Indvielsen


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
i Boulder, Colorado
den 28. juni 2011

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

GHS Danish frontcover-6x9

Bind 1 > Gud Har Talt Igen > Kapitel 7

Mens verden passer sine daglige affærer, må Budbringeren proklamere.

Han må proklamere Guds nye Åbenbaring, for den indeholder nøglen til så mange menneskers liv og fremtid.

Den vil initiere deres kaldelse, deres større kald, som ikke kunne være initieret af nogen anden læring eller nogen anden realitet.

Den er her for at forberede verden på den store forandring, der er på vej, De Store Bølger af Forandringer – de store miljømæssige, økonomiske og politiske forandringer, som vil blive langt større, end hvad mennesker i dag forventer.

Der er mange mennesker, der venter på Den Nye Åbenbaring, for de har ikke fundet denne Indvielse i religionerne fra fordums tid, i verdens traditioner. De har ikke været i stand til at finde den dybere forbindelse gennem kærlighed, gennem arbejde, gennem nogen anden aktivitet. De har ventet så længe. Så længe har de ventet på Åbenbaringen.

For dem er det ikke blot en læring eller et fænomen. For dem er det ikke kun noget at spekulere på, at slå sig til tåls med, at fornægte eller at forkaste.

For dem er Proklamationen ikke uhyrlig eller usædvanlig. Den er perfekt.

Den er deres Indvielse. Den indeholder deres kaldelse. Den taler ned igennem oldgamle korridorer i deres sind, taler til en del af dem, som de dårligt kender; men som er centret for deres Væren og deres tilstedeværelse i verden.

For dem er dette det største øjeblik, omend de måske ikke forstår dets fulde betydning, eller hvad det vil kræve i fremtiden. For dem, er dette, hvad de har ventet på.

De blev sendt til verden for at være her i en tid med store forandringer. De blev sendt ind i verden for at være med til at bygge en ny fremtid. Deres forbindelse er mere til fremtiden end til fortiden. De er børn af fremtiden.

Hvad der er sket tidligere, hvad der er blevet åbenbaret før, kan være inspirerende for dem, men det indeholder ikke deres Indvielse. Det indeholder ikke deres større kaldelse. Disse ting indeholder ikke, hvad de har set efter og ventet på så umådelig længe. Det er deres skæbne, ser du.

Du kan ikke ændre, hvad der var bragt på plads, før du kom ind i verden.

Selvom dagens og årets begivenheder ændrer dine omstændigheder og ændrer dine muligheder, vil din skæbne være den samme.

Du kan kæmpe imod dette. Du kan slå dig til tåls med dette. Du kan forsøge at ændre det med store projekter, store romancer, store bestræbelser eller et hvilket som helst antal distraktioner og fantasier, men du kan ikke ændre, hvad der var lagt i dit indre, før du kom.

Hvordan det vil ske, hvis det vil ske, hvor det vil ske; alt dette kan blive ændret og er ved at blive ændret ved de skiftende omstændigheder i verden og ved menneskers skiftende følelser af troskab og loyalitet, deres tilstand, deres levevilkår og så videre.

Hvis det er din skæbne at modtage Den Nye Åbenbaring, vil du ikke kunne finde dit kald noget andet sted. Uanset hvor meget du prøver. Gør modstand. Fornægt det. Hold afstand. Forsøg at finde fejl ved det. Prøv at nedvurdere det. Prøv at holde det fra dig. Uanset, hvad du gør, kan du ikke ændre det faktum, at det indeholder din skæbne.

Dit sind kan spekulere. Dit sind vil stille spørgsmål. Dit sind vil finde det latterligt; at det ikke kan være virkeligt. Men dit hjerte vil vide det. Din sjæl vil være aktiveret.

Det er ligesom den Stemme, der talte til dig, før du kom ind i verden, som forberedte dig på at træde ind i disse vanskelige og udfordrende levevilkår. Det er den Stemme – ligesom den Stemme, ligesom Vores Stemme – der bringer den forbindelse til live, der genopretter den primære fokus og mening i dit liv.

Men på dette tidspunkt af Indvielsen vil du ikke kunne forstå det. Det vil være meget forvirrende. Så forskelligt er det fra dine mål, dine ideer og dine forestillinger om dig selv og hvad du gør i verden.

Og lige pludselig er det som om, du er ramt af lynet, og for et øjeblik i mørket bliver alt oplyst. Og du ser sandheden om dit liv og hvor langt du virkelig er fra dit ophøjede mål og dit kald, som om du flyder på en tømmerflåde i oceanet, båret afsted af verdens vinde og bølger.

Men Gud har fundet dig. Mens du driver omkring på oceanets endeløse vidder, har Gud fundet dig. Ligesom et lillebitte fnug på oceanets overflade, er du blevet fundet. Du er blevet fundet af Åbenbaringen.

Uanset dine omstændigheder og din sindstilstand, vil kaldet tale til dig, for det repræsenterer din skæbne. Det er ikke nogen andens skæbne. Dem behøver du ikke bekymre dig om. Det er din skæbne.

Du kan sige: “Hvad med andre mennesker? Hvad med min ægtefælle? Hvad med mine børn? Hvad med min kære ven?”

Men Gud har fundet fnugget på oceanet og dette fnug er dig.

Dette er Indvielsen. Mystisk er det. Du kan ikke fatte det med dit intellekt. Du kan ikke kontrollere, hvad det betyder og hvad det vil lede dig til at gøre. Det er hinsides din kontrol, fordi Gud er hinsides din kontrol.

Dine store ideer, dine faste overbevisninger; alle synes de at være overfladiske og svage, når de stilles overfor Tilstedeværelsen. Dine argumenter er hule. Dine afvisninger er uden sande følelser. Din fornægtelse er uoprigtig. Dit afslag savner overbevisning. For dette er din Indvielse.

Og når først Indvielsen er blevet erkendt, efter nogen modstand, strækker forberedelsesrejsen sig ud foran dig. Trinene til Kundskab strækker sig ud foran dig. Genvindingen af dit sande liv og alt, hvad det vil kræve af dig og af dine nuværende omstændigheder og forpligtelser, er lagt ud foran dig, skridt efter skridt.

Du kan ikke nå til dit mål, fra hvor du er, fordi du driver for vinden og endnu ikke har fundet din sikre havn. Du har ikke fundet sigt af det land, hvor dit liv er bestemt for at være.

Hvilket tidspunkt er dog dette, hvilken tid at blive ramt af Åbenbaringen!

Midlertidigt – vil det synes; men pludselig vil alt begynde at føles forskelligt.

Du har haft en erfaring, der står i kontrast til dine normale erfaringer og dette begynder at skabe en kontrast, som du vil bære videre frem med dig. For intet, du på egen hånd kan gøre, kan konkurrere med dette. Det er større end nogen anden erfaring, du nogensinde har prøvet at have. Det er større end noget mål, du nogensinde har sat for dig selv.

Du føler dig skræmt og overvældet, forvirret; men det er i orden. Det er naturligt. At dit liv så pludseligt ændres, må naturligt skabe forvirring og desorientering. Det vil naturligvis være desillusionerende i forhold til dine nuværende tvangsforestillinger og distraktioner.

Når først Gud har sat Sit mærke på dig, så er det ikke sådan, at du kan slette det fra dit liv eller dække det til eller få det til at gå væk, eller forklare det, eller rationalisere det for dig selv på en sådan måde, at dets magt mindskes. Kommer du til at slå dig til tåls med din Åbenbaring?

Det er ikke et tilfælde, at du faldt over eller hørte om Den Nye Åbenbaring.

Alle de styrker i Himlen, der støtter dig, har bestræbt sig på at få dig til at nå til dette punkt af erkendelse og at afholde dig fra at ødelægge dit liv i processen, at begrænse den skade, du allerede har gjort og det spild, du allerede har skabt, således at du ville være til rådighed og i stand til at reagere.

Indvielsen kan få dig til at føle dig hjælpeløs og forvirret, i høj grad usikker. Du kunne endog tro, at dette er en stor ulykke. Men fra Himlens position og perspektiv, er du velsignet blandt de få, et menneske som er blevet givet den største mulighed. Hvad betyder det så at ændre dit liv og dine omstændigheder? Hvad er det i sammenligning med, hvem du er og hvorfor du er blevet sendt?

Signifikant for dig, ja, på dette tidspunkt og meningsfuldt måske for andre, som er involveret med dig. Men du er blivet givet en større mulighed og endog mere end en mulighed – et kald.

Når først denne Indvielse er sket, vil din rejse ændres, måske umærkeligt i begyndelsen; men noget har ændret kursen i dit liv. Du vil aldrig virkelig blive den samme. Selv hvis du tilbringer dit liv med at fornægte og afvise, hvad der er sket, vil du aldrig blive den samme.

Du vil aldrig være lykkelig blot med simple behageligheder. Du vil aldrig være tilfreds med dine tidligere mål og distraktioner, hobbier eller interesser. Noget har ændret sig.

Fra Himlens synspunkt er dette en stor velsignelse. Endelig har dit liv en mulighed for at blive vundet tilbage. Men for dig kan det synes meget forskelligt i øjeblikket.

Du må så holde fast i Åbenbaringen, hvis det er din Indvielse og du vil vide, hvis det er i centrum af din Væren. Det er ikke en intellektuel diskussion med dig selv. Det er ikke en rationel proces. Menneskelig rationalitet er blot en mekanisme til at hamle op med en usikker og uforudsigelig verden.

Det er passende under visse omstændigheder og håbløst under andre.

Det er vigtigt, at du kender til Budbringeren, fordi hvis Indvielsen sker, mens han er i verden, så vil din mulighed blive større og mere signifikant.

Det ville være et stort uheld, hvis du ikke møder ham, mens han er i verden.

Åbenbaringen kommer kun med flere århundreder imellem, eller måske én gang i et årtusind og du er her på det tidspunkt. Fra Himlens perspektiv er dette en stor velsignelse, en stor mulighed.

Men hvem kan genkende Budbringeren? Han synes at være meget gennemsnitlig. Han har ikke et sensationelt ydre. Han opretholder ikke en ophøjet position i verden. I en mængde af mennesker vil han forsvinde. Han vil vandre imellem dem. Ikke én vil genkende ham, undtagen måske de, der er blevet ramt af Åbenbaringen.

For de, som møder ham, vil han måske ikke overfor dem afsløre sit sande formål med at være og arbejde i verden, afhængigt af hvem de er.

Hvordan kan det være, at nogen ikke vil kunne se dette? Hvordan kunne det være, at nogen af denne store betydning i verden ville være ugenkendt af menneskene, der står ved siden af ham?

Dette er en knibe, verden er i. Alle har øjne til at se med og ører til at høre med; men de ser en anden vej og de prøver at høre, hvad der er i deres sind og hvilket bekræfter, hvad er der i deres sind og ikke hvad der eksisterer i virkeligheden.

Så de ser; men de ser ikke virkeligt. Og de lytter, men de hører ikke. De står ved siden af Budbringeren, men de erkender ikke, at de står ved siden af det mest betydningsfulde menneske i hele verden på dette tidspunkt.

Han vil aldrig sige dette om sig selv. Dertil er han alt for beskeden, så det må siges for ham.

Det er ligesom for hundreder af år siden. Du havde te ved et bord med Mohammed, men du vidste ikke, hvem han var. For han ser ud ligesom alle mulige andre. Han udstråler ikke Tilstedeværelsen. Han er ikke så storslået eller så almægtig, at enhver omkring ham falder i svime ved hans tilstedeværelse. Han er blot en mand, traditionelt klædt, blot en mand.

Der er han. Jeg ser ham nu, Han er her ovre. Intet særligt. Han måtte prædike hårdt for at få folk til at lytte til sig. Så blinde var alle omkring ham; kun nogle få kunne se. Således er dilemmaet og Budbringerens byrde på ethvert tidspunkt af Åbenbaringen.

Indvielsen begynder med kraft. Den begynder med utilfredshed og erkendelse af, at du er søgende, at du ikke er tilfreds med, hvad du har og hvor du er og med hvad du gør, fordi dette ikke repræsenterer, hvem du er og hvorfor du er kommet her.

De, som tror, at de er tilfredsstillede, er ikke nået dybt nok ind i sig selv til at opfatte, at de er langt fra at være, hvor de har behov for at være og langt fra at gøre, hvad de er nødt til at gøre.

Målet er ikke lykke, men forberedelse, beredthed, kontakt, genforening og ultimativt bidrag til verden, hvorend det måtte være passende for den enkelte. Det er derfor forfølgelse af lykke er så bedragerisk, fordi Åbenbaringen vil gøre dig utilpas. Den vil udfordre dig.

Tror du, at Gud vil komme og opmuntre dig, når du er sendt ind i verden for at gøre noget, du ikke gør nu og ikke har noget håb om at gøre, med mindre noget større bliver givet til dig, undtagen hvis du kaldes ud af flokken, undtagen hvis din rejse ændres ved Himlens Kraft?

Du vil blot være som et fnug på oceanet, ikke kendt af dig selv, ikke kendt af andre. Selv hvis du har en høj position i samfundet og har opnået velstand og status i samfundet, vil den tomme natur af dit liv være gennemtrængende, med mindre du har fundet dit højere arbejde og gør dette, så godt som du formår.

De, som gør dette, oplever en tilfredshed og en følelse af værdi og magt, der er uden for rækkevidde af alle andre, uanset hvad de fremhæver om sig selv.

Guds Nye Åbenbaring vil klarlægge naturen af den menneskelige spiritualitet, der er blevet tildækket af kultur, af sædvane og af politisk manipulation.

Den vil gøre det klart, at du er født med to sind – et sind af denne verden, der er tilpasset af og til verden og et dybere sind i dit indre, der stadig er forbundet med Gud. Det vil gøre det klart, at intellektet er begrænset og at du for at overskride disse grænser, må søge ned under overfladen af dit sind.

Dette vil gøre det klart, at du ikke tilfredsstillende kan realisere dine muligheder, undtagen i kraft af dit højere arbejde og din kaldelse og at alle de tilfredsstillelser, du søger, vil være midlertidige og uden mulighed for at opfylde din sjæls dybere behov.

Det vil gøre det klart, at du lever i en tid med store forandringer, hvor menneskehedens isolation i universet vil slutte og hvor De Store Forandringsbølger vil ramme verden – hvor der vil komme en tid med store omvæltninger og stor usikkerhed, en tid for Åbenbaringens fremkomst.

Mennesker kan ønske sig mangt og meget af Budbringeren – og håbe på undtagelser, på mirakler, idet de håber på og tror på et overnaturligt væsen, og håber at få deres liv beriget ved hans tilstedeværelse og hans arbejde.

De vil blive skuffede, således som også tidligere Budbringere har skuffet mange mennesker. Det er derfor, Budbringere bliver fornægtet, afvist, undgået og i visse tilfælde tilintetgjort, fordi mennesker ikke får, hvad de ønsker. De får kun, hvad de i sandhed har behov for.

Hvad mennesker ønsker og hvad der er Himlens Vilje, er meget forskelligt.

Men hvis du i sandhed kunne udskille dit livs dybere behov, udover overlevelse og anskaffelse af simple ting, der er nødvendige for stabilitet og sikkerhed i verden, vil du erkende, at det du ønsker og Himlens Vilje, i virkeligheden er det samme. Men denne erkendelse vil kun kunne ske i en meget dyb tilstand af selvindsigt og ærlighed for det enkelte menneske.

Det er usandsynligt, at du endnu helt har fundet dette. Men du, som hører Vore ord, er nået til det punkt, hvor din Indvielse kan ske. Du må lytte med dit hjerte, ikke med dine vurderinger og ideer og alle de behov, du synes er nødvendige, for at Åbenbaringen kan blive virkelig og blive meningsfuld for dig, som om du ville være i stand til at vurdere sådanne ting.

Selv i menneskers elendighed har de ikke den fornødne ydmyghed til at kunne erkende, at de ikke kan etablere betingelserne for engagementet vedrørende deres primære relation med Skaberen og med Himlens Vilje.

Din religiøse tro kan ikke virkelig gøre dette, fordi det sker hinsides troens sfære. Tro vil ikke få dig ind i dit Ældgamle Hjem, din Himmelske tilstand, fordi tro er for svag og for midlertidig. Når du forlader denne verden, vil du ikke have nogen tro. De vil alle forsvinde med kroppen. Du vil blot være der – du, som du virkelig er.

Din Spirituelle Familie vil modtage dig og spørge dig, om du har fuldført visse ting og i det øjeblik, uden byrden og den blændende virkning af dine forestillinger, vil det blive klart som dagen, at du enten udførte eller ikke udførte disse primære opgaver. Og der vil ikke være nogen fordømmelse, hvis du ikke kan bekræfte dette. Det betyder blot, at dit arbejde endnu ikke er gjort.

Du må forstå, at du vil være nødt til at arbejde dig tilbage til og ind i Himlen.  Du vil være nødt til at tjene i en separeret verden, i det separerede univers. Du vil skulle arbejde dig tilbage gennem bidrag og selvudvikling. Du kan ikke vende tilbage til Dit Ældgamle Hjem som et miserabelt, konfliktfyldt, stridbart menneske, fuldt af selvbebrejdelser. Hvis det var tilfældet, ville Himlen for dig synes som Helvede.

Gud fjerner ikke blot alle disse problemer, for Gud skabte dem ikke.

De må nødvendigvis ”bortskabes.” Gud har givet dig Kundskabens kraft, den dybere intelligens og det større kald for at udviske dit tidligere livs og eksistens tragedie og for at genoprette din værdighed og det formål med dit liv, som du skal tjene.

Alt dette begynder med Indvielsen. Hvis det skal være sandt og virkningsfuldt, begynder det med Indvielsen. Det er der, hvor Gud sætter betingelserne for engagementet og etablerer begyndelsen af din virkelige hjemrejse.

Du kan ikke af dig selv vende tilbage til din sande tilstand, for du kender ikke vejen. Du kan ikke blot følge opskriften fra en anden, fordi engagementet med Kundskaben og Tilstedeværelsen må ske undervejs, ellers er det blot et intellektuelt forehavende og ikke en sjælens rejse.

Tiden er kort for verden. Der er ikke tid til at bruge årtier og århundreder til at perfektionere dig selv eller til at finde svar på dine dilemmaer. Kaldet er nu. Sent er tidspunktet.

Der vil blive pres på dig, hvis du kan besvare kaldet, men presset vil forkorte den tid, det tager for dig at svare og at forberede dig. Og det er en stor velsignelse, for tiden er lig med lidelse, for de der ikke kan give et svar.

Gaven er i dig, men du kan ikke låse døren op. Du har ikke nøglen. Du kan ikke opdage din dybere natur, fordi du endnu ikke besidder hele billedet.

Du er endnu ikke i en relation med din Kilde, fordi din dybere natur er relationen med din Kilde. Hvordan kunne det være muligt for dig nogen sinde at finde relationen, når du lever i Separation, fortabt i verdens oceaner?

Dette er Himlens gave – at dit liv kan blive indløst. Men du må tillade, at stien præsenteres for dig.

Du må besvare Åbenbaringen. Hvis du ikke har besvaret Guds hidtidige Åbenbaringer, så venter du på Den Nye Åbenbaring.

På et vist tidspunkt, i et øjeblik af fortvivlelse eller desillusionering, vil du føle en dybere rørelse inden i dig. Og du vil erkende, at du er kommet med et højere formål, som du endnu ikke har opdaget, men som venter på dig, venter på det øjeblik, hvor der bliver kaldt på dit liv.