskehedens historie, som nu er over jer og som kommer over horisonten selv i dette øjeblik.

Menneskeheden vil intet have, hvis den ikke kan overleve i en svindende verden. Jeres store værker, skatte og kunst vil alle være væk.

Menneskeheden vil ikke have noget i Det Større Fællesskab, hvor frihed er i den grad sjælden, hvis den ikke kan etablere visdom og beskytte sine grænser og forene sine folk i det mindste tilstrækkeligt meget, således at de kan svare for deres gensidige velfærd, beskyttelse og fremgang.

I Åbenbaringens Lys er menneskelig dårskab, uvidenhed og arrogance fuldt afsløret. Det er som om et stort Lys [skinner] på verden og alt det, der er mørkt og hemmelighedsfuldt, alt hvad der er løgnagtigt og ondskabsfuldt, bliver afsløret i Åbenbaringens Lys – svagheden af folks holdninger; deres livs patetiske kvalitet; deres store behov for genrejsning, værdighed og forløsning; menneskelig korruption; menneskelige bedrag; de, der hævder at være religiøse, der er ikke religiøse, men som bruger religion til magt og dominans.

Alt dette vil blive afsløret i Åbenbaringens Lys, og derfor er det, at de, der vil fornægte Åbenbaringen, vil blive nødt til at udtale sig imod den, for den vil true deres position; den vil afsløre deres svaghed, deres fejl og deres farlige tendenser.

Åbenbaringen er produktet af stor Kærlighed, for Gud er ikke vred på menneskeheden. For Gud ved, at uden kraften og tilstedeværelsen af Kundskab til at lede mennesker tilstrækkeligt ind i deres egen bevidsthed, vil mennesker handle tåbeligt, selvisk og destruktivt.

Gud ved dette. Menneskeheden ved det ikke. At forstå dette er ikke blot et spørgsmål om tro. Det er et spørgsmål om en dybere erkendelse, en dybere resonans i sig selv, en dybere ærlighed om at du ikke selv kan udfylde dig selv og at en større Åbenbaring er meget nødvendig i verden.

Kan folk være så ærlige? Kan folk være så nøgterne om sig selv uden fordømmelse? Kan folk virkelig gøre status over, hvor de er og – uanset om de er rige eller fattige, godt stillede eller dårligt stillede – erkende i hvor høj grad deres liv er blevet tomme? Kan de stå over for dette og indse, at denne tomhed er et kald til Gud og at Gud har svaret?

Budbringerens mission er at bringe Åbenbaringen til så mange mennesker som muligt inden for hans resterende tid her på Jorden og for andre at  fortsætte hans store arbejde med hans velsignelse. Opgaven er at bære Det Nye Budskab ind i fremtiden for at bringe det til flere og flere mennesker – til de dårligt stillede, til de rige, til de rige nationer, til de fattige lande, til de indfødte, der bor ude i naturen, til befolkningen i de store byer.

Åbenbaringen er her. Den kan studeres alene. Den kan studeres effektivt sammen med andre. Den kan høres. Den kan læses. Den kan klart oversættes. Den skal deles. Det er en pligt for enhver person, der modtager den og det vil være dit naturlige ønske at gøre dette.

Men ligesom alle de store Åbenbaringer på deres tid, vil der først være modstand og den vil have det vanskeligt, for verden ved ikke, at den behøver en Åbenbaring fra Gud. Verden er ikke forberedt på det, og mange mennesker er bestemt imod det af forskellige og varierede årsager.

Med tiden, hvis du klart kan se dette, vil du se, at Budbringeren i en meget overordnet betydning demonstrerer dit livs sande virkelighed – at du blev sendt ind i verden for at gøre noget vigtigt. Måske vil det ikke være på en storslået og global skala. Det gør ikke noget.

Alle er blevet sendt ind i verden med et højere formål. Og det faktum – at mennesker er ikke klar over det eller ikke kan finde det på grund af politisk eller religiøs undertrykkelse, [eller] at folk er blinde for det, ikke kan høre det, ikke kan føle det, ikke kan understøtte det i hinanden – det er den menneskelige families tragedie. Dette er årsagen til korruption, uenighed, konflikt, had og alle de forhold, som plager den menneskelige familie og afholder den fra at blive et større folk i universet.

Alle disse forhold, der plager menneskeheden, står i vejen for dens frihed i Det Større Fællesskab. Alt dette skal nu erkendes af tilstrækkelig mange mennesker – måske ikke alle, men tilstrækkelig mange mennesker  – således at en større bevægelse kan ske i verden, en større samvittighed kan åbnes, der faktisk bor inde i hvert enkelt menneske i dette øjeblik.

Det, at lære af Åbenbaringen, betyder, at man kommer tilbage i en relation med Kundskaben, som er den del af dig, der har aldrig forladt Gud, der stadig er i kommunikation, der er klog og ufordærvet af verden, der er ikke bange for verden; en visdom og en styrke, der er kilden til det mod og den integritet, du måske allerede har etableret i dit liv.

Dette er Budbringerens gave. Dette var gaven fra de tidligere Budbringere. Men deres historie er blevet ændret. Og ofte er deres ord blevet misforstået.

For alle Guds Åbenbaringer har til formål at genoprette Kundskabens magt og tilstedeværelse i individet, for dette er deres sande samvittighed og dette er, hvad vil bringe dem til Gud på en ren og effektiv måde.

Verden er velsignet, fordi Gud har talt igen. Verden er velsignet, fordi Budbringeren er i verden.

Modtag denne velsignelse. Del den med andre. Åbenbaringen er meget omfattende. Du kan ikke forstå den på et øjeblik. Du kan ikke læse den i en sætning. Du skal komme til den for at søge dens visdom og relevans for dit liv og for verden, som du ser den.

Dette er testen, ser du. Det er vanskeligheden og det er den store mulighed, der kommer af at leve i Åbenbaringens tid. Det er testen – testen for modtageren.

Gud vil ikke straffe dem,  for hvem det mislykkes, men de vil ikke være i stand til at modtage Åbenbaringen og den store styrkelse, klarhed og velsignelse, det vil bringe ind i deres liv og anliggender.

Gud straffer ikke de onde, for Gud ved, at uden Kundskab vil ondskab opstå.

Det er derfor, at Åbenbaringen hidkalder mennesker til den større intelligens, der bor inde i dem, der er grundlæggende for alle gode ting, der kan ske for dem og for verden.

Dette bringer stor afklaring til din forståelse af den Guddommelige Tilstedeværelse og Magt, hvordan Gud virker i verden – Universernes Gud.

Dette er din store chance, det største øjeblik i menneskehedens historie, det store vendepunkt for den menneskelige familie, der vil afgøre, om menneskeheden vil udgøre en fri og sammenhængende civilisation i fremtiden, eller om den vil degenerere og falde ind under fremmed overtalelse.

Dette er det store vendepunkt, den store udfordring, den store chance, det store kald og den store forløsning.

Lad dette være din forståelse.


Learn more about the origin of the Messenger of God

Hear the story of God’s Messenger

Learn more about burden of the Messenger of God