Det Store Vendepunkt for Menneskeheden


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)
Som åbenbaret for Guds Budbringer,
Marshall Vian Summers
den 31 December, 2019
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Ved dette store vendepunkt står I på tærsklen til stor forandring i verden, større end I endnu er klar over, en større forandring end nogen forandring, der på noget tidspunkt er sket i menneskets historie.

For I står på tærsklen til et univers fyldt med intelligent liv. En Intervention fra dette univers er begyndt. Og I står overfor en ny verdensrealitet, fordi mennesket har forandret verden på så mange måder, og nu forandrer den sig af sig selv, på måder I endnu ikke kan kontrollere eller forudsige.

Ved dette store vendepunkt, har Himlen sendt en Ny Åbenbaring til verden, en Åbenbaring, der ikke ligner noget, der er blevet givet til verden siden Muhammads dage. For disse Åbenbaringer gives kun ved store vendepunkter, der repræsenterer en respons på et stort behov og en stor mulighed for at opløfte menneskeheden og forberede den på sit næste store udviklingsstadium.

De mennesker, der er følsomme, dem, der kigger, dem, der lytter, kan mærke opbygningen af denne magt, denne bevægelse af liv, denne store forandring. Og måske er de også selv blevet bragt i bevægelse, for Gud har bragt folk i bevægelse for at ruste dem til disse tider, Åbenbaringens fremragende tider.

For hvorfor ville Gud tale igen til verden, medmindre der var et stort behov – så stort, at de forrige Åbenbaringer ikke virkeligt kunne adressere dette fuldstændigt eller tilstrækkeligt, så stort, at Gud må tale igen, til trods for al fornægtelse og tro på, at dette virkeligt kunne ske? Men kun Gud ved, hvornår Gud vil tale, og ingen har myndigheden til at erklære, at dette ikke kan ske.

Det næste årti vil være et stort vendepunkt for menneskeheden, idet denne store miljømæssige forandring begynder at ændre verdens udseende, idet menneskeheden står overfor en voksende tilstedeværelse i verden fra dem udenfor verden, der vil søge at bruge denne verden med deres egne formål for øje. De er her ikke for at tilintetgøre jer, men for at bruge jer, idet de ser jer som del af verdens ressourcer.

Idet nogle mennesker mærker dette store vendepunkt, vil de tænke, at det er enden – enden for menneskeheden, tidens ende, eller enden på menneskelig civilisation. Og nogle mennesker tænker, at det er en glorværdig begyndelse, en strålende ny oplysnings- og forenings-tidsalder for menneskeheden, af spiritualitet.

Men, hvem kan se realiteten i øjnene med mod og med Kundskabens magt, som Gud har anbragt i hver enkelt person? Men denne Kundskab er ukendt i verden, undtagen for nogle få.

Så det lykkes dem [folk] ikke at reagere. Det lykkes dem ikke at forberede sig. Det lykkes dem ikke at genkende verdens tegn, der tiltager. De forbliver enten undertrykte i deres nationer, hvor der er fattigdom eller religiøs eller politisk undertrykkelse, eller de forbliver underlagt deres personlige beskæftigelse og ønsker og vanskeligheder, uopmærksomme og uvidende om, at deres liv er ved at ændre sig ud over det, de regner med.

Der er de mennesker, som mærker denne store forandring, men som er for bange til at se den i øjnene. Så de vender blikket bort eller prøver at give den en mening og forståelse, prøver at inkorporere den i deres ønsker og deres forståelse af verden, når den store forandring i virkeligheden er noget, der i denne henseende går langt udover deres evner.

På dette tidspunkt beder mange mennesker om fred og sindsro. Nogle søger endda det, de kalder, oplysning, men dette er ikke forberedelse på det der kommer. Det, der kommer, er en stor udfordring, en prøvelse, en vanskelig vej foran sig.

For Gud ville kun tale igen, hvis dette gjalt hele den menneskelige familie. Tilstrækkeligt er givet over århundrederne til at opløfte menneskelig etik og moral, skønt disse ting i det store og hele er overset eller undgået i verden i dag.

Der må være en stor fare, en stor vanskelighed, men også en stor mulighed. For hvad kan forene en opdelt menneskehed – stridbar med sig selv, fyldt med hævn og vrede og med behovet for eller ønsket om at erobre andre? Hvad kan overvinde dette – der forekommer at være så udbredt i verden i dag, og forekommer at blive værre for hver dag – undtagen en stor udfordring for alle, der dvæler her, en udfordring, der vil påvirke alle, en udfordring fra hvilken ingen flugt findes? Der er kun forberedelse og at rejse sig for at imødekomme en enorm samling af omstændigheder.

Dette er ikke tiden til at trække sig tilbage og arbejde på sin egen spirituelle forståelse, eller løbe væk fra verden og gemme sig et sted, eller tænke, at alt er ovre, eller at alt lige begynder. Det er en fortsættelse, ser du, for menneskeheden har påvirket verden på så mange måder, nedbrudt verden på så mange måder, overudnyttet verden, især gennem de sidste få århundreder.

Det er dette, der har bragt Intervention udefra hertil, for denne verden værdsættes af andre, der har set på i meget lang tid. De søger i hemmelighed at plante sig selv her. De er ikke militære, så de kommer ikke med en stor magtopvisning, men de er meget overbevisende. Og i tider, som denne, når folk bliver disorienterede, eller er bange eller ængstelige, eller lever i stigende angst, kan denne besnæring være meget stærk – vender menneskets sind, vender folk imod deres egne institutioner og ledere, vender folk i retning af selve Interventionen.

For at have nogen fornemmelse af, hvad der foregår og hvad der kommer, må du have modet til at se visse ting i øjnene, der måske langt overgår det, du endda tænkte var muligt. Du må kunne reagere. Du må være ansvarlig.

Guds Nye Åbenbaring for verden sørger for alt det, du vil have brug for at vide og alt det, du vil have brug for at gøre, i dig selv og i dine forhold til andre. For dette må foregå på det individuelle niveau. Hele nationer kan endnu ikke forberede sig. Det begynder med enkeltpersoner, der forbereder sig individuelt og sammen.

Men hvem vil vide, hvordan de gør dette? Ingen ved, hvordan de forbereder sig på livet i universet, som det virkeligt eksisterer. Ingen ved endda, hvad der findes der. Jeres film og jeres science fiction kan ikke give jer nogen virkelig idé om dette.

Hvem kan forberede jer på en ny verdensvirkelighed? I har nogle få løsninger, men I vil have brug for mange flere. Hvem har modet til at bygge et ly inden stormen kommer? Hvem har fremsynetheden til at gøre det, der må gøres i dag, før vandene stiger og jordene tørrer ud? Du har denne magt i dig, men den er stadigt ukendt for dig.

Vi er her for at forberede dig på den store forandring, der kommer til verden, den store forandring, der vil ændre menneskelig civilisation, på godt og ondt – permanent, fra denne tid og fremover, som om I havde krydset en usynlig linje, hvilket forandrede alt.

I kan ikke forberede jer selv på dette. Selv om folk kunne se og mærke det meget, ville de være uenige om, hvad det er og hvad det betyder og hvordan det vil ske og hvad der må gøres.

Hvad angår jeres indtræden i Det Større Fællesskab af liv i universet, ved ingen på Jorden, hvordan man forbereder sig på dette. Kun Gud kan give dette. Og de få racer i jeres nærhed i rummet, der er frie, har spillet en vigtig rolle med henblik på at hjælpe jer, men de vil ikke blande sig. De kan kun dele deres visdom med jer, som de har gjort.

Dette er et stort kald til at komme ud af selv-besættelse; et stort kald til at komme ud af forsøget på at opfylde sig selv i en verden, hvor opfyldelse ikke virkeligt kan opnås; et kald ud af forvirring og selv-fornægtelse; et kald ud af menneskelige konflikter, menneskelig vilje og menneskelig dominans.

For bare at begynde, må du se den virkelighed i øjnene, Vi taler om her i dag og har talt om gennem hele Guds Nye Åbenbaring for verden. Den er ikke det du tænker. Og hvis du ser den i øjnene, kan du føle dig overvældet og uden håb, men Gud har allerede lagt håbet i dig, magten i dig, styrken i dig – dybt i dig.

Dit intellekt er for lille og for svagt og for optaget og for præget af verden til at kunne se og vide, hvad du må gøre. Du har brug for en Åbenbaring fra Gud. Og det er den, der er givet.

Hvem har ydmygheden og ærligheden til at se dette i øjnene og acceptere det? Her vil du se, hvem der er modig og hvem der ikke er, hvem der er ydmyg og hvem der ikke er, hvem der reagerer og hvem der ikke gør, hvem der er åben for fremtiden og hvem der ikke er, hvem der er tilstrækkelig fri af deres egne investeringer i deres stilling i livet og i deres ideologi, for at se noget nyt og stort og magtfuldt i øjnene.

Du kan se det, som en stor prøve, og prøve dig vil det, bestemt. Men det, du står overfor, er virkelighed og er konsekvenserne af jeres eget misbrug af verden og konsekvenserne af at se et univers af intelligent liv i øjnene og af ikke at se et univers af intelligent liv i øjnene, en konsekvens af at være skilt fra naturen og fra virkelighedens mest magtfulde og fuldkomne manifestation.

Du må være ærlig nok til at sige, at du ikke ved, hvad du skal gøre. Du må være ærlig nok til at sige, at du ikke kan lægge en plan. Du må være ærlig nok til at sige, at dine idéer er for små til dette.

Men det er din skæbne at være her. Du blev sendt til verden for at være her i disse tider, at se disse store ting, Vi taler om her i dag, i øjnene. Den side af dig, der blev sendt hertil og som ved dette, holder til under dit sinds overflade. Du har evnen til at se og vide dette, hvis du kan gå dybere i dig selv.

Det, der vil drive dig, er påtrængende nødvendighed. Du vil muligvis blive skræmt i begyndelsen, men herudover vil det være Kundskab, der vil føre dig fremad, for den er ikke bange. Den er evig. Den er den del af dig, der er evig, der stadigt er forbundet med sin Kilde. Den ønsker at holde dig i live og beskytte dig og lede dig, så du kan give det til verden, du blev sendt hertil for at give, og spille din lille men vigtige del, hvilket vil opfylde dig i dette liv og retfærdiggøre din tilstedeværelse her.

Du vil ikke reagere, før du kan se den virkelighed i øjnene, der kommer. Den er større end det, du kan tænke på i dette øjeblik. Men Vi kan male et billede for dig, så du kan få en idé om dens rækkevidde og dens magt.

Store dele af verden, hvor mange store befolkningsgrupper allerede er bosiddende, vil blive ubeboelige. Hvad vil de gøre? Hvorhen vil de tage? Hvem vil acceptere dem ind i deres nationer?

Der vil være et stort tab af fødevareproduktion i fremtiden, idet verden bliver tørrere, varmere, vanskelig at navigere i.

Alt det, der er vigtigt i dit liv, vil indskrænke sig til meget elementære ting for dit velbefindende og for din evne til at gøre en konstruktiv forskel i denne nye verdensrealitet.

Havene vil stige. Land vil tørre ud. Hele storbyer vil være nødt til at blive forladte. Hele kystlinjer vil være nødt til at blive forladte. Ikke i et fremtidigt århundrede, men i dette århundrede. Ikke i morgen, men dette er på vej.

Du forbereder dig ikke på dette, når det er ved at ske, for så vil det være for sent. Du reagerer ikke, når du er ved at være overmandet, for så er det for sent. Du bygger ikke dit hus på sandet, ved siden af en vulkan, eller langs en flod, for så er det for sent.

Verdens tegn kommer til dig hver dag, hvis du vil være opmærksom. Du må ikke opgive eller give efter for frygt eller fornægtelse eller svaghed. Det er dette, der vil gøre dig stærk.

Det er dette, der vil forene menneskeheden – den ting ingen forventer, den ting ingen ønsker, den ting ingen tror er mulig, den ting, der forekommer uforklarlig og ny, som ikke ligner noget, de fleste mennesker nogensinde har oplevet – en verdensomspændende nødsituation, der ikke holder op.

Du kan beklage dig. Du kan være vred på Gud. Du kan beskylde en anden nation, eller din regering, eller dine forældre. Men du blev sendt til verden for at være her på dette tidspunkt. Den har dit navn på sig. Det er det, du virkeligt er her for at gøre og for at reagere på.

Skønt din rolle kan være meget specifik, skønt dit engagement kan være meget begrænset, må det foregå indenfor denne større realitet, som Vi taler om her i dag.

Du bliver nødt til at tænke fremad. Du bliver nødt til at overvinde din frygt og præference og ambivalens og dine kyniske synspunkter og dine fordømmelser af andre og din skeptisisme og dine latterlige idéer om livet og dig selv.

Du bliver nødt til at tjene mennesker. Du bliver nødt til at acceptere dig selv. Alle de ting, der virkeligt betyder noget, vil du være nødt til at gøre, ikke fordi det er let at gøre eller er det, der gør dig lykkelig, men fordi det er påkrævet.

Gud slår alarm. Ikke kun for en gruppe. Ikke kun for en nation. For hele verden.

Det er ingen steder at gemme sig. Der er intet tilflygtssted. Der er ingen steder, der ikke vil blive indhentet af De Store Bølger af forandring eller mærke faren ved den Intervention, der foregår i verden i dag af kræfter udefra.

Du må slippe ud af dine drømmes greb. Du må slippe ud af din svagheds greb og af dine ynkelige holdningers greb og grebet af din fjendskab overfor andre.

Ingen strålende leder vil komme og redde menneskeheden og føre jer ud af denne store krise. Det vil være de manges bestræbelse, der samlet arbejder sammen.

Gud har givet jer Åbenbaringen for at vise jer, hvad der kommer og hvad der må gøres for at forberede sig selv i livet og i sine forhold til andre. Men herudover må der være store menneskelige påfund. Der må være stor menneskelig anstrengelse. Der må være stor menneskelig omkostning. Dette vil kræve hele verdens rigdom at ruste sig til.

Det er perfekt for dig, der ellers ville føre et kaotisk, meningsløst liv, fyldt med skuffelser, misforståelser, uden reel retning, uden reel mening. Du ville gå fra den ene ting til den anden, fra den ene person til anden, og søge, hvad du end søger, men vil stadig i virkeligheden være mest frakoblet det, der er vigtigt omkring dig.

Der er de mennesker, der reagerer på dette tidspunkt, men deres antal er meget lille. Der er de mennesker, der er vågne på dette tidspunkt, men deres antal er meget lille. Dette er et Kald for hver eneste person, der kan reagere. Og de mennesker, der ikke kan reagere, vil være nødt til at se konsekvenserne i øjnene af en ny verdensrealitet.

Hvis menneskeheden ikke kan reagere tilstrækkeligt, hvis ikke tilstrækkeligt mange mennesker kan reagere, vil den menneskelige familie blive ofre for andre kræfters dominans, der allerede har plantet splidens frø mellem jer og endda i jer, i visse mennesker. Dette er deres store mulighed for at blande sig mens menneskeheden er ubesindig, mens menneskeheden er uansvarlig, mens menneskeheden er besat af sine egne konflikter og latterlige forfølgelser.

I indser ikke, hvor værdifuld denne verden er i et univers af golde planeter. I indser ikke, hvad I står overfor. Så kun Gud kan afsløre disse ting for jer. Hvis I ikke kan acceptere dette, vil I være fortabte i denne verden – fortabte i forvirring, fortabte i møje og besvær, fortabte i fjendskab og oprør.

Jeres politiske regeringer svigter allerede, bryder sammen, jeres nationer er splittede mellem ekstremister, der prøver at lede deres lande, uden at indse, at nationer vil være nødt til at forene sig, praktisk og fundamentalt, for at kunne tage sig af de konsekvenser, Vi taler om her i dag. I stedet for at bryde sammen, skulle I forene jer – ikke på grund af, at det er godt at gøre, men fordi det er det eneste at gøre.

De mennesker, der siger, ”Åh, dette er for meget. Dette er for ekstremt. Dette kan ikke ske. Tingene vil ikke blive sådan!” Det er mennesker, der er for svage til at reagere. De er givet for meget til deres egne prioriteter og besættelser. De har ikke den indre styrke til at se noget, som dette, i øjnene, selvom verdens tegn præsenteres for dem hver eneste dag.

Dette er menneskehedens evolution. Evolution har smertefulde tærskler i sig. Verden blev ikke det paradis, den er i dag, alene gennem yndefulde forandringer, men gennem krampagtige forandringer – store udryddelser, store klima-ændringer, kramper, forbrænding. Dette er evolution. Det er ikke en eller anden enkel vej, I følger, der glæder jer i hvert sving. I er kommet til verden ved en evolutions store tid. Hvis det ikke lykkes jer, vil I blive styret og undertrykt af fremmede magter, hinsides det, I endda kan forestille jer i dag.

Hvis I rejser jer og forenes, vil menneskeheden blive en stærk race, en uafhængig race, på en sådan måde, at denne uafhængighed kan beskyttes og bevares. Kun Det Nye Budskab beskriver, hvorfor dette er tilfældet og hvad det virkeligt betyder.

I ville aldrig vide disse ting. I ville aldrig vide, hvem der befinder sig i verden, og hvad der giver dem magt, og hvad deres svagheder er, eller hvor de kom fra, eller hvorfor de er her, eller hvordan de opererer. I ville indtage et fantasifuldt syn, et syn, I foretrak. ”Åh, det må være til vores fordel. De vil give os teknologiske gaver. De vil hjælpe os med at løse vores problemer her på Jorden. De vil være vores venner. De vil være vores frelsere.” Åh, sådan dumhed. Tragisk er den. Forudsigelig, ja, men ikke desto mindre tragisk.

I har ingen idé om, hvad I står overfor eller den styrke I bærer til at reagere på det. Tro ikke på din svaghed eller andres svaghed, for I må tro på jeres styrke. I må vågne op til den. Blive ædru. Blive realistiske. Reagere. Blive konstruktive. I kan ikke bare være en bunke klynkende babyer over den måde verden går på. Det vil intet godt gøre for dig eller for nogen anden.

Jeg må tale til dig sådan her, fordi det er sent og menneskeheden ikke i tilstrækkelig grad reagerer. Jeg må tale til dig sådan her, fordi jeg respekterer hvem du er, selvom du ikke ved, hvem du er. Du tænker, at du er en eller anden person, der vandrer rundt i verden, men den, du er, er en, der er sendt hertil for at spille din del i noget af største vigtighed for denne verdens fremtid og menneskehedens fremtid.

Du ved endnu ikke, hvad dette betyder. Du ved selvfølgeligt endnu ikke, hvordan dette vil se ud. Du er knapt nok begyndt på denne rejse. Hvordan skulle du vide, hvorhen den fører dig, hvordan den vil se ud?

Du vil se folk omkring dig gå i fornægtelse, eller lave sjov ud af det, eller tænke, at det er latterligt, eller tænke, at det ligner noget andet, eller på det kraftigste være uenig med det, eller sige, at man må tro på en stor helgen eller en frelser, og at dette er det eneste, du har behov for at gøre.

Det er menneskenes svaghed. Det er hvad Interventionen regner med. Den tænker, at I er svage og opsplittede og ynkelige. Den har brug for jer, for den kan ikke leve i denne verden. Den har overhovedet ingen agtelse for jer. Den vil forføre jer, hvis den kan. Hvis den ikke kan forføre jer, vil den tage modet fra jer. Det er dens magt. Det er denne, den benytter sig af.

I står ved det næste årti – et årti med voldsom forandring, et årti med evolution, evolutionerende forandring, ikke blot personlig forandring, ikke blot politisk forandring – evolutionerende forandring. [Den vil] forandre udfaldet for alle. Med held eller uden held, [dette er en] altafgørende tid i menneskets historie, måske den største nogensinde.

En nation vil ikke have heldet med sig, hvis det ikke lykkes andre nationer. I vil være nødt til at forene jer på en eller anden funktionel måde for at begynde at takle de store problemer, som I nu står overfor. Hvis dette ikke lykkes jer vil det være for sent og ulykke vil tage til.

Vi vil ikke fortælle dig, hvordan dette vil se ud, fordi du endnu ikke har styrken til at høre det. Men det, Vi tilbyder, er vejen ud af dette store dilemma, ikke fordi nogen vil komme og redde jer, ikke fordi nogen fremmed magt vil komme og redde jer – den fremmede magt er jeres problem, ikke jeres løsning – ikke fordi nogen stor helgen eller vismand vil lede menneskeheden ud af denne store knibe. Det er et Kald for mennesker over hele verden til at reagere.

Vær af en hvilken som helst religion, en hvilken som helst nation, en hvilken som helst kultur, på en hvilken som helst holdeplads i livet, mand eller kvinde, barn eller ung, er dette et Kald, der må gå vidt og bredt. Hvem vil tage det vidt og bredt? Hvem vil ære Budbringeren, der er blevet sendt til verden fra Den Englelige Forsamling for at bringe det hertil på dette altafgørende vendepunkt?

Det er en konfrontation med virkeligheden, Vi giver dig i dag. Diskutér med den. Fornægt den. Foregiv, at det ikke forholde sig sådan, og det vil ikke lykkes dig.

Så, hvem iblandt jer vil have succes? Hvem iblandt jer vil reagere? Hvem iblandt jer vil tage en forberedelsesvej, som I ikke selv har lavet, for at se en verden i øjnene, der går udover jeres fatteevne og udover det, I er vant til?

Det næste årti vil være meget afgørende. Det vil ikke være fuldstændigt afgørende, men det vil være meget afgørende. Hvis I fortsætter jeres nuværende måder, med meget lille ændring af retning, så vil konsekvenserne for denne verdens folk være langt større, end de er i dag, så stor at ikke en gang nationer vil kunne håndtere deres egen befolknings vanskeligheder, selv ikke de rige nationer.

I begyndelsen vil du være bange. Det forstår Vi. Det er naturligt, det er normalt. Vi forventer ikke, at du er alt-vidende og almægtig, men Vi beder dig om at være ansvarlig. Du bliver nødt til at bevæge dig udover din frygt, og det vil du, hvis du fortsætter fremad.

Gud har sendt en forberedelse for at engagere dig med Kundskabens magt i dig selv, præsenteret på en sådan måde, at den kan blive oversat over hele verden i de enklest mulige termer, men med den største dybde, du kan forestille dig – en forberedelse sendt af Gud. Det er aldrig før sket i verden.

Forberedelser er skabt og opfundet, men noget direkte fra Gud? Gud ville ikke reagere, medmindre verden og menneskeheden var i stor fare.

Intet andet vil gøre dig stærk. Intet andet vil gøre dig hel. Intet andet vil gøre dig kompetent. Intet andet vil engagere dig i meningsfulde forhold. Intet andet vil forene jer med andre og helbrede Adskillelsens sår mellem folk og nationer og kulturer og religioner, bortset fra disse ting, Vi taler om her i dag, og at tage imod en Åbenbaring, der er det næste store trin i Guds forberedelse for denne verden, givet på et tidspunkt, hvor der er det dybest-gående behov og den dybeste vanskelighed.

Budbringeren vil gå frem og tale om disse ting, som han før har gjort. Han vil tale til dit hjerte, men han vil også tale til din styrke. Han vil forsikre dig om, at der ingen fordømmelse er i Gud, intet Helvede og forbandelse er i Gud, for det er en menneskelig kreation.

Men I lever i en helvedesagtig tilstand, og Guds Plan er at redde dig fra dette, ved at give dig vigtige ting at gøre i verden – ting, der er behov for, ikke bare ting, der vil få dig til at gøre dig godt i øjeblikket; ting, der er påkrævede; ting, der vil gøre en virkelig forskel.

Uanset om du tror på Gud eller ej, uanset om du er religiøs eller ej, er det alt sammen det samme. Det er et Kald til handling. Ingen religion vil redde dig, hvis du ikke kan reagere på det, Vi taler om her i dag.

Denne velsignelse er med dig, men du ved ikke, at du er velsignet. Du er bekymret, men du ved ikke virkeligt, hvad der bekymrer dig. Du er forvirret, fordi du ikke ved, hvor du står og hvor du befinder dig og hvad der kommer over horisonten.

Du må være tålmodig. Du må være vedholdende. Det er ikke noget, du vil ordne på en weekend eller på et år. Det vil tage resten af dit liv at gøre dette. Men, hvad andet ville du gøre med dit liv i en ny verdensvirkelighed?

Der vil kun være lidt luksus i denne nye verdensvirkelighed, men der vil være stor nød og megen mening og meget formål og stort bidrag. Det er dette, der vil gøre menneskeheden til en magtfuld og fri race i universet, hvor frihed er sjælden.

Vi giver dig dette samt invitationen til at udforske det, Vi mener og det, Vi siger. Vær ikke frygtsom. Tænk ikke, at du allerede kender sandheden, for det, du ved, betyder intet i lyset af Guds Åbenbaring. Dine idéer, det, du tror, dine overbevisninger, dine stærke meninger, har intet at stå på, men der er en dybere Intelligens i dig, der vil reagere på det, Vi siger, hvis du er fri nok i dig selv til at lade dette ske.

Det er et vendepunkt. Det er ikke nemt. Det er ikke behageligt. I begyndelsen er det ikke forsikrende, men menneskeheden har rejst sig ved store lejligheder utallige gange før i tider med stor nød, stort møje og besvær, ved store konflikter.

Så det, Vi taler om her i dag, er kendt for dig. Det er i jeres kulturer. Det er i jeres historie. Det er i jeres blod.

I er ikke noget skrøbeligt og sårbart folk, men I er blevet svage i jeres luksus og selv-nydelse; I er blevet distraherede og forvirrede, idet I har søgt personlige ønsker og ambitioner.

Fremragende tider er over dig, og du må reagere. Dette er en gave, der har enestående værdi, hvis du kan reagere. Den vil gøre alt det for dig, som du ikke kunne gøre for dig selv. Den vil gøre alt det for verden, der må gøres, hvis tilstrækkeligt mange mennesker kan reagere.

Himlen venter og ser på, for at se, hvem der kan reagere. Der er ingen fordømmelse her. Der er kun opmuntring. Men der er megen nøgternehed over det, der sker, stort behov og stor uopsættelighed.

Store forandringer er over jer. Det er tid til at ruste sig. Forberedelsen er her, den er givet gennem Guds Nåde og gennem alle Guds Engle og fortalere og verdens ægte tjenere.