Gud Har Talt Igen


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 24. februar 2011
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

GHS Danish frontcover-6x9

Bind 1 > Gud Har Talt Igen > Kapitel 4

Gud har talt igen.

Gud har talt igen, fordi verden står overfor sine største kvaler, sine vanskeligste udfordringer.

Den menneskelige familie har skabt en miljømæssig katastrofe, der indeholder kræfter, som kan underminere den menneskelige civilisation – en katastrofe med mange faktorer; en katastrofe, der vil ændre jeres livsvilkår, der vil forarme jeres jorde, der vil udtørre jeres floder; en katastrofe, der vil bringe en afslutning på jeres udvikling og ekspansion; en katastrofe, der er resultatet af årtiers og århundreders misbrug af verden uden tanke for dagen i morgen, som om verden var en endeløs gave, der kunne udnyttes grænseløst.

Og verdens religioner, der alle blev initieret af Gud, er i strid med hinanden – undertiden voldsomt, ofte heftigt – er i strid med hinanden om fortrin og anerkendelse, idet de i mange tilfælde kræver at være den største, eller ligefrem den eneste sande manifestation af Guds Åbenbaring, den eneste sande vej, der skal følges.

Gud har talt igen, fordi menneskeheden har plyndret verden og nu står overfor en knibe, der kan føre til stor forarmelse og konflikt.

Gud har talt igen, fordi det for religion er mislykkedes at finde en enighed, undtagen mellem meget få individer og organisationer.

Det er mislykkedes at slå bro over menneskenes stammeprægede identiteter, der i fornødent omfang må overvindes, såfremt et verdensfællesskab skal kunne etableres – der medfører, at man hæver sig over sit umiddelbare gruppefællesskab, over sin regionale identitet, sine unikke skikke og kultur for at blive en del af et verdensfællesskab.

Dette er en evolution for menneskeheden, en evolution der fører til stor diversitet i kulturelle udtryk, men sætter mennesker i stand til at leve og at kommunikere og at dele deres kreationer indbyrdes.

Gud har talt igen, selvom der er mange, der siger, at dette ikke er muligt, at den sidste profet havde den store og endelige meddelelse til verden. Men hvilken person kan sige det? Selv Guds Budbringere kan ikke påstå dette.

For Gud kommunikerer, når Gud vil og er ikke bundet af menneskelige ideer eller forestillinger. Hvilken arrogance at tro, at Skaberen af alle universer lader sig begrænse af menneskers forestillinger og menneskelig formaning.

Det er derfor, Gud har talt igen, for der er en stor korrektion, der skal tilføres din forståelse af den Guddommelige Tilstedeværelse og Kraft i dit liv, og i verden og hinsides verden indenfor et Større Fællesskab af liv i universet.

Menneskeheden står ved en tærskel i rummet, tærsklen der indeholder mødet med et Større Fællesskab af liv, et Større Fællesskab, der er langt mere komplekst, krævende og udfordrende end noget, den menneskelige familie nogensinde har mødt.

Det er som om, menneskeheden er en teenager, der er i færd med at træde ind i en voksen verden, fuld af arrogance og selvfølelse, naturligvis, men uden viden om – og farligt naiv i forhold til realiteterne og vanskelighederne i den voksne verden.

Verdens religioner, der blev givet til opbygning af den menneskelige civilisation, var ikke designet til at forberede menneskeheden på Det Større Fællesskab. Dette var ikke deres formål eller funktion, ser du.

Men nu har den evolutionære proces og dens fremskridt bragt menneskeheden til denne store tærskel. Levende i en verden med stadig færre ressourcer og en voksende befolkning, må menneskeheden nu imødegå realiteterne, vanskelighederne og den store mulighed, det er, at stå overfor et Større Fællesskab af liv.

For hinsides jeres frygt, hinsides jeres uro, hinsides jeres undvigelse og fornægtelse, vil I være i stand til at se, at De Store Forandringsbølger, der nu kommer ind i verden, og menneskehedens møde med et univers af intelligent liv, at disse to udviklinger er de største, de to største motivationer, der vil føre til, at menneskeheden endelig samarbejder og etablerer en fungerende og retfærdig verdensorden, der aldrig tidligere har eksisteret.

Denne stabilitet kan ikke eksistere under et undertrykkende styre, da dette ikke ville fungere. Det vil nu blive skabt af nødvendighed. For nationerne, der konkurrerer indbyrdes og kæmper imod hinanden, vil blot udmarve verden yderligere og hurtigere. Og med et skiftende klima og et skiftende miljø, vil nationerne være nødt til at samarbejde, hvis de skal overleve og kunne sørge for deres befolkninger.

Dette er livet på sådan et simpelt, elementært niveau, et niveau der er blevet tabt og glemt i det moderne sind, der tænker på dets ønsker og dets frygt, dets fantasier og dets kreationer med en sådan besættelse af nydelse, at det ikke kan se selve livets realiteter.

Ødelæg dit miljø og det vil underminere dig. Det vil arbejde imod dig.

Kæmp imod hinanden og krig vil blive endeløs. De [gamle] årsager til klage vil blive fornyede og nye klagepunkter [vil blive] etablerede.

Verden har brug for en Ny Åbenbaring. For Kristendommen kan ikke redde verden. Islam kan ikke redde verden. Buddhismen og Hinduismen kan ikke redde verden og Judaismen blev aldrig skabt med det formål at redde verden.

Nu hvor der er et verdensfællesskab af stor gensidig afhængighed og stor skrøbelighed og stor sårbarhed, både overfor intern kollaps og ekstern konkurrence og intervention, er det tid for menneskeheden at blive voksen. Det er tid til en forandring i hjertet af mennesker af alle nationer – at tage situationens realiteter alvorligt, at opnå en forståelse af De Store Forandringsbølger og deres kraft til at påvirke og underminere verdens stabilitet.

Det er tid for Gud til at tale igen. Gud ved dette, naturligvis, selvom få mennesker erkender det.

Mange mennesker afventer opfyldelsen af de tidlige profetier – genkomsten af Imamen, Maitreyaen [eller] Jesus. Men de vil ikke vende tilbage, ser du. Og de, der kommer for at kræve disse titler og disse identiteter, vil ikke være spirituelt oplyste eller spirituelt begavede, men vil være dem fra Det Større Fællesskab, der er her for at udnytte menneskelig tåbelighed og forventning.

Gud har talt igen. Hvis du ærligt kunne opfatte behovet for dette – behovet for det i dit liv, i dit lokalsamfund, i din familie, i dit land, nationerne imellem – så kunne du se, at der er behov for en Ny Åbenbaring og at du faktisk lever i en tid for Åbenbaring.

Men dette må du gøre dig meget klart, at Gud ikke giver dig en ny superhelt at tro på. Gud giver dig ikke en massiv doktrin at holde dig til under en alvorlig trussel om straf, hvis det mislykkes for dig. Gud beder dig ikke om at tro på én lærer. Gud beder dig ikke om at have én teologi eller én filosofi.

Gud bringer i stedet Kundskabens kraft til det enkelte menneske og med den kraft, ansvar i tjeneste for verden. Gud giver ikke menneskeheden en ny ide, som I vil kæmpe om i uenighed. Dette vil give Jer noget mere fundamentalt, noget der kun kan gives til et verdensfællesskab, der står overfor stor fare og store omvæltninger.

Dette er en mere avanceret Åbenbaring – nu ikke givet i simple historier eller anekdoter, ikke givet i formaninger, ikke afbilledet i simple, idylliske billeder, ikke givet i mystiske identiteter med løfte om oplysning, men givet for at bringe det enkelte menneske i en tilstand af genkendelse og for at bibringe en følelse af ansvar, ikke kun for sig selv, men for at redde selve den menneskelige civilisation.

Først vil mennesker ikke forstå dette, fordi de ikke ser den store fare, menneskeheden står overfor. De tror, at livet vil være, som det har været før, måske mere problematisk, mere vanskeligt, mere usikkert. De vil ikke fatte, at de lever i en ny verden – en verden der har forandret sig umærkeligt, en verden, der ikke vil være den samme som den verden, de voksede op i, deres forældres eller tidligere generationers verden. Og de vil se, at uden vejledning fra den indre Kundskab, er de fortabt i verden – denne verden, der vil blive stadig mere foruroligende, stadig mere usikker.

På en vist tidspunkt kan du ikke løbe bort fra dette. Du kan ikke leve i en tilstand af fantasi eller fornægtelse og overføre dine bebrejdelser og dit fjendskab til dine forældre, din kultur, organisationer eller regeringer.

Der må nødvendigvis blive et opgør, ser du, og jo tidligere dette opgør sker for det enkelte menneske, jo tidligere vil de begynde at gøre status over deres liv.

Men det, der vil vejlede menneskeheden, er, hvad der influerer på og afgør dine beslutninger. Hvad enten du er leder af en nation eller et fattigt menneske, der lever i byens periferi, er det, hvad der oplyser dine beslutninger og hvad du kan høre og se i dit indre og i andre, der vil betyde hele forskellen for, hvad du vælger at gøre, når du står overfor De Store Forandringsbølger. Det er det, der vil betyde hele forskellen i graden af visdom, du kan bibringe dine egne omstændigheder, uanset hvor vanskelige de er.

Gud giver menneskeheden noget, som menneskeheden end ikke ved, at den har behov for – det ene nøgleelement, den manglende brik i puslespillet, den del, som kun Gud kan tilføre, nemlig styrken, kraften og visionen.

Uden dette, kan jeres teknologi ikke redde jer. Jeres opfindsomhed vil ikke redde jer. Held vil ikke redde jer. Fornægtelse eller undvigelse vil ikke redde jer. Jeres fordybelse i hobbyer og distraktioner vil ikke redde jer. Det er årsagen til, at Gud har talt igen.

Budskabet er ærligt. Det er så ærligt, at folk vil løbe væk fra det. Det er så ærligt, at det måske først vil forvirre personen, der modtager det. Det er så ærligt, fordi det beder dig om at være tilsvarende ærlig.

Det beder dig om at være, hvad Gud skabte inde i dig, og at håndtere den del af dig selv, der er et produkt af at leve i verden – et stort krav, men et fair krav, hvis du vil være i stand til at stå overfor en verden i tilbagegang og at stå overfor realiteterne af Det Større Fællesskab, hvor udvist barnlighed og tåbelighed vil skade jer og gøre jer svage.

Verden har ændret sig. Guds store Åbenbaringer må nu overgives til næste stadie af deres udtryk – ikke for at udskifte dem, men for at opløfte dem, for at rense dem og for at bringe dem i harmoni med hinanden.

De er alle stier til Kundskab, ser du. Det er, hvad de virkelig er.

De er blevet ændret og verdsliggjort af regeringer, af mennesker og institutioner, af nationer, der søger magt og dominans. De er blevet blandet med kultur, og sæder og skikke og lokale opfattelser til et punkt, hvor deres essentielle vægt og formål kan være vanskelige at få øje på.

Guds Nye Åbenbaring tjener til at bringe mennesker tilbage til essensen af spiritualitet, som er kraften og tilstedeværelsen af Kundskab i det enkelte menneske; kraften og tilstedeværelsen af Kundskab – denne højere intelligens, som Gud har givet til hvert enkelt menneske og som arbejder gennem grupper og nationer af mennesker, der støtter frihed og tilgivelse, erkendelse, kommunikation, arbejde, indsats, ansvarlighed.

Dette er blot ikke noget overladt til dit frie valg nu, for verden, du står overfor, vil være meget vanskeligere og meget mere krævende. Og de beslutninger, du vil være nødt til at tage, vil have store konsekvenser for dig selv og andre.

I kan ikke fjolle rundt, når I er stillet overfor De Store Forandringsbølger.

I står på tærsklen til mødet med Det Større Fællesskab. Kun Gud kan forberede jer til disse to store realiteter. Og Gud giver jer de essentielle komponenter til denne forberedelse.

Gud giver verden, hvad den har behov for, men mennesker kan ikke se det. De ønsker en krigerleder. De ønsker militær magt, De ønsker en Barabbas, ikke en Jesus. De ønsker en herre over landene, ikke en Herre over Himlene. De ønsker materiel magt. De ønsker en materiel løsning. De ønsker, at deres problemer fikses for dem. De ønsker at slippe tøjlerne i stedet for at modtage ansvarets gave.

Det Nye Budskabs mirakel er miraklet af alle Åbenbaringerne. Det er miraklet af personlig åbenbaring. Det er miraklet af personlig frelse. Det er miraklet af personlig og individuel ansvarlighed og bidrag til samfundet og til andre. Det er miraklet ved at give. Det er miraklet ved tilgivelse. Det er miraklet ved at være i resonans med et andet menneske på et dybere niveau, hinsides intellektets sfære og rækkevidde. Det er miraklet ved dit sande væsens udtryk af sig selv i en vanskelig og temporær verden.

Hvad der vil oplyse dine beslutninger, vil gøre hele forskellen i afgørelsen af udfaldet. Gud har givet dig stemmen og samvittigheden til at guide dig; men det er ikke din stemme eller din samvittighed. Det er en del af en større Stemme og en større samvittighed.

Gud regerer ikke verden eller bestemmer vejret. Gud er ikke kilden til ulykker og katastrofer, orkaner og jordskælv eller oversvømmelser. Det er blot virkninger af naturen.

Gud har sendt dig ind i denne vanskelige og uforudsigelige verden, så smuk som den er, for at indvinde Kundskabens kraft og med denne kraft at blive vejledt til at give, hvad du er forudbestemt til specifikt at give, der hvor dit bidrag kan have den største virkning.

Alt dette hæver sig naturligvis over den menneskelige fatteevne, for du vil aldrig forstå Skabelsens og Himlens veje, som udstrækker sig langt hinsides det fysiske univers, der i sig selv er så enormt, at ingen race nogensinde har været i stand til at fatte dets udstrækning eller dets fulde betydning.

Her forener det praktiske og det mystiske sig. Her skaber det indre og det ydre deres essentielle forbindelse. Her regeres sindet af en større intelligens, således at intellektets mægtige kapaciteter kan blive klogt benyttet og anvendt. Her tager mennesker ansvar, ikke kun for at bringe deres affærer i orden og balance, men også for at se, hvad de nødvendigvis må gøre for at være den menneskelige familie til hjælp, hvorend deres gaver kan blive givet.

Du vil være nødt til at se på verden med stor medfølelse i fremtiden. Du vil se mange nederlag og tab. Du vil se stor tåbelighed og endog at menneskehedens gentagne frådserier vil blive stadig mere ekstreme.

Du vil være nødt til at tilgive og se på verden med medfølelse. Du kan ikke være helt adskilt derfra, for du er forbundet med den, du er sendt for at tjene den og dit formål og din skæbne er forbundet dermed.

Målet er ikke [indre] fred. Målet er at bidrage. Selv de største helgener har været nødt til at erkende dette og har været sendt ind i verden for at undervise og prædike og bidrage, hvor de har kunnet.

Dine præstationer i verden, eller endog dine spirituelle præstationer, skal alle benyttes til at tjene, til at lette byrden for dem, der er omkring dig, til at opmuntre mennesker til at vende tilbage til Kraften og Tilstedeværelsen, der udgør deres Kilde og deres forbindelse til Det Guddommelige – idet du skal benytte lige meget hvilke anskuelser, symboler eller billeder eller personligheder, de finder mest inspirerende.

Hvad der er essentielt og betydningsfuldt, er forfølgelsen og erkendelsen af, at du lever med to sind – det verdslige sind og det dybere sind, der udgøres af kundskaben.

Dette er for enhver, ikke blot for én stamme, for én gruppe eller for ét tidspunkt i historien eller for at møde én stor episode i den lange menneskelige tilstedeværelses historie i denne verden.

Gud har talt igen, nu om større ting – ting hinsides det ordinære, om ting, der både er yderst ordinære og vigtige. Gud har talt om Det Større Fællesskab, om De Store Forandringsbølger, om betydningen af din indre realitet [og] den væsentlige forfølgelse af det mål at genvinde din forbindelse til Kundskab, som er her for at guide dig, beskytte dig og føre dig til dine større præstationer i livet.

Det er et enormt gennembrud for individet. Og det vil være individer, der vil gøre hele forskellen i afgørelsen af menneskehedens skæbne og fremtid.

Og hvad der oplyser deres beslutninger – hvad enten det er ambition, tro, frygt, stolthed eller deres hidtidige forståelse, eller den større inspiration, som kun Kundskab kan bibringe – dette vil bestemme udfaldet i enhver situation.

Gud har talt igen. Du må komme til Åbenbaringen for at kunne se. Vær ikke tåbelig og stå på afstand og prøve at bedømme det eller forstå det, for du vil ikke kunne forstå det. Og at bedømme det vil blot være at demonstrere din tåbelighed og din mangel på ærlighed.

Denne er en stor Åbenbarings tid. Det er en stor tid med forberedelser til fremtiden. Det er en stor tid til at bringe dit liv i balance og harmoni og til at forberede dig på at leve i en ny verden, en krævende verden, men også en forsonende verden, hvis menneskeheden vælger at følge, hvad Gud har givet.