Engagementet


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 16. april, 2011
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

GHS Danish frontcover-6x9

Bind 1 > Gud Har Talt Igen > Kapitel 3

Idag skal vi tale om Gud, Den Højere Autoritet.

Den Højere Autoritet taler til dig nu, taler gennem Englenes Nærvær*, taler til en del af dig, der er selve centret for og kilden til din Væren, og som taler hinsides din sociale konditionering, udover dine ideer og forestillinger og din kulturs ideer og forestillinger samt endog udover din religion.

*Englene som Gud har pålagt ansvaret for at overvåge Menneskehedens tilstand og fremgang.

Den Højere Autoritet har et Budskab til verden og til ethvert menneske i verden. Budskabet er mere end en ide. Det er endog mere end en samling af ideer.  Det er et kald og en bekræftelse, der kalder dig til at svare og derved til at bekræfte, at du i dig rummer en dybere natur, således som det er tilfældet med alle mennesker i verden. Bekræftelsen er et vendepunkt for din evne til at besvare kaldet.

Kraften og Tilstedeværelsen præsiderer over det fysiske univers, et univers langt større og mere ekspansivt, end hvad du på nogen måde kan forestille dig, og derudover strækker sig endog selve Skabelsens højere sfærer, som få mennesker i verden overhovedet har overvejet eksistensen af.

Og Alligevel taler Den Højere Autoritet til dig i dit mest private sted, i centret for din Væren, dybt under dit sinds overflade.

Dette er din største relation og Kilden til mening og formål med alle dine relationer med mennesker, med steder og endog med ting.

Du har behov for denne Højere Autoritet nu for at tale til den dybere del af dit selv, for at gøre dig bekendt med den dybere del af dit selv, og for at forberede dig på at leve i en ny verden, og for at forbinde dig med et univers af intelligent liv, der er Det Større Fællesskab af liv. Du kender ikke til disse ting, men de er en del af dig.

Måske har du eksperimenteret med din dybere natur i tider med klarhed,

i tider med forudanelser og endog i tider med skuffelser, når du var i stand til at høre hinsides dine ønsker og din frygt og andres ønsker og frygt.

Den Højere Autoritet kalder dig, kalder dig ned igennem de oldgamle korridorer i dit sind, kalder dig hinsides dine forestillinger og alt det, du er optaget af.

For Gud har talt igen og Ordet og Lyden er i verden. Det er en dybere kommunikation, langt dybere og mere dybsindig, end noget intellektet kan fatte.

Der tales om et større formål og et dybere ansvar, om en dybere tankeforbindelse både i og hinsides denne verden. Gennem denne tankeforbindelse bliver du en bro – en bro til verden, en bro til dit Ældgamle Hjem, hvorfra du er kommet og hvortil du vil vende tilbage.

Mennesker ønsker mange ting. De nærer frygt for mangt og meget – frygt for at miste, frygt for ikke at eje, frygt for forarmelse, frygt for undertrykkelse, frygten for smerter og lidelse, og frygten for dødens smerte.

Men Den Højere Autoritet taler hinsides alle disse ting. Det er Skaberen, der taler til Sit Skabte Væsen.

Skabelsen inde i dig er i den dybere del af dit sind, som Vi kalder Kundskab.

Denne er en permanent del af dig, der eksisterede før dette liv og som vil fortsætte med at eksistere efter dette liv, på rejse gennem Separationens riger, vejledt kun af Stemmens kraft.

Mennesker ønsker mange ting. De nærer stor frygt. Mange mennesker har faste forestillinger, men Den Højere Autoritet taler hinsides disse ting til alle, som kan se og høre og som er i stand til at reagere på et dybere niveau.

Du kan ikke vurdere dette. Det er større end dit sind. Du kan ikke debattere det, da det er hinsides dine evner.

Det er mystisk, fordi det er gennemtrængende. Dets oprindelse ligger hinsides denne verden og alle verdener. Du kan derfor ikke forestille dig det.

Men oplevelsen er så dyb, at den kan ændre dit livs forløb og vække dig fra din Separations drømmeverden. Den kan kalde dig ud af dine gøremål og dine associationer og alt andet, således at du kan høre Den Ældgamle Stemme, så gammel at den taler om et liv hinsides dine forestillinger,

men et liv, der er dit liv.

Gud ved, hvad der er på vej op over horisonten. Gud ved, hvorfor du er her.

Gud har sendt dig med et formål. Dine planer og dine mål tager sjældent højde for dette.

Det er noget større. Det er noget mere simpelt og mindre grandiøst. Det er noget, der er essentielt for din Væren og for din natur og for dit design.

Det er din højest prioriterede relation, den dybeste kærlighed, den største samhørighedsfølelse. Den forener dig med dig selv og bringer dit liv i fokus.

Den kalder dig ud af situationer, der er til skade for dig eller ikke er løfterige for dig. Den kalder dig ind i en større deltagelse i verden, vejledt af den mystiske Oldgamle Stemme, en Stemme ulig noget, du nogensinde har hørt, dybere end noget, du nogensinde har følt, større end noget du kan se eller berøre.

Mennesker ønsker mangt og meget. De er drevet af stor frygt. Selv deres nydelser er fulde af frygt og ængstelse.

Men den Ældgamle Stemme er hinsides frygt, og når du følger kaldet, befinder du dig hinsides frygt.

Hvem kan sige, hvad dette er? Hvem kan vurdere dette?

Vær ikke dum og tænk i retning af produktivitet. Vær ikke analytisk. For dette sker på et dybere og mere dybsindigt niveau.

Vig ikke tilbage fra dette. For dette er dit liv, dit formål og dit kald.

Tilstedeværelsen og Nåden er med dig. Men du ser på andre ting.

Din opmærksomhed er andre steder. Det, der indfrier dig og genopretter dig,

er hos dig nu. Men du ser i en anden retning.

Åbenbaringen er i verden. Gud er kommet igen med et større Budskab til menneskeheden og en forberedelse på en vanskelig og risikofyldt fremtid for den menneskelige familie.

Hvad er dette? Hvad betyder det? Hvorfor sker det? Hvordan forbereder du dig?

Kun Åbenbaringen kan besvare disse spørgsmål. Adskilt fra Åbenbaringen kan du ikke besvare disse spørgsmål.

Mennesker ønsker mange ting. De er meget distraherede. De er meget travlt beskæftigede. Men de ved ikke, hvor de er eller hvad de foretager sig. Deres mål er for det meste samfundets mål. De ved ikke, hvor de er på vej hen i livet, eller hvorfor, de er her, eller hvem der sendte dem, og hvad der vil genoprette dem, og fylde deres liv og give deres liv formål og retning.

Den Ældgamle Stemme taler til dig nu. Og du vil høre Den Ældgamle Stemmes respons i dig selv, for jeres forbindelse er meget dyb. Den løber som underjordiske floder under ørkenen, underjordiske floder af det reneste vand, som ikke kan ses fra overfladen og som ikke kan findes, undtagen ved andre midler.

Mens du lever dit liv på overfladen, er du i dit væsens dyb forbundet med Det Guddommelige. Og denne forbindelse opleves gennem Kaldet og gensvaret, ved at du følger en dybere Stemme og en højere styrelse.

Mennesker spørger, Hvorfor? Hvorfor sker dette? De må stoppe og lytte,

og lære at lytte, og at bringe deres opmærksomhed fuldt ind i Nuet, så de kan høre og føle og se, at Åbenbaringen rører på sig i deres indre.

Så Åbenbaringen sætter sig i bevægelse, Åbenbaringen i hvert enkelt menneske. Det er således, Gud taler til verden ved tidspunktet for Åbenbaring. Dette er relationen på det dybeste og mest betydningsfulde niveau.

Du kan ikke bryde væk fra Gud, for Gud følger dig overalt.

Gud er med dig hvert øjeblik i enhver af dine aktiviteter.

Kun i dine tanker kan du holde dig adskilt. Du kan knytte dig til andre ting,

identificere dig med andre ting. Men Den Ældgamle Stemme er i dig, kalder på din respons, rådgiver dig, holder dig tilbage.

For at forstå dine dybere forudanelser og dit hjertes indtrængende tilskyndelser må du begynde at lytte. Lytte i dit indre. Lytte til verden uden at fælde dom og uden fordømmelse. Lytte efter tegn på, hvad der er på vej.

Lytte til, hvordan du skal reagere. Lytte efter, hvem du skal være sammen med og hvem du ikke skal være sammen med.

Her skal du ikke følge frygt. Her er ingen fordømmelse. Her er en større dømmekraft og en større erkendelse.

Gud har placeret Kundskab i dit indre for at vejlede dig og beskytte dig

og lede dig imod et større liv og deltagelse i verden. Den residerer hinsides intellektets område og rækkevidde. Det sker på et dybere niveau.

Når først du begynder at opleve dette, begynder du at vinde større skarpsindighed. Du bliver mere omhyggelig med, hvad du foretager dig

og hvem du omgås. Du lytter dybere til andre for at se, om du skal involvere dig med dem og hvad de kommunikerer til dig.

Mennesker tror mangt og meget, men de ved meget lidt. De lever på sindets overflade, som er turbulent og kaotisk og regeret af vindene og af verdens passioner.

Deres forestillinger er en erstatning for den dybere relation. Deres distraktioner udgør en undgåelse af det større engagement, de er forudbestemt for.

Da de står adskilt, kan de ikke se. De kan ikke vide. De kan ikke reagere.

De er dominerede af deres tanker, af deres sind, af deres reaktioner.

De er slaver og lever som slaver.

Men Mysteriet er i deres indre. Det er det vigtigste i deres liv. Udover at opnå mål, der vil sikre velstand, og samhørighed, og anerkendelse i samfundet, er det den vigtigste ting, fordi det er arenaen for det større engagement.

Mysteriet er kilden til alt af betydning. Alle de store opfindelser og bidrag til menneskehedens udvikling, de store relationer, de store oplevelser, de kommer alle fra Mysteriet. Hvem du er, hvorfor du er her, hvad der kalder dig, din større tilknytning, din forudbestemte forbindelse med bestemte mennesker i verden, din evne til at finde din vej, mens alle omkring dig sover, drømmer og er uden respons. Dette er en rejse, du må begive dig ud på, ellers vil dit liv blive en urolig drøm og intet mere.

Når du vender tilbage til din Spirituelle Familie, efter at du har forladt denne verden, vil de se på dig for at se, om du har fuldført din opgave,

om du har etableret den dybere forbindelse. Og du vil da vide, om du har,

eller om du ikke har.

Der er ingen dom og fordømmelse, kun erkendelse her. Her vil det, som før var mystisk, blive selve virkeligheden. Og dine prioriteringer er klare. Der er ingen distraktioner. Der er ingen modstand.

Og du vil så ønske at vende tilbage, idet du siger til dig selv: “Denne gang vil jeg huske. Nu ved jeg det. Jeg kan nu se det. Jeg vil huske det.”

Men du må huske, mens du er her på jorden. Heri ligger hele forskellen.

Det er begyndelsen af alt, hvad der er vigtigt. Det er vendepunktet i dit liv.

Det er kun mystisk, fordi du er blevet adskilt fra det, fanget i den fysiske verden, fortabt i verden, idet du er vokset op som et individ, der tilpasser sig til en vanskelig verden under forandring. Så kommer noget og giver dig en påmindelse, og du begynder at føle, at Mysteriet er med dig og i dig og at det har indflydelse på dig.

Dets Kilde er hinsides den fysiske realitet, for hvem, du er, er hinsides den fysiske realitet. Hvor du til sidst slutter din rejse, er hinsides den fysiske realitet. Men du er bestemt til at være her, fordi du er sendt hertil med et formål. Dette er Mysteriet.

Vi taler om disse ting for at engagere dig på et dybere niveau, for at fremkalde det, som er autentisk, for at tale til en del af dig, som du dårligt nok kender, som udgør den større del af dig. Og denne del af dig vil besvare kaldelsen på grund af Vores ældgamle fælles forpligtelse.

Du nærer frygt for dette, men på samme tid ønsker du det. Det er et naturligt ønske, mere naturligt end noget andet, du foretager dig eller kunne gøre i verden.

Dette er Engagementet.