Guds Nye Budskab til Verden


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
d. 28. februar, 2011
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

GHS Danish frontcover-6x9

Bind 1 > Gud Har Talt Igen > Kapitel 11

Det er tiden til at modtage et Nyt Budskab fra Gud. Det er tiden til at modtage gaven, kraften og velsignelsen. Det er på tide at anerkende, at Gud har talt igen, efter en så lang tavshed.

For menneskeheden står nu over for De Store Forandringsbølger – store miljømæssige, økonomiske og sociale forandringer. Den står over for sine største udfordringer, sine mest vanskelige hindringer og sit største behov for sammenhold og samarbejde.

Modtag så det Nye Budskab og tag det til hjertet. Gør det til dit studie. Gør det til dit prioritering. Du må hverken fordømme eller bestride det, for så vil du ikke kunne modtage kraften og nåden, visdommen og styrken, som det giver.

Se nu verden ved et stort vendepunkt, hvor et stadig voksende antal mennesker vil drikke fra en langsomt udtørrende brønd. Se hinsides horisonten og ikke blot ind i den nærmeste fremtid, og der vil du se De Store Bølger, der bygger sig op. Du vil se, at menneskeheden bliver nødt til at forandre sig og tilpasse sig et nyt sæt omstændigheder og at naturen, så længe ignoreret og udskældt, nu vil sætte betingelserne for engagementet.

Det er tidspunktet for store opgør. Det er en tid for et alvorligt regnskab. Det er ikke enden for menneskeheden, men det er et stort vendepunkt. Og det repræsenterer en ny begyndelse – en ny begyndelse, der ikke kan undgås eller ignoreres.

De tåbelige vil holde fast. De blinde vil fortsat tro, at fremtiden vil være som fortiden. Og de, der er uvidende, vil proklamere, at de ved, hvad der skal gøres for verden.

Men trods de største og mest præcise deklarationer og teorier, er du nødt til at have en Ny Åbenbaring, ellers vil hindringerne være for store og for frygtindgydende, farerne for overvældende, den menneskelige ånd for svag og for ukoncentreret, nationerne alt for splittede og alt for selvhævdende og stridbare.

Det er en tid, hvor menneskeheden bliver nødt til at genoverveje sin position i verden og flytte sine prioriteter over fra vækst og udvidelse til stabilitet og sikkerhed for verdens velfærd og verdens befolkninger.

Det er en tid, der kræver en ny vision, en tid, der vil udfordre de, der har bygget deres karriere på deres teorier og deres trosystemer; en tid, hvor dine børns og deres børns velfærd alvorligt skal overvejes i stedet for blot at blive taget for givet; en tid, hvor verdens ressourcer skal bevares i stedet for blot at blive misbrugt og overudnyttet; en tid, hvor de fattigere nationers behov direkte vil påvirke de stærkere nationers velfærd; en tid til at bringe jeres endeløse konflikter til ophør for i stedet at opbygge en infrastruktur, der kan opretholde den menneskelige familie.

Nationerne bliver nødt til at samarbejde, ellers vil de blive mere og mere truede og i fare. Ressourcer vil blive stadigt dyrere og vanskelige at erhverve. Fødevareproduktion vil gå tabt. Klimaerne i verden er under forandring. Teknologi alene vil ikke kunne klare mange af de store udfordringer, der kommer.

Det er grunden til, at der er en Ny Åbenbaring, et Nyt Budskab fra Gud, fordi menneskeheden ikke kan og har ikke reageret tilstrækkeligt – undtagen måske nogle få ekstraordinære individer – på spektret af ændringer, der nu nedkaldes over jer og bliver synligt for jer.

Det er ikke blot et spørgsmål om tilpasning. Det er et spørgsmål om en grundlæggende ændring – en hjertets ændring, en tilgangsændring, en holdningsændring. For det, der har virket før, kan måske ikke virke nu. Hvad man har formodet, kan vise sig at være uladsiggørligt og utilstrækkeligt. Alt skal tages op til genovervejelse.

Åbenbaringen vil afsløre dette, og hvorfor det er sandt. Den vil tale til det, som de, der kan se, har allerede oplevet og oplever nu. Den vil være i overensstemmelse med alle menneskehedens religioners store sandheder, og endda vil den afsløre ting, der aldrig før er blevet afsløret. Det er et Budskab til det enkelte menneske, der kæmper for at se og kende sandheden. Og det er et Budskab til hele verden, som står over for De Store Forandringsbølger.

Det er ikke et spørgsmål om at være positiv eller negativ. Det er et spørgsmål om, hvorvidt du kan se eller ej, om du har øjnene at se og ørerne til at høre. Det er ikke et spørgsmål om politisk orientering eller ideologi eller åndsretning. Det er et spørgsmål om, hvorvidt du kan se eller reagere – ikke kun på begivenhederne denne dag, men på begivenhederne, der kommer, de begivenheder, der er på vej i din retning og på betingelserne i verden, der ændrer sig under dine fødder og der har ændret verden allerede i en sådan grad, at du bor i og står over for en anden slags verden.

Det er ikke jeres forældres eller forfædres verden. Det er ikke verden, hvorpå civilisationen er blevet bygget og gjort sikker. Det er ikke verden, hvor menneskelig teori og filosofi har udviklet sig gennem århundreder. Det er en anderledes, mere vanskelig og usikker verden – en verden i forfald, en verden i forandring, en verden, som selv videnskaben ikke vil kunne forstå fuldt ud, en verden, der er nu jeres.

I vil have brug for en større intelligens til at styre denne verden. I skal bruge Kundskabens kraft inde i det enkelte menneske for at vide og at se, hvad der skal gøres. I vil have brug for et godt samarbejde mellem befolkningerne og nationerne, ellers vil resultatet være katastrofalt.

Det Nye Budskab indeholder nøglen og manglende elementer. Det vil ikke tage sig af alting. Det vil ikke løse ethvert problem. Det vil ikke svare på enhver spørgsmål. Naturligvis ikke. Men det vil give dig dit livs prioriteter og fremtidens prioriteter. Det vil gøre det muligt for dig at forberede dig på ting, du ikke ikke kan se og endnu ikke ved. Det vil give dig styrken til at genoverveje dine idéer og overbevisninger. Det vil gengive dig visionens kraft og, med det, øjnene til at se og ørerne til at høre.

Ikke alle vil modtage dette. Ikke alle vil reagere. Ikke alle vil lære og vidne om det Nye Budskab. Bestemt ikke. Men mange bliver nødt til det – i ledelsespositioner, i befolkningen, i forskellige lande, forskellige kulturer, forskellige religioner – fordi dette er et Budskab til verden.

Det er ikke et Budskab til ét land. Det er ikke et Budskab til én tid eller én begivenhed. Det er ikke en reaktion på religion. Det er ikke en afvisning af religion. Det er ikke en afvisning af regering. Det er ikke en afvisning af, hvad der findes, men en advarsel, en velsignelse og en forberedelse til at leve og at avancere i en forskellig verden.

I kan ikke stole på, hvad der er sket før. Naturen har selv været så forstyrret, at I ikke vil kunne stole på visse ting. Nationer vil kæmpe med økonomiske problemer. Der vil være vækst, men kun midlertidigt. Og den menneskelige families behov vil så langt overstige kapaciteten, eller tilsyneladende gøre det, så det vil overvælde hvilke som helst eventuelle fremskridt, I kan gøre.

Dette vil skabe en ændring i prioriteringer. Sikkerhed nu vil ikke blot dreje sig om at beskytte én nation mod en anden. Det vil dreje sig om at sikre stabiliteten i store befolkningsgrupper. Alle skal inddrages i dette i et vist omfang. Det er ikke kun et spørgsmål for regeringer eller styring. Det er hele verden.

Mange menneskeliv vil gå tabt i denne store overgang. Men tabene kan formindskes, og tragedierne kan afbødes. Det vil kræve deltagelsen af alle, for at menneskeheden kan overleve De Store Forandringsbølger, og være i stand til at bygge en ny og mere solidarisk verden – en verden, der ikke baseres på endeløs vækst og ekspansion, men på stabiliteten og sikkerhed for verdens folk. Det vil være en fremtid meget forskellig fra fortiden og meget forskellig fra den verden, som I ser i øjeblikket.

Kun Gud ved, hvad der kommer over horisonten, men du får øjne at se med og ører at høre med, således at du kan se tegn på dette, i dag og i morgen og i dagene, der følger. Du bliver ikke bedt om at tro, men om at være opmærksom, om at klare dit sind, om at åbne din opfattelse.
De mindst avancerede iblandt jer vil kunne fortælle, at vindene ændrer sig, mens eksperterne bliver ved med at diskutere realiteter fra fortiden. Det er ikke et spørgsmål om intellektuel genialitet. Det er et spørgsmål om opmærksomhed og klarhed, vision og dømmekraft.

For mange mennesker vil dette mislykkes. Mange mennesker vil fornægte det. Mange mennesker vil undgå virkeligheden, for dette er en af menneskehedens store svagheder. Derfor, de, der er stærke, de, der er klar, de, der kan se, de, der er forpligtet til at tjene en verden under forandring, bliver uendelig meget mere vigtige i fremtiden uanset hvilken position, de indtager i kultur og samfund.

Det er derfor, Åbenbaringen skal gives. Den er ikke en menneskelig opfindelse. Den er ikke produktet af én mands tænkning eller forestillingsevne. Det er den ikke. Den er ikke en revolution mod religiøs tænkning, som den eksisterer i dag. Den er helt ny. Den kommer ikke for at fordømme, men for at rette og for at give dig mulighed for at skabe. Den er et Budskab til verden.

De stadig mørkere himle vokser. Menneskehedens vanskeligheder eskalerer. Regeringer vil blive magtesløse over for dette, medmindre de styres af en større vision og et højere engagement.

Menneskeheden er stadig på vej frem fra en primitiv tilstand, en stamme – tilstand, ind i et verdenssamfund. Det er en meget vanskelig og farlig overgang, men den skal forekomme, ligesom den skal forekomme i alle verdener i universet, hvor intelligent liv har udviklet sig.

I står nu over for disse store og vanskelige overgange fra krigeriske stammesamfund til et verdenssamfund – et fællesskab baseret på nødvendighed og ikke blot ideologi, et fællesskab baseret på at sikre og beskytte verden mod internt sammenbrud og beskytte den mod fremmed indgriben fra universet omkring jer.

Det er en anden verden end den verden, I tænker på i dag, men det er en verden i overensstemmelse med naturen, for naturen har ikke ændret sig. Verden har ændret sig, men menneskeheden har ikke ændret sig med den. Og nu betræder I nyt land. Fremmed og farligt er det. Det vil kræve stor omhu, mens I går videre ind i fremtiden.

Hvad vil lede menneskelig opfattelse? Hvad vil oplyse folks beslutninger? Det er derfor, der er en Ny Åbenbaring, der er bragt ind i verden af én mand med en lille gruppe hjælpere. Han er Budbringeren for denne tidsperiode, men han vil ikke passe til forventningerne om en superman. Han vil ikke have magiske kræfter. Han vil ikke være karismatisk. Han vil ikke være underholdende. Men han er Budbringeren, og det er hans liv, der har muliggjort fremsendelsen af et Nyt Budskab fra Gud.

Modtag det da. Lyt. Åbn jeres sind. I kan ikke navigere i fremtiden uden denne større Åbenbaring. I vil ikke være forberedt. I vil ikke forberede jer i tide. I vil ikke kunne overbevise andre om, at de skal reagere.

Gud elsker verden og har givet menneskeheden store Undervisninger ved vigtige vendepunkter for at etablere menneskelig civilisation og for at befri folk fra stamme-identitet, for at gøre det muligt for civilisation at udvikle sig og vokse trods dens mange tragedier og fejl.

Nu bevæger I jer fra en civilisation til et verdenssamfund, for alene dette vil tage hånd om [ægte sikkerhed] og beskytte den menneskelige familie ud i fremtiden. Det er en overgang, som kun få kan tænke konstruktivt på i dette øjeblik. Men det er jeres skæbne.