Kaldet


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 1. april 2011
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

GHS Danish frontcover-6x9

Bind 1 > Gud Har Talt Igen > Kapitel 14

At leve i en tid, hvor der gives en Åbenbaring og at blive præsenteret for denne Åbenbaring, er en monumental begivenhed. Så stor vil den være, at den vil ændre dit liv og din tænkning, din opfattelse og din forståelse af dig selv, af verden og af din skæbne. Selv hvis du afviser Det Nye Budskab og bestrider det, vil det alligevel ændre dit liv.

Du vil ikke kunne finde noget så stort, uden at det påvirker dit liv. Du vil ikke kunne finde en Åbenbaring, hvis lige kun gives med århundreders mellemrum, uden at det får meget stor indflydelse på dig.

Uanset hvordan du reagerer i øjeblikket, vil den nå dybere ind i dig til et sted, du næppe kan kende, til en del af dig selv, du kun har oplevet i øjeblikke af klarhed og stor nøgternhed. Den vil tale ned igennem de ældgamle korridorer i dit sind.

Hvis du studerer den, læser den og følger dens retning, vil du begynde at høre ting og se ting, som du ikke har hørt og set før. Du vil have en større vision og en mere omfattende forståelse, der ikke kun tjener og fornøjer dig selv, men er noget, der kan møde realiteterne og som kan værdsætte din tilstedeværelse i verden på dette tidspunkt.

Såfremt dette ikke var et Nyt Budskab fra Gud, kunne du behandle det alene som ideer. Du kunne behandle det som en teori. Du kunne behandle det som en filosofi. Du kunne blot behandle det som endnu en undervisning. Men det er langt større end dette.

Det er derfor, hvis du overhovedet reagerer, at det vil have en virkning på dit liv. Det er meningen, at der skal være en påvirkning af dit liv.

Du er kaldt til at modtage den, til at studere den og til at lære af den. Kun herved vil du blive klar over dens gyldighed og dens store relevans for verden, du ser i dag og for verden, du vil være nødt til at stå overfor i fremtiden – den store forandring, der er på vej op over horisonten og alt, hvad menneskeheden vil komme til at stå overfor, de store prøvelser og de store muligheder, der venter på jer.

Det er stort at finde Guds Åbenbaring – større end dine ideer, større end hvad du tror på, større end dine institutioner, større endog end din nations, din kulturs eller din religions tro og ideer. For disse er for det meste menneskelige påfund.

Men nu møder du noget, der ikke er et produkt af menneskelig forestillingsevne eller kreativitet. Du vil vide, at det er sandt på grund af den virkning, det vil have.

Det kommer fra din Kilde – den største kærlighed i dit liv, Kilden til dit liv, Kilden til din dybere natur, Kilden til formålet med din væren i verden, som fortsat forbliver ukendt for dig og uopfyldt.

Dette er svaret på de store bønner, der er fremført i senere tider og igennem historien om fred, om redning, om visdom og om styrke.

Du kan ikke give denne større kraft til dig selv, selvom mange har prøvet.
Det må skænkes dig fra en større Kilde – en Kilde, der unddrager sig definition, en Kilde, der ikke konceptualiseres eller fattes med intellektet.

For Skaberen lever hinsides intellektets sfære og Skabelsen dermed.
Du kan kun forstå dine umiddelbare omstændigheder og begivenheders rækkefølge; men hinsides dette findes en større realitet, i sandhed langt større.

Det Nye Budskab kræver noget af dig. Det kræver din respons. Det kræver af dig, at du studerer, at du er tålmodig, at du ikke drager umodne konklusioner, at du ikke følger din forudindtagethed, din vrede eller din modvilje. Det beder dig om at udforske, ikke om blot at tro, for tro er svag.
Tro har ikke nok substans.

Du vil have behov for et større fundament i dig selv for at kunne stå overfor en verden i forandring og for at stå overfor alt, hvad menneskeheden vil møde i denne Åbenbarings tid.

Dette er ikke blot en gave til dig personligt. Det er meningen, at det skal flyde igennem dig til andre. Hvis du vil modtage, må du også give. Du må bære vidnesbyrd om Åbenbaringen.

Du må ære Budbringeren. Han er ikke en gud og vil ikke tillade mennesker at tilbede ham. Men han er Budbringeren og der er ikke nu nogen anden i verden, som har bragt et Nyt Budskab fra Gud.

Det er lang tid siden, at en Åbenbaring af denne størrelsesorden er blevet givet. Og aldrig før er en Åbenbaring så komplet blevet givet – nu givet til en bogligt dannet verden – en verden med verdensomspændende kommunikation, en verden med større kompleksitet, en verden med større behov.

Du er ikke klar over det endnu; men det er din skæbne, at du skulle finde dette. Det er ikke blot en ulykke eller et tilfælde. Det er skæbnebestemt, at du skulle møde Det Nye Budskab. Det er din skæbne, at du skulle høre derom.

Det er et stort kald. Men hvad Gud vil og hvad mennesker vil gøre, er ikke det samme.

Du er fri til at besvare kaldet på enhver måde, selvom dette er en gave til dig, selvom dette indeholder løftet om at åbenbare dit højere formål og din skæbne i verden for dig samt give dig en dybere forståelse af dit liv og de omstændigheder omkring dig, der er under forandring.

Gud kan ikke kontrollere dit svar. Gud kan ikke kontrollere dine tanker, din lidelse, din forvirring, dine formaninger, din inderlige tro, dine besværinger, dine selvdestruktive opførselsmønstre, dine sølle fejltagelser eller dine beslutninger.

Dette skyldes, at du lever i Separation. Men der er en del af dig, som aldrig er adskilt fra Gud og det er dertil Det Nye Budskab vil tale i dit indre, en del af dig som ikke kan undlade at reagere. Dette er den mest naturlige ting i verden. Det er dit formål og din skæbne.

Skulle du modtage det [Det Nye Budskab], så må du dele det med andre.
Og du må bringe det ind i dit liv og anvende det der, så godt du kan og udsøge dig andre, som gør det samme, således at de kan hjælpe dig med at blive stærk og bringe balance og formål ind i dine forhold.

Du kan ikke bestride et Nyt Budskab fra Gud. Du vil blot synes tåbelig overfor Højere Magter, såfremt du gør dette.

Du vil have mange spørgsmål, som du ikke kan besvare og mange spørgsmål, som i nogen tid fremover ikke kan besvares.

Du må erkende, at dette er et større engagement. Det er ikke en intellektuel forfølgelse. Det er ikke tidsfordriv eller en hobby. Det er her ikke for at give dig behag, komfort eller sikkerhed. Det er her for at kalde dig ind til en højere tjeneste i en verden, hvis behov eskalerer med hver dag, der går.

Din forpligtelse skyldes, at du har et højere formål med at være her – et formål, du ikke har opfundet og ikke kan opfinde, et formål, der endnu ikke fuldt ud er blevet åbenbaret for dig, et formål, der adskiller sig fra dine ønsker og dine præferencer og dine tanker om dit liv.

Du er forpligtet, fordi du er blevet sendt ind i verden. Forpligtelsen lever i dig. Den er en del af din dybere natur, en dybere natur vi kalder Kundskab.

Den [forpligtelsen] er højdepunktet af alle spirituelle studier, i alle religioner. Det er den, der vil forløse dig. Det er den, der vil ændre dit liv, din opfattelse og din forståelse. Men den må aktiveres af Gud.

Du har et ansvar ved at være i verden. Du står til ansvar overfor de, der sendte dig hertil. Du skal spille en større rolle. Du skal levere en større service.

Det Nye Budskab minder dig om dit højere formål, om at du har ansvar og at du kommer til at aflægge regnskab. Det gør dette uden nogen trussel om straf eller skyld. Det gør dette for at genrejse dig, for at redde dig fra din egen fortrydelse og lidelse, for at sætte dig i stand til at indfri dit liv (nå dit livs mål) og bringe det i balance, for du har et større arbejde at gøre i verden.

Kun en Ny Åbenbaring kan indeholde et sådant kald. Det er et kald, der lyder i verden. Det er ikke kun for en gruppe eller en nation, en religion eller en del af samfundet. Det er nu begyndt genlyde verden rundt.

Det er en ydmyg begyndelse. Det Nye Budskab kommer her som en frøplante, ligesom et barn – rent, ukorrumperet af verden, skrøbeligt, delikat, men med Skabelsens Kraft bag sig. Så længe det kan forblive rent og Budbringeren ikke bliver vanhelliget, så længe vil dets renhed tone frem.

Du har denne store mulighed for at modtage et rent Budskab, en Åbenbaring for denne tid og for kommende tider.

Tror du dette er et uheld? Tror du, at dette sker ved en tilfældighed?
Hvis dette er tilfældet, undervurderer du, hvad du her modtager.
Og du overvurderer dine egne ideer og din egen forståelse.

Gud søger at genoprette kraft til individet, således at de der blev sendt ind i verden får mulighed for at bidrage til en verden i nød. Verdens fremtid afhænger af dette.

Din rolle vil være beskeden. Den vil ikke indhøste stor opmærksomhed og hyldest. Du vil arbejde bag scenen, uden fanfarer og anerkendelse. Og når du gør dette, vil du undslippe dit eget sinds fængsel og alt, hvad der driver dig og forbander dig og holder dig tilbage.

Det Nye Budskab vil blive fornægtet og bestridt. Det vil blive latterliggjort.
Dette sker altid i en tid med en Åbenbaring.

Budbringeren vil ikke møde menneskers forventninger, for han er en enkel og ydmyg mand. Han er ikke Gud-lignende, magtfuld og fuld af charme og karisma. Ingen med sådanne kvaliteter ville nogensinde blive udvalgt til at være Budbringer, til at bringe et Nyt Budskab fra Gud ind i verden.

Han er uden ambitioner. Han har været under forberedelse i meget lang tid.
Det har taget ham meget lang tid at modtage Budskabet, for det er meget stort og omfattende.

Det vil tage dig tid at modtage Budskabet, for det er større, end du tror og forstår på dette tidspunkt. Det indeholder et vindue til et større liv i verden og til menneskehedens fremtid og skæbne indenfor en Større Sammenslutning af liv i universet.

Intet som dette er nogensinde tidligere blevet givet til menneskeheden, men nu må det gives. Nu er det af kritisk betydning for udformning af fremtiden og det udfald, menneskeheden vil komme til at stå overfor.

Mød derfor dette med ydmyghed. Begynd at overveje, at også du har et højere liv og at du endnu ikke lever dette liv, at du har behov for stor hjælp og en stor Åbenbaring, som du skal forstå for at tage rejsen til et større liv,
for at tage Trin til Kundskab (Steps to Knowledge), for at blive vejledt af   en større styrke, et større mod og en større beslutsomhed.

Du var forpligtet endog før, du kom ind i verden. Denne forpligtelse lever nu i dit indre.

Guds Åbenbaringer har kraften til at udløse og igangsætte denne dybere ansvarlighed. Vig ikke tilbage fra dette, for alt, hvad der er stort og meningsfuldt, vil komme fra dette. Alt, hvad der er kraftfuldt, alt, hvad der er medfølende, alt, hvad der er befriende og frigørende, vil komme fra dette.

Gud har plantet frøene til opfyldelse inden i dig, men de må dyrkes og du må have den rette tilgang og holdning. Og kaldet må være der.

Dette er forpligtelsen. Den beder dig blot om at være ærlig, virkelig ærlig, så ærlig, at du kan føle, hvad du ved, hinsides dine ønsker, din frygt og dine præferencer, således at du kan se sandheden, hinsides hvad du ønsker og hvad du fornægter.

Det Nye Budskab beder dig om at være ærlig. Hvorledes du reagerer, vil afgøre, om du er ærlig og oprigtig.

Det drejer sig ikke om, hvad du tror på, om dette passer ind. Hvorfor ville Guds Åbenbaring nogensinde passe til, hvad du tænker og tror? Den er ikke tilpasset menneskelige forventninger, menneskelige konventioner, længe etablerede trossystemer eller menneskelig spekulation, fordi det er et Nyt Budskab fra Gud og ikke et produkt af menneskelige ideer.

Det forbereder dig på et ikke-menneskeligt univers. Du har ingen ide om, hvordan du skal forberede dig på det. Det forbereder dig på en verden med svindende ressourcer og større omvæltninger og spænding. Du har ingen ide om, hvordan du skal forberede dig for dette. Du har ingen ide om, hvordan du skal opnå det.

Gud ved naturligvis dette og det er derfor den store Åbenbaring nu må gives, for denne tid og for tiderne der kommer, for at kalde på den forpligtelse, der lever i mennesker – på de, der er rede til at reagere, på de der har den tilbageværende ærlighed og frihed til at besvare kaldet, på de, der ikke er bundet af deres religiøse ideologi, deres kulturelle tænkning eller andres vilje og præference.

Dette er udfordringen ved at leve i en tid med en Åbenbaring. Den vil konfrontere dig med dig selv – din styrke og din svaghed samt styrken og svagheden hos de, der omgiver dig. Dette er konfrontationen med en højere sandhed og et højere formål.

Vær taknemmelig for, at dette kunne gives dig. For uden dette ville du famle blindt i verden, forfølge drømme og fornøjelser, altid levende under truslen om frygt, truslen om at miste, vægten af dit eget sind, et sind der ikke vejledes af Kundskab.

Vær taknemmelig, for Herren over alle universer giver menneskeheden nøjagtigt, hvad den har brug for – ikke for at besvare alle dens spørgsmål eller for at opfylde dens mål og ønsker, men for at give menneskeheden nøjagtigt, hvad den har behov for for at finde styrken og for at gå fremad med større samarbejde og harmoni i verden.

Du er kommet ind i verden på dette tidspunkt for at tjene under disse omstændigheder. Dette er din tid, en tid for Åbenbaring. Dette er dit øjeblik, et øjeblik til at udøve en dybere ærlighed og en dybere oprigtighed.

Dette er et kald – der kalder hinsides dine tanker og ideer, hinsides dine følelsers påvirkninger, til en dybere realitet i dit indre.

Prøv ikke at forstå dette. Det er hinsides din forståelse. Sammenlign ikke  dette med andre ting, for du ved ikke, hvad du ser på. Du har ikke udforsket, levet og anvendt Det Nye Budskab, så du kan ikke dømme det med nogen visdom eller ærlighed eller oprigtighed.

Dette er en gave til verden, men den må gives fra menneske til menneske.
Du må bære vidnesbyrd om dette til andre, idet du må finde dem, der er rede og villige til at reagere. Dette er en del af dit formål, ser du. Dette er en del af din gave. Dette er en del af, hvad der afventer din dybere erkendelse.

Det var meningen, at du skulle leve i Åbenbaringens tid. Åbenbaringen er her. Din skæbne kalder på dig. Det er kun et spørgsmål, om hvorvidt du er klar eller ej. Du kan kun stå til regnskab for dig selv i denne sammenhæng.

Du kan ikke afgøre, hvad andre mennesker vil sige eller gøre. Det er en udfordring for dig og for ethvert menneske, som har velsignelsen og muligheden for at modtage et Nyt Budskab fra Gud. Du skal ikke bekymre dig om, hvad andre vil gøre, eller hvad verden vil gøre. Dette er et kald til dig.

Kun Gud ved, hvordan Han når den dybere del af dig. Du kan ikke finde dette på egen hånd. Kun Gud ved, hvordan det kaldes frem, som er din største gave  og tjeneste. Du kan ikke selv kalde dette frem.

Kun et Nyt Budskab kan forberede mennneskeheden på en fremtid, der vil blive ulig fortiden og på at stå overfor den større realitet af liv i universet.

Vær taknemmelig. Vær ydmyg. Vær modtagelig. Du behøver ikke at tro, kun at bevidne og modtage, og at lære og at bringe i anvendelse. Gaverne vil blive synlige for dig og de vil med tiden demonstrere deres relevans og deres perfektion for dig.

Menneskeheden kan ikke klare dette selv. Den må have stor hjælp. Den kan ikke forberede sig selv på fremtiden. Menneskeheden er for blind og for arrogant på dette tidspunkt.

Menneskeheden ser ikke, at den træder ind i et Større Fællesskab af liv i universet, der er udfordrende og vanskeligt, hvor frihed er sjælden og hvor  konkurrence er udstrakt og gennemført med stor dygtighed og overtalelse.

Kun Gud kan forberede dig på dette. Kun Gud kender det menneskelige hjerte og det menneskelige sind, den menneskelige sjæl og den menneskelige historie.

Du må acceptere dine begrænsninger for at kunne modtage en større forståelse. Dette er en del af dit kald.

Menneskehed, hør mine ord. Vi taler om en større realitet – en større sandhed, der lever i ethvert menneskes indre, en større sandhed, der ikke kan forstås ved intellektuel debat eller spekulation, en dybere sandhed, der må leves og opleves for at blive erkendt og klart udtrykt.

Hør Mine ord, mennesker af denne verden. I har en større skæbne i universet, men I kommer til at stå overfor en verden med svindende ressourcer. I kommer til at stå overfor de store omvæltninger, der vil komme. I må forene jer og samarbejde med en større klarhed og beslutsomhed.

Dette er Guds Budskab. Det er et budskab hinsides menneskelig forståelse.
I kan kun nærme jer det og begynde at lære det; men I vil aldrig udtømme dets visdom, dets klarhed og dets kraft.