Levende i Tiden for Åbenbaringen


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 27. september, 2011
i Leadville, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

For første gang i denne verdens historie kan du opleve Åbenbaringens proces. Hjulpet af moderne teknologi, er hele processen løbende blevet optaget, så der ikke kan opstå fejl i fremtidige fortolkninger, som det så ofte har været tilfældet i fortiden.

Det er ikke blot Åbenbaringen, som er betydningsfuld. Det er processen med selve Åbenbaringen – det at kunne høre Stemmen, der så meget ligner den, der talte til Jesus, Buddha og Muhammed og mange andre store lærere, både kendte og ikke opdagede i denne verdens historie.

Dette er en enestående mulighed og en dybtgående uddannelse, der kan afklare mange fejl i religiøs tænkning og kaste et nyt og meget klarere lys på alle Guds tidligere Åbenbaringer.

For i denne verdens, og alle verdeners historie er Åbenbaringens proces den samme. Et individ bliver udvalgt og sendt ind i verden. Når de når en bestemt fase i deres udvikling og modenhed, kaldes de ud af deres normale omstændigheder, og kaldes til et stort rendezvous, et stort møde med Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med den bestemte verden. Derefter bliver de kaldt til en højere tjeneste og forberedte til en højere tjeneste, forberedte på at bringe noget nyt og revolutionerende i verden.

Dette er ikke blot en videreudvikling af tidligere forståelser eller fortidige overbevisninger. Det er noget virkelig nyt og revolutionerende. Det er ikke blot en forbedring eller en styrkelse, eller et nyt perspektiv på noget, der allerede blev givet og er veletableret. Det er en ny tærskel.

Du har muligheden for at overvære Åbenbaringen og
Åbenbaringsprocessen og Åbenbaringens afklaring og Åbenbaringens betydning for dit liv og for hele verden.

For det er et Budskab til hele verden, ikke bare for én stamme eller ét folk eller én nation eller én region. Det er ikke en revision af, hvad der er blevet givet før. Det er ikke en reaktion på, hvad der er blevet givet før. Det er ikke en tilføjelse på nogensomhelst undervisning eller teologi, der eksisterer i verden. Det er noget nyt og revolutionerende. Det repræsenterer en stor tærskel og en stor udfordring for den menneskelige familie.

Uanset hvor du bor, uanset hvilket land du befinder dig i, uanset hvad din situation er, lever du i en Åbenbarings Tid, lige så stor som nogen anden Åbenbaringsperiode i fortiden.

Din evne til at reagere på Åbenbaringen vil bestemme dit beredskab, din åbenhed, din ærlighed og din oprigtighed. For alt, hvad der er falsk, alt, hvad der er uvederhæftigt, alt, hvad der er fordærvet, eller forfejlet, er afsløret i Åbenbaringens Lys.

Hvem kan modtage en ny Budbringer fra Gud? Hvem vil afvise ham? Hvordan vil folk reagere? Vil de overhovedet reagere?

Alt er afsløret på tidspunktet for Åbenbaringen – værdien af ens religiøse forståelse, renheden af ens religiøse tro, klarheden og ærligheden af ens fremgangsmåde, åbenheden i ens hjerte og sind. Alle disse er afsløret på tidspunktet for Åbenbaringen. Og du lever nu i en Åbenbarings Periode.

Én mand er blevet forberedt og sendt ind i verden. Der kan ikke være nogen andre, der kan fremføre en sådan påstand, for Himlen ved, hvem der er valgt, og hvem der er ikke valgt. De, der vælger sig selv og udvælger sig selv, de kan ikke bringe en ny Åbenbaring ind i verden. De har hverken magten eller klarheden, og vigtigst af alt har de ikke Åbenbaringen selv.

Alt er afsløret i en Åbenbarings Tid.

Åbenbaringsprocessen er meget forskellig fra historierne og fantasierne og miraklerne, som folk forbinder med sådanne begivenheder, sådanne skelsættende begivenheder i menneskehedens historie, der er blevet herliggjort og ophøjede langt ud over det almindelige for at forsøge at give større vægt og betydning til læren, der kom ud af sådanne store begivenheder.

Men alle disse store begivenheder har ydmyge begyndelser. De er ikke storslåede og sensationelle. De er ikke fyldt med mirakler og ekstraordinære begivenheder, hvor alle står i ærefrygt. Der er forskel mellem virkeligheden og menneskelig opfindelse.

Men Åbenbaringen er ekstraordinær. Den er sjælden. For Gud sender kun et nyt Budskab ind i verden måske en gang i et årtusinde, i en tid med en stor tærskel, udfordringer og vanskeligheder for den menneskelige familie; i en tid med store muligheder og stort behov, hvor en Ny Åbenbaring skal gives, og ikke blot yderligere kommentarer til, hvad er hidtil blevet fremlagt.

Det er derfor dette, der skal nå ud over lytternes idéer og overbevisninger og ind i en dybere del af dem, en dybere intelligens inde i dem, en del af dem, der er stadig forbundet til Gud; den del af dem som Vi kalder Kundskab.

Du kan ikke narre Kundskaben. Der er ingen fejl i opfattelse på dette niveau. Men desværre er der så få mennesker, der har vundet adgang til denne sindstilstand, den dybere forbindelse i tilstrækkeligt omfang til, at de kan se klart og følg Kundskaben, som repræsenterer retningen af Guds Vilje og Formål i verden.

Åbenbaringen foran dig er den største og mest omfangsrige Åbenbaring nogensinde givet til menneskeheden, for den taler til en boglært verden, en verden af global kommunikation, en verden af større raffinement og en verden af eskalerende og dybtgående behov, forvirring og elendighed.

Det er den første store Åbenbaring, der bliver givet til et verdenssamfund, til en boglært befolkning. Og det er derfor, den nu skal tale med større klarhed, større vægt, større raffinement og kompleksitet.

For du kan ikke være et barn og imødese, hvad du vil blive konfronteret med i verden og hinsides. Du kan ikke blot være en blind tilhænger og forberede dig på De Store Forandringsbølger, der kommer til verden, eller på menneskehedens møde med intelligent liv i universet – de største og mest betydningsfulde begivenheder i historien.

Du kan ikke tilbede Gud og tro, at du opfylder din skæbne her, for enhver af jer er blevet sendt ind i verden med et større formål, der er forbundet med udviklingen af verden og med realiteten af menneskelige behov omkring dig.

Kun Kundskaben inde i dig ved, hvad det specifikt betyder og hvad der skal gøres for at forberede dig til det og hvad der skal opnås gennem dig og andre, med hvem du naturligt vil knytte forbindelse med et højere formål.

Åbenbaringen er ikke her for at skabe et panteon af guder eller fantastiske historier, der synes vanskelige at tro. Den er ikke her så meget for at gøre jer til Guds tjenere, som den er her for at opfordre jer til at repræsentere den Guddommelige Vilje og Formålet, som Kundskaben inde i dig alene kan formå dig til at gøre.

Det er en stor Åbenbaring for en fremtid, som vil være ulig fortiden – for en verden i forfald; en verden af aftagende ressourcer; en verden med ødelæggelse af miljøet; en verden, hvor det vil være vanskeligere at tage sig af mennesker; at tilvejebringe mad, vand, medicin og energi rundt om i verden; en verden af større fare og strid; og ud over dette en verden, der står over for intervention fra racer i universet, der er her for at drage fordel af menneskelig svaghed og forventninger.

Derfor er Budskabet meget kraftfuldt, men det skal være meget afklarende. Og Budbringeren skal forkynde dette og også være i stand til at fortolke og forklare, hvad det betyder. Dette er noget, der har krævet årtiers forberedelse. Det har derudover taget Budbringeren årtier at modtage Det Nye Budskab fra Gud, det er så vidstrakt og omfattende.

Budbringeren skal være en mand uden position i verden, men han skal være veluddannet og meget medfølende. Han skal være enkel og ydmyg. Han skal tale klart, men i termer, som alle kan forstå. Han skal gennem sit liv bevise værdien af sit Budskab og signifikansen af at leve og lære en ny Åbenbaring.

Han er ikke perfekt, men ingen af Budbringerne har nogensinde været perfekte. Han kommer ikke til at producere mirakler for masserne, fordi ingen af Budbringerne har nogensinde virkelig gjort dette. Han er her for at åbne døren til en dybere oplevelse af den Guddommelige Tilstedeværelse og Magt i menneskers liv alle steder – rige og fattige, nord og syd, øst og vest, i alle nationer, i alle religioner. Han er her ikke for at erstatte verdens religioner, men for at skabe større klarhed og relevans for dem.

For menneskeheden skal forberede sig på De Store Forandringsbølger, der kommer til verden, hvis den menneskelige civilisation skal overleve og være stabil, og være et fundament for menneskehedens største præstationer i fremtiden.

Menneskeheden må også forberedes på og uddannes vedrørende liv i universet i et sådant nødvendigt omfang, som er nødvendigt for, at I kan finde ud af, hvordan I vil reagere på tilstedeværelsen af en indgriben i jeres egen verden.

Ingen af verdens religioner kan forberede jer på disse ting, for de blev født af en tidligere epoke, og selvom de er uhyre vigtige for menneskeheden, vil det kræve en ny Åbenbaring fra Gud at redde menneskelige civilisation, at bringe større enhed mellem verdens religioner og at sætte en stopper for krig og konflikt, således at menneskeheden kan forberede sig på de store udfordringer, der kommer.

Du kan ikke være forankret i fortiden og forstå fremtidens Åbenbaring.  Du kan ikke stå stejlt på dine religiøse synspunkter og forstå, hvordan Gud vil tale igen og hvorfor Gud har talt igen og hvad det vil betyde for dig og for andre. Dit hjerte kan ikke være lukket, for så vil du ikke høre og du vil ikke se.

Du skal elske menneskeheden nok for at værdsætte en sådan Åbenbaring og leve efter, hvad den lærer, for at modtage den magt, den giver, nåden og medfølelsen, den lægger vægt på.

Budbringeren står over for en meget farlig rejse, for der vil være stor modstand mod den Nye Åbenbaring, som der har altid været stor modstand i fortiden mod Guds Åbenbaringer i verden, hvor eller hvornår de end blev givet.

Han vil ikke tale i hver en by. Han vil ikke være til stede ved enhver begivenhed. Han vil kun tale her og der. Men hans Budskab vil blive udsendt til verden, og Åbenbaringen vil blive præsenteret for verden med sin egen kommentar, sine egne direktiver, sin egen afklaring. Det er ikke noget, der vil være overladt til fremtidige lærde og enkeltpersoner at fortolke, at give kommentarer til, for det har vist sig i fortiden at være farligt og uheldigt.

Det er derfor Åbenbaringen er så eksplicit og så gentagende. Det er derfor den er så afklarende, for derved at formindske muligheden for menneskelige fejl, misopfattelse og misforståelse.

Den gengiver individet Kundskabens magt, der i fortiden kun var elitens og de udvalgtes privilegium. Den taler om menneskehedens dybere samvittighed, den samvittighed, der blev etableret i dig, endog før du selv kom her, for at være din guide og rådgiver i alle vigtige sager.

Budbringeren må ikke tilbedes. Han er ikke en gud. Ingen af Budbringerne var guder. De var Budbringere — halvt mennesker, halvt hellige — der repræsenterer begge realiteter, realiteten af denne verden og realiteten af det Ældgamle Hjem, hvorfra I alle er kommet og hvortil I alle til sidst vil vende tilbage.

Hans tilstedeværelse vil afklare, hvad skal afklares. Hans stemme vil tale til hovederne og hjerterne af dem, der kan høre. Han vil tale til verdens behov og hjertets og sjælens behov. Han bringer ikke kun svarene, men selve svaret. For Gud har sat en større intelligens og sind ind i hvert menneske; men dette er ikke kendt i nogen særlig høj grad i verden, undtagen af nogle få.

Det vil ikke blot være menneskelig teknologi og menneskelig opfindsomhed, der vil være i stand til at forberede dig tilstrækkeligt på fremtiden i selve Det Større Fællesskab. Det må nødvendigvis være noget langt mere gennemgribende og afgørende for din natur og dit Væsen. Budbringeren vil tale om disse ting.

Dette er alt en del af Åbenbaringen, ser du. Gud giver dig ikke et svar for dagen eller et svar for i morgen, men et svar for alle dage og alle situationer.

Gud er ikke nødt til at dirigere dit liv, for Herren af alle universerne er ikke engageret med dig på denne måde. Gud er mere intelligent. Gud har lagt Kundskab inde i dig, en perfekt vejledende intelligens, der kan skelnes fra alle de andre stemmer og impulser, ønsker og ængstelser i dit sind.

Åbenbaringen har givet Trin til Kundskab, stien til at få adgang til det, som er den største gave, som Gud nogensinde kunne give til menneskeheden eller til nogen fremkommende eller avanceret race i universet.

Din forståelse af det Guddommelige skal nu forholde sig til et større panorama af liv. Din forståelse kan ikke forankres i fortiden, men skal være fleksibel og kunne tilpasses fremtiden, mens større og større forandringer opstår i dig og omkring dig. Din Herre skal nu være Herren af universerne, en Herre af en milliard, milliarder, og atter milliarder racer og mange flere.

Dette er en del af Åbenbaringen til menneskeheden, meget forskellig og mere ekspansiv end nogen Åbenbaring, der nogensinde blev givet. Med dette vil du værdsætte alle Åbenbaringerne og få visdom fra dem alle.

Hvis du er en troende Kristen, vil din Kristendom nu vokse og blive mere ekspansiv. Hvis du er en troende Muslim, vil din tro og praksis nu vokse og blive mere ekspansiv. Hvis du er praktiserende Buddhist eller af den Jødiske tro eller enhver anden religiøs sti, vil de alle blive udvidet med Den Nye Åbenbaring. Budbringeren vil tale om disse ting. Åbenbaringen taler om disse ting.

Og for første gang, vil du høre Åbenbaringens Stemme. Det var aldrig muligt at optage det tidligere, af indlysende årsager, men nu vil du kunne høre Åbenbaringens Stemme. Det er en forunderlig ting, men det er også en udfordring for dig, for hvis du ikke kan høre dette, hvis du ikke kan genkende dette, så vil du skulle stå overfor dine egne hindringer. Du kan kritisere, fornægte og undgå dette, men det viser kun din svaghed og dine begrænsninger.

Hvad mere er Gud nødt til at gøre for dig? Hvis du ikke kan modtage Åbenbaringen, hvad kan Gud så gøre for dig? Gud har givet et svar til hele verden og til dig individuelt — til din tro, til din tradition, til din religion, til din kultur og til din nation. Vil du have fordele? Vil du have dispensationer? Ønsker du at blive lettet for livets vanskeligheder? Ønsker du at blive forkælet? Vil du have mirakler ved enhver given lejlighed?
Ønsker du være på en eller anden form for velfærd fra Himlen, som om du var hjælpeløs og magtesløs i verden?

Gud giver dig styrke gennem Kundskaben og kalder på Kundskaben gennem Den Nye Åbenbaring.

Det er ikke Gud, der kommer til at frelse verden; men det er de mennesker, der blev sendt hertil for at frelse verden, der vil gøre det. Og de vil spille deres lille, men vigtige rolle, og den vil være større, end de forstår. Og den vil være forskellig fra deres personlige mål og ambitioner. Og det vil forløse dem og bevidstgøre dem, genaktivere til dem Himlens styrke og Magt, som er indeholdt i Kundskaben inde i dem, dybt under overfladen af sindet.

Du har muligheden for at forstå Åbenbaringsprocessen. Og hvis du kan forstå dette, vil du se hvilket mirakel, det virkelig er. Og du vil ikke lave Budbringeren om til en gud, men tildele ham den respekt og ærbødighed, som han fortjener. Og du vil være ærlig i din fremgangsmåde – ikke afvise eller foragte Åbenbaringen, men høre den, opleve den og anvende den i dit liv i en sådan grad, at du kan forstå dens større formål og mening for dig.

Folk ønsker, at Gud vil gøre mange ting for dem – redde dem fra katastrofe, give dem muligheder, helbrede de syge, vælte korrupte og undertrykkende regeringer, gøre dem rige, gøre dem glade, gøre dem tilfredse eller fredfyldte.

Men hvad folk ønsker, og hvad Gud vil, er ikke det samme, ikke i første omgang. For de reelle behov i dit hjerte er i resonans med Skaberens Vilje, men de reelle behov i dit hjerte og sjæl er muligvis noget, der endnu ikke har nået din bevidsthed. En dybere ærlighed vil bringe dig derhen.

Gud har givet Kundskabens magt og med den stien og engagementet i livet, som vil forløse det enkelte menneske. Dette tjener alle, selv de onskabsfulde, selv de fattigste af de fattige.

Her er der ingen helte og mestre. Der er kun dem, der er stærkere med Kundskab, der kan demonstrere dens nåde og magt i verden.

Hvor er dette forskelligt fra, hvad folk har lært at tænke og tro. Men tanker og overbevisninger er på overfladen af sindet. Under overfladen er den store åbning til din sande natur og til Kundskabens kraft.

Du er endnu ikke klar over, hvor vigtigt og centralt dette er for dit liv. Det er derfor, Åbenbaringen skal give afklaring af, hvad religion virkelig er og betyder, hvad spiritualitet virkelig er og betyder og hvordan al sand åndelig praksis i sin essens er Trin til Kundskab.
Men det er svært at finde dette i religionerne i verden, så overlejret er de blevet med ritual, tradition, kommentarer og fejlfortolkning. For mange er de blevet stive overbevisninger; for andre kun en trøst. Deres sande kraft kan kun findes inde i dem med hjælp af en stor lærer og en klog guide.

Menneskeheden har ikke tid til dette nu, for tiden er meget fremskreden. Dette drejer sig ikke blot om for visse personer at foretage en større rejse i livet. Det er hele menneskeslægten, der skal forberede sig på de mest praktiske og essentielle måder på den store forandring, der kommer til verden, og som allerede er begyndt at ramme bredderne og at overvælde byerne, at kaste nationer i konflikt med hinanden, at mørkne himlene, at forurene jeres floder, at true selve ressourcerne, I er afhængige af hver dag.

Åbenbaringen er ikke her for at skræmme dig, men for at give dig magt; at give dig styrke, mod og beslutsomhed; at give dig medfølelse og tolerance; at give dig Kundskabens magt, som er kilden til din virkelige styrke og integritet.

Verden er ændret, men folk har ikke ændret sig med den. De Store Bølger kommer, men folk ved det ikke. Indgriben sker i verden, men folk er uvidende eller synes måske, det er en vidunderlig ting.

Det vil tage en Åbenbaring fra Skaberen af alt liv at forberede menneskeheden, at vække menneskeheden og at styrke og forene menneskeheden, således at den kan have en større fremtid og overleve den store udfordring for dens frihed og dens skæbne.

Der er så meget at lære. Der er så mange ting at sætte til side, så mange ting der skal spørges ind til, så mange ting at tage op til fornyet overvejelse. En Åbenbaring fra Gud bringer alt dette. Det er en stor udfordring for modtageren og for de mennesker, der er så velsignede at modtage den.

Og mens Budbringeren er i verden, har du denne store mulighed for at høre ham, for at overveje hans ord og betydningen af hans tilstedeværelse i verden på nuværende tidspunkt.

Det vil være et stort chok for mange. Der vil være modstand fra mange.
Det vil blive modtaget af mange.

Men det vil kræve en stor chok at vække menneskeheden til situationens virkelighed og til de omstændigheder, den skal forberede sig til. Det vil kræve Åbenbaringens chok. Det vil kræve chokket over fremtiden. Det vil kræve virkeligheden i dette nuets øjeblik, og erkendelsen af, at man ikke lever det liv, man blev sendt her til at leve og erkendelsen af, at dine ideer alene ikke kan forberede dig til større ting; at du skal have Kundskabens magt, som er Himlens styrke, der er blevet givet til dig.

Dette er meningen med Åbenbaring. Det er ikke blot en Åbenbaring af ideer. Det er en Åbenbaring af erfaring. Det er en Åbenbaring af ens sande natur, oprindelse og skæbne.

Måtte dine øjne være åbne for dette. Måtte dit hjerte være modtageligt.  Måtte dine ideer være fleksible nok og tåle fornyet overvejelse. Og måtte du indse, at du er her at tjene et højere formål, som du selv ikke kan opfinde eller dirigere.  Måtte Åbenbaringen blive din egen, og gennem dig blive givet til andre.  Måtte Budbringeren blive anerkendt og hædret i hans resterende tid på Jorden. Og måtte dette blive en tid med stor velsignelse, afklaring og opmuntring for dig, der søger at finde et højere formål og retning i dit liv.