Trin til Kundskab | Trin 1 – 98

Trin 1
Jeg er uden Kundskab nu.
DER MÅ VÆRE ET UDGANGSPUNKT for ethvert afgørende øjeblik i udviklingen. Du må begynde fra hvor du er, ikke fra hvor du gerne vil være. Du begynder her med forståelsen, at du er uden Kundskab. Det betyder ikke, at Kundskab ikke er med dig. Det betyder blot, at du ikke er med Kundskab. Kundskab venter på, at du fortsætter. Kundskab venter på at give sig selv til dig. Derfor er du nu begyndt at forberede dig på at være i et forhold til Kundskab, det større aspekt af sindet, som du har bragt med dig fra dit Ældgamle Hjem.
BRUG TRE GANGE I DAG 10 MINUTTER på at tænke over, hvad Kundskab er, ikke kun ved at overføre dine egne ideer, ikke kun ved at overføre din tidligere forståelse, men tænk over, hvad Kundskab egentlig er.
Øvelse 1: Tre 10-minutters øvelsesperioder.

Trin 2
Kundskab er med mig. Hvor er jeg?
KUNDSKAB ER MED DIG, FULDSTÆNDIGT, men den holder til i en del af dit sind, som du endnu ikke har adgang til. Kundskab repræsenterer dit Sande Selv, dit Sande Sind og dine Sande Forhold i universet. Den besidder også dit større kald i verden og en perfekt udnyttelse af din natur, alle dine iboende evner og færdigheder, selv dine begrænsninger, alt for at blive givet til gavn for verden.
KUNDSKAB ER MED DIG, MEN HVOR ER DU? Tænk i dag over, hvor du er. Hvis du ikke er med Kundskab, hvor er du så? Derfor, tre gange i dag, hver på 10 minutter, tænk over, hvor du er, ikke bare fysisk eller geografisk, men hvor du er med hensyn til din bevidsthed om dig selv i verden. Tænk meget, meget grundigt. Lad ikke dit sind distrahere dig fra denne orientering. Det er vigtigt nu i begyndelsen af din forberedelse at stille disse spørgsmål meget alvorligt.
Øvelse 2: Tre 10-minutters øvelsesperioder.

Trin 3
Hvad ved jeg egentligt?
SPØRG DIG SELV I DAG OM, HVAD DU EGENTLIGT VED og skeln det, du ved fra det, du tror eller håber på eller ønsker for dig selv eller for din verden, skeln det fra det, du er bange for, det, du er overbevist om, det, du værner om, og det, du sætter pris på. Skeln dette spørgsmål fra alle sådanne orienteringer efter allerbedste evne, og spørg dig selv, “Hvad ved jeg egentligt?” Du må til stadighed eksaminere de svar, du giver dette spørgsmål, for at se om de repræsenterer din tro eller dine antagelser eller overbevisninger, eller andres antagelser, eller måske endda menneskehedens som helhed.
STIL DIG SELV DETTE SPØRGSMÅL TRE GANGE, hver på 10 minutter i dag, og tænk meget grundigt over dit svar og over betydningen af selve spørgsmålet, “Hvad ved jeg egentligt?”
Øvelse 3: Tre 10-minutters øvelsesperioder.

Trin 4
Jeg ønsker det, jeg tror jeg ved.
DU ØNSKER DET, DU TROR, DU VED, og det er det, der udgør grundlaget for din forståelse af dig selv og af din verden. Faktisk udgør dette hele din identitets grundlag. Men du vil opleve, efter ærlig eksamination, at din forståelse først og fremmest er baseret på antagelser, og at disse antagelser ikke er funderet i din oplevelse i nogen særlig grad, hvis overhovedet.
DEDIKER I DAG I DINE TRE KORTE ØVELSESPERIODER hele din opmærksomhed til at undersøge dine antagelser og tænk over de ting, du egentligt tror, du ved, herunder ting, du endnu ikke har overvejet at sætte spørgsmålstegn ved – ting, som du tror, du ved. Dagens øvelse føres således frem fra de forrige trin, hvor du begynder at se forskellen mellem det, du tror, du ved og ægte Kundskab selv, og forholdet mellem det, du tænker på som Kundskab, og dine egne antagelser, overbevisninger og håb for noget.
DERFOR ER DET, I HVER ØVELSESSESSION, meget vigtigt for dig at tænke over de ting, du tror, du ved. Når du indser, at de først og fremmest er baseret på dine antagelser, vil du erkende, hvor svagt dit grundlag i verden er. At forstå dette kan være rystende og foruroligende, men det er absolut nødvendigt for dig for at give dig skubbet og ønsket om at opdage dit virkelige grundlag i verden.
Øvelse 4: Tre 10-minutters øvelsesperioder.

Trin 5
Jeg tror på det, jeg vil tro på.
DETTE UDSAGN REPRÆSENTERER MENNESKEHEDENS STORE DÅRSKAB og menneskehedens farligste form for selvbedrag. Overbevisninger er først og fremmest baseret på det, der ønskes, ikke på det, der faktisk foregår, og ikke på det, der er ægte. De kunne faktisk repræsentere menneskehedens større idealer og i dette bærer de en sand refleksion, men på et dag-til-dag grundlag og i de fleste praktiske spørgsmål, baserer folk deres tro på noget, de håber på, ikke på noget, der rent faktisk eksisterer. Du må have en meget velfunderet forståelse af, at tilgangen til enhver løsning og til ethvert konstruktivt foretagende, må begynde med den faktiske virkelighed. Hvad du er, og hvad du har i dag, må være dit udgangspunkt.
TÆNK, DERFOR, I DINE TRE ØVELSESPERIODER I DAG over dette udsagn. Undersøg, hvad du tror og undersøg derefter, hvad du ønsker. Du vil opdage, at selv dine frygtsomme eller negative overbevisninger er forbundet med dine ambitioner. Kun omhyggelig anvendelse af dagens øvelse vil afsløre dette for dig.
Øvelse 5: Tre 10-minutters øvelsesperioder.

Trin 6
Jeg har et ægte grundlag i verden.
HINSIDES DE OVERBEVISNINGER OG ANTAGELSER, der maskerer din egen frygt og usikkerhed, eksisterer der for dig et ægte grundlag i verden. Dette grundlag er bygget på dit liv hinsides denne verden, for det er der, du kommer fra, og det er det, du vil vende tilbage til. Du er kommet fra et sted, hvortil du vil vende tilbage, og du er ikke kommet tomhændet.
TILBRING I DAG TO LÆNGERE PERIODER på 15 til 20 minutter på at overveje, hvad dit ægte grundlag kan være. Overvej alle dine ideer om det. Det er et meget vigtigt spørgsmål. Du må erkende dit store behov for det for at stille spørgsmålet med oprigtighed og med gennemtrængende dybde.
UDEN ET ÆGTE GRUNDLAG, ville dine virkelige præstationer og dit avancement være uden håb. Så, det er en stor velsignelse, at du har dette grundlag, selvom det er ukendt for dig.
Øvelse 6: To 15 til 20-minutters øvelsesperioder.

Trin 7
Evaluering
GENNEMGÅ, I DAGENS TO ØVELSESPERIODER, det, vi har dækket indtil videre og begynd med det første trin og fortsæt op til også at omfatte gårsdagens trin. Overvej derefter hele sekvensen af trin sammen. Det er meget vigtigt på dette tidspunkt, at du ikke forlanger at have konklusioner; men at du stiller spørgsmål og indser i hvilket omfang, du har brug for ægte Kundskab. Hvis du foretager denne dagens øvelse oprigtigt, vil det være højst indlysende, at du har dette store behov. Du er sårbar uden dine antagelser, men du er også i stand til at tage imod sandhed og vished i livet.
TAG TO ØVELSESPERIODER I DAG, hver på 30 minutter, til at overveje disse ting.
Øvelse 7: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 8
I dag vil jeg være stille.
ØV I DAG STILHED I 15 MINUTTER i dine to meditationsperioder. Begynd med at tage tre dybe åndedrag og fokusér derefter på et indre punkt. Det kan være et imaginært punkt eller det kan være et punkt i din fysiske krop. Giv blot dette din fulde opmærksomhed med lukkede øjne uden at dømme eller evaluere. Tab ikke modet, hvis tidlige forsøg viser sig vanskelige. At begynde noget vigtigt i livet kan være svært i begyndelsen, men hvis du fortsætter, vil du opnå dette store mål, for i stilhed kan alt være kendt.
Øvelse 8: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 9
I stilhed kan alt være kendt.
SINDETS STILHED LADER ET STØRRE SIND KOMME FREM og afsløre sin visdom. De, der dyrker stilhed med et ønske om Kundskab, vil forberede sig på, at større åbenbaring og sand indsigt dukker op. Indsigten kan komme under øvelse eller under en normal aktivitet. Det vigtige aspekt er her, at forberedelsen er gjort.
ØV, TO GANGE I DAG, GÅRSDAGENS STILHEDSØVELSE, men øv uden forventning om et resultat. Brug ikke denne øvelse på at stille nogen form for spørgsmål, for du øver stilhed, hvor al spekulation, al spørgen og al søgen ender. Øv atter 15 minutters stilhed to gange i dag.
Øvelse 9: To 15-minutters øvelsesperioder.

Hvorfor gør jeg dog dette?
DET ER ET MEGET GODT SPØRGSMÅL! Hvorfor gør du dog dette? Hvorfor stiller du sådanne spørgsmål? Hvorfor søge større ting? Hvorfor gøre sig denne umage? Disse spørgsmål er uundgåelige. Vi forventer dem. Hvorfor gør du dette?
Du gør det, fordi det er af afgørende betydning. Hvis du ønsker at leve noget større end et rent overfladisk og ustabilt liv, må du trænge dybere ned og ikke kun basere din sikkerhed på svage formodninger og håbefulde forventninger. Der er en større gave, der venter dig; men du må forberede dig mentalt, følelsesmæssigt og fysisk. Uden Kundskab, er du uvidende om dit formål. Du er uvidende om din oprindelse og din skæbne og du vil passere gennem dette liv, som var det en urolig drøm og intet andet.

Trin 10
Hvad er Kundskab?
LAD OS SIGE, AT KUNDSKAB ikke er de ting, der normalt er forbundet med den. Den er ikke ideer. Den er ikke en mængde af information. Den er ikke et trossystem. Den er ikke et selvevalueringsforløb. Den er dit livs store mysterium. Dens ydre manifestationer er dyb intuition, stor indsigt, uforklarligt kendskab, vis opfattelse i nutiden og i fremtiden og vis forståelse af fortiden. Men til trods for disse sindets store resultater, er Kundskab større end det. Det er dit Sande Selv, et Selv, der ikke er adskilt fra livet.
Øvelse 10: Læs lektionen tre gange i dag.

Trin 11
Jeg er ikke adskilt fra livet.
UANSET DEN STORE KONSTRUKTION bygget på din individualitet og alt det, der er forbundet med dig personligt – din krop, dine ideer, dine problemer, dine specifikke udtryksformer, dine idiosynkrasier, dine talenter – er du ikke adskilt fra livet. Det er så indlysende, hvis du ser på dig selv med enkelhed og erkender, at selve din krops opbygning, selve dit fysiske livs struktur, helt igennem er skabt af det, livet er bygget af i det fysiske. Det er helt tydeligt, at du er lavet af det samme materiale som alt andet omkring dig. Dét, der er mystisk, er dit sind. Det forekommer at være et særskilt forståelsespunkt, men det er lige så meget en del af livet som dit fysiske stof. Du er et individ uvidende om din Kilde og din totale inklusion i livet. Din individualitet er en byrde nu, men den vil være en stor lykke for dig, når den kan udtrykke selve livet.
Øvelse 11: Læs lektionen tre gange i dag.

Trin 12
Min individualitet er at udtrykke selve livet.
HER ER DIN UNIKKE INDIVIDUALITET ET STORT AKTIV og en kilde til glæde, ikke en kilde til smertefuld fremmedgørelse og ikke en kilde til smertefuld fordømmelse af dig selv eller andre. Denne skelnen ophøjer dig ikke eller placerer dig under nogen anden. Den understreger blot det egentlige formål bag din individualitet og dens store løfte for fremtiden. Du er her for at udtrykke noget. Det er den egentlige mening med din individualitet, for du ønsker ikke at være adskilt længere.
ØV, VED TO LEJLIGHEDER I DAG, stilhed, idet du øver den praksis, som vi har illustreret hidtil.
Øvelse 12: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 13
Jeg vil gerne være adskilt for at være enestående.
DENNE TANKE REPRÆSENTERER DET SANDE MOTIV bag adskillelse, og dog er den unødvendig. Vi giver den ikke her som en bekræftelse, men som et udtryk for din aktuelle forfatning. Du ønsker at være adskilt, for dette definerer dig, dig selv defineret på adskillelsens vilkår, ikke på integrationens vilkår. Adskillelse er kilden til al din smerte og sindsforvirring. Dit fysiske liv demonstrerer et adskilt liv, men kun fra en bestemt synsvinkel. Givet en anden synsvinkel, demonstrerer det ikke adskillelse overhovedet. Det demonstrerer et enestående udtryk for en Større Virkelighed.
TILBRING I DAG, VED TO LEJLIGHEDER, 15 minutter på at koncentrere dig om idéen for i dag. Tænk alvorligt over, hvad denne lektion betyder, og påkald dig dine egne erfaringer for at reflektere over denne idés relevans for dit liv. Reflektér over, hvad dit ønske om adskillelse har kostet dig i tid, energi og smerte. Erkend din motivation for adskillelse, og du vil vide, at du ønsker at være fri.
Øvelse 13: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 14
Evaluering
GÅ ENDNU EN GANG IGENNEM ALLE FOREGÅENDE LEKTIONER. Genlæs i denne evaluering instruktionerne givet i hvert trin. Gennemgå også alle dine øvelsessessioner for at afgøre dybden af dit engagement i øvelserne og de virkninger, du har oplevet. Gennem dit studieforløb, vil du undersøge din egen oplevelses indhold. Det vil bygge videre på sig selv og med tiden afsløre erkendelsen af din egen Kundskab for dig.
TILBRING EN ØVELSESPERIODE I DAG på ca. 45 minutter på at gennemgå alle instruktionerne og resultaterne og kvaliteten af din øvelsespraksis. I morgen vil vi begynde den næste fase af vores forberedelse sammen.
Øvelse 14 Én 45-minutters øvelsesperiode.

Trin 15
I dag skal jeg lytte til min oplevelse.
I DAG SKAL JEG LYTTE TIL MIN OPLEVELSE, for at finde ud af, hvad mit sind indeholder.
ERKEND AT DIT SINDS SANDE INDHOLD er begravet under alt det, du har tilføjet fra den dag, du blev født. Dette sande indhold ønsker at udtrykke sig i forbindelse med dit nuværende liv og din aktuelle situation. For at skelne det, må du lytte omhyggeligt og med tiden erkende forskellen mellem dit sinds sande indhold og dets budskaber til dig, og alle de andre impulser og ønsker, du mærker. At adskille tanker fra Kundskab er en af de store færdigheder, du vil have en mulighed for at lære i dette kursus.
DEN ENE ØVELSE I DAG PÅ 45 minutter vil blive afsat til indre lytning. Den vil kræve, at du lytter uden at dømme dig selv, selv hvis indholdet af dine tanker er foruroligende. Selv hvis indholdet af dine tanker er usympatisk, må du lytte uden at dømme for at lade dit sind åbne sig. Du lytter efter noget dybere end sindet, men du må gå gennem sindet for at komme dertil.
Øvelse 15: Én 45-minutters øvelsesperiode.

Trin 16
Hinsides mit sind er Kundskab.
HINSIDES DIT SIND ER KUNDSKAB, dit væsens sande kerne, dit Sande Selv, ikke det selv, du har konstrueret til at håndtere verden, men dit Sande Selv. Fra dette Sande Selv kommer tanker og indtryk, ønsker og retning. Det meste af det, dit Sande Selv kommunikerer til dig, kan du endnu ikke høre, men med tiden vil du lære at høre, idet dit sind bliver stille, og idet du udvikler lytningens og dømmekraftens nødvendige forfinelse.
ØV I DAG I TRE PERIODER PÅ HVER 15 MINUTTER. Lyt mere omhyggeligt efter end dagen før. Lyt efter dybere tilbøjeligheder. Igen må du lytte uden at dømme. Du må ikke redigere noget. Du må lytte dybt, så du kan lære at høre.
Øvelse 16: Tre 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 17
I dag vil jeg høre sandheden.
TRANGEN TIL AT HØRE SANDHEDEN er noget, der er både et forløb og resultatet af ægte forberedelse. At udvikle evnen til at høre og trangen til at høre, vil give dig det, du søger. Sandheden er helt og aldeles gavnlig for dig, men i første omgang kan den være ganske chokerende og skuffende for dine andre planer og mål. Dette må du risikere, hvis du ønsker at have den sikkerhed og den bemyndigelse, sandheden vil bringe dig. Sandheden bringer altid løsning af konflikter, giver altid en oplevelse af selv, giver dig altid en fornemmelse af den aktuelle virkelighed og giver dig altid en retning at komme videre ad.
ØV I DAG, I DINE TRE 15-MINUTTERS ØVELSESPERIODER, at lytte til sandheden, mens du forsøger at lytte hinsides sindet og følelser. Igen, vær ikke bekymret, hvis alt, hvad du hører, er dine egne tankers faren omkring. Husk, du udvikler lytning. Det er det vigtigste. Ligesom at øve en muskel i kroppen, øver du det sindets fakultet, der kaldes lytning. Øv derfor lytning denne dag, og tag disse øvelsesperioder til at hengive dig selv, så du kan mærke sandheden opstå i dig.
Øvelse 17: Tre 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 18
I dag mærker jeg sandheden opstå i mig selv.
SANDHEDEN MÅ OPLEVES FULDT UD. Den er ikke kun en idé; den er ikke kun et billede, selvom billeder og ideer kan ledsage den. Den er en oplevelse og således er den noget, der mærkes dybt. Den kan manifestere sig på lidt forskellige måder for dem, der er begyndt at trænge ind til den, men ikke desto mindre vil den opstå. Den er noget, du må mærke. For at få en følelsesretning, må dit sind være stille. Sandheden er noget, du vil mærke med hele din krop, med hele dit væsen.
KUNDSKAB TALER IKKE TIL DIG HVERT ØJEBLIK, men den har altid et budskab til dig. At komme i nærheden af Kundskab betyder, at du bliver mere og mere som Kundskab selv – mere hel, mere konsekvent, mere ærlig, mere hengiven, mere koncentreret, mere selvdisciplineret, mere medfølende og mere selv-elskende. Alle disse egenskaber bliver udviklet, idet du nærmer dig det, der er kilden til disse egenskaber.
DET ER I DENNE RETNING, AT DU VIL ØVE at flytte dig i dag, idet du mærker sandheden opstå i dig. Det vil forbinde alle sider af dig og give dig en ensartet oplevelse af dig selv. Hengiv dig, i dine tre 15-minutters øvelsesperioder, fuldstændigt til at mærke sandheden opstå i dig. Øv i stilhed, og mist ikke modet, hvis det er svært i begyndelsen. Øv dig simpelthen, og du vil komme videre.
FORFØLG SÅLEDES OGSÅ, UDEN TVIVL OG TØVEN, GENNEM HELE DAGEN, dit sande mål i livet. Fra dette sande mål vil alle de vigtige ting komme, du har brug for at gennemføre, foruden den fremragende syns- og dømmekraft, der vil lade dig finde de personer, du er kommet til verden for at finde.
Øvelse 18: Tre 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 19
I dag vil jeg gerne se.
TRANGEN TIL AT SE ER LIGESOM TRANGEN TIL AT VIDE. Også den kræver en videreudvikling af dit sinds fakulteter. At se med et klart syn betyder, at du ikke ser med præference. Det betyder, at du kan opfatte det, der rent faktisk sker, snarere end det, du gerne vil se. Der foregår faktisk noget hinsides det, du gerne vil se. Dette er vældigt sandt. Så, trangen til at se, er trangen til at se en større sandhed. Den kræver en større ærlighed og en større åbenhed af sindet.
ØV I DAG I DINE TO ØVELSESPERIODER at se på en simpel dagligdags ting. Tag ikke øjnene fra den pågældende genstand, men kig og øv meget samvittighedsfuldt at se. Du prøver ikke på at se noget. Du ser simpelthen med et åbent sind. Når sindet er åbent, oplever det sin egen dybde, og det oplever dybden af det, det opfatter.
VÆLG EN SIMPEL TING, DER HAR MEGET LIDT BETYDNING FOR DIG og stir på den to gange i dag i mindst 15 minutter. Lad dit sind blive meget stille. Træk vejret dybt og regelmæssigt, mens du stirrer på denne genstand. Lad dit sind synke ned i sig selv.
Øvelse 19: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 20
Jeg vil ikke lade tvivl og forvirring langsommeliggøre mine fremskridt.
HVAD KAN LANGSOMMELIGGØRE ENS FREMSKRIDT, som ens egen ubeslutsomhed, og hvad kan avle ubeslutsomhed, som det, der skaber sindets forvirring? Du har et større mål, der bliver illustreret i dette forberedelsesprogram. Lad ikke tvivl og forvirring være en hindring for dig. At være en ægte elev betyder, at du antager meget lidt, og at du leder dig selv på en måde, du ikke selv foreskriver, men som gives dig af en Større Magt. Denne Større Magt ønsker at hæve dig til sit eget niveau af formåen. På denne måde tager du imod en forberedelsesgave, så du kan give den til andre. Således tager du imod det, du ikke kan give dig selv. Du erkender din individuelle magt og evne, for disse må udvikles for at følge et program af denne art. Du erkender også din inklusion i livet, idet livet stræber efter at tjene dig i din virkelige udvikling.
DERFOR, ØV DEN SAMME ØVELSE, som du forsøgte foregående dag i dine to øvelsesperioder, og lad ikke tvivl eller forvirring tale dig fra det. Vær en ægte elev i dag. Tillad dig selv at koncentrere dig om din øvelse. Giv dig selv til øvelsen. Vær en ægte elev i dag.
Øvelse 20: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 21
Evaluering
GENNEMGÅ, I DIN TREDJE EVALUERING, alle lektionerne fra den forløbne uge, samt resultaterne af disse lektioner. Øv i dag uden at drage konklusioner, men erkend blot udviklingsforløbet og noter dig de fremskridt, du har gjort hidtil. Det er for tidligt at drage virkelige konklusioner, selvom det kan være meget fristende at gøre. Nybegyndere er ikke i stand til at bedømme deres eget pensum. Denne ret må fortjenes og kommer senere, hvis du ønsker, at dine vurderinger virkeligt skal have virkning og være vise.
GENNEMGÅ DERFOR, I DENNE ENE ØVELSE, øvelserne i din sidste øvelsesserie, og alt det, der er oplevet så vidt.
Øvelse 21: Én 45-minutters øvelsesperiod.

Trin 22
Jeg er omgivet af Guds Lærere.
JA, DU ER NEMLIG OMGIVET AF GUDS LÆRERE, der har gennemført en oplæring, som på mange måder ligner den, du oplæres i nu. Skønt givet i mange forskellige former, i forskellige tidsaldre, i forskellige verdener, var det en meget lignende form for oplæring, viseligt sat op til deres forhenværende sindstilstand og livsomstændigheder, der blev givet dem.

MÆRK I DAG, I TO 15-MINUTTERS ØVELSESPERIODER, tilstedeværelsen af Guds Lærere. Du kan endnu ikke se dem med dine øjne, og du kan endnu ikke høre dem med dine ører, for disse sansefakulteter er endnu ikke raffineret tilstrækkeligt, men du kan mærke deres tilstedeværelse, for deres tilstedeværelse omgiver og beskytter dig. Lad ikke andre tanker blande sig i din øvelse. Giv ikke efter for tvivl eller forvirring, for du må forberede dig for at få den belønning, du søger, og du må vide, at du ikke er alene i verden for at få den Visdommens styrke, tillid og ressource, der er nødvendig for at opnå det, du blev sendt hertil for at opnå.

Øvelse 22: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 23
Jeg er elsket, omgivet og støttet af Guds Lærere.

SANDHEDEN I DETTE VIL BLIVE SELVINDLYSENDE, efterhånden som du forbereder dig, men for nuværende kan den kræve stor tro. Denne idé kan udfordre eksisterende ideer og overbevisninger, men er ikke desto mindre sand. Guds Plan er usynlig og erkendt af meget få, fordi meget få har sindets åbenhed og opmærksomhedens kvalitet, der vil lade dem se det, der helt åbenlyst sker omkring dem, men som på nuværende tidspunkt ikke er åbenlyst for dem overhovedet. Dine Lærere elsker dig, omgiver dig og støtter dig, for du er på vej ind i Kundskab. Det kalder dem til din side. Du er en af de få, der har løftet og har muligheden for at komme ud af din egen fantasis søvn og ind i virkelighedens Nåde.

DERFOR, I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG, mærk denne kærlighed, støtte og retning. Det er en følelse. Ikke ideer. Det er en følelse. Det er noget, du må mærke. Kærligheden er noget, du må mærke for at kunne erkende. Du er sandeligt elsket, omgivet og støttet af dine Lærere, og du er meget værdig til deres store gave til dig.

Øvelse 23: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 24
Jeg er Guds kærlighed værdig.
DU ER NEMLIG GUDS KÆRLIGHED VÆRDIG. Faktisk er du virkeligt Guds kærlighed. Uden foregivende af nogen art, i selve kernen af dig selv, er det dit Sande Selv. Det er ikke det Selv, du endnu oplever, og indtil du oplever det, foregiv ikke, at det er din oplevelse. Men hav i sand erindring, at dette er dit Selv. Du er en person, men du er større end en person. Hvordan kan du være uværdig til Guds kærlighed, hvis det er det, du er? Dine Lærere omgiver dig og giver det, du er, så du kan opleve dig selv og dit sande forhold til livet.

ØV ENDNU EN GANG, I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG, at tage imod dine Læreres kærlighed, støtte og retning, og hvis nogen tanke hindrer dette, hvis nogen følelse forhindrer dig i dette, mind da dig selv om din store værdighed. Du er værdig, ikke for det, du har gjort i verden. Du er værdig for den, du er, for hvor du kommer fra, og for hvor du skal hen. Dit liv kan være fyldt med fejl og fejltagelser, forkerte beslutninger og dårlige valg, men du er stadigt kommet fra dit Ældgamle Hjem, hvortil du vil vende tilbage. Din værdighed i Guds øjne er uændret. Der er kun stor umage at gøre for at reparere dine fejl, så du kan opleve dit Sande Selv, så det kan gives til verden.

DERFOR, I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG, øv modtagelighed og oplevelsen af ægte værdighed. Lad ingen tanke bestride livets største sandhed.

Øvelse 24: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 25
Jeg er ét med livets største sandhed.
HVAD ER LIVETS STØRSTE SANDHED? Den er noget, der må opleves, for ingen stor sandhed kan rummes i en idé alene, selvom ideer kan afspejle den indenfor din nuværende oplevelse. Stor sandhed er et produkt af et stærkt forhold. Du har et stærkt forhold til livet. Du har et stærkt forhold til dine sande Lærere, der er i dig. Med tiden vil du opleve stærke forhold til dem, der er i dit ydre liv, men først må du opleve kilden til dit stærke forhold, som det allerede i sandhed er etableret. Så er det blot et spørgsmål om at overføre dette til verden udenfor, hvilket du naturligt vil gøre med tiden.

ØV, I DINE TO ØVELESESPERIODER, at mærke dette forhold. Du bliver atter bedt om at tage imod, for du må tage imod det, for at give det. Når det en gang er modtaget, vil det naturligt give af sig selv. I denne proces genetableres din værdighed, for den er så indlysende. Du behøver ikke at give et misvisende billede af dig selv eller af din oplevelse. At dele en stor kærlighed ærligt betyder, at man må opleve den. Det er denne oplevelse, vi gerne vil give dig i dag.

Øvelse 25: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 26
Mine fejl giver fødsel til min Kundskab.
DET ER FORMÅLSLØST AT RETFÆRDIGGØRE FEJL, men fejl kan få dig til at værdsætte sandhed, og herved kan fejl føre til sand Kundskab. Det er fejls eneste mulige værdi. Vi billiger ikke fejl, men opstår der fejl, vil vi gerne få dem til at tjene dine virkeligste behov, så du kan lære af dem og ikke gentage dem igen. Det drejer sig ikke blot om, at du glemmer dine fejl, for det kan du ikke. Det drejer sig ikke blot om, at du retfærdiggør dine fejl, for det vil gøre dig uærlig. Det drejer sig ikke blot om, at du betragter dine fejl, som tjente de dig kun, for de har sandeligt været smertefulde. Hvad det virkeligt drejer sig om er, at du erkender, at fejl er fejl, for så at forsøge at bruge dem på egne vegne. Du må acceptere smerten ved fejl og modgangen ved fejl, for det vil lære dig, hvad der er virkeligt og hvad der ikke er, hvad du kan værdsætte, og hvad du ikke kan værdsætte. At bruge dine fejl til at udvikle dig vil sige, at du har accepteret fejlen og nu forsøger at udnytte fejlen til at udlede værdi af den, for indtil værdien af en fejl er udledt, er den kun en fejl, og den vil være kilde til smerte og ubehag for dig.

SE I DAG, I DINE TO 30-MINUTTERS ØVELSESPERIODER, på specifikke fejl, du har begået, der har været meget smertefulde. Forsøg ikke på at forkaste den smerte, de har forårsaget, men se, hvordan du, i dine nuværende omstændigheder i livet, kan bruge dem til din egen fordel. At bruge fejl på denne måde kan vise dig, hvad du må gøre og hvilke rettelser eller justeringer, der må foretages, for at forbedre kvaliteten af dit liv. Husk, at enhver løsning af fejl altid skaber ægte erkendelse og ægte dømmekraft i forhold.

GENNEMGÅ DE FEJL I DINE ØVELSESPERIODER som falder dig ind, når du sidder stille alene, og se derefter på, hvordan hver enkelt kan udnyttes til din fordel i din aktuelle situation. Hvad kan de lære dig? Hvad kan der gøres, der ikke blev gjort? Hvad må der ikke gøres, der blev gjort? Hvordan kan disse fejl erkendes på forhånd? Hvilke tegn gik forud for dem og hvordan kan sådanne tegn erkendes, før fejl opstår i fremtiden?

BRUG DISSE ØVELSESPERIODER på dette selvbeskuende arbejde, og når du er færdig, tal ikke om resultaterne til nogen anden person, men lad granskningen fortsætte naturligt, som den naturligt vil fortsætte.

Øvelse 26: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 27
Jeg har en Visdom, som jeg gerne vil opdage.
DETTE UDSAGN REPRÆSENTERER DIN SANDE VILJE. Hvis du ikke mærker det, betyder det, at du fastholder noget, der er falsk og uden sandt grundlag i dit væsen. Hvis du nogensinde har følt, at sandheden forrådte dig, så har du ikke erkendt dens værdi. Måske skuffede den dine planer og mål. Måske mistede du noget, du virkeligt gerne ville have beholdt. Måske forhindrede den dig i at søge noget, der var ønskeligt. Men i alle tilfælde har den reddet dig fra smerte og elendighed. Før din virkelige funktion er erkendt, kan du ikke værdsætte, hvordan sandheden har tjent dig, for før din funktion er opdaget, vil du forsøge at hævde og begrunde andre funktioner. Hvis disse andre funktioner frarådes eller afvises af sandheden, kan der opstå stor forvirring og konflikt. Men husk, at sandheden altid har reddet dig fra en større fejltagelse, som du ellers ville have begået.

FOLK KAN IKKE OPLEVE KUNDSKAB, fordi de har travlt med tanker og meninger. Disse tanker og meninger skaber en indkapslet verden for et individ, en indkapslet verden, hvorfra de ikke kan se ud. De kan kun se deres tankers indhold, og dette farver fuldstændigt deres oplevelse af livet, så meget, at de ikke kan se livet overhovedet.

BETRAGT OG SE DERFOR, I DINE TO 30-MINUTTERS ØVELSESPERIODER, hvordan sandheden har tjent dig. Se på glade oplevelser. Se på smertefulde oplevelser. Se, specielt med hensyn til smertefulde oplevelser, på, hvordan sandheden har tjent dig. Se med et åbent sind. Forsvar ikke en tidligere opfattelse, hvis du er fristet til at gøre det. Hvis der stadigt er smerte forbundet med et tidligere tab, accepter da denne smerte og modløshed, men prøv at se og erkend, hvordan dette tab i virkeligheden har tjent dig.

DETTE SYNSPUNKT, AT BLIVE TJENT AF SIN OPLEVELSE, er noget, du må dyrke. Det berettiger ikke selve oplevelsen. Forstå det. Det giver dig blot en mulighed for at bruge din oplevelse til dit avancement og din selvstændiggørelse. Sandheden opererer i en verden af illusioner for at hjælpe dem, der reagerer på sandhed i deres liv. Du reagerer på sandheden, ellers ville du ikke gennemgå dette udviklingsprogram. Således er du ankommet til et punkt, hvor det lader til, at sandheden konkurrerer med andre ting og er derfor meget svær at genkende. I dette udviklingsprogram, vil sandheden skille sig ud fra alt andet på en sådan måde, at du kan opleve den direkte og ikke vil blive forvirret over dens fremtoning eller dens virkelige eksistens i dit liv. For sandheden er her for at tjene dig, ligesom du er her for at tjene sandheden.

Øvelse 27: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 28
Evaluering

VI VIL BEGYNDE VORES FJERDE EVALUERING med en særlig bøn.

“JEG ACCEPTERER MIN KUNDSKAB SOM EN GAVE FRA GUD. Jeg accepterer mine Lærere, som mine ældre brødre og søstre. Jeg accepterer min verden som et sted, hvor Kundskab kan genvindes og bidrages med. Jeg accepterer min fortid, som en demonstration af liv uden Kundskab. Jeg accepterer mit livs mirakler, som en demonstration af tilstedeværelsen af Kundskab, og nu giver jeg mig selv til at dyrke det, der er af det største gode i mig selv, for at blive givet til verden.”

VI VIL ENDNU EN GANG EVALUERE DEN FORLØBNE UGES ØVELSER, genlæse alle instruktionerne, og med hvert skridt gennemgå, hvad der fandt sted i din øvelsestid. Vær sikker på at spørge dig selv, hvor dybt du involverede dig i øvelsen – hvor meget du ønskede at søge og undersøge, hvor omhyggeligt du undersøgte dine egne oplevelser, og i hvilket omfang, du følte dig motiveret til at trænge igennem ligegyldigt hvilke barrierer, der måtte have været.

VORES ENE 45-MINUTTERS EVALUERINGSPERIODE vil begynde at give dig et perspektiv på din udvikling i denne forberedelse. Dette er til gavn for ikke blot dig selv, men for dem, du vil tjene i fremtiden, for som du modtager nu, vil du ønske at give, i den sammenhæng og i en hvilkensomhelst form, der vil være passende for dig. Du må forstå, hvordan mennesker lærer, og hvordan mennesker udvikler sig. Dette må komme fra din egen oplevelse og må repræsentere den kærlighed og medfølelse, der er den naturlige udstråling af din Kundskab. Igen, lad ingen tvivl eller forvirring afholde dig fra virkeligt at anvende denne evaluering.
Øvelse 28: Én 45-minutters øvelsesperiode.

Trin 29
Jeg vil iagttage mig selv i dag for at lære af Kundskab.

IAGTTAG DIG SELV HELE DAGEN på denne særlige øvelsesdag og fasthold opmærksomheden på dine tanker og din adfærd så meget som muligt. For at udvikle denne selviagttagelsens kvalitet må du være så fri for at dømme som muligt, for det at dømme gør dig ude af stand til at være iagttagende. Du må studere dig selv, som var du en anden, med hvem du kan være langt mere objektiv.

VI VIL ØVE HVER TIME I DAG. Hver time vil du være nødt til at tjekke dine tanker og iagttage din aktuelle adfærd. Dette konstante selv-tjek vil gøre dig i stand til at være langt mere involveret i din aktuelle oplevelse og vil i langt højere grad lade din Kundskab udøve sin gavnlige indflydelse på dig. Kundskab ved, hvad du har brug for og ved, hvordan den tjener dig, men du må lære at tage imod den. Med tiden må du også lære at give, så du kan tage imod mere. Det, at tage imod, er vigtigt, for det giver dig mulighed for at give og at give er essensen af tilfredshed i denne verden. Men du kan ikke give i en svækket tilstand. Derfor må din given være ægte og født af den overflod af modtagelighed, du har dyrket i dig selv, i dine forhold til andre og i dit forhold til livet.

HVER ØVELSESPERIODE BEHØVER KUN AT VARE NOGLE MINUTTER, men må gives din fulde opmærksomhed. Du behøver ikke at lukke øjnene, men hvis det er passende, vil det være behjælpeligt. Du kan øve under en samtale med en anden. Faktisk er der meget få situationer, der vil forhindre dette øjeblik af selvbeskuelse. Under øvelsen spørger du bare dig selv, “Hvad mærker jeg?” Og “Hvad foretager jeg mig nu?” Det er alt. Så mærk efter, om der er noget, du må gøre, som du ikke gør. Hvis der ingen korrektioner er at gøre, fortsæt da med det, du foretager dig. Hvis der er korrektioner at gøre, gør dem da så formålstjenstligt som muligt. Lad din indre vejledning øve sin indflydelse på dig, som den vil gøre, hvis du ikke er styret af impulser, frygt eller ambition. Iagttag dig selv denne dag.

Øvelse 29: Øvelse hver time.

Trin 30
I dag vil jeg iagttage min verden.
IAGTTAG DIN VERDEN DENNE DAG efter samme øvelsesplan som foregående dag. Iagttag din verden uden at vurdere, og iagttag, hvad du laver i verden uden at vurdere. Mærk derefter efter om noget må gøres. Din øvelse hver time tager kun nogle minutter og som du øver, vil øvelserne blive kortere, mere ihærdige og mere effektive.
VI ØNSKER FOR DIG AT BETRAGTE VERDEN uden at vurdere, for det vil gøre dig i stand til at se verden, som den virkeligt er. Tro ikke, at du har set verden sådan, som den virkeligt er, for det, du har set, er din bedømmelse af verden. Den verden, du vil se uden at vurdere, er en anden verden end den, du nogensinde før har set.
Øvelse 30: Øvelse hver time.

Trin 31
Jeg vil gerne se en verden, jeg aldrig har set før.
DETTE REPRÆSENTERER DIN TRANG TIL KUNDSKAB. Det repræsenterer din trang til fred. Det er alt sammen den samme trang. Denne trang udspringer fra din Kundskab. Den kan konkurrere med trang til andre ting. Den kan true andre ting, selvom den ikke nødvendigvis gør det. Derfor afspejler udsagnet for i dag din sande vilje i livet. Idet denne vilje bliver bekræftet, bliver den mere tydelig for dig, og du vil kunne opleve den mere og mere med tiden.
MÆRK I DAG, HVER TIME, DIN TRANG til at se en anden verden. Se på verden uden at dømme og sig til dig selv, “Jeg vil se en anden verden.” Gør det hver time. Forsøg på ikke at gå glip af nogle øvelsessessioner. Øv uanset hvordan du har det, uanset hvad der sker. Du er større end dine følelsesmæssige tilstande og således behøver du ikke at fornægte dem, selvom de med tiden må styres. Du er større end de billeder, du ser omkring dig, for de fleste af dem repræsenterer din bedømmelse af verden. Øv denne dag og se uden at dømme og mærk efter, idet du ser.
Øvelse 31: Øvelse hver time.

Trin 32
Sandheden er med mig. Jeg kan mærke den.
SANDHEDEN ER MED DIG. DU KAN MÆRKE DEN og den kan skinne ind i dit sind og ind i dine følelser, hvis du lader den gøre det. Fortsæt i dag din forberedelse med at udvikle trangen til sandhed og evnen til at opleve sandhed.
SID STILLE MED LUKKEDE ØJNE i dine to længere øvelsesperioder, hver af 30 minutters varighed, og træk vejret dybt og regelmæssigt og forsøg at mærke sandheden hinsides dit sinds konstante rastløshed. Brug dit åndedræt til at tage dig dybere, for din vejrtrækning vil altid tage dig hinsides dine tanker, hvis du holder dig til den samvittighedsfuldt. Lad intet distrahere eller tale dig fra det. Hvis noget trænger igennem til dit sind og du har svært ved at slippe det, fortæl så dig selv, at du vil se på det lidt senere, men at du lige nu tager en lille ferie fra dit sind. Øv at mærke sandheden. Tænk ikke sandheden. Øv at mærke sandheden.
Øvelse 32: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 33
Jeg har en mission i mit liv at fuldbyrde.

DU HAR EN MISSION I LIVET AT FULDBYRDE, en mission, der blev givet dig før du kom hertil, en mission, du vil evaluere, når du er afgået. Den involverer genvindingen af Kundskab og det rette engagement med andre for at skabe konkrete resultater i verden. Det er ikke så vigtigt i dette øjeblik, at du evaluerer dit nuværende liv for at se om det afspejler dette større formål, for du er nu involveret i genvindingen af Kundskab. Idet din Kundskab bliver stærkere, vil den stråle sin godgørenhed over dig og gennem dig. Dine aktiviteter vil så blive afpasset i nødvendigt omfang. Af denne grund behøver du ikke at bebrejde eller billige din fortid eller dine nuværende aktiviteter, for du knytter dig nu til en større styrke i dig.

DVÆL, I DINE TO LANGE ØVELSESPERIODER I DAG ved tanken om, at du har en stor mission i livet. Tænk over det. Lad ikke dine egne første reaktioner overbevise dig med det samme. Tænk omhyggeligt over det. Overvej, hvad dette kunne betyde. Tænk på de øjeblikke i dit liv, hvor du har overvejet dette før eller har beskæftiget dig med denne mulighed. I dine to øvelsesperioder vil du så få mulighed for at overveje dette, men pas – træf ingen konklusioner endnu.

Øvelse 33: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 34
Jeg er nybegynderelev af Kundskab.

DU ER NYBEGYNDERELEV AF KUNDSKAB. Uanset, hvor intuitiv du kan betragte dig selv, uanset, hvor mentalt kompetent du kan se dig selv, uanset, hvor følelsesmæssigt ærlig du kan opfatte dig selv, uanset dit anerkendte avancement, er du nybegynderelev af Kundskab. Vær glad for, at det forholder sig sådan, for nybegyndere kan lære alt og behøver ikke at forsvare deres præstationer. Vi forklejner ikke dine præstationer, men i stedet ønsker vi at lade sandhedens lys skinne på den storhed, der venter på at blive opdaget i dig, en storhed, der vil give dig ægte ligeværd i livet og med tiden afsløre, hvad du specifikt er kommet her for at gøre.

BEGYND MED, I DINE TO ØVELSESPERIODER for dig selv at anerkende, at du er nybegynderelev af Kundskab og mind dig selv om ikke at træffe nogle forhastede konklusioner, hverken om dette pensum, eller om dine evner som elev. Sådanne konklusioner er overilede og afspejler sjældent sandheden på nogen måde. De er som regel en slags selv-modarbejdelse og tjener således intet værdigt formål overhovedet.

EFTER AT HAVE YTRET DAGENS IDÉ FOR DIG SELV og mindet dig selv om ikke at dømme, øv så, i dine to øvelsesperioder, 15 minutters indre stilhed. Forsøg at mærke sandheden i dig. Fokuser dit sind på et punkt, enten et fysisk punkt, eller et imaginært punkt, hvis nødvendigt. Lad alt falde til ro inde i dig. Bliv så stille som mulig, og vær ikke modløs, hvis der er vanskeligheder. Du er nybegynderelev af Kundskab og kan dermed lære alt.

Øvelse 34: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 35
Evaluering

DENNE EVALUERING VIL GIVE DIG EN MULIGHED for at lære noget om Det Større Fællesskabs Kundskabsvej. Evaluér din forløbne uges anvisninger og øvelsesoplevelser i to 30-minutters øvelsesperioder. Gør dette, så vidt muligt, uden at dømme. Kig blot og se, hvad der blev anvist, hvad du gjorde og hvad resultatet var. Denne objektive evaluering vil give dig den største adgang til indsigt og forståelse med et minimum af smerte og selv-krænkelse. Du lærer nu at være objektiv om dit liv uden at undertrykke indholdet af dine følelser. I stedet for at forsøge at udrydde en side af dig selv, forsøger du simpelthen at dyrke en anden.

BRUG DERFOR DETTE SOM RETTESNOR i din evaluering: “Jeg vil se, men ikke dømme.” Således vil du kunne erkende ting. Husk, hvor meget lettere det kan være for dig at have indsigt i en andens liv, og hvor lidt indsigt, du kan have i dit eget. Større objektivitet er muligt med andre, fordi du ikke forsøger at bruge deres liv til noget bestemt formål, og i det omfang, du gør, desto mindre vil du kunne forstå dem, deres væsen, deres udvikling og deres skæbne. Derfor, des mindre du forsøger at bruge dit liv, desto mere vil du kunne forstå det, værdsætte det og arbejde med dets iboende mekanisme for din større fremgang.

Øvelse 35: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 36
Mit liv er et mysterium at udforske.

DIT LIV ER I SANDHED et mysterium og, ja, det kræver virkeligt, at du udforsker det, hvis du gerne vil forstå dets formål, dets mening og dets ægte retning. Det er altafgørende for din lykke og trivsel i verden, for har du set grundigt på dit liv, vil du indse, at små ting ikke har tilfredsstillet dig. Til dig, der søger Kundskab, må noget større gives. Du må trænge igennem tingenes blotte overflade, der forekommer at stimulere de fleste mennesker tilstrækkeligt. Du må acceptere din dybere længsel, ellers vil du forvolde dig selv unødig sorg og konflikter. Hvad andre mennesker værdsætter, er ikke vigtigt. Det, du værdsætter, er vigtigt. Hvis du søger efter en større mening, der er sand mening, må du trænge ned under dit sinds overflade.

KONCENTRÉR DIG IGEN, i dine to øvelsesperioder i dag, om at mærke tilstedeværelsen af dine Åndelige Lærere. Det er ikke noget, du må forsøge at gøre. Det vil bare sige at slappe af, trække vejret og lade dit sind åbne sig. Kvaliteten af dit forhold til dine lærere er altafgørende for at give dig styrke og opmuntring, for du kan med rette betvivle dine egne færdigheder, mens du har god grund til fuldtud at stole på dine Læreres færdigheder, der har gået denne vej før på deres vej til Kundskab. De kender denne vej, som de nu søger at dele med dig.

Øvelse 36: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 37
Der er en vej til Kundskab.

HVORDAN KAN DER INGEN VEJ VÆRE TIL KUNDSKAB, når Kundskab er dit Sande Selv? Hvordan kan der ingen vej være for Kundskab at udtrykke sig selv, når den er den mest naturlige form for udtryk? Hvordan kan der ingen vej være til, at Kundskab kan vejlede dig i forhold, når Kundskab er den perfekte kilde til alle dine forhold? Der er en vej til Kundskab. Den kræver dygtighed og et stærkt ønske. Begge ting vil tage tid at udvikle. Du må lære at værdsætte det sande og ikke at værdsætte det falske og det tager tid at lære at adskille de to og at genkende dem. Det tager tid at lære, at det falske ikke tilfredsstiller dig og at det sande tilfredsstiller dig. Det må læres gennem prøvelse og fejltagelse og gennem kontraster. Når du nærmer dig Kundskab, bliver dit liv mere helt, mere sikkert og mere direkte. Når du går væk fra den, kommer du igen ind i forvirring, frustration og vrede.

TILBRING I DAG I DINE TO ØVELSESPERIODER, der ikke vil være meditationsøvelser, mindst 15 minutter på at overveje alle måder at få adgang til Kundskab på. Skriv alle disse ned på et stykke papir. Tilbring begge øvelsesperioder på at gøre det og udtøm alle de muligheder, du kan komme i tanke om. Forsøg at være meget specifik. Brug din fantasi, men kortlæg de måder, der forekommer dig ganske virkelige og meningsfulde. På denne måde, vil du vide hvordan, du mener, at man finder en vej til Kundskab, og fra dette vil du erkende, at Gud kender vejen til Kundskab.

Øvelse 37: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 38
Gud kender vejen til Kundskab.

HVORDAN KAN DU FINDE VEJEN, NÅR DU ER FARET VILD? Hvordan kan du kende vished, når du værdsætter det midlertidige så højt? Hvordan kan du kende magten af dit eget liv, når du bliver så intimideret af trusler om tab og ødelæggelse? Livet er venligt imod dig, for det byder dig ikke blot belønningen, men vejen til belønningen. Hvis det var overladt til dig, ville det sandelig være hjerteløst, for du ville være nødt til at forsøge hver eneste mulighed, du kunne forestille dig, og derudover ville du have de muligheder, andre har udtænkt og endda muligheder, andre med succes har brugt til at nå Kundskab, men som måske slet ikke fungerer godt for dig. Hvordan kan du nå alt det i dit korte tidsrum i verden og stadigt bevare din vitalitet? Hvordan kan du bevare dit incitament for Kundskab, når så mange måder vil skuffe dig?

HAV IDAG TILTRO TIL, AT DU VÉD, AT GUD kender vejen til Kundskab, og at du kun behøver at følge den vej, der bliver givet. På denne måde opstår Kundskab simpelthen i dig, fordi den er anerkendt, for kun Gud kender Kundskab i dig, og kun Kundskab i dig kender Gud. Da de to resonerer sammen, bliver de begge tydeligere. Med dette, finder du fred.

ØV DIG, I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG, hver af 30 minutters varighed, på at mærke Guds nærvær, tavst, i stilhed. Ikke ved at tænke på Gud, ikke ved at spekulere, ikke ved at undre dig, ikke ved at tvivle, men bare ved at mærke det. Det er ingen fantasi, du koncentrerer dig om nu, selvom du er vant til at koncentrere dig om fantasi. I stilhed og ro bliver alting indlysende. Gud er meget stille, for Gud går ingen steder. Idet du bliver stille, vil du mærke Guds kraft.

Øvelse 38: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 39
Guds magt er med mig.

GUDS MAGT ER MED DIG. Den er i din Kundskab. Lær derfor at genvinde din Kundskab og du vil lære at genvinde den magt, Gud har givet dig, og du vil ligeledes genvinde din magt, for din magt vil være nødvendig for dig for at nærme dig Guds magt. Således vil alt det, der virkeligt er kraftfuldt og alt det, der virkeligt er godt, blive bekræftet i dig og i Gud. Så lad denne dag blive en dag hengivet til at opleve denne tilstedeværelse og denne kraft i dit liv. Du behøver ikke at forestille dig Gud i fantasi. Du behøver ikke have billeder eller forestillinger til at bestyrke din forståelse eller overbevisning. Du behøver blot at udnytte den øvelse, der er givet her.

GÅ ENDNU EN GANG IND I STILHED, i dine to meditationsøvelser i dag, hver på 30-minutter, og mærk Guds magt. Benyt din egen magt til at dirigere dit sind og lad ikke tvivl eller frygt afskrække dig. Guds kraft repræsenterer mysteriet i dit liv, for den repræsenterer den magt, du har bragt med dig fra Gud, for at blive udnyttet ordentligt i verden ifølge Den Større Plan. Så gå ind i øvelsen med hengivenhed, med enkelhed og med ydmyghed, så du kan mærke Guds magt.

Øvelse 39: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 40
I dag vil jeg mærke Guds magt.

GUDS MAGT ER SÅ FULDKOMMEN OG SÅ INKLUDERENDE, at den gennemtrænger alt. Kun de sind, der er adskilte og fortabte i værdsættelsen af deres egne tanker, kan overhovedet være adskilt fra Guds store generøsitet. De, der har besvaret Gud, bliver med tiden Guds Budbringere, så de kan skænke Nådens gaver, til dem, der bliver tilbage i forvirring. Alle de tilsyneladende kræfter i jeres verden – naturens kræfter, uundgåeligheden af jeres død, den allestedsnærværende trussel om sygdom, tab og ødelæggelse, og alle konfliktforekomster – er alle midlertidige bevægelser i Guds store stilhed. Det er denne store stilhed, der kalder dig til at vende tilbage til freden og den fulde glæde ved Gud; men du må forberede dig.

I DAG FORBEREDER DU DIG I DINE TO 30-MINUTTERS ØVELSESPERIODER. Forsøg i stille meditation at mærke Guds kraft. Du behøver ikke at opfinde magiske billeder, for denne magt er noget, du kan mærke, for den er overalt. Uanset dine omstændigheder eller din forfatning, den være sig gunstig for din udvikling eller ej, kan du mærke Guds kraft i dag.

Øvelse 40: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 41
Jeg er ikke bange for Guds magt.

DENNE BEKRÆFTELSE ER SÅ VIGTIG FOR DIN LYKKE, for du må atter lære at stole på kærlighedens magt og Guds kraft. Af denne grund, må du slippe hidtidige ideer, antagelser og evalueringer af dine tidligere smertefulde oplevelser. Det er smertefuldt at være adskilt fra det, som du elsker over alt andet, og den eneste måde at opretholde denne adskillelse på, er ved at tilsmudse det, du elsker, og give det en ond hensigt, og derved generere skyld i dig selv. For at mærke og acceptere Guds magt, må ondskab og skyld forlade dig. Du må vove dig frem og udforske det, der er mest naturligt. Det er som at være banebrydende og komme hjem på samme tid.

SÅ, I STILHED, ØV TO GANGE I DAG at mærke Guds kraft. Søg ikke svar fra Gud. Du behøver ikke at tale overhovedet, men kun være til stede, for idet du lærer at være i forhold til det, der er kilden til alle dine forhold, kan den information, du har brug for, nemt komme til dig for at vejlede dig, trøste dig og rette op på dig, når det er nødvendigt. Men først må du mærke Guds kraft og med dette vil du finde din egen styrke.

Øvelse 41: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 42
Evaluering

EVALUÉR ALLE INSTRUKTIONERNE GIVET I DEN FORLØBNE UGE i din øvelse i dag, samt dine øvelsesoplevelser. Vær særlig grundig i dag med hensyn til at se, hvor dybt og hvor omhyggeligt du øver. Sørg for, at du ikke ændrer eller justerer lektionerne for at imødekomme din smag eller dine forventninger. Husk, at du kun behøver at følge pensummet for at tage imod dets sande belønninger. Din del er lille. Vores del er stor. Vi giver metoderne. Du behøver kun at følge dem i tiltro og i ægte forventning. Ved at gøre det, vil du udvikle tålmodighed, dømmekraft, tillid, fasthed og selvværd. Hvorfor selvværd? Fordi du må værdsætte dig selv højt, for at lade dig selv nærme Kundskabens store gaver. Intet andet vil ophæve selvhad og selv-tvivl mere hensigtsmæssigt og mere fuldkomment, end at modtage de gaver, der er beregnet til dig.

EVALUÉR DERFOR, I DIN ENE LANGE ØVELSESPERIODE I DAG, den sidste øvelsesuge. Uden at vurdere det, betragt det og se, hvad der er blevet budt, hvad du har gjort, og hvad der eventuelt kan gøres for at gøre din øvelse dybere, så du kan tage imod dens nytte mere direkte. Hvis du har vanskeligheder, erkend da problemerne og forsøg at rette dem. Giv den kommende uge større engagement. Dermed vil du korrigere selv-tvivl og forvirring ved blot at dirigere din vilje.

Øvelse 42: Én lang øvelsesperiode.

Trin 43
Det er min vilje at kende Gud.

DIN VILJE ER AT KENDE GUD. Det er din ægte vilje. Enhver anden trang eller drivkraft er for at flygte fra det, der repræsenterer din vilje. Din vilje er blevet bange for dig. Du er bange for, hvad du véd og allerdybest mærker. Det får dig til at søge tilflugt i andre ting, der ikke repræsenterer dig, og i dette mister du din identitet og forsøger at konstruere en identitet, der har forbindelse med de ting, du har søgt tilflugt i. Isoleret er du elendig, men i forhold bliver lykke genvundet.

DET ER DIN VILJE AT KENDE GUD. Vær ikke bange for din vilje. Du er skabt af Gud. Guds vilje er at kende dig. Din vilje er at kende Gud. Der er ingen anden vilje. Alle andre drivkræfter er kun født af forvirring og frygt. At kende Gud, giver Gud magt, og giver ligeledes dig magt.

ØV I DAG, I DINE TO ØVELSESPERIODER, at mærke styrken af din egen vilje i stille meditation. Lad ikke frygt og tvivl overskygge dit sind. Du behøver ikke at prøve på at mærke Guds vilje. Den er der simpelthen. Den kræver kun din opmærksomhed at genkende. Derfor, øv dybt ved blot at være til stede for denne oplevelse.

Øvelse 43: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 44
Jeg vil gerne kende min egen styrke.

DENNE BEKRÆFTELSE KAN DU FINDE MEGET ACCEPTABEL på grund af dit umiddelbare behov for den i din aktuelle situation, men bekræftelsen går langt dybere, end du først vil erkende. Du har langt mere styrke, end du har hævdet hidtil; men den kan ikke erkendes fuldt ud, før den dirigeres og anvendes på en måde, der virkeligt regenererer dig og får dine virkelige evner frem.

HVORDAN KAN DU NÆRME DIG DIN STYRKE, når du føler dig svag og hjælpeløs, når du føler dig uværdig, når du er tynget af skyld og forvirring eller i vrede beskylder andre for dine egne åbenlyse fiaskoer? At gøre krav på din styrke vil sige at slippe alt det, der holder dig tilbage. Du slipper ikke dine vanskeligheder ved at hævde, at de ikke eksisterer. Du slipper dem ved at værdsætte noget større. Vanskelighederne er blot tegn på, at du må igennem dem. Så dyrkes din egen styrke. Du søger din styrke, og du bruger den til at finde din styrke. Vi vil gerne, at du kender din styrke og udnytter den på egne vegne.

FORSØG I DAG I TAVSHED OG STILHED, i dine to meditationsøvelser, at mærke din egen styrke. Lad ikke tanker alene afskrække dig, for frygt og tvivl er kun tanker – flygtige ting, der strejfer dit sind som skyer. Hinsides dit sinds skyer er der Kundskabens store univers. Lad derfor ikke skyerne forhindre dit udsyn til stjernerne bagved.

Øvelse 44: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 45
Alene kan jeg intet gøre.

ALENE KAN DU INTET GØRE. Intet er nogensinde blevet udrettet alene, end ikke i jeres verden. Intet er nogensinde blevet skabt alene, end ikke i dit sind. Der er ingen anerkendelse at modtage ved at gøre noget alene. Alt er en fælles indsats. Alt er produktet af forhold.

FORKLEJNER DETTE DIG SOM ENKELTPERSON? Absolut ikke. Det giver dig miljøet og forståelsen til at erkende dine ægte præstationer. Du er større end din individualitet, og dermed kan du være fri for dens begrænsninger. Du arbejder gennem det individ, der er dig personligt, men du er større end det. Accepter begrænsningerne af et indskrænket selv, og forlang ikke af et indskrænket selv at være Gud, for ellers vil du give det store byrder og store forventninger og vil derefter straffe det for dets fiaskoer. Det fører til selvhad. Det fører dig til at ærgres over dit fysiske liv og til at krænke dig selv personligt, følelsesmæssigt og fysisk. Accepter da dine begrænsninger, så du kan tage imod storhed i dit liv.

KONCENTRÉR DIG DERFOR NU, I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG, med åbne øjne om dine begrænsninger. Erkend dem. Vurdér dem ikke som gode eller dårlige. Erkend dem blot. Det giver dig ydmyghed, og i ydmyghed kan du tage imod storhed. Hvis du forsvarer dine begrænsninger, hvordan kan du så tage imod det, der går udover dem?

Øvelse 45: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 46
Jeg må være lille for at være stor.

ER DET EN SELVMODSIGELSE, AT DU MÅ VÆRE LILLE for at være stor? Det er ingen selvmodsigelse, hvis du forstår betydningen. Erkend at dine begrænsninger giver dig mulighed for, med stor succes, at arbejde i en indskrænket sammenhæng. Dette påviser en større virkelighed, end du kunne have erkendt før. Din storhed må ikke blot være baseret på håb eller høje forventninger. Den må ikke være baseret på idealisme, men på virkelig oplevelse. Tillad dig selv at være lille, og du vil opleve, at storhed er med dig, og at storhed er en del af dig.

TILLAD DIG SELV AT VÆRE BEGRÆNSET i dine to meditationsøvelser i dag, men uden at bedømme. Der er ingen fordømmelse. Engagér dit sind aktivt i at fokusere på dine begrænsninger. Fokusér uden fordømmelse. Se objektivt. Du er tænkt som et udtryksmiddel for en Større Virkelighed at udtrykke sig i denne verden. Dit udtryksmiddel er ret indskrænket, men det er fuldtud tilstrækkeligt til at udføre den opgave, der er din at udføre. Ved at acceptere dit udtryksmiddels begrænsninger, kan du forstå dets mekanisme og lære at arbejde med det konstruktivt. Så er det ikke længere en begrænsning, men en form for glædeligt udtryk for dig.

Øvelse 46: To 15-minutters øvelsesperioder.

Trin 47
Hvorfor har jeg brug for Lærere?

DU VIL STILLE DETTE SPØRGSMÅL FØR ELLER SENERE og måske ved mange lejligheder. Det er født af dine forventninger til dig selv, at du stiller dette spørgsmål. Men når du ser nøje på dit liv, vil du se, at du har haft behov for instruktioner til alt det, du har lært. Måske forekom de ting, du mærkede i dig selv, at være skabt af dig selv; men de er også et resultatet af instruktion. Gennem forhold er du blevet forberedt på alt det, du har lært, hvad enten det er en praktisk færdighed eller en dybere indsigt. At erkende dette, skaber stor påskønnelse af forhold og en fyldestgørende bekræftelse på bidragets magt i verden.

HVIS DU AGTEDE ÆRLIGT AT LÆRE EN HVILKENSOMHELST FÆRDIGHED, måtte du først erkende, hvor meget du ikke véd, så måtte du erkende, hvor meget du har brug for at lære, og derefter søge den bedst mulige instruktion. Det gælder også genvindingen af Kundskab. Du må erkende, hvor lidt du ved, hvor meget du har brug for at vide, og så tage imod den instruktion, der gives. Er det en svaghed at have en lærer? Nej, det er en ærlig erkendelse baseret på en ærlig vurdering. Hvis du erkender, hvor lidt du ved, og hvor meget du har brug for at vide, og selve Kundskabens magt, vil du se, hvor indlysende dette er. Hvordan kan man give til dem, der tror, de allerede har, når de i virkeligheden er fattige? Det kan man ikke. Og deres fattigdom vil være selvforskyldt og selvopretholdt.

HVORFOR HAR DU BRUG FOR EN LÆRER? Fordi du har brug for at lære. Og du har brug for at aflære det, som du har lært, der holder dig tilbage. I dine to øvelsesperioder i dag, overvej da, med lukkede øjne i meditation, hvorfor du har brug for en Lærer. Iagttag enhver tanke, der synes at indikere, at du kunne gøre det på egen hånd, hvis du var intelligent nok eller stærk nok eller imødekom en anden kvalifikation. Hvis disse forventninger opstår, erkend dem for det, de er. De er en insisteren på, at du forbliver uvidende, ved at erklære dig selv som en passende instruktør. Du kan ikke lære dig selv det, du ikke ved, og forsøget på at gøre det recirkulerer blot gammel information og knytter dig stærkere til dér, hvor du befinder dig nu.

DERFOR ERKEND, I DIN ØVELSE I DAG, dit behov for ægte instruktion samt din modstand, hvis den er der, imod tilstedeværelsen af ægte instruktion, der er tilgængelig for dig nu.

Øvelse 47: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 48
Ægte instruktion er tilgængelig for mig.

ÆGTE INSTRUKTION ER TILGÆNGELIG. Den har ventet på, at du når den modenhed, hvor du indser nødvendigheden af den i dit liv. Dette fremkalder ægte motivation for læring, der er født af at erkende ens begrænsninger i lyset af det, der er ens ægte behov. Du må elske dig selv for at være elev af Kundskab og til stadighed elske dig selv for at komme videre. Der er ingen anden hindring for læring end dette. Uden kærlighed er der frygt, for intet andet kan erstatte kærlighed. Men kærlighed er ikke erstattet, og ægte assistance er tilgængelig for dig.

FORSØG, I DINE TO MEDITATIONSØVELSER I DAG at mærke tilstedeværelsen af denne ægte assistance. I stilhed og i tavshed, mærk den i dit liv og mærk den omkring dig. Disse meditationsøvelser vil begynde at åbne en større følsomhed i dig, en helt ny fornemmelse. Du vil begynde at skelne ting, der er til stede, selvom du ikke kan se dem. Du vil kunne reagere på ideer og information, selvom du endnu ikke kan høre budskabets kilde. Dette er selve den kreative tænknings proces. For folk modtager ideer, de skaber dem ikke selv. Du er en del af et større liv. Dit personlige liv er udtryksmidlet for dette større livs udtryk. Din personlighed vil så blive yderst kultiveret og mere lykkelig, og ikke længere et fængsel for dig, men dit glade udtryks form.

ÆGTE ASSISTANCE ER TILGÆNGELIG FOR DIG. Øv denne dag at mærke dens blivende tilstedeværelse i dit liv.

Øvelse 48: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 49
Evaluering

DENNE EVALUERING MARKERER AFSLUTNINGEN PÅ DIN SYVENDE UGES praksis.
I denne Evaluering bliver du bedt om at evaluere alle syv ugers praksis, og evaluere alle instruktioner, og genkalde dig din oplevelse ved benyttelsen af hvert enkelt trin. Det kan kræve flere længere øvelsesperioder, men det er ret afgørende for dig at få en forståelse af, hvad det vil sige at være elev og hvordan læring faktisk opnås.

VÆR MEGET PÅPASSELIG MED IKKE AT VURDERE DIG SELV SOM ELEV. Du er ikke i stand til at vurdere dig selv som elev. Du kender ikke kriterierne, for du er ikke lærer i Selv-Kundskab. Idet du fortsætter, vil du indse, at nogle af dine fejltagelser vil føre til større succeser og at noget af det, du tænkte på som succeser, kan føre til fiaskoer. Det vil understrege hele dit bedømmelsessystem og vil føre dig til en større erkendelse. Det vil gøre det muligt for dig, at være medmenneskelig overfor dig selv og overfor andre, som du nu dømmer for deres succeser og deres fiaskoer.

SÅ EVALUÉR DE FØRSTE OTTEOGFYRRE ØVELSESLEKTIONER. Prøv at genkalde dig, hvordan du reagerede på hvert trin, og hvor dybt du involverede dig. Prøv at se på dine succeser, dine resultater og dine vanskeligheder. Du er kommet så vidt. Tillykke! Du har bestået den første prøve. Bliv nu ansporet til at komme videre, for Kundskab er med dig.

Øvelse 49: Flere lange øvelsesperioder.

Trin 50
I dag vil jeg være med Kundskab

VÆR MED KUNDSKAB IDAG, så du kan have Kundskabens vished og magt til din rådighed. Tillad Kundskab at give dig stilhed. Tillad Kundskab at give dig styrke og kompetence. Tillad Kundskab at belære dig. Tillad Kundskab at afsløre universet, som det virkeligt er, ikke som du bedømmer det til at være.

ØV I DAG I STILHED i dine to øvelsesperioder at mærke Kundskabens magt. Stil ikke spørgsmål. Det er ikke nødvendigt nu. Diskuter ikke virkeligheden af dine bestræbelser med dig selv, for det er spild og det er meningsløst. Du kan ikke vide, før du tager imod og for at tage imod, må du stole på din lyst til at vide.

VÆR MED KUNDSKAB I DAG. Lad ingenting tale dig fra dette i dine øvelsesperioder. Du behøver kun at slappe af og være til stede. En større tilstedeværelse vil blive genkendt gennem disse øvelser og den vil begynde at dæmpe din frygt.

Øvelse 50: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 51
Lad mig genkende min frygt, så jeg kan se sandheden bag den.

DINE FORHINDRINGER MÅ ERKENDES for at du kan se hinsides dem. Hvis de ignoreres eller fornægtes, hvis de beskyttes eller kaldes for andre ting, vil du ikke erkende din ufriheds natur. Du vil ikke erkende det, der understrykker dig. Dit liv er ikke født af frygt. Din Kilde er ikke født af frygt. At kunne erkende din frygt betyder, at du må erkende, at du er del af noget større. Ved at erkende det, kan lære dig at blive objektiv omkring dit liv og forstå din nuværende omstændigheder uden selvfordømmelse, for det er indenfor disse omstændigheder, at du må dyrke dig selv. Du må begynde fra, hvor du er. For at gøre det, må du gøre status over dine styrker og dine svagheder.

EVALUER FOREKOMSTEN AF DIN FRYGT I DAG i dine to øvelsesperioder og mind dig selv om, at din virkelighed er hinsides den, men at du må erkende den for at forstå dens ødelæggende tilstedeværelse i dit liv. Luk øjnene og gentag dagens idé og overvej derefter hver enkelt frygt, der opstår i dit sind. Mind dig selv om, at sandheden er hinsides den specifikke frygt. Lad al frygt komme frem og blive evalueret på denne måde.

FOR AT VÆRE UDEN FRYGT, MÅ DU FORSTÅ FRYGT – dens mekanisme, dens indflydelse på folk og resultatet af den i verden. Du må erkende dette uden vildledelse og uden præference. Du er et mægtigt væsen, der arbejder i en indskrænket sammenhæng, i et indskrænket miljø. Ved at forstå dit miljøs begrænsninger og forstå dit udtryksmiddels begrænsninger, vil du ikke længere hade dig selv for at være begrænset.

Øvelse 51: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 52
Jeg er fri til at finde min Kundskabs kilde.

DIN KUNDSKABS KILDE ER INDEN I DIG og ligeledes hinsides dig. Der er ingen forskel på Kundskabens kilde, hvor den findes, for den er overalt. Dit liv er blevet reddet, fordi Gud har plantet Kundskab i dig. Men du vil ikke erkende, at du er blevet reddet, før Kundskab har fået lov at komme frem og skænke dig sine gaver. Hvilken anden frihed er fri end den, der gør dig i stand til at tage imod dit sande livs gaver? Al anden frihed er friheden til at være kaotisk, friheden til at skade dig selv. Den store frihed er at finde din Kundskab og lade den udtrykke sig gennem dig. I dag er du fri til at finde din Kundskabs kilde.

TAG I DAG IMOD DIN KUNDSKABS KILDE i dine to øvelsesperioder i stilhed. Mind dig selv om, at du er fri til at gøre dette. Tillad dig selv at tage imod din Kundskabs kilde, uanset din frygt og ængstelse, uanset enhver skyld eller skamfølelse. Du er i dag fri til at tage imod din Kundskabs kilde.

Øvelse 52: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 53
Mine gaver er til andre.

DINE GAVER ER BEREGNET TIL AT BLIVE GIVET TIL ANDRE; men først må du erkende dine gaver og adskille dem fra de idéer, der holder dem tilbage, ændrer dem eller fornægter dem. Hvordan kan du forstå dig selv undtagen i sammenhæng med at bidrage til andre? Alene kan du intet gøre. Alene har du ingen betydning. Det er fordi, du ikke er alene. Dette vil blive betragtet som en byrde og som en trussel, indtil du erkender den store betydning, som det har, og den gave, som det i virkeligheden er. Det er dit livs redning. Når livet genvinder dig, genvinder du livet og modtager alle dets belønninger, der langt overgår noget, du kunne have givet dig selv. Værdien af dit liv fuldbyrdes og demonstreres gennem dit bidrag til andre, for før bidrag ydes, kan du kun delvist erkende dig selv – dit værd, dit formål, din betydning og din retning.

MÆRK I DAG, I DINE TO ØVELSESPERIODER, dit behov for at bidrage til andre. Du behøver ikke nu at afgøre, hvad du gerne vil bidrage med. Det er ikke så vigtigt som dit behov for at bidrage, for bidragets art vil blive åbenlyst for dig med tiden og vil også udvikle sig. Det er dit behov for at bidrage, født af sand motivation, der vil give dig glæde denne dag.

Øvelse 53: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 54
Jeg vil ikke leve i idealisme.

HVAD ER IDEALSME UDOVER IDÉER, DER HÅBES PÅ, baseret på skuffelse? Din idealisme inkluderer dig selv, dine forhold og den verden, du lever i. Den inkluderer Gud og livet og alle oplevelsessfærer, du kan forestille dig. Uden oplevelse er der idealisme. Idealisme kan være behjælpelig i begyndelsen, for den kan få dig i gang i den rigtige retning, men du må ikke støtte dine konklusioner eller din identitet på den, for kun oplevelse kan give dig det, der er sandt for dig og det, du fuldtud kan acceptere. Lad ikke idealisme lede dig, for Kundskab er her for at lede dig.

ERKEND I DAG, I DINE TO ØVELSESPERIODER, din egen idealismes omfang. Iagttag omhyggeligt, hvad du gerne selv vil være, hvad du gerne vil have din verden til at være og hvad du gerne vil have dine forhold til at være. Gentag dagens ide og, med lukkede øjne, undersøg hver enkelt af dine idealer. Selvom dine idealer kan se gavnlige ud og forekomme at repræsentere dit behov for kærlighed og harmoni, holder de dig med deres virkning tilbage, for de erstatter det, der virkeligt ville give dig de gaver, du søger.

Øvelse 54: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 55
Jeg vil acceptere verden, som den er.

IDEALISME ER FORSØGET PÅ IKKE AT ACCEPTERE VERDEN, SOM DEN ER. Den retfærdiggør bebrejdelse og fordømmelse. Den etablerer forventninger om et liv, der ikke endnu eksisterer og overlader dig således sårbar overfor alvorlige skuffelser. Din idealisme forstærker din fordømmelse.

ACCEPTER VERDEN SOM DEN ER I DAG, ikke som du gerne vil have, at den er. Med accept kommer kærlighed, for du kan ikke elske en verden, du ønsker eksisterer. Du kan kun elske en verden, der eksisterer, som den er. Accepter dig selv nu, som du er, så vil et sandt behov for forandring og fremskridt naturligt opstå i dig. Idealisme retfærdiggør fordømmelse. Erkend denne store sandhed, så vil du begynde at have en mere øjeblikkelig og dybtgående oplevelse af livet og af det, der er ægte og ikke baseret på håb eller forventning, men på ægte engagement.

KONCENTRER DIG DERFOR, I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG, om at acceptere tingene nøjagtigt som de er. Du billiger ikke vold, konflikter eller uvidenhed ved at gøre det. Du accepterer blot de tilstande, der findes, så du kan arbejde konstruktivt indenfor dem. Uden denne accept, har du ikke noget udgangspunkt for sandt engagement. Lad verden være nøjagtigt som den er, for det er denne verden, du er kommet for at tjene.

Øvelse 55: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 56
Evaluering.

EVALUER, I DAGENS EVAULERING, DEN FORLØBNE UGES LEKTIONER og dit engagement i dem. Prøv at forstå, at skønt fremgang kan forekomme langsom først, vil det, der er langsomt og jævnt, gøre stor fremgang. Engagement, der konsekvent overføres, vil give dig den lige vej til gennemførelse.

VI MINDER DIG IGEN OM AT UNDLADE at dømme dig selv under din evaluering, hvis du ikke skulle have imødekommet dine forventninger. Erkend blot det, der forlanges for at følge instruktionerne, som de er givet og engager dig selv i dem så fuldkomment som muligt. Husk, at du lærer at lære, og husk, at du lærer at genvinde dit selvværd og dine sande evner.

Øvelse 56: Én lang øvelsesperiode.

Trin 57
Frihed er med mig

FRIHED DVÆLER MED DIG, og venter på at blive født i dig, venter på at blive gjort krav på og accepteret, venter på at blive levet og benyttet og venter på at blive æret og fulgt. Du, der har levet under vægten af din egen fantasi, du, der har været fange af dine egne tanker og af andres tanker, du, der er blevet intimideret og truet af, hvordan verden tager sig ud, har nu håb, for sand frihed dvæler med dig. Den afventer dig. Du har bragt den med dig fra dit Ældgamle Hjem. Du bærer den med dig hver dag, hvert øjeblik.

I DETTE UDVIKLINGSPROGRAM lærer du nu at vende dig i retning af frihed og bort fra din fantasis frygt og mørke. I frihed vil du finde stabilitet og gennemførthed. Det vil give dig et grundlag på hvilket at bygge din kærlighed og selvværdsfølelse og dette grundlag vil ikke rystes af verden, for det er større end verden. Det er ikke født af adskillelsens tvivlen. Det er født af sandheden om din fuldkomne inklusion i livet.

GENTAG DAGENS IDÉ HVER TIME og brug et øjeblik på at mærke, at frihed er med dig. Som du i løbet af dagen nærmer dig frihed, vil du mere og mere klart kunne erkende det, der holder dig tilbage. Du vil erkende, at det ikke er andet end din tilknytning til dine egne tanker, der holder dig tilbage. Det er din interesse for din egen fantasi, der holder dig tilbage. Dette vil lette din byrde, og du vil indse, at et ægte valg er tilgængeligt. Denne erkendelse vil give dig styrken til at komme til frihed i dag.

GENTAG DAGENS IDÉ I DINE TO DYBE MEDITATIONSØVELSER og forsøg at lade dit sind være stille. Det er begyndelsen på dets frihed. Denne stilhedsøvelse vil gøre det muligt for dit sind at ryste de kæder løs, der binder det – dets tidligere manglende evne til at tilgive, dets ængstelse over fremtiden og dets undgåelse af nutiden. I stilhed hæver dit sind sig over alt det, der holder det lille, gemt og isoleret i sit eget mørke. Hvor nær er frihed i dag på dig, der blot har brug for at være stille for at tage imod den. Og hvor stor er din belønning for dig, der er kommet ind i verden, for frihed er med dig.

Øvelse 57: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

Trin 58
Kundskab er med mig.

I DAG BEKRÆFTER VI TILSTEDEVÆRELSEN AF KUNDSKAB i dit liv. Gør hver time krav på denne affirmation og brug derefter et øjeblik på at forsøge at mærke denne tilstedeværelse. Du må mærke den. Du kan ikke kun forestille dig den, for Kundskab må opleves. Gentag denne affirmation i hvilkensomhelst situation du i dag befinder dig i og forsøg at mærke, hvad den betyder. Du vil opdage, at der er mange situationer, du troede var upassende at øve i, hvor du kan øve. Sådan vil du opdage, at du har magten til at styre din oplevelse for at imødekomme dit ægte behov, og du vil opdage, at enhver situation er et passende miljø til virkeligt at forberede sig og til at bruge sig selv.

PRØV AT ØVE HVER TIME. Forbliv opmærksom på tiden. Fortvivl ikke, hvis en time overses, men gen-dediker dig til at øve i hver af de resterende timer, som du går frem. Kundskab er med dig i dag. Vær i dag med Kundskab.

Øvelse 58: Øvelse hver time.

Trin 59
I dag vil jeg lære tålmodighed.

DET ER MEGET VANSKELIGT FOR ET SIND, DER ER PLAGET at være tålmodigt. Det er meget vanskeligt for et sind, der er rastløst, at være tålmodigt. Det er meget vanskeligt for et sind, der har søgt al sit værd i midlertidige ting, at være tålmodigt. Kun i efterstræbelsen af noget større er tålmodighed nødvendig, fordi den kræver at blive brugt på noget større. Tænk på dit liv i form af en langsigtet udvikling, ikke i form af en øjeblikkelig fornemmelse og vinding. Kundskab er ikke bare stimulering. Det er kraftens dybde, der er universel og evig og dens storhed er givet til dig at tage imod og give.

ØV HVER TIME I DAG, idet du bekræfter, at du vil lære at være tålmodig og at du vil være opmærksom på dit liv, snarere end kritisk i forhold til dit liv. Bekræft at du vil være objektiv med hensyn til dine evner og din situation, så du kan overføre en større vished til dem.

LÆR TÅLMODIGHED I DAG OG LÆR TÅLMODIGT. På denne måde vil du bevæge dig hurtigere, mere sikkert og mere kærligt.

Øvelse 59: Øvelse hver time.

Trin 60
Jeg vil ikke dømme verden i dag.

UDEN DINE VURDERINGER kan Kundskab indikere, hvad du må gøre og hvad du må forstå. Kundskab repræsenterer en større vurdering, men det er en vurdering, der er meget anderledes end din egen, for den er ikke født af frygt. Den besidder ikke vrede. Den har altid til hensigt at tjene og at nære. Den er retfærdig, og derved giver den sand anerkendelse til ethvert menneskes aktuelle tilstand uden at forklejne vedkommendes betydning eller skæbne.

VURDER IKKE VERDEN I DAG, så du kan se verden, som den er. Vurder ikke verden i dag, så du kan acceptere verden, som den er. Lad verden være nøjagtigt, som den er, så du kan anerkende den. Når verden en gang er blevet anerkendt, vil du indse, hvor meget den har brug for dig og hvor meget, du ønsker at give til den. Verden har ikke brug for dadel. Den har brug for tjeneste. Den har brug for sandhed. Og frem for alt har den brug for Kundskab.

TAG ET ØJEBLIK HVER TIME I DAG og se på verden uden at foretage nogen vurdering. Gentag dagens affirmation og tilbring et øjeblik med at se på verden uden at vurdere. Uanset hvilket ydre du vil se, om det behager dig eller mishager dig, uanset om du finder det smukt eller grimt, om du mener, at det er værdigt eller uværdigt; se på verden uden at vurdere.

Øvelse 60: Øvelse hver time.

Trin 61
Kærlighed giver af sig selv gennem mig.

KÆRLIGHED GIVER AF SIG SELV GENNEM DIG, når du er klar til at være dens udtryksmiddel. Du behøver ikke at prøve på at være kærlig for at formilde en følelse af selv-utilstrækkelighed eller skyld. Du behøver ikke at forsøge at være kærlig for at opnå andres godkendelse. Befæst ikke din følelse af hjælpeløshed eller følelse af uværdighed ved at forsøge at lægge en lykkelig eller velvillig følelse på dem. Kærlighed i dig vil udtrykke sig selv, for den er født af Kundskab i dig, som den er en del af.

ERKEND HVER TIME I DAG, IDET DU SER PÅ VERDEN, at kærlighed i dig vil tale for sig selv. Hvis du er uden vurderinger, hvis du kan være sammen med verden, som den virkeligt er og hvis du kan være til stede sammen med andre, som de virkeligt er, vil kærlighed i dig tale for sig selv. Forsøg ikke at få kærlighed til at tale for dig. Forsøg ikke at få kærlighed til at udtrykke dine ønsker eller dine behov, for kærlighed selv vil tale gennem dig. Hvis du er til stede for kærlighed, så vil du være til stede for verden og kærlighed vil tale gennem dig.

Øvelse 61: Øvelse hver time.

Trin 62
I dag vil jeg lære at lytte til livet.

HVIS DU ER TIL STEDE FOR VERDEN, vil du kunne høre verden. Hvis du er til stede for livet, vil du kunne høre livet. Hvis du er til stede for Gud, vil du kunne høre Gud. Hvis du til stede for dig selv, vil du kunne høre dig selv.

ØV DERFOR I DAG AT LYTTE. Øv hver time at lytte til verden omkring dig og verden inde i dig. Gentag affirmationen og øv den derefter. Det tager kun et øjeblik. Du vil opdage, at uanset hvilke omstændigheder, du befinder dig i, vil der være en måde for dig at øve denne dag. Lad ikke din situation dominere dig. Du kan øve i den. Du kan finde en måde at øve, der ikke skaber forlegenhed eller usømmelighed i forhold til andre. Uanset, om du er alene eller beskæftiget med andre, kan du øve i dag. Øv hver time. Øv at lytte. Øv at være til stede. Virkeligt at lytte betyder, at du ikke dømmer. Det betyder, at du iagttager. Husk, at du er ved at udvikle en sindets fakultet, der vil være nødvendig for dig, for at kunne give og modtage Kundskabens storhed.

Øvelse 62: Øvelse hver time.

Trin 63
Evaluering

SOM FØR I DIN EVALUERING, evaluér den forløbne uges øvelser og lær dit engagements omfang og hvordan det kan øges og forbedres. I denne uge er din praksis blevet udvidet. Den er blevet taget ind i verden sammen med dig for at blive anvendt i alle mulige situationer, uanset dine følelsesmæssige tilstande, uanset andres følelsesmæssige tilstande, der påvirker dine og uanset, hvor du befinder dig og hvad du laver. På denne måde bliver alt en del af din praksis. Verden bliver så, i stedet for at være et frygteligt sted, der undertrykker dig, et nyttigt sted at dyrke Kundskab i.

ERKEND DEN STYRKE, DU BLIVER GIVET, når du kan øve uanset dine følelsesmæssige tilstande, for du er større end dine følelser og du behøver ikke undertrykke dem for at erkende dette. For at blive objektiv med hensyn til dine egne indre tilstande må du operere fra en position, hvor du kan iagttage dem og hvor du ikke er domineret af dem. Dette vil lade dig være nærværende for dig selv og vil give dig ægte medfølelse og forståelse. Så vil du ikke være en tyran overfor dig selv, og tyranni i dit liv vil ophøre.

EVALUÉR, I DIN ENE LANGE ØVELSESPERIODE, den forløbne uge så omhyggeligt som muligt uden fordømmelse. Husk, at du er ved at lære, hvordan du øver. Husk, at du er ved at lære at udvikle dine færdigheder. Husk, at du er en elev. Vær en nybegynder, for en nybegynder antager kun lidt og ønsker at lære alt.

Øvelse 63: Én lang øvelsesperiode.

Trin 64
I dag vil jeg lytte til en anden.

ØV VED TRE SÆRSKILTE LEJLIGHEDER I DAG at lytte til en anden. Lyt uden at vurdere og uden at dømme. Lyt uden at blive distraheret af noget andet. Blot lyt. Øv med tre forskellige personer i dag. Øv at lytte. Vær stille mens du lytter. Forsøg at høre hinsides deres ord. Forsøg at se hinsides deres ydre. Projicer ikke billeder på dem. Lyt blot.

ØV I DAG AT LYTTE TIL EN ANDEN. Bliv ikke engageret i, hvad de siger. Du behøver ikke at reagere uhensigtsmæssigt overfor dem, hvis de taler direkte til dig for at øve med dem. Du vil engagere hele dit sind i jeres samtale. Så tag dig tid til at øve at lytte uden at tale. Tillad andre at udtrykke sig overfor dig. Du vil opdage, at de har noget større at kommunikere til dig, end du måske først havde forventet. Du behøver ikke at regne det ud. Øv simpelthen at lytte i dag, så du kan høre tilstedeværelsen af Kundskab.

Øvelse 64: Tre øvelsesperioder.

Trin 65
Jeg er kommet for at arbejde i verden.

DU ER KOMMET TIL VERDEN FOR AT ARBEJDE. Du er kommet til verden for at lære og for at bidrage. Du er kommet fra et hvilested til et arbejdssted. Når arbejdet er gjort, tager du hjem til et hvilested. Dette kan kun vides og din Kundskab vil afsløre dette for dig, når du er klar.

ØV NU HVER TIME. Sig til dig selv, at du er kommet til verden for at arbejde og brug derefter et øjeblik på at mærke virkeligheden i dette. Dit arbejde er større end din nuværende beskæftigelse. Dit arbejde er større end det, du aktuelt forsøger at gøre med mennesker og for mennesker. Dit arbejde er større end det, du forsøger at gøre for dig selv. Forstå, at du ikke ved, hvad dit arbejde er. Det vil blive afsløret for dig, og det vil udvikle sig for dig, men forstå i dag, at du er kommet til verden for at arbejde. Dette vil bekræfte din styrke, dit formål og din skæbne. Det vil bekræfte virkeligheden af dit Sande Hjem, hvorfra du har bragt dine gaver.

Øvelse 65: Øvelse hver time.

Trin 66
Jeg vil holde op med at beklage mig over verden.

AT BEKLAGE SIG OVER VERDEN BETYDER, at den ikke imødekommer ens idealisme. At beklage sig over verden betyder, at du ikke erkender, at du er kommet her for at arbejde. At beklage sig over verden hjælper dig ikke med at forstå dens dilemmaer. At beklage sig over verden betyder, at du ikke forstår verden, som den er. Dine beklagelser indikerer, at nogle forventninger er blevet skuffede. Disse skuffelser er nødvendige for dig, for at begynde at forstå verden, som den er, og forstå dig selv, som du virkeligt er.

GIV DIG SELV DENNE AFFIRMATION HVER TIME I DAG og øv den derefter. Brug et minut hver time på ikke at beklage dig over verden. Lad ikke timerne passere utilsete hen, men vær til stede for øvelse. Erkend i hvilket omfang andre beklager sig over verden og hvor lidt det giver dem og hvor lidt det giver verden. Verden er allerede blevet fordømt af dem, der bebor den. Hvis den skal elskes og dyrkes, må dens dilemmaer erkendes og dens muligheder accepteres. – Hvem kan beklage sig, når et miljø gives, hvor Kundskab kan genvindes og ydes som bidrag? Verden behøver kun Kundskab og Kundskabens udtryk. – Hvordan kan den fortjene at blive fordømt?

Øvelse 66: Øvelse hver time.

Trin 67
Jeg ved ikke, hvad jeg ønsker for verden.

DU VED IKKE, HVAD DU ØNSKER FOR VERDEN, for du forstår ikke verden og du har endnu ikke kunnet se den knibe, den er i. Når du erkender, at du ikke ved, hvad du ønsker for verden, får du motivationen og anledningen til at iagttage verden og se igen. Det er afgørende for din forståelse. Det er afgørende for dit velbefindende. Verden vil kun skuffe dig, hvis den er misforstået. Du vil kun skuffe dig selv, hvis du er misforstået. Du er kommet til verden for at arbejde. Erkend den mulighed, dette giver dig.

ØV HVER TIME I DAG I ALLE SITUATIONER. Sig affirmationen og forsøg derefter at erkende dens sandhed. Du ved ikke, hvad du ønsker for verden, men din Kundskab ved, hvad den må bidrage med. Uden dit forsøg på at erstatte Kundskab med dine egne designs for verden, vil Kundskab udtrykke sig frit uden hindringer og du og verden vil være de store begunstigede af dens gaver.

Øvelse 67: Øvelse hver time.

Trin 68
Jeg vil ikke miste troen på mig selv i dag.

MIST IKKE TROEN PÅ DIG SELV I DAG. Vedligehold din praksis. Bevar din intention om at lære. Vær uden konklusioner. Hav denne åbenhed og denne sårbarhed. Sandheden eksisterer uden dit forsøg på at befæste dig selv. Tillad dig selv at være dens modtager.

MIND DIG SELV, HVER TIME I DAG, OM at du ikke vil miste troen på dig selv i dag. Mist ikke troen på Kundskab, mist ikke troen på dine Læreres tilstedeværelse, på livets godgørenhed eller på din mission i verden. Lad alle disse ting blive bekræftede, så de kan afsløre sig helt for dig i tide. Hvis du er til stede for dem, vil de være så indlysende for dig, at du vil se og mærke dem i alle ting. Dit syn på verden vil blive transformeret. Din oplevelse af verden vil blive transformeret. Og al din magt og energi vil forene sig for at udtrykke sig selv.

MIST IKKE TROEN PÅ DIG SELV I DAG.

Øvelse 68: Øvelse hver time.

Trin 69
I dag vil jeg øve stilhed.

ØV STILHED I DINE TO 30-MINUTTERS ØVELSESPERIODER i dag. Lad din meditation gå dybt. Giv dig selv til den. Gå ikke ind i meditation med krav og ønsker. Gå ind i meditation for at give dig selv til den. Den er din Ægte Ånds tempel i dig, hvortil du kommer med dig selv. Så, vær til stede i dine øvelsesperioder og vær stille. Tillad dig selv at bade i tomhedens luksus. For Guds nærvær opleves først som tomhed, fordi det mangler bevægelse, og så – i denne tomhed, begynder du at mærke tilstedeværelsen, der gennemsyrer alt og giver al mening til livet.

ØV STILHED I DAG, så du kan vide.

Øvelse 69: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 70
Evaluering.

I DAG KULMINERER TI UGERS PRAKSIS. Tillykke! Du er kommet så vidt. At være en ægte elev betyder, at du følger trinene, som de er givet. For at gøre det må du lære at ære dig selv, at ære kilden til din instruktion, at erkende dine begrænsninger og at værdsætte din storhed. Således er dette ærens dag og en dag med anerkendelse for dig.

EVALUÉR DE SIDSTE TRE UGERS ØVELSE. Genlæs instruktionerne og genkald dig hver øvelsesperiode. Genkald dig, hvad du gav, og hvad du ikke gav. Ær din deltagelse og forsøg at styrke den i dag. Skærp din beslutning om at have Kundskab og skærp din oplevelse af at være en ægte tilhænger, så du i fremtiden kan lære at være en ægte leder. Skærp din oplevelse af at være en ægte modtager, så du kan være en ægte bidragyder.

LAD SÅLEDES DENNE EVALUERINGSDAG være en ærens dag for dig og en dag, der styrker dit engagement. Evaluér ærligt din deltagelse. Vurdér dine klare succeser og fiaskoer. Dine succeser vil opmuntre dig og dine fiaskoer vil lære dig, hvad du må gøre for at skærpe din oplevelse. Dette er en ærens dag for dig, der er beæret.

Øvelse 70: Flere lange øvelsesperioder.

Trin 71
Jeg er her for at tjene et større formål.

DU ER HER FOR AT TJENE ET STØRRE FORMÅL hinsides den rene overlevelse og nydelse af de ting, du kan mene, at du gerne vil. Dette er sandt, for du har en åndelig natur. Du har en åndelig oprindelse og en åndelig skæbne. Din fiasko i dette liv er din manglende reaktion på din åndelige natur, som er blevet fordrejet og skældt ud af jeres verdens religioner, som er blevet forsømt og fornægtet af jeres verdens videnskab. Du har en åndelig natur. Du har et større formål at tjene. Når du stoler på dit behov for dette formål, vil du kunne komme tættere på det. Når du føler dig sikker på, at det repræsenterer en ægte kærlighedens kilde, vil du begynde at åbne dig for den, og det vil være en stor hjemkomst for dig.

TILLAD DIG SELV, I DINE TO MEDITATIONSPERIODER I DAG, at åbne dig for kærlighedens tilstedeværelse i dit liv. Mens du sidder stille og trækker vejret dybt, tillad dig selv virkeligt at mærke tilstedeværelsen af den kærlighed, der tilkendegiver tilstedeværelsen af et større formål i dit liv.

Øvelse 71: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 72
Jeg vil stole på det, jeg dybest inde har lyst til i dag.

STOL PÅ DET, DU DYBEST INDE HAR LYST TIL, for det er troværdigt, men du må lære at skelne og adskille det fra alt andet, du har lyst til og fra tvangshandlinger og ønsker, du har, der påvirker dig. Du kan kun lære det ved at opleve det. Du kan lære det, for dit dybeste behov fører dig altid i meningsfulde forhold og væk fra isolation eller splittende engagementer. Du må øve dig på det, og det vil tage tid, men hvert trin, du tager i denne retning, vil bringe dig tættere på dit livs kærlighedskilde og vil vise dig Den Større Magt, der dvæler i dig, som du må tjene og som du må lære at tage imod.

TAG I RO OG I STILHED IMOD DENNE STØRRE MAGT i dine to øvelsesperioder i dag og stol på det, du dybest inde har behov for, mens du gør det. Tillad dig selv at give disse to øvelsesperioder din fulde opmærksomhed og sæt alt andet til side til senere overvejelse. Tillad dig selv at genkende det, du dybest inde har lyst til og som du må lære at stole på.

Øvelse 72: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 73
Jeg vil lade mine fejltagelser belære mig.

AT LADE DINE FEJLTAGELSER BELÆRE DIG vil give dem værdi. De ville ingen værdi have, hvis ikke for dette og ville være et mærke på dig i din egen vurdering. Så, at bruge fejltagelser til at belære dig, er at drage fordel af dine egne begrænsninger og lade dem vise vejen til storhed. Gud vil gerne, at du lærer af dine fejl, så du kan lære af Guds Storhed. Det er ikke for at forklejne dig, men for at rejse dig op. Du har begået mange fejl, og du har endnu nogle fejl at gøre. Det, vi gerne vil instruere dig i nu, er at forebygge gentagelse af ødelæggende fejl og at lære af fejltagelser.

GENTAG FOR DIG SELV I DAG HVER TIME, at du gerne vil lære af dine fejl, og mærk et øjeblik efter, hvordan det føles. Således vil du gennem mange øvelsesperioder i dag begynde at forstå det udsagn, du udtrykker og vil så måske forstå, hvordan det kan gøres. Hvis du er villig til at lære af dine fejltagelser, vil du ikke være så bange for at erkende dem. Så vil du gerne forstå dem, ikke fornægte dem, ikke vidne falsk imod dem, ikke kalde dem ved andre navne, men vedgå dig dem til gavn for dig selv. Fra denne erkendelse, vil du kunne hjælpe andre i genvindingen af Kundskab, for også de må lære at lære af deres fejl.

Øvelse 73: Øvelse hver time.

Trin 74
Fred er med mig i dag.

I DAG ER FRED MED DIG. Dvæl ved fred og modtag dens velsignelser. Kom til fred med alt det, der bekymrer dig. Kom med din tunge byrde. Kom ikke for at søge svar. Kom ikke for at søge forståelse. Kom for at søge dens velsignelser. Fred kan ikke gribe ind i et liv i konflikt, men du kan træde ind i et liv i fred. Du kommer til fred, der venter på dig, og her vil dine byrder blive sluppet.
.
ØV DIG I STILHED I DAG, I DINE TO LANGE ØVELSESPERIODER, på at tage imod fred. Tillad dig selv denne gave og hvis nogen tanke kommer for tale dig fra det, mind da dig selv om dit store værd – din Kundskabs værd og dit eget værd. Vid nu, at du er villig til at lære af dine fejl, og at du ikke behøver at identificere dig med dem, men kun bruge dem som en værdifuld ressource for din udvikling, for det kan de blive for dig.

SÅ ØV AT TAGE IMOD. Åbn dig lidt mere i dag. Lad alt andet ligge, der optager dig for senere overvejelse, hvis nødvendigt. Fred er med dig i dag. Vær med fred i dag.

Øvelse 74: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 75
I dag vil jeg lytte til mit Selv.

LYT I DAG TIL DIT SELV, ikke det lille selv i dig, der beklager sig og bekymrer sig og undrer sig og vil have, men det Større Selv i dig. Lyt til det Større Selv i dig, der er Kundskab, der er forenet med dine Åndelige Lærere, der er forenet med din Åndelige Familie, og som indeholder dit formål og dit kald i livet. Lyt ikke for at stille spørgsmål, men for at lære at lytte. Og med tiden når din lytning bliver dybere, vil dit Sande Selv tale til dig, når det er nødvendigt og du vil så kunne høre det og reagere på det uden forvirring.

ØV I DAG I DINE TO ØVELSESPERIODER at lytte til dit Selv. Der er ingen spørgsmål at stille. Det er ikke nødvendigt. Der er at udvikle lytning. Lyt til dit Sande Selv i dag, så du kan lære af det, som Gud kender og elsker.

Øvelse 75: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 76
I dag vil jeg ikke dømme nogen anden.

UDEN AT DØMME, KAN DU SE. Uden at dømme, kan du lære. Uden at dømme, bliver dit sind åbent. Uden at dømme, forstår du dig selv. Uden at dømme, kan du forstå en anden.

GENTAG DETTE UDSAGN HVER TIME I DAG, idet du er vidne til dig selv og verden omkring dig. Gentag dette udsagn og mærk dets virkning. Slip dine bedømmelser et øjeblik og mærk så kontrasten og den oplevelse, som dette vil give for dig. Døm ikke en anden i dag. Tillad andre at åbenbare sig selv for dig. Uden at dømme, vil du ikke lide under din egen tornekrone. Uden at dømme, vil du føle tilstedeværelsen af dine Lærere, der assisterer dig.

VÆR KONSEKVENT MED ØVELSERNE HVER TIME. Hvis en time springes over, tilgiv da dig selv og gen-dediker dig selv. Fejl er til for at belære dig, styrke dig og vise dig, hvad du har brug for at lære.

UANSET HVAD EN ANDEN FORETAGER SIG, uanset om han eller hun krænker dig følelsesmæssigt, krænker dine ideer eller dine værdier, døm ikke nogen anden i dag.

Øvelse 76: Øvelse hver time.

Trin 77
Evaluering.

EVALUÉR, I DIN EVALUERING I DAG, endnu en gang den sidste uges øvelser og instruktion. Undersøg endnu engang de egenskaber i dig selv, der hjælper dig i din forberedelse og de egenskaber i dig selv, der gør din forberedelse vanskeligere. Iagttag disse ting objektivt. Lær at styrke de aspekter i dig selv, der ansporer dig og styrker din deltagelse i genvindingen af Kundskab, og justér eller korrigér de ting, der forstyrrer. Du må erkende både det ene og det andet for at få Visdom. Du må lære af sandhed, og du må lære af fejltagelse. Det må du for at gøre fremskridt, og det må du for at tjene andre. Medmindre du har lært af fejltagelse og kan se på den objektivt og se, hvordan den er opstået og hvordan den kan afhjælpes, – før du har lært disse ting, vil du ikke vide, hvordan du tjener andre, og deres fejl vil gøre dig vred og frustreret. Med Kundskab, vil dine forventninger være i harmoni med en andens væsen. Med Kundskab, vil du lære at tjene og du vil glemme, hvordan man fordømmer.

Øvelse 77: Én lang øvelsesperiode.

Trin 78
Jeg kan intet gøre alene.

DU KAN INTET GØRE ALENE, for du er ikke alene. Du vil ikke finde nogen større sandhed. Alligevel vil du ikke finde nogen sandhed, der vil kræve grundigere overvejelse og eksamination. Tag den ikke for pålydende, for denne sandhed er meget stor. Det er nødvendigt, at du studerer den.

GENTAG DETTE UDSAGN HVER TIME I DAG og overvej konsekvenserne af det. Gør det i alle situationer, for med tiden vil du finde ud af, hvordan du lærer i alle situationer, hvordan du øver i alle situationer, hvordan enhver situation kan gavne din praksis og hvordan din praksis kan gavne enhver situation.

DU KAN INTET GØRE ALENE og under din øvelse i dag, vil du få en hjælpende hånd fra dine Åndelige Lærere, der vil låne dig deres styrke. Du vil mærke den, mens du låner din egen styrke. Du vil indse, at en større styrke end din egen vil gøre dig i stand til at bevæge dig fremad for at trænge igennem det mægtige slør af misforståelse og for at erkende din Kundskabs kilde og kilden til dine relationer i livet. Acceptér dine begrænsninger, for du kan intet gøre alene, men med livet bliver alt givet dig for at tjene. Med livet værdsættes og lovprises dit virkelige væsen for dets tjeneste til andre.

Øvelse 78: Øvelse hver time.

Trin 79
Jeg vil lade uvished være i dag.

AT LADE UVISHED VÆRE betyder, at der er stor tro. Det betyder, at en anden form for vished er ved at opstå. Når du lader uvished være, betyder det, at du er ved at blive ærlig, for du er, ærligt talt, usikker. Ved at lade uvished være, bliver du tålmodig, for det kræver tålmodighed at genvinde din vished. Ved at lade uvished være, bliver du tolerant. Du træder tilbage fra at dømme og bliver et vidne til livet i dig og til livet omkring dig. Accepter uvished i dag, så du kan lære. Uden indbildskhed, vil du søge Kundskab. Uden at dømme, vil du erkende dine egne virkelige behov.

GENTAG HVER TIME I DAG dagens udsagn og undersøg, hvad det betyder. Undersøg det via dine egne følelser og undersøg det i lyset af, hvad du ser i verden omkring dig. Uvished vil eksistere, indtil du er sikker. Hvis du lader den være, kan du lade Gud tjene dig.

Øvelse 79: Øvelse hver time.

Trin 80
Jeg kan kun øve.

DU KAN KUN ØVE. Livet er øvelse. Vi omdirigerer blot din praksis, så den tjener dig og så den kan tjene andre. Du øver hele tiden, gentagne gange, om og om igen. Du øver forvirring, du øver at dømme, du øver at projicere dadel, du øver skyld, du øver at tage afstand, og du øver inkonsekvens. Du styrker det, at dømme, ved fortsat at gøre det. Du styrker dine uvisheder ved fortsat at fremhæve dem. Du øver dit selvhad ved fortsat at påvirke det.

SER DU PÅ DIT LIV OBJEKTIVT bare et øjeblik, vil du se, at hele dit liv er øvelse. Derfor vil du øve, uanset om du har et pensum, der er til din fordel eller ej. Derfor giver vi pensummet, som du nu kan øve. Det vil erstatte den praksis, der har forvirret og forklejnet dig, der har gjort dig konfliktfyldt og ført dig til fejl og ført dig i fare. Vi giver dig en større praksis, så du ikke vil øve de ting, der underminerer dit værd og din vished.

GENTAG I DINE TO MEDITATIONSØVELSESPERIODER I DAG udsagnet, at du kun kan øve, og øv derefter stilhed og modtagelighed. Styrk din praksis og du vil bekræfte det, vi siger. Du kan kun øve. Derfor øv for det gode.

Øvelse 80: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 81
Jeg vil ikke bedrage mig selv i dag.

ØV HVER TIME AT YTRE DETTE UDSAGN og mærk virkningen af udsagnet. Styrk din binding til Kundskab. Fald ikke for selvbedragets tilsyneladende lindring. Stil dig ikke blot tilfreds med antagelser eller andres overbevisninger. Acceptér ikke genereliteter som sandhed. Acceptér ikke at tilsyneladenheder repræsenterer en andens virkelighed. Acceptér ikke dit eget blotte udseende. At gøre disse ting viser, at du ikke værdsætter dig selv eller dit liv og at du er for ugidelig til at gøre en indsats på dine egne vegne.

DU MÅ TRÆDE IND I UVISHED FOR AT FINDE KUNDSKAB. Hvad betyder dette? Det betyder simpelthen, at du opgiver falske antagelser, selvtrøstende ideer og selvfordømmelsens luksus. Hvorfor er selvfordømmelse en luksus? Fordi den er let og ikke kræver, at du undersøger sandheden. Du accepterer den, fordi den er acceptabel i denne verden, og den giver dig en hel del at tale med dine venner om. Den fremkalder sympati. Derfor er den let og svag.

BEDRAG IKKE DIG SELV I DAG. Tillad dig selv at undersøge dit livs mysterie og dit livs sandhed. Gentag hver time i dag dagens idé og mærk, hvad den betyder. Gentag også udsagnet i to længere øvelsesperioder i dag og dedikerer derefter dig selv til stilhed og modtagelighed. Nu er du begyndt at lære at forberede dig på stilhed – ved at bruge dit åndedræt, ved at koncentrere dit sind, ved at slippe tanker og ved at minde dig selv om, at du er denne indsats værdig. Mind dig selv om det mål, du forsøger at nå. Bedrag ikke dig selv i dag. Giv ikke efter for det, der er let og smertefuldt.

Øvelse 81: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

Trin 82
Jeg vil ikke dømme en anden i dag.

VI ØVER IGEN DENNE LEKTION, som vi vil gentage med bestemte intervaller, idet du fortsætter. At dømme er en beslutning om ikke at vide. Det er en beslutning om ikke at se. Det er en beslutning om ikke at lytte. Det er en beslutning om ikke at være stille. Det er en beslutning om at følge en bekvem form for tænkning, der holder dit sind sovende og dig fortabt i verden. Verden er fuld af fejltagelse. Hvordan kan det være anderledes? Derfor kræver den ikke din fordømmelse, men din konstruktive assistance.

JEG VIL IKKE DØMME EN ANDEN I DAG. Mind dig selv om dette hver time og overvej det kortvarigt. Mind dig selv om det i dine to meditationsøvelser, hvor du ytrer dette udsagn og derefter går ind i stilhed og modtagelighed. Døm ikke en anden idag, så du kan være glad.

Øvelse 82: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

Trin 83
Jeg værdsætter Kundskab over alt andet.

HVIS DU KUNNE OPLEVE DYBDEN OG KRAFTEN AF DETTE UDSAGN, ville det befri dig for al form for trældom. Det ville udviske alle former for konflikter i din tankegang. Det ville fuldstændigt sætte en stopper for alt det, der bekymrer dig og bringer dig i vildrede. Du ville hverken se forhold som en form for dominans eller som en form for straf. Dette ville give dig et helt nyt forståelsesgrundlag i dit samvirke med andre. Det vil give dig en referenceramme, i hvilken du kunne udvikle dig mentalt og fysisk og bevare et større perspektiv, mens du gør det. Hvad har skuffet dig, andet end dit misbrug af dine evner? Hvad bedrøver og gør dig vred, andet end misbruget af andre folks evner?

VÆRDSÆT KUNDSKAB. DEN ER HINSIDES DIN FORSTÅELSE. Følg Kundskab. Den vejleder dig på måder, du aldrig før har oplevet. Hav tiltro til Kundskab. Den giver dig tilbage til dig selv. Tiltro kommer altid før forståelse. Deltag derfor med Kundskab. Mind dig selv om affirmationen hver time. Prøv at vær meget konsekvent. Glem ikke i dag at fremhæve, at du værdsætter Kundskab over alt andet.

SIG DETTE UDSAGN SOM EN BEKRÆFTELSE i dine to meditationsøvelser og derefter, i stilhed, lad dig selv tage imod. Brug ikke disse øvelser til at få svar eller information, men lad dig selv blive stille, for et stille sind kan lære alt og vide alt. Ord er kun en form for kommunikation. Du lærer nu at kommunikere, for nu åbner dit sind sig for en større tilknytning.

Øvelse 83: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

Trin 84
Evaluering

EVALUÉR ØVELSERNE OG INSTRUKTIONERNE FOR DEN FORLØBNE UGE. Evaluér din fremgang objektivt. Erkend hvor stor din læring må være. Dine trin er nu små, men væsentlige. Små trin fører dig hele vejen. Du forventes ikke at tage store spring, men hvert lille trin vil forekomme at være et stort spring, for det vil give dig så meget mere end du nogensinde har haft. Lad dit ydre liv blive omorganiseret, idet dit indre liv begynder at vise sig og skinne sit lys på dig. Bevar dit fokus og acceptér forandring i dit ydre liv, for det er til gavn for dig. Kun hvis Kundskab bliver krænket, vil indikationen af fejltagelse være åbenlys for dig. Dette vil føre dig til effektiv handling. Hvis Kundskab ikke bliver krænket af forandringerne omkring dig, vil du heller ikke blive krænket. Med tiden vil du opnå Kundskabens fred. Du vil dele i dens fred, dens vished og dens sande gaver. Gennemfør derfor din evaluering i én lang øvelse i dag. Evaluér med stort eftertryk og sondring. Tillad ikke dig selv at gå glip af at erkende dit læringsforløb.

Øvelse 84: Én lang øvelsesperiode.

Trin 85
Jeg finder lykke i små ting i dag.

DU VIL FINDE LYKKE I SMÅ TING, for lykke er med dig. Du vil finde lykke i små ting, fordi du lærer at være stille og observant. Du vil finde lykke i små ting, fordi dit sind er ved at blive modtageligt. Du vil finde lykke i små ting, fordi du er til stede for dine aktuelle omstændigheder. Små ting kan bære store budskaber, hvis du er lydhør overfor dem. Så små ting vil ikke irritere dig. Et stille sind er et opmærksomt sind. Et stille sind er et sind, der lærer at være i fred. Fred er ingen passiv tilstand. Det er en tilstand af største aktivitet, for det engagerer dit liv med stort formål og intensitet og aktiverer alle dine kræfter og giver dem en ensartet retning. Det kommer fra fred. Gud er stille, men alt fra Gud genereres til konstruktive og ensartede handlinger. Det er det, der giver form og retning til alle meningsfulde relationer. Det er grunden til, at dine Lærere er med dig, for der er en Plan.

ØV STILHED TO GANGE I DAG I DYB MEDITATION. Fremfør lektionens affirmation hver time og overvej den kort. Lad din dag blive givet til øvelse, så øvelse kan indgydes til alle dine andre aktiviteter.

Øvelse 85: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

Trin 86
Jeg ærer dem, der har givet til mig.

AT ÆRE DEM, DER HAR GIVET TIL DIG, vil skabe taknemmelighed, hvilket er begyndelsen på ægte kærlighed og påskønnelse. I dag bliver du bedt om, i dine to dybe øvelsesperioder, at tænke på de mennesker, der har givet til dig, at tænke på dem og intet andet under din øvelsesperiode. Du bliver bedt om meget dybt at overveje, hvad de har gjort for dig. Prøv derefter at se, hvordan de, der har gjort dig vred og ked af det, også har været til tjeneste for dig i genvindingen af Kundskab. Vidn ikke falsk imod dine følelser, men til trods for dine følelser overfor dem, hvis der er dårlige følelser, prøv også at anerkende, at de har tjent dig. For du kan rent faktisk være vred eller ked af det overfor en person, som du indser, har tjent dig og det er ofte tilfældet. Måske vil du endda blive vred på dette pensum, der kun har til formål at tjene dig. Hvorfor ville du blive vred på dette pensum? Fordi Kundskab skyller alt ud, der står i dens vej. Det er grunden til, at du sommetider er vred, og ikke engang ved hvorfor.

VÆR HELT FORKUSERET I DINE TO ØVELSESPERIODER. Koncentrér dig. Brug dit sinds kræfter. Tænk på de personer, der har tjent dig. Hvis du kommer til at tænke på enkeltpersoner, som du ikke havde overvejet at have tjent dig, tænk på, hvordan de også har tjent dig. Lad denne dag være en erkendelsens dag. Lad denne dag være en restitutionens dag.

Øvelse 86: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 87
Jeg vil ikke være bange for det, jeg véd.

ØV I DAG HVER TIME VED AT GENTAGE DETTE UDSAGN og overvej, hvad det betyder. Hver time vil du lære at slippe frygt i dit liv, for Kundskab vil fordrive al frygt, og du vil fordrive frygt for at give Kundskab sin ret til at udtrykke sig selv. Stol på, hvad du ved. Det er for det største gode. Du kan bære stor vrede og mistillid til dig selv, men dette er ikke rettet imod Kundskab. Det er rettet imod dit personlige sind, der umuligt kan forstå dit større formål. Det kan umuligt besvare dine største spørgsmål eller skabe vished, formål, mening og retning i dit liv. Tilgiv det, der er fejlbarligt. Ær det, der er ufejlbarligt. Og lær at skelne de to fra hinanden.

ØV I DAG, I DINE TO LÆNGERE ØVELSESPERIODER, at give slip på frygt, så du kan vide. At lade dit sind være stille og modtageligt, uden at stille krav, vil være en demonstration af, at du har tillid til Kundskab. Det vil give dig lindring fra denne verdens trængsler og fjendskaber. Med dette, vil du begynde at se en anden verden.

Øvelse 87: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

Trin 88
Mit Højere Selv er ikke et særskilt individ.

DER ER OFTE FORVIRRING MED HENSYN TIL JERES HØJERE SELV og jeres Åndelige Lærere. Dette er meget vanskeligt at løse fra adskillelsens synsvinkel. Men, når du tænker på livet som et inkluderende netværk af forhold under udvikling, begynder du at opleve og genkende, at dit Højere Selv sandeligt er del af en større struktur bestående af forhold. Det er den del af dig, der ikke er adskilt, men er bundet til andre på en meningsfuld måde. Derfor er Dit Højere Selv bundet til dine Læreres Højere Selv. De lever ikke i dualitet nu, for de har ikke noget andet selv. I har to selv‘er: det Selv, der er skabt og det selv, som I selv har skabt. At bringe det selv, som I selv har skabt i tjeneste for jeres Sande Selv, slutter dem sammen i et meningsfuldt ægteskab med formål og tjeneste og sætter en stopper for indre konflikt for evigt.

GENTAG HVER TIME I DAG BEKRÆFTELSEN og mærk dens virkning. Brug din bekræftelse som introduktion til dine to længere øvelsesperioder i stilhed og modtagelighed.

Øvelse 88: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

Trin 89
Mine følelser kan ikke fraråde min Kundskab.

FØLELSER DRAGER DIG SOM KRAFTIGE VINDE. De drager dig fra sted til sted. Måske vil du med tiden kunne forstå deres mekanisme mere dybtgående. Vor øvelse i dag skal understrege, at de ikke styrer Kundskab. Kundskab behøver ikke at ødelægge dine følelser. Den ønsker blot at bidrage til dem. Med tiden vil du komme til at forstå en hel del mere om dine følelser, og du vil indse, at dine følelser kan tjene et større formål, ligesom dit sind og din krop kan. Når alt, der har været en kilde til smerte, ubehag og afstandtagen, bringes i tjeneste til én magt – der er Den Ene Magt – vil de være udtryksmidler, der tjener et større formål. Selv vrede tjener et større formål her, for den viser dig, at du har krænket Kundskab. Selvom din vrede muligvis ikke er rettet imod en anden, er den blot et tegn på, at noget er gået galt, og at der må foretages en korrektion. Du vil forstå kilden til sorg, og du vil med tiden forstå kilden til alle følelser.

ØV HVER TIME og gentag i begyndelsen af dine to længere meditationsperioder dagens idé og gå derefter ind i stilhed. Lær i dag at værdsætte det, der er sikkert og forstå det, der er usikkert, at erkende det, der er årsag og det, der hindrer årsag, men som med tiden kan tjene selve årsagen.

Øvelse 89: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

Trin 90
I dag vil jeg ikke antage noget.

ANTAG IKKE NOGET I DAG, idet du helliger endnu en dag til genvindingen af Kundskab. Antag ikke noget om dine fremskridt med hensyn til at lære. Antag ikke noget om din verden. Øv i dag med et åbent sind, et sind, der bevidner begivenheder og søger at lære. Nyd den frihed, der kommer uden antagelser, for mysteriet vil være en kilde til nåde for dig, snarere end en kilde til frygt og ængstelse, når du lærer at tage imod det.

DU KAN OPLEVE VÆRDIEN OG KRAFTEN AF DISSE ORD i din øvelse hver time og i dine to længere øvelsesperioder i dag, hvor du øver stilhed og modtagelighed. Antag ikke noget denne dag. Mind dig selv om dette hele dagen, for at antage noget er bare en vane, og når vanen er sluppet, kan sindet øve dets naturlige funktion uden dets tidligere frihedsberøvelse.

Øvelse 90: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

Trin 91
Evaluering

VOR EVALUERING VIL EN GANG TIL KONCENTRERE SIG om den forløbne uges instruktioner og øvelser. Giv denne tid til at genopleve det, der skete hver eneste dag, også for at se det fra din nuværende oplevelse. Lær, hvordan man lærer. Lær om læringsprocessen. Brug ikke læring, som en form for opvisningsshow. Brug ikke det, at lære, til at prøve at bevise dit eget værd overfor dig selv. Du kan ikke bevise dit eget værd. Det er hinsides dine anstrengelser at bevise det. Dit værd vil vise sig, når du tillader det at vise sig, hvilket du nu er ved at lære at gøre. Øv at øve. Nogle dage vil være lettere. Nogle dage vil være vanskeligere. Nogle dage vil du gerne øve. Andre dage vil du muligvis ikke have lyst til at øve. Du øver hver dag, fordi du repræsenterer en Større Vilje. Det er en demonstration af fasthed, der er en magtdemonstration. Det viser en større pligtopfyldenhed. Det giver dig vished og stabilitet og lader dig håndtere alting, der har mindre styrke, med medfølelse.

DIN LANGE EVALUERING I DAG vil være en undersøgelse af din læringsproces. Husk ikke at dømme dig selv, så du kan lære.

Øvelse 91: Én lang øvelsesperiode.

Trin 92
Der er en rolle for mig at spille i verden.

DU ER KOMMET IND I VERDEN PÅ ET AFGØRENDE TIDSPUNKT. Du er kommet for at tjene verden i dens nuværende behov. Du er kommet for at gøre klar til fremtidige generationer. Kan alt dette give dig personlig mening nu? Måske ikke, fordi du arbejder for nutiden og for fremtiden. Du arbejder for det liv, som du vil leve, og for liv, der vil følge dit. Det er tilfredsstillende for dig nu, for dette er den gave, du er kommet for at give. Uden foregivelse og uden uvished, vil dette opstå fra dig naturligt og vil give sig selv til verden. Ved at væve dit liv sammen med andre liv på en meget specifik måde, er det beregnet til at opløfte dig og alle, med hvem du kommer i kontakt. Planen er større end dine personlige ambitioner, og kun dine personlige ambitioner kan overskygge dit syn på, hvad du må gøre. Så, vær taknemmelig over i dag, at der er en rolle for dig at fuldbyrde i verden. Du er kommet ind i verden for at fuldbyrde denne rolle – for din egen tilfredsstillelse, for avancementet af din verden og i tjeneste for din Åndelige Familie.

KONCENTRÉR DIG I DAG I DINE TO ØVELSESPERIODER og bekræft, at der er en rolle for dig at spille. Forsøg ikke at spille rollen ifølge dine idéer eller ønsker, men lad rollen opfylde sig selv, for Kundskab i dig vil opfylde denne rolle, når du en gang er forberedt. Bekræft i stilhed og accept, at der er en rolle for dig at spille i verden, og mærk kraften og sandheden af denne store idé.

Øvelse 92: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 93
Jeg er sendt hertil med et formål.

DU ER SENDT TIL VERDEN MED ET FORMÅL for at bidrage med dine gaver, der vil udstråle fra Kundskab. Du er kommet her med et formål, for at huske dit Sande Hjem, mens du er i verden. Det store formål, du bærer, er med dig i dette øjeblik, og det vil opstå i stadier, idet du gennemgår forberedelsen, som vi giver dig. Dette formål er større end alle de formål, du selv har forestillet dig. Det er større end alle de formål, du selv har forsøgt at leve. Det har ikke brug for dine forestillinger eller dine konstruktioner, for det vil opfylde sig selv gennem dig og vil integrere dig helt og fuldt, idet det gør det. Der er et formål for dig at fuldbyrde i verden. Du forbereder dig nu trin for trin for at opleve og for at lære at acceptere dette, så det kan give dig dets store gaver.

BEKRÆFT VIRKELIGHEDEN AF DETTE UDSAGN i dine to øvelsesperioder. Lad dit sind falde til ro i dets ægte virke i stilhed og modtagelighed. Tillad dig selv at være elev, hvilket vil sige at lade dig selv være modtagelig og ansvarlig for at anvende det, der er givet dig. Lad denne dag være en bekræftelse på dit ægte liv i verden, ikke det liv, du har konstrueret for dig selv.

Øvelse 93: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 94
Min frihed er at finde mit formål.

HVILKEN VÆRDI KAN FRIHED OVERHOVEDET HAVE, undtagen ved at gøre det muligt for dig at finde dit formål og fuldbyrde det? Uden formål er frihed blot retten til at være kaotisk, retten til at leve uden ydre begrænsninger. Men uden ydre begrænsninger, vil du blot handle ud fra hårdheden af dine indre begrænsninger. Er det bedre? Overordnet set er det ikke bedre, skønt det kan give anledning til selvopdagelse.

KALD IKKE KAOS FOR FRIHED, for dette er ikke frihed. Tro ikke, at fordi andre ikke begrænser dig, at du er i en ophøjet tilstand. Indse, at frihed er til for at gøre dig i stand til at finde dit formål og fuldbyrde det. At forstå frihed på denne måde, vil gøre dig i stand til at benytte alle sider af dit liv – din nuværende situation, dine forhold, dine engagementer, dine successer, dine fejl, dine karaktertræk og dine begrænsninger – alt med henblik på at opdage dit formål. For, når et større formål begynder at udtrykke sig selv gennem dig på en måde, som du kan erkende og acceptere, vil du til sidst mærke, at dit liv bliver fuldstændigt integreret. Du vil ikke længere være særskilte individer i dig selv, men en person, hel og forenet, med alle sider af dig engageret i at tjene dette ene formål.

FRIHEDEN TIL AT BEGÅ FEJL VIL IKKE INDFRI DIG. Fejl kan begås under alle omstændigheder og frihed kan findes under alle omstændigheder. Søg derfor at lære om frihed. Kundskab vil udtrykke sig selv, når den er uhæmmet og når du som person har udviklet dig tilstrækkeligt til at kunne bære dens store mission i verden. Dine Åndelige Lærere, der er med dig hinsides dit visuelle syn, er her for at indvie dig i Kundskab. De har deres egne metoder til at gøre dette, for de forstår den sande betydning af frihed og dens sande formål i verden.

DERFOR BEKRÆFTER VI I DINE ØVELSESPERIODER en gang til magten af dette udsagn og giver dig to lejligheder til dybt at opleve det i dig selv. Du behøver ikke mentalt at forsøge at spekulere over det, men blot slappe af, så det kan opleves. Fokusér dit sind helt for at lade det opleve storheden af Guds tilstedeværelse, der er med dig og der er i dig, for det er at se i frihedens retning, hvor frihed virkeligt eksisterer.

Øvelse 94: To 30-minutters øvelsesperioder.

Trin 95
Hvordan kan jeg overhovedet fuldbyrde mig selv?

HVORDAN KAN DU OVERHOVEDET FULDBYRDE DIG SELV, når du ikke ved, hvem du er, når du ikke ved, hvorfra du kom, eller hvor du tager hen, når du ikke ved hvem, der har sendt dig og hvem, der vil vente på dig, når du vender tilbage? Hvordan kan du overhovedet fuldbyrde dig selv alene, når du er en del af livet selv? Kan du fuldbyrde dig selv adskilt fra livet? Kun i fantasi og forestilling kan du overhovedet underholde dig med denne tanke om at fuldbyrde dig selv. Der er ingen fuldbyrdelse her, kun tiltagende forvirring. Som årene går, vil du mærke et voksende mørke i dig selv, som var en stor lejlighed gået tabt. Tab ikke denne lejlighed til at erkende livet, som det faktisk eksisterer og tag imod fuldbyrdelse, som den faktisk bydes dig.

DU VIL ELLERS KUN I FANTASIEN FULDBYRDE DIG SELV, og fantasi er ikke virkelighed. At acceptere dette kan i første omgang virke som en begrænsning og en skuffelse, for du har allerede designs og motiver for din egen fuldbyrdelse, uanset om du har oplevet dem eller ej. Hele din dagsorden for din fuldbyrdelse må nu betvivles, ikke for at berøve dig noget af værdi, men for at befri dig for en binding, der med tiden kun kan bedrage og skuffe dig. Derfor åbner det, at acceptere håbløsheden ved dit forsøg på at fuldbyrde dig selv, endeligt for, at du kan tage imod den store gave, der er til din rådighed og som venter på dig. Denne store gave er beregnet til at blive givet gennem dig ind i verden på en måde, der er specifik for din lykke og for de folks lykke, der naturligt vil blive draget til dig.

HVORDAN KAN DU OVERHOVEDET FULDBYRDE DIG SELV? Gentag dette spørgsmål hver time i dag og giv det et øjebliks alvorlig overvejelse uanset dine omstændigheder. Idet du øver hver time, se på verden og se, hvordan folk prøver at fuldbyrde sig selv, både i situationer, der nu eksisterer og i situationer, der håbes på. Forstå, hvordan dette adskiller dem fra livet, som det virkeligt eksisterer. Forstå, hvordan det adskiller dem fra deres egen eksistens´ mysterium og fra livets under, som de er frie til at støde på hvert øjeblik, hver dag. Lad ikke dig selv blive sådan berøvet. Fantasi maler altid et storslået billede for dig, men det har intet grundlag i virkeligheden. Kun de, der forsøger at bestyrke hinandens fantasier, vil forsøge at skabe et forhold til hinanden med dette formål, og deres skuffelse vil være gensidig, for hvilken de vil have en tendens til at beskylde hinanden. Søg derfor ikke det, der kun kan bringe dig ulykke og kun kan ødelægge din store anledning til forhold.

GENTAG HVER TIME DETTE UDSAGN. Gå ind i stilhed og modtagelighed i dine to øvelsesperioder, så du kan lære at tage imod fuldbyrdelse, som den faktisk eksisterer.

Øvelse 95: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

Trin 96
Guds Vilje for mig er at blive lettet.

GUDS FØRSTE TRIN I DIN INDFRIELSE og din bemyndigelse er at lette dig for det, der ikke er nødvendigt for din lykke, at lette dig for det, der ikke på nogen måde kan tilfredsstille dig, at lette dig for det, der kun forårsager smerte og at løfte den tornekrone, du har på, der repræsenterer dit forøg på fuldbyrdelse i verden. En Større Vilje eksisterer i dig, der gerne vil udtrykke sig selv. Når du oplever den, vil du endeligt føle, at du kender dig selv. Endeligt vil du opleve sand lykke, for dit liv vil endeligt blive integreret. Du må lettes for at opdage dette. Der vil intet af værdi blive taget fra dig. Det er ikke Guds hensigt at gøre dig ene og forladt, men at give dig lejlighed til at realisere dit sande løfte, så du kan fortsætte med styrke og ægte drivkraft.

ACCEPTER DERFOR DETTE FØRSTE STORE TILBUD om at lette dig for den håbløse konflikt, du forsøger at løse, for meningsløs jagen, der ingen steder fører hen, for denne verdens falske løfter og for din egen idealisme, der maler et billede, som verden på ingen måde kan støtte. I enkelthed og ydmyghed vil livets storhed gå op for dig, og du vil vide, at du intet har givet væk for noget af største værdi.

GENTAG DETTE UDSAGN HVER TIME og tænk over det. Iagttag dets betydning med hensyn til dine nuværende omstændigheder. Iagttag, hvordan det demonstreres i folks liv overalt omkring dig. Iagttag dets virkelighed med hensyn til din egen eksistens, som du nu lærer at være vidne til objektivt.

FORSØG AT KONCENTRERE DIG OM DENNE IDÉ i dine to længere øvelsesperioder i dag, og overfør den specifikt til dit liv. Engager dit sind aktivt og forsøg at tænke på betydningen af dette udsagn med hensyn til dine nuværende ambitioner, dine nuværende planer og så videre. Mange ting kan blive betvivlet, idet du gør dette, men indse, at Kundskab ikke påvirkes af dine skemaer og planer eller af dine håb og skuffelser. Den venter kun på den tid, hvor den naturligt kan komme frem i dig, og du vil være den første modtager af dens store gaver.

Øvelse 96: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

Trin 97
Jeg ved ikke, hvad fuldbyrdelse er.

ER DETTE UDSAGN EN TILSTÅELSE AF SVAGHED? Er det at give op eller er det håbløshed? Nej, det er ikke. Det er begyndelsen på ægte ærlighed. Når du erkender, hvor lidt du forstår og dog på samme tid erkender Kundskabens store tilbud, der er til din rådighed, først da vil du gribe denne lejlighed med stort incitament og stor hengivenhed. Du kan kun forestille dig fuldbyrdelse, men fuldbyrdelsens Kundskab lever og brænder i dig. Denne ild, kan du ikke slukke. Denne ild eksisterer i dig nu. Den repræsenterer din større længsel efter fuldbyrdelse, efter forening og efter at bidrage. Langt udover alle dine håb og din frygt, under dine planer og ambitioner, brænder denne ild nu. Slip derfor dine idéer vedrørende fuldbyrdelse, men mist ikke håbet, for du sætter dig i stand til at tage imod de gaver, der er beregnet til dig. Du har bragt disse gaver med ind i verden. De er gemte i dig, hvor du ikke kan finde dem.

DU VED IKKE, HVAD FULDBYRDELSE ER. Lykkelig stimulering alene kan ikke være fuldbyrdelse, for fuldbyrdelse er en roens tilstand. Det er en tilstand af indre accept. Det er en tilstand af fuldkommen integration. Det er en tidløs tilstand, der udtrykker sig selv i tid. Hvordan kan selv den lykkeligste stimulation give dig det, der kan vente under alle omstændigheder og ikke hører op, når stimuleringen er ovre? Vi ønsker ikke at berøve dig for lykkelige stimuleringer, for de kan være meget gode, men de er øjeblikkelige og kan kun give dig et glimt af denne større mulighed. Her vil vi gerne direkte tage dig til den større mulighed ved at dyrke de store ressourcer i dit sind og ved at lære dig en måde at se verden på, så du kan lære om dens sande formål.

DERFOR GENTAG DAGENS IDE HVER TIME I DAG og overvej den alvorligt i lyset af dig selv og verden omkring dig. Brug en gang til, i dine to længere øvelsesperioder i dag, tid på alvorligt at overveje denne idé. Husk at tænke på dit eget liv under disse øvelsesperioder og overfør dagens idé til de planer, du er bevidst om med hensyn til din egen fuldbyrdelse. Disse tænkemeditationer kræver mentalt arbejde. Her vil du ikke være stille. Du vil undersøge. Du vil udforske. Du vil aktivt bruge dit sind for at trænge igennem ting, du erkender, der findes der. Dette er en tid for alvorlig introspektion. Når du erkender, at det, som du troede, du vidste, kun er en form for forestilling, vil du erkende dit store behov for Kundskab.

DU MÅ FORSTÅ DET, DU HAR for at kunne tage imod mere. Hvis du tror, at du har mere, end du faktisk har, er du forarmet, endda uden at være klar over det og vil ikke forstå den Store Plan, der er skabt på vegne af dig. Du må begynde fra, hvor du er, for på denne måde kan du fortsætte, hvert trin sikkert, hvert trin fremad, bygget på trinnet før. Der vil ingen tilbagefald være her, for du vil være fast etableret på din vej til Kundskab.

Øvelse 97: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

Trin 98
Evaluering

EVALUÉR EN GANG TIL ALLE LEKTIONERNES INSTRUKTIONER i din Evaluering, og alt det, du har oplevet så vidt i den forløbne øvelsesuge. Evaluer dit engagement i disse lektioner ærligt og erkend, hvad de har givet dig med hensyn til at forstå. Forsøg at være meget retfærdig i din vurdering. Husk. at du er en elev. Påstå ikke, at du har erkendt mere, end du faktisk har oplevet.

DENNE TILGANGS ENKELHED kan forekomme meget indlysende, men for mange mennesker er den meget vanskelig at opnå, for de er så vante til at tænke, at de har mere end de har, eller mindre end de har, at det bliver meget vanskeligt for dem at vurdere deres faktiske situation, selvom deres situation er meget åbenlys.

SÅ, EVALUER DINE LEKTIONER i din ene lange øvelsesperiode og overvej hver enkelt i dybden og genkald dig, hvad du gjorde med dem den dag, de blev givet og din forståelse af dem på det tidspunkt. Evaluer hvert af de foregående seks trin meget omhyggeligt og pas på ikke at drage konklusioner, der ikke repræsenterer din sande oplevelse. Det er bedre at være uvis end at have falske konklusioner.

Øvelse 98: Én lang øvelsesperioder.