Forsamlingen


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 16. februar, 2013
i Boulder, Colorado

 

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Der er en stor Forsamling, Englenes Tilstedeværelse, der våger over denne verden og har våget over denne verden i meget lang tid.

Dette er imidlertid meget forskelligt fra folks begreber og overbevisninger og den måde, hvormed sådanne storslåede Væsener har været portrætteret i fortiden i menneskehedens bøger om religion og i vidneudsagnet fra visse mennesker.

Gud styrer ikke verden. Gud dirigerer ikke klimaet. Gud driver ikke blodet gennem dine årer eller hælder vandet over klipperne eller får frøene i jorden til at spire – for dette var altsammen sat i bevægelse ved tidens begyndelse.

Men Gud har tildelt en Tilstedeværelse til at våge over verden gennem alle dens kaotiske og tragiske kampe og episoder i historien – til at søge efter de personer, der viser sig at være mere lovende; at bringe ting til verden på afgørende vendepunkter i menneskehedens udvikling og at sende en af deres egne ind i verden for at bringe en ny Undervisning og en ny forståelse til ændring af menneskehedens bevidsthed og til at ændre, om muligt, menneskehedens livsløb på en positiv måde.

De, som du ærer som de store Budbringere, de store Helgener, de store Lærere – som Jesus, Buddha og Muhammed – kommer fra denne Forsamling, ser du. Men når de er i verden, er de menneskelige væsener. Hvad der adskiller dem er, at de er her på en større mission med et større kompleks af opgaver og en større ansvarlighed over for dem, der sendte dem. Deres liv er prøvelser. Deres liv er krævende. Det er ikke en rejse for sarte sjæle eller for de, der søger nydelse og hvile her på Jorden.

Englenes Forsamling våger over verden – lytter, venter på de anmodninger, som er virkeligt autentiske og repræsenterer en ærlig appel, især hvis de markerer et vendepunkt i et menneskes liv, især hvis de viser en større demonstration af et ønske om kontakt – ikke båret af ambition, ikke båret af dumhed eller eksperimenter.

Det er signalet, at nogen er klar til at begynde at vågne op. Kun Himlen ved, hvad dette signal er, hvordan det lyder, hvad det betyder og hvordan det bør betragtes.

For dig her på Jorden, er Forsamlingen ligesom Himlen – en bro mellem denne verden og dit Ældgamle Hjem, hvorfra du er kommet og hvortil du til sidst vil vende tilbage.

Alle i verden, alle i universet, bor i Adskillelse i den fysiske realitet, og vil vende tilbage til deres Ældgamle Hjem i sidste ende.

Men mens de er her, er de fanger af deres egne hensigter. De er fanger af deres kulturer og deres nationer i et univers, hvor frihed er overordentlig sjælden. Men enhver er blevet sendt hertil med et højere formål – et potentiale, en frø af visdom, en mulighed for, givet de rette omstændigheder og givet deres egen ærlighed og bevidsthed, at påbegynde et liv med et højere formål.

I enhver verden, hvor sansende væsener har udviklet sig eller har migreret og koloniseret i universet, vil der være en Forsamling – en stor Forsamling eller en lille Forsamling, afhængigt af antallet af individer og naturen og forholdene i denne kultur og nation i universet.

Det er en Plan på en skala, du overhovedet ikke kan forestille dig. Dine religioner kan ikke gøre rede for det. Din teologi er alt for begrænset i omfang til at omfatte noget af denne størrelsesorden. Prøv, om du kan, at fortolke tegnene og symbolerne for livet på Jorden; dette kan du ikke fortolke. Dit intellekt blev ikke skabt til at fortolke noget på denne skala.

Men inde i dig er Kundskabens kraft, som Gud har anbragt der — en dybere intelligens, et dybere sind. Det er dette sind, som Forsamlingen venter på. For hvis dette dybere sind inde i dig kan komme frem i sammenhæng med dit liv og dine omstændigheder og være accepteret og fulgt og modtaget, vil du nu begynde en ny rejse i livet. Kun i denne henseende kan man sige, at du ville være født igen i verden. Kun i denne henseende ville det være sandt og meningsfuldt og virkningsfuldt.

Medlemmerne af Forsamlingen vil tage sig af visse personer, som yder et større bidrag til verden, men kun hvis det er den dybere Kundskab inde i de mennesker, der sender meddelelsen – meddelelsen, Forsamlingen afventer og søger blandt dem, der lever i Adskillelse.

Gud tillader dig at være i Adskillelse. Gud tillader dig at lide. Gud tillader dig at begå fejl, fordi det er derfor, du har valgt Adskillelse – for at have denne frihed.

Men da der ikke er noget reelt alternativ til Skabelsen, er din eksistens her kun delvis virkelig. Den er stadig forbundet til Skabelsen, men er et ændrende, udviklende miljø – et miljø, hvor dit liv er midlertidigt og i høj grad udfordret og stærkt truet af mange ting, hvor fejl og svigt vil være konsekvensen af at leve uden denne Kundskab til at lede dig.

Gud tillader dette at ske, fordi du var skabt til at være fri. Du er endda fri til at prøve ikke at være, hvem du egentlig er. Du er endog i den grad fri.

Men det kan aldrig lykkes for dig at leve i Adskillelse, fordi Kundskaben bor i dig. Det er den del af dig, der aldrig har forladt Gud og stadig reagerer på Kraften og Tilstedeværelsen af Skabelsens Herre og af selve Skabelsen.

Tænk på dine religiøse lærdomme i verden — historierne, undervisningerne, den enorme opstilling af ideer forbundet med disse – og betragt dem i lyset af, hvad Vi siger til dig her i dag. For Vi giver dig det store billede af dit liv. Se kontrasten og du vil begynde at se, at du må begive dig ud på en ny rejse.

Dine gamle ideer om religion og spiritualitet kan kun tjene dig til en vis grad. Ud over det skal de sættes til side, for kun Gud kender vejen til tilbagevenden. Kun Gud kender betydningen af din sande eksistens og det specifikke formål, der har bragt dig ind i verden på nuværende tidspunkt, under disse omstændigheder.

Intellektet må bøje sig til sidst. Det kun kan følge med, når det deltager i en større virkelighed. Dette kræver ydmyghed. Dette kræver, at du overgiver dig, over tid, til kraften og tilstedeværelsen, der bor i dig, der kun kan reagere på din Kilde.

Forsamlingen tillader alting at ske på Jorden. Medmindre deres tilstedeværelse er påkrævet og anmodet om med den største oprigtighed, vil de ikke gribe ind.
Kun ved et stort vendepunkt, når et Nyt Budskab er beregnet til at blive givet til verden, vil de give menneskeheden en ny forståelse, en større bevidsthed. Og dette vil ske i respons på store og potentielt ødelæggende ændringer i verden. Det er derfor, de store Åbenbaringer kun gives ved bestemte kritiske vendepunkter i udviklingen af den menneskelige civilisation. De kan ikke være opdigtede. De kan ikke opfindes. De kan ikke engang opfattes med fantasien, selv om mange mennesker naturligvis har forsøgt.

Det er på disse Åbenbaringer, at de store traditioner er blevet bygget.
Men det er også disse store traditioner, der ikke har været i stand til at følge ånden i Åbenbaringen, der i begyndelsen indledte deres eksistens. Gud ved, at uden Kundskab vil mennesker fejle med hensyn til disse forhold og vil gøre mange fejl undervejs. Det er følgen af tilstanden at leve i Adskillelse.

Men når du begynder at opdage kraften og tilstedeværelsen af Kundskab inde i dig selv, begynder du at afslutte Adskillelsen inde i dig – mellem dit verdslige sind og idéen om dig selv, og den højere intelligens, der bor inde i dig, en intelligens, du havde, inden du kom ind i verden og som du vil genopdage, når du forlader verden.

Dette kræver en stor resonans med livet og ikke blot en kompleks teologi eller filosofi. Englenes Forsamling reagerer ikke på disse ting.

Men ved et stort vendepunkt, som dette, der sker i verden i dag, vil en af deres egne komme til verden. En af deres egne vil blive sendt til at stå over for trængslerne ved at være Budbringeren – den store vanskelighed, det store mysterium, den store usikkerhed, den store Tilstedeværelse, der vil stå ved deres side, mens de går gennem processen ved at blive et voksent menneske, endnu med liden bevidsthed om deres højere skæbne og formål, indtil deres kald er blevet indledt.

Ingen forstår Budbringerens liv, men alle kan modtage Budbringerens gaver, der er gaver, som er større end noget menneske nogensinde kunne give verden — gaver langt mere holdbare, gennemtrængende, kraftfulde og inspirerende end noget, et menneske nogensinde kunne skabe eller opfinde. Mennesker kan have overbevisende idéer, men intet, der kan forvandle et menneskes liv på den mest naturlige og smukke måde.

Det skal komme fra Himlen. Det skal komme gennem Forsamlingen, der fortolker Guds Vilje. For universets Gud er alt for stor til alene at være optaget af denne verden – Gud for utallige galakser, dimensioner og Skabelse ud over den fysiske manifestation, som er endnu større, så stor, at der ingen mulighed er for, at du kunne begribe dens rækkevidde og dens store integration i livet.

Herren for en milliard, milliarder, og atter milliarder racer og mere er med sikkerhed hinsides ethvert teologisk princip, der nogensinde er blevet skabt i denne verden. Men det er en del af Guds Nye Åbenbaring, ser du, fordi menneskeheden er ved at træde ind i et Større Fællesskab af liv i universet og skal nu begynde at tænke på Gud i et større panorama.

For at forstå, hvad Gud gør i denne verden, skal du forstå, hvad Gud gør i universet. Og det er første gang, Åbenbaringen vedrørende dette bliver givet til en menneskehed, der står på tærsklen til rummet, til en menneskehed, der står på tærsklen til at ødelægge verdens miljø, og at køre sig ind i ruin og katastrofe. Det er den største tærskel, menneskeheden nogensinde har stået over for og den mest betydningsfulde.

Alt vil ændre sig og ændrer sig endog i dette øjeblik. På grund af dette store vendepunkt har Gud, gennem Englenes Tilstedeværelse og Deres Forsamling, sendt en Ny Åbenbaring til verden – en Åbenbaring om livet i universet og om Guds arbejde alle steder, ikke baseret på en stamme eller en region eller på et naturligt fænomen eller på den begrænsede historie for en gruppe eller en nation, men på livets universelle realitet.

Dette større panorama giver dig den største mulighed for at erkende kraften og tilstedeværelsen, der bor i dig og som opfordrer dig til at bruge dit intellekt til at støtte denne erkendelse, for dette er, hvad det var skabt for at gøre, og dette er dets højeste tjeneste for dig.

Du vil ikke kende navnene på dem i Forsamlingen, skønt de kunne give et navn på et vist tidspunkt til visse mennesker for at hjælpe dem med at reagere. Deres navne er meningsløse, for de er både enkeltindivider og de er Én – et fænomen, du ikke kan forstå med intellektet, der kun kan tænke på ting af denne verden.

På tidspunktet for en stor Åbenbaring, taler Forsamlingen som én Stemme. Den taler gennem et af dens medlemmer, men de taler allesammen på én gang, et fænomen, som du virkelig ikke kan overveje. Det er alt for fantastisk. Det er alt for fænomenalt. Det taler helt ud over dine opfattelser af virkeligheden. Du kan kun forestille dig individer i universet, men Forsamlingen er én og mange og én, fordi de er så tæt på Himlen, ser du, hvor de mange er én, og den ene er mange.

Dit fokus i livet er ikke at blive forelsket i Forsamlingen eller at koncentrere dig om Forsamlingen, for deres formål er at engagere dig i genvindingen af Kundskaben, der bor inde i dig.

For du skal være den, der vælger. Du skal være den, der står over for konsekvenserne og vanskelighederne og velsignelserne af dine beslutninger. Du er den, der skal vælge at modtage eller afvise det store tilbud. Du er den, der skal være ansvarlig for alt, hvad du gør.

Så gå ikke rundt og fortæl folk, at Gud vejleder dig til at gøre dette eller hint, for det er uansvarligt. Du skal sige, “Jeg gør dette, fordi jeg føler, det er det, der skal gøres.” Hævd ikke at have nogen anden myndighed, for du ved det ikke med sikkerhed.

Du kan ikke kende Forsamlingen eller styrken af tilstedeværelsen, der bor inde i dig, medmindre Kundskaben er blevet aktiveret i dig og begynder at dukke kraftigt op i dit liv. Opret ikke en romantisk fortælling om din engleagtige erfaring, hvad det end kan være, hvad enten det er virkeligt eller opdigtet, fordi, ser du, det handler helt om fremkomsten af Kundskaben inde i dig.

Forsamlingen er kun optaget af dette, for indtil det sker, er du ikke pålidelig. Du er ikke ansvarlig. Du er ikke modig. Du er ikke autentisk. Du kan stadig være udsat for verdens overtalelser og for dine egne ængstelser og forkærligheder. Du er for svag.

Det er derfor, at det er nødvendigt, at du ophøjes i dig selv gennem en proces med stor omdannelse, der kan kun indledes af Forsamlingen. Du kan ikke indlede dette af dig selv. Du kan meditere i tyve år og ikke kende Kundskabens magt og tilstedeværelse.

Det er din bøn, givet nu med den største styrke, påtrængenhed og autenticitet, der kalder Forsamlingen til dig. Du beder ikke om fordele eller blot beskyttelse mod skader. Du beder om at blive forløst uden at vide, hvad det betyder, uden at forsøge at forstå forløsningen, uden at tro, at du ved, hvordan du kan rense dig selv. For kun Forsamlingen ved dette.

Dette er en fantastisk ting, ser du. Det er det største mirakel af alle. Det er miraklet, der skaber ethvert andet mirakel.

Gud har nu sendt et Nyt Budskab til verden for at forberede menneskeheden på at stå over for en ny verdens oplevelse og miljø, og på at møde den store udfordring, det er at bevare og forene den menneskelige civilisation.

Gud har sendt den store Åbenbaring til verden for at forberede menneskeheden på dens møde med liv i universet – den største begivenhed i menneskets historie og den, der udgør de største udfordringer, vanskeligheder og muligheder for den menneskelige familie.

En Budbringer er i verden. Han har været under forberedelse i meget lang tid med henblik på at modtage Åbenbaringen, for det er den største Åbenbaring, der nogensinde er blevet givet til menneskeheden – givet nu til en uddannet verden, en boglært verden, en verden med global kommunikation, en verden med et vist omfang af global bevidsthed.

Det er første gang i historien, at et Budskab er blevet givet til hele verden på én gang. Og det er sket, fordi det skal komme til verden i løbet af en kort tidsperiode for at forberede menneskeheden på den store forandring, der kommer til verden, og på betydningen af dens møde med intelligent liv i universet, hvilket allerede foregår i verden.

Ingen af Guds tidligere Åbenbaringer kan forberede dig på disse ting, for det var ikke deres formål eller deres hensigt. De blev givet for at opbygge menneskelig bevidsthed, den menneskelige civilisation og menneskelig samvittighed og den etik, der muligvis kunne lede menneskeheden til en større enhed og en større magt i verden.

Menneskelig civilisation er blevet skabt, og selvom den er meget ufuldkommen – fuld af korruption og splittelse og fejl – er den ikke desto mindre løfterig. Hvis du kendte betingelserne for livet i universet omkring dig, ville du se dette store løfte. Men du kan ikke se det endnu. Du har ikke dette udsigtspunkt. Men Forsamlingen ser dette, selvfølgelig, og derfor er det, at stor betydning nu tillægges denne verden, for at forberede den på denne store tærskel. Så meget bliver givet nu gennem Åbenbaringens proces.

Men Budbringeren står over for store vanskeligheder, de samme vanskeligheder alle tidligere Budbringere stod over for – vantro, antagonisme, afvisning, latterliggørelse.

Folk kan ikke se, at den største begivenhed i verden er ved at finde sted i deres midte. De tror, at det er en krænkelse af deres idéer, en udfordring for deres overbevisninger. De tror, det vil underminere deres rigdom, deres magt og deres prestige i verden, når det i virkeligheden tilbyder det største løfte om forløsning, de nogensinde vil kunne modtage, og den største forberedelse på en fremtid, der på så mange måder vil være ulig fortiden.

Forsamlingen iagttager og vejleder Budbringeren, for hans betydning i verden må ikke undervurderes. Hans betydning i verden kan ikke overvurderes. Forsamlingen vil tale gennem ham for at bringe Åbenbaringen ind i verden. Og de vil tale som Én, fordi Budskabet er alt.

Hvis dette kan erkendes af tilstrækkelig mange mennesker, agtes og følges af tilstrækkelig mange mennesker, vil menneskeheden have magten til at vende sig bort fra opløsning og endeløs konflikt og krig for at bygge et nyt fundament for fremtiden.

Åbenbaringen har givet visionen for denne større verden for menneskeheden, men det vil være en meget forskellig verden. Det vil kræve stor magt, mod og ærlighed at skabe den og at opretholde den i et univers, hvor der er stærke kræfter og hvor frihed er sjælden. Kun Gud ved, hvordan dette kan gøres. Kun Forsamlingen forstår disse ting.

Din opgave nu er at lære at modtage og tage Trin til Kundskaben, så du kan finde dit sande fundament i livet, at udfordre dine ideer, at løse dilemmaer fra fortiden, at tilgive dig selv og andre, og at betragte verden uden afvisning og fordømmelse. For det er denne verden, der vil fremkalde fra dig, når tiden er inde, dine større gaver og din større rolle.

Der er så meget at aflære her, så meget at genoverveje. Du er nødt til at være ydmyg nok til at gøre dette. Hvis du tror, du kender sandheden, hvis du tror, du kender Guds vilje, hvis du tror, du ved, hvad universet er, vil dine chancer for at opdage sandheden være meget lille.

Forsamlingen våger over hele verden. Kald på Forsamlingen – ikke tilfældigt, for de vil ikke høre dig. Ikke for at opfylde dine ambitioner, dine drømme eller dine fantasier, for de vil ikke høre dig. Du skal bede med dit hjerte og din sjæl. Kun da kan din stemme nå dem, for de kender kun, hvad der er sandt, ærligt og rent.

De kan ikke manipuleres. De kan ikke fristes. De lader sig ikke påvirke. Du kan ikke lave en aftale med dem. For du skal have styrken til at modtage deres råd med tiden og bære det videre uden kompromis, uden korruption. Det er, hvor stærk du bliver nødt til at være, for at være en del af en større kraft for det gode i verden.

Folk vil tænke, “Åh, det er for meget for mig at overveje. Udfordringen er for stor!” Men Vi siger nej. Det er passende for, hvem du er og hvorfor du befinder dig i verden, og hvem der har sendt dig hertil. Du tænker på dig selv på en nedgørende måde. Du har degraderet dig til en ynkelig tilstand, når du tænker på den måde. Du kender ikke din styrke, din kraft eller dit formål, som Kundskaben inde i dig alene kan bringe frem.

Forsamlingen iagttager og venter på dem, der kan reagere på Budskabet, som Gud sender ind i verden i dette øjeblik. For Budbringeren kommer nu frem for at tale, forkynde og undervise i Åbenbaringen. Han har været holdt tilbage i lang tid, indtil Budskabet var komplet. Nu er det komplet og verden har stort behov for det, større end du kan indse på dette tidspunkt.

Budbringeren repræsenterer Forsamlingen, selvom han er et menneske og selvom han er ufuldkommen, for alle mennesker er ufuldkomne. Han har begået fejl, men alle de store Budbringere har begået fejl.

Det er Himlens Kraft inde i ham, der er hans styrke, der er hans banner, der er hans skjold. Du kan ødelægge hans krop, men du kan ikke ødelægge hans Budskab. Og du kan ikke ødelægge, hvad han bringer ind i verden og Kraften og Tilstedeværelsen, der har sendt ham her – Kraften og Tilstedeværelsen, der venter på dig, på at du reagerer.

For gaven er nu foran dig, og Himlen iagttager og venter på at se, hvem der kan modtage, hvem der kan genkende, hvem der kan tage Trin til Kundskab og modtage gaven, som er et større liv i en verden, der gror mørkere og mere usikker for hver dag, der passerer.